Aanvullende uitkeringen en vergoedingen bij werkloosheid van grensarbeiders

Aanvullende vergoedingen bij werkloosheid (ontslagvergoedingen) zijn zgn. sociale voordelen en derhalve exporteerbaar.

In sociale plannen en aanvullende regelingen worden vaak afspraken gemaakt waarbij géén rekening wordt gehouden met in Duitsland c.q in België wonende werknemers. Controleer de op u van toepassing zijnde regeling.

Kijk hier voor meer informatie!

Bron: Fnv / Ger Essers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *