De Duits-Nederlandse relatie vanaf 1871

Hoewel Nederland en Duitsland wat betreft taal en cultuur aan elkaar verwant zijn, kenmerkten de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland zich sinds de Duitse eenwording van 1871 steeds door een tweeslachtige houding van Nederlanders ten opzichte van het Duitse buurland.

Enerzijds leefde en leeft het besef dat Duitsland voor Nederland in economisch opzicht van groot belang is. Aan de andere kant is er altijd een angst geweest voor overheersing door het veel grotere Duitsland. Onderzoekers noemen deze angst het ‘Calimero-complex’. Deze angst heeft zich in Nederland vaak geuit in anti-Duitse sentimenten. De Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog was voor veel Nederlanders een traumatische ervaring. De betrekkingen zouden nog lang be├»nvloed worden door de erfenis van de oorlog en zou zich pas eind jaren zestig langzaam normaliseren. Anti-Duitse gevoelens blijven echter aanwezig bij Nederlanders, al zijn deze vooral afhankelijk van actuele gebeurtenissen in Duitsland.
Lees meer
Een bericht uit het Duitslandweb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *