Zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

 Een duidelijke uiteenzetting over de gevolgen van de zorgverzekeringswet voor grensarbeiders (wonen in Duitsland, werken in Nederland) en hun gezinsleden!
 
De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft vooral bij de in België en Duitsland wonende particuliere verzekerde grensarbeiders en hun gezinsleden voor een ware revolutie gezorgd. Tot 2006 vielen zij niet onder de personele werkingssfeervan coördinatieverordening sociale zekerheid nr. 1408/71 (verder Vo. 1408/71). Vanaf 2006 is dit wel het geval, omdat de Zvw evenals de AWBZ onder de materiële werkingssfeer van Vo. 1408/71 valt. Voor de voormalig particulier verzekerde grensarbeiders – wonend in Duitsland en België – gelden in 2006 min of meer dezelfde regels als voor de voormalig Ziekenfondswet/AWBZ-verzekerden. De nieuwe Wet op de zorgtoeslag valt ook onder Vo. 1408/71. De aanvullende (particuliere) verzekeringen in Nederland, België en Duitsland vallen daarentegen niet onder de materiële werkingssfeer van Vo. 1408/71.

Lees en download het hele artikel - >>>>Word bestand    >>>> Pdf bestand

Internationale voorlichtingsdagen van het Bureau Duitse Zaken

 Internationale Voorlichtingsdagen

Bent u ooit in Duitsland en/of Nederland sociaal verzekerd geweest en heeft u vragen over de Nederlandse sociale verzekeringen, bijvoorbeeld uw AOW-pensioen of uw Duitse Rente? Dan kunt u zich aanmelden voor de Internationale Voorlichtingsdagen van de Deutsche Rentenversicherung. Bureau voor Duitse Zaken is bij deze Internationale Voorlichtingsdagen aanwezig. U wordt te woord gestaan door een medewerker van de Deutsche Rentenversicherungen een medewerker van Bureau voor Duitse Zaken. 

Voor 2015 staan de volgende Internationale Voorlichtingsdagen op het programma:

 

Nederland
Leiden

Datum 17 tot en met 19 maart 2015
Tijd 9.00 tot 18.00 uur
Adres Sociale Verzekeringsbank, Stationsplein 16, 2312 AJ Leiden
Telefoon Voor een afspraak kunt u vanaf 17 februari 2015 bellen naar (024) 343 18 11.
 

Deventer

Datum 22 tot en met 24 september 2015
Tijd 9.00 tot 18.00 uur
Adres Sociale Verzekeringsbank, Snipperlingsdijk 2, 7400 GG Deventer
Telefoon Voor een afspraak kunt u vanaf 21 augustus 2015 bellen naar (024) 343 18 11.
 

Roermond

Datum 17 tot en met 19 november 2015
Tijd 9.00 tot 18.00 uur
Adres Sociale Verzekeringsbank, Laurentiusplein 8, Roermond
Telefoon Voor een afspraak kunt u vanaf 16 oktober 2015 bellen naar (024) 343 18 11.
 Sociale Verzekeringsbank : Lees meer
 
 

100% onafhankelijk, 100% voor de koper – Iets waar wij trots op zijn……

neues Logo_web