Monthly Archives: november 2007

Masterplan buitenland: Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet

22-11-2007

In dit belangrijk rapport ( 22 november 2007) rapport vindt u een overzicht van de beleidsstandpunten van het Ministerie van VWS inzake de grensoverschrijdend effecten van de Zorgverzekeringswet.

Klik hier voor meer informatie!

Bron: Fnv/Europa

Recente uitspraak over export van Nederlandse werkloosheiduitkeringen

22-11-2007

Uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over een in Duitsland wonende grensarbeider (Miethe-arrest). Een Grensarbeider heeft toch recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering Uitspraak over het verhuizen van een Nederlandse werkloze naar Duitsland. Beƫindigen werkloosheidsuitkering is niet in strijd met Europees recht. Een werkloosheidsuitkering is slechts 3 maanden meeneembaar.

De 2 uitspraken vindt u in bijlage.

1. HeffingsrenteCompensatie

2. AHK partnerDui HR2007

Bron: Fnv/Europa