AWBZ terugkeer Nederland

 Alle links op deze pagina openen in een nieuw venster!

Remigreren voor AWBZ-zorg

Als iemand in het buitenland woont en naar Nederland wil terugkeren om opgenomen te worden in een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet hij eerst een aantal zaken regelen. Bovendien kan de remigrant te maken krijgen met een wachttijd die kan oplopen tot twaalf maanden.

Definitief vestigen in Nederland
Zolang iemand in het buitenland woont, is hij niet verzekerd voor de AWBZ. Daarom moet hij zich eerst in Nederland vestigen. De vestiging in Nederland kan onder meer blijken uit een inschrijving bij een Nederlandse gemeente.

Melden bij een zorgverzekeraar
In Nederland is het verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij één van de in Nederland werkende zorgverzekeraars. Die zorgverzekeraar beoordeelt vervolgens of de remigrant volgens de wet in Nederland woont en verzekerd is voor de AWBZ.

AWBZ-zorg aanvragen bij het CIZ
Het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor opname in een AWBZ-instelling, zoals een verzorgingshuis of een verpleeghuis.
Als het CIZoordeelt dat iemand niet in aanmerking komt voor verblijf in een AWBZ-instelling, kan die verzekerde mogelijk wel voor AWBZ-zorg thuis in aanmerking komen.

Een AWBZ-instelling kiezen
De verzekerde kan zelf een verpleeghuis of verzorgingshuis kiezen. Opname in de AWBZ-instelling van keuze is alleen mogelijk wanneer daar ook plaats beschikbaar is.

Er kan een wachttijd gelden
Er kan een wachttijd gelden voordat een remigrant aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-instelling. Afhankelijk van de verzekering en de duur van het verblijf in het buitenland bedraagt de wachttijd maximaal twaalf maanden. Wordt iemand tijdens zo'n wachttijd toch opgenomen in een AWBZ-instelling, dan komen alle kosten in die periode voor zijn eigen rekening. De zorgverzekeraar beoordeelt per situatie of er een wachttijd van toepassing is en wat de duur daarvan is.

Eigen bijdrage
Voor zorg in een AWBZ-instelling geldt een eigen bijdrage. Die wordt berekend door het CAK.
Links naar meer informatie:

 

Bron: Cvz - www.cvz.nl