Woonlandpakket

Het Woonlandpakket….. hoe zit dat nou?

Pakket medische zorg/vergoedingen

In uw woonland heeft u recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat land. Als u voor een medische behandeling naar Nederland, een ander EU-/EER-land of Zwitserland wilt gaan, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de verzekeringsinstelling in uw woonland.
Gaat u op vakantie naar een ander EU-/EER-land of Zwitserland, dan kunt u bij de verzekeringsinstelling in uw woonland een Europese verzekeringskaart aanvragen. Hiermee heeft u recht op noodzakelijke geneeskundige hulp (ook in Nederland).
Als u op vakantie gaat naar een land buiten de EU/EER of Zwitserland bent u aangewezen op een door u zelf af te sluiten reisverzekering.

Als u naar Duitsland emigreert en u bent uitkeringsgerechtigd of een gezinslid zonder inkomen, dan heeft u in uw woonland recht op zorg ten laste van Nederland. U laat zich registreren bij het Cvz en krijgt via een E106 of E121 formulier het ´Woonlandpakket´
Over wat dit woonlandpakket nou eigenlijk is vindt u over het algemeen alleen maar de volgende uitleg: ´zorg zoals die wettelijk in uw woonland is geregeld´ En daar moet u het dan mee doen. Daarom hieronder een uitleg, specifiek voor Duitsland.
 
Als inwoner van Duitsland bent u wettelijk verzekerd bij een Krankenkasse en heeft u een verplichte Pflegeversicherung. Als emigrant heeft u dezelfde rechten, met dien verstande dat u geen Mitglied (lid) bent van een Krankenkasse maar ´Leistungsaushilfe´ krijgt. Dit kan bijv. betekenen dat u niet mee kunt doen aan allerlei bonus programma´s of gebruik kunt maken van door hun aangeboden Zusatzversicherungen (aanvullende verzekeringen) waarop leden korting krijgen. Verder krijgt u precies dezelfde service als een Duitser die hier al zijn leven lang woont. Dit betekent dat u naar de dokter kunt, het ziekenhuis, fysiotherapeut (beperkt natuurlijk) en dat dit alles vergoed wordt. Ook kunt u natuurlijk naar de tandarts voor controle, boren, vullen, dus alle leuke dingen. Moet u een kroon, brug of inlay dan zult u zelf in de buidel moeten tasten, ook met een aanvullende verzekering want deze dekt nooit tot 100% van de (on-)kosten.
 

Aanvullende verzekeringen, wat is wijsheid ?

U kunt overal een aanvullende verzekering voor afsluiten in Duitsland en dat bij bijna iedere verzekeringsmaatschappij. Dit hoeft dus NIET bij de Krankenkasse waar u zich heeft aangemeld. Een verzekering is altijd ´weggegooid geld´ totdat u er gebruik van moet maken. Het is een afweging tussen uw portemonnee, dental fitness, gezondheid, etc. of u deze afsluit. Informatie hierover vindt u op de websites van de Krankenkassen, bijv. AOKDAK en bijna alle verzekeringsmaatschappijen (bijv. www.axa.de). Kijken bij ´Zusatzversicherungen of Gesundheid, Krankenversicherung….
 

Pflegeversicherung

U bent in Duitsland ook Pflegeversichert met als uitvoerders de diverse Krankenkassen. In de praktijk zal dit betekenen dat deze verzekering een deel betaalt van de kosten van opname in een verpleeginrichting, waarbij u rekening moet houden met een eigen bijdrage (Dit geldt dus niet voor ziekenhuisopname, dit wordt betaald door de Krankenkasse).

Voor deze eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van de graad van verpleging (Pflegestufe 1, 2 of 3), kunt u zich bij diverse verzekeraars aanvullend verzekeren (Pflegezusatzversicherung) maar hierbij is het volgende een overweging:

1. Als u al wat ouder bent dan is de ´instap´ premie hoog, varierend met de verlangde extra bijdrage.
2. Heeft u eigenlijk wel nagedacht over wat u wilt als u écht oud en/of hulpbehoevend bent of wanneer een van beide partners overlijdt. Blijft u altijd in Duitsland wonen of gaat u ooit weer terug naar Nederland. Wilt u wel in Duitsland in een verpleeg/verzorgingstehuis terecht komen of kiest u dan voor Nederland?

Moraal van dit verhaal ?

Laat u hierdoor niet tegenhouden naar Duitsland te emigreren, denk wel goed na en neem een aantal situaties in ogenschouw. De uitkomst van uw overwegingen bepaalt of u zich aanvullend gaat verzekeren of dat u er rekening mee houdt ooit naar Nederland terug te gaan. Want vergeet niet: die deur blijft gewoon openstaan want u bent en blijft Nederlander!

Belangrijke links:

Zorgwijzer :Heb ik recht op een woonlandpakket ? Hier

Belastinggdienst: Zorgtoeslag als u in het buitenland woont

Disclaimer

Aan de bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor advies of meer informatie over het woonlandpakket contact op met:

  • Het CAK
  • Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) afdeling buitenland of;
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)