Ouderdom

U gaat in Duitsland werken? Dan heeft dat gevolgen voor de opbouw van uw wettelijke pensioenrechten. Welke rechten bouwt u in Duitsland op? Kent Duitsland een systeem van vervroegde pensionering? Hoe zit het met uw opgebouwde AOW-rechten?

Werken in Duitsland en recht bij ouderdom

Misschien is dit uw eerste kennismaking met het buitenland. Tot nu toe was u in Nederland verzekerd. Dit betekent dat u vanaf uw 15e jaar in Nederland voor de AOW verzekerd was.
Gaat u in Duitsland werken, dan heeft dat gevolgen voor uw AOW-opbouw. U bent dan uitgesloten van alle Nederlandse sociale verzekeringswetten, waaronder de AOW. Voor ieder niet-verzekerd jaar wordt u later 2% gekort op uw AOW-uitkering.
U bouwt nu wel een verzekering op in Duitsland. In Nederland kennen we één wettelijke ouderdomsuitkering, de AOW. Duitsland kent meerdere Duitse ouderdomsuitkeringen:
• Regelaltersrente: uitkering vanaf 65 jaar;
• Altersrente für langjährig Versicherte: uitkering vanaf 63 jaar;
• Altersrente für Frauen: uitkering voor vrouwen vanaf 60 jaar;
• Altersrente wegen Arbeitslosigkeit und Altersrente nach Altersteilzeitarbeit: uitkering voor werklozen en deeltijdwerkers vanaf 60 jaar;
• Altersrente für schwerbehinderte Menschen: uitkering voor arbeidsongeschikten vanaf 60 jaar.
De “Altersrenten” zijn een onderdeel van de Duitse renteverzekering (Rentenversicherung). Dit is een wettelijke en verplichte verzekering voor werknemers en bepaalde groepen zelfstandigen. In de renteverzekering bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. In feite de Nederlandse WIA, AOW en Anw in één wetgeving. De opbouw van deze uitkering (in Duitsland “Rente” genoemd) wordt bepaald door 2 factoren:
• het loon dat u jaarlijks verdient;
• de looptijd van de verzekering.

Werken in Nederland en recht bij ouderdom

Verhuist u naar Duitsland, maar blijft u in Nederland werken, dan blijft u verzekerd voor de AOW. U bouwt voor ieder verzekeringsjaar 2 % op in de AOW. Er verandert voor u op dit punt niet veel.

In Nederland is de hoogte van de AOW niet afhankelijk van het verdiende loon. De AOW kent, in tegenstelling tot Duitsland vaste uitkeringsbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en partners. Houdt u er wel rekening mee dat uw niet werkende partner en kinderen in Duitsland niet meer verzekerd zijn voor de AOW. Zij bouwen geen ouderdomsverzekering meer op, tenzij zij zelf in Nederland of Duitsland werken. Uw partner kan overwegen om binnen 1 jaar na vertrek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een vrijwillige AOW-verzekering af te sluiten.

Arbeidsverleden in Nederland en Duitsland en recht bij ouderdom

Wordt u binnenkort 65 jaar, bent u ooit in Nederland verzekerd geweest voor de AOW en woont u nu in Duitsland dan moet u uw AOW-uitkering in Duitsland aanvragen. Deze aanvraag kunt u indienen bij de gemeente in uw woonplaats (Stadtverwaltung of Gemeindeamt).
Bij deze instantie kunt u eveneens een Duitse rente aanvragen als u ooit in Duitsland verzekerd bent geweest. De AOW en de Duitse rente worden onafhankelijk van elkaar berekend en aan u uitgekeerd. De AOW wordt door de SVB toegekend en via de Deutsche Rentenversicherung Westfalen in Münsteraan u uitbetaald. De Duitse rente ontvangt u rechtstreeks van het Duitse verzekeringsorgaan.

U hebt vragen

Schroom niet om dan uw vraag op onze blog te plaatsen. Uw email adres is onzichtbaar en anonym
Naar ons blog hier

neues Logo_web