Staatsburgerschap

Hoe de Duitse nationaliteit te verkrijgen

Als u naar Duitsland emigreert kunt u gewoon de Nederlandse nationaliteit en paspoort behouden!

Het Duitse staatsburgerschap kan alleen na een aantal jaren in Duitsland te hebben gewoond aangevraagd worden. In de meeste gevallen bedraagd deze tijd 8 jaar en moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan.

In de meeste gevallen moet men aan de meeste, of zelfs aan alle van de volgende verplichten voldoen:

  • Gedurende tenminste 8 jaar legaal inwoner van Duitsland zijn.
  • Een inkomens- of financieringsbewijs voor de dekking van het levensonderhoud hebben. Dit sluit het recht op het hebben van een sociale verzekeringen uit. (hierop zijn er uitzonderingen van toepassing voor personen onder de 23 jaar).
  • Over voldoende kennis van de Duitse Taal beschikken.
  • Een eed op de duitse grondwet (Freiheitliche und Demokratische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland) te hebben afgelegd.
  • De voormalige nationaliteit hebben opgegeven.

Echtgenoot (of echtgenote) en kinderen kunnen in vele gevallen ook staatsburger worden, ook al wonen zij nog geen 8 jaar in Duitsland.

De echtgenoot of echtgenote van Duitse staatsburgers moet tenminste twee jaar met hem/haar getrouwd zijn. Eventuele kinderen moeten tenminste drie jaar in Duitsland gewoond hebben voordat zij voor deze procedure in aanmerking kunnen komen.

De brochure ´Wie werde ich Deutscher´ (hoe wordt ik een Duitse staatsburger) geeft advies bij de procedure omtrent het aanvragen van het Duits staatsburgerschap. Deze is te verkrijgen op de internet pagina ´Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration´ op www.einbuergerung.de.

Kinderen: Duitse staatsburgers vanaf geboorte?

Het Duitse staatsburgerschap wordt doorgegeven door de ouders en niet door de plaats van geboorte. Kinderen met een Duitse moeder en/of vader hebben automatisch de Duitse nationaliteit vanaf de geboorte. Dus niet alle kinderen welke in Duitsland geboren worden zijn ook echt Duitser, er worden per jaar zelfs rond de 100.000 niet-Duitse kinderen in Duitsland ter wereld gebracht.

Wanneer beide ouders niet van Duitse afkomst zijn en het kind wordt wel in Duitsland geboren, krijgt het kind alleen de Duitse nationaliteit wanneer een of beide ouders gedurende een periode van 8 jaar, of langer, in het land hebben gewoond en in het bezit is van een geldige ´Genehmigung für das Aufenthaltsrecht´ (of een unbefristete Aufenthaltserlaubnis voor een periode voor langer dan 3 jaar). Het kind krijgt dan beide nationaliteiten tot aan de 18de verjaardag, waarna hij of zij zelf mag kiezen welke nationaliteit behouden wordt.

Goed voorbereid emigreren ?

Neem een adviseur die al jaren in het land woont en niet iemand die uit Nederland werkt............