Berichten door Peter Sijsling

De grootste valkuilen……

De grootste valkuilen

- te dure aankoop van een huis in Duitsland door dat u de prijzen vergelijkt met de prijzen in Nederland

- te dure hypotheek met hoge boete bij aflossing

- Duitsland kent geen voorlopige koop overeenkomst ook al willen in Nederland gevestigde makelaars dit graag vertellen

- ik heb niks getekend bij een Duitse makelaar... En verbintenis met de Duitse (- of in Nederland gevestigde ) makelaar begint al met het anklikken van een huis op internet en het ontvangen van het adres van het huis
In principe bent u al provisie verschuldigt (indien u het huis koopt) als hij u op het aanbod heeft attent gemaakt
Lees meer ook hier

Graag zouden wij uw mening en ervaringen over mogelijke valkuilen willen weten. Post uw ervaringen onder aan deze pagina . Uw email adres blijft onzichtbaar !

Deel uw mening en / of uw ervaringen met anderen en post uw commentaar onder aan deze pagina. Uw email adres blijft onzichtbaar, uw privacy gewaarborgd

Kinderbijslag in Duitsland

Kinderbijslag uit Duitsland (Bron : SVB Link: )
In Duitsland krijgt u zonder aanvullende voorwaarden kinderbijslag voor uw kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Kinderen vanaf 18 jaar moeten wel aan aanvullende voorwaarden (zie hieronder) voldoen. U krijgt kinderbijslag voor uw eigen kinderen, maar ook voor een pleegkind, een stiefkind of een ander kind dat u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kind is. U krijgt de Duitse kinderbijslag per maand.
Kinderbijslag voor kinderen van 18 tot 25 jaar: aanvullende voorwaarden

In Duitsland kan de kinderbijslag in een aantal gevallen doorlopen tot uw kind 25 jaar is.

Voor uw kinderen van 18 tot 25 jaar krijgt u alleen kinderbijslag als uw kind:

op school zit of beroepsonderwijs volgt, of
is gestopt met een opleiding en binnen 4 maanden begint met een nieuwe opleiding, of
geen beroepsopleiding kan beginnen of voortzetten omdat er geen stageplaats is, of
een vrijwillig sociaal of ecologisch jaar doet, of
uw kind werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (dit geldt alleen voor kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar)

Kinderen van 18 jaar of ouder mogen met een bijbaantje niet meer dan € 8.004 per jaar bijverdienen. Als uw kind een hoger inkomen heeft, krijgt u dat hele jaar geen kinderbiislag. Als het kind in dat jaar 18 is geworden, wordt het maximale inkomen gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal maanden dat het kind ouder dan 18 is.

Voor gehandicapte kinderen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, geldt geen leeftijdsgrens. Ook na hun 25e blijven zij dus kinderbijslag krijgen.
Duitse kinderbijslag aanvragen

De Duitse kinderbijslag vraagt u zelf aan bij de Agentur für Arbeit (Familienkasse) in de regio waar uw werkgever is gevestigd. U heeft hier een verklaring van het Finanzamt. (Duitse belastingdienst) voor nodig, waarin staat welk deel van uw inkomen uit Duitsland komt.

Komt uw inkomen voor 90% of meer uit Duitsland, dan krijgt u kinderbijslag van de Bundesagentur für Arbeit in de regio waar uw werkgever is gevestigd.
Komt uw inkomen voor minder dan 90% uit Duitsland, dan krijgt u kinderbijslag van de Bundesagentur für Arbeit in Aken.

Informatie over de bedragen van de Duitse kinderbijslag vindt u op de website van de Bundesagentur für Arbeit. Link naar de website hier

Update 11-09-2016

Het "Kindergeld" is in Duitsland slechts licht gestegen. Slechts 2 euro per kind meer is er dit jaar. Deze lichte stijging is al bekend sinds de laatste verhoging-

De laatste kinderbijslag stijging vond plaats in maart 2015. De vergoeding werd met terugwerkende kracht voor 2015 met 4 euro per kind per maand.verhoogt.

Kinderbijslag van 2011 tot 2016 Kindergeld:

Kindergeldtabelle: Informationen zur aktuellen Kindergeld-Höhe 

Bron: Infoportal Öffentlicher Dienst Website

Valse vrienden (falsche Freunde) en andere valkuilen

Valse vrienden zijn woorden in twee verschillende talen, die erg veel op elkaar lijken, maar toch niet hetzelfde betekenen
Een bekend voorbeeld: Duits -bellen / Nederlands: blaffen
Nederlands: bellen - Duits: Telefonieren

Uiteraard kunnen de valse vrienden  ook wel eens  makelaars zijn..............

UVW Emmen: banen in de grensregio van Duitsland in trek

EMMEN – Een groeiende groep werkzoekenden in de grensstreek vindt een baan in Duitsland. Lees meer Voor u gevonden op de website van het Dagblad van het Noorden

Huren in Duitsland oftewel “Mieten in Deutschland”

Leider konnte er die Hure nicht bezahlen ! (Hure = hoer)

Voor u gevonden in het boek “Lass mal sitzen” van Reinhard Wolff
Een echte aanrader!

Nederlandse tomaten in Duitsland-Net gehoord op de radio

Een supermarkt heeft vandaag een kilo Nederlandse tomaten in de de aanbieding voor 1.11 Euro
Vraag: Heb jij al die caravans voor de supermarkt gezien ?
Antwoord: Ja dat zijn allemaal Nederlanders die hun Tomaten terug kopen…..

uw auto naar Duitsland exporteren?-teruggaaf bpm

Of het zinvol is om uw auto naar Duitsland mee te nemen hangt van meerdere factoren af.
Vaak is het gunstiger als u de auto in Nederland particulier kunt verkopen. (Met name een wat oudere auto) Het invoeren naar Duitsland is verbonden met veel werk. U bent al gauw een dag bezig… Aan de andere kant is het een van de eerste dingen die klanten na de verhuizing regelen: Een nieuwe auto met een Duits kenteken…!
Dit mede omdat de wegenbelasting (KFZ-Steuer) aanzienlijk goedkoper is dan in Nederland.
Of u in aanmerking komt voor teruggaaf van de BPM kijk op de website van de belastingdienst
Uiteraard helpen wij u in het kader van onze aankoop begeleiding bij al uw vragen m.b.t. tot uw emigratie

Wonen over de grens in Duitsland

Sinds 2000 zijn veel Nederlanders naar Duitsland verhuisd. De aantallen zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen. De belangrijkste reden om te verhuizen zijn de relatief lage vastgoedprijzen in het buurland. Ondertussen wonen rond 25.000 burgers met een Nederlands passpoort in het Duitse EUREGIO-gebied. Vooral de gemeenten direct over de grens zijn geliefd als woonplaats.
Een onderzoek naar woonmigratie van Nederlanders naar Duitsland door de Euregio
Auteurs:
ir. Peter Graef-drs. Jacolien Mulder
Opdrachtgever;
Opdrachtgever:
Regio Twente
Nijverheidsstraat 30
7511 JM Enschede
Inhoud zoals in de pdf brochure van de Euregio vermeld:
Samenvatting I
1. Inleiding 1
1.1. Beleidskader 1
1.2. Aanpak van het onderzoek 2
1.3. Leeswijzer 4
2. Aard en omvang van de migratie 5
2.1. Inleiding 5
2.2. Karakteristiek van migratiegolf 5
2.3. Conclusie 10
3. Vestigers in Duitsland en hun verhuisredenen 11
3.1. Inleiding 11
3.2. Leeftijd en huishoudensamenstelling 11
3.3. Inkomen en werk 12
3.4. Verhuisredenen 14
3.5. Woonsituatie voor en na de verhuizing naar Duitsland 16
3.6. Conclusies 17
4. Integratie van Nederlanders in Duitsland 19
4.1. Inleiding 19
4.2. De gewenning aan verschillende aspecten van de Duitse samenleving 19
4.3. Gebruik van voorzieningen in Nederland en Duitsland 22
4.4. Mening van geëmigreerde Nederlanders over Duitsers en over hun
inburgering in Duitsland 26
4.5. Conclusies 28
5. Een grensoverschrijdende woningmarkt 29
5.1. Inleiding 29
5.2. Prijsontwikkelingen in Nederland en Duitsland 29
5.3. De keuze voor Duitsland 32
5.4. Makelaars en banken als aanbieders en bemiddelaars 35
5.5. Conclusies 36
6. Toekomstperspectieven 39
6.1. Inleiding 39
6.2. Scenario´s voor de toekomstige migratie van Nederlanders naar
Duitsland 39
6.3. Mogelijke gevolgen voor de aankoop van woningen (van Nederlanders)
in Duitsland 40
6.5. Conclusies 42
7. Evaluatie en aanbevelingen 45
Bijlagen 47
1. Begeleidingscommissie 49
2. Geïnterviewde personen 50
3. Resultaten enquête 51
4. Resultaten per Corop regio 62
5. Bevolking 65
6. Duitsers in Oost-Nederland 67
7. Herkomst respondenten 68
8. Enquête 69
Een uitreksel uit de brochure
Verhuisredenen
Volgens verwachting speelde de prijs van woningen in Duitsland (in vergelijking met
die in Nederland) een doorslaggevende rol bij de beslissing om naar Duitsland te
verhuizen. Niet alleen de prijs, maar ook de combinatie met ruimte rond de woning
(grote kavels) maakt wonen in Duitsland voor Nederlanders in het grensgebied zeer
attractief.
Het prijsverschil tussen kavels in Nederland (300 tot 350 euro per m2) en Duitsland
(circa 100 euro per m2) en de prijs/kwaliteitsverhouding van de woningen in
Duitsland zijn echter doorslaggevend.

Download de complete brochure van de website van de Euregio
:hier

Deel uw ervaringen met ons en plaats een bericht op onze blog

Waarom zijn huizen in Duitsland toch zo betaalbaar ?

Dit interessant bericht heb ik voor u gevonden:
The Economist maakte recentelijk een lijst van landen met te dure huizen. Opvallend was het grote verschil tussen Nederland en Duitsland; prijkt ons land nog in de toptien, onze Noorderburen wonen klaarblijkelijk een stuk goedkoper.

Hoe is dat verschil te verklaren?

Een korte beschouwing leert dat het land nooit een hausse heeft gekend. Rekening houdend met de inflatie zijn de prijzen van huizen sinds 1970 amper gestegen. Terwijl de prijs van huizen overal op de wereld over de kop gingen.

Waarom krijgen Duitsers toch zo veel méér waard voor hun geld?

Wat de Duitsers anders doen, is dat ze huizen blijven bouwen, méér dan welk land dan ook. Hierdoor blijft het aanbod gestaag en stabiel. Ook hebben ze meer land gereserveerd voor huisvesting. Daardoor hebben zij speculatie kunnen voorkomen. Het gevolg is namelijk dat mensen ook echt de huizen kopen waarin ze willen wonen, en dus niet als een beleggingsinstrument.

Maar daarmee zijn wij er nog niet. Genoeg andere landen immers die huizen blijven bouwen. Wat is er dan zo anders aan Duitsland?

Duisters pakken het slim aan, door kopers, bouwers, projectontwikkelaars en stadsplanners dezelfde kant op te laten kijken!

Hoe ze dat doen?

Kopers willen fijn en goedkoop wonen.

Bouwers en projectontwikkelaars willen die zo snel mogelijk van de grond krijgen; liever vandaag dan morgen!

En de standsplanners weten dat ze hun gemeenten het best dienen door huizen te blijven te bouwen. Hun enthousisme heeft namelijk een simpele reden: Gemeenten in Duitsland krijgen toelagen van de Federale overheid op basis van het aantal inwoners en de belastingen die zij opbrengen.

Omdat er zo een directe link bestaat tussen de grootte van de begroting en huisvesting bestaat er een sterke prikkel om méér inwoners te lokken. Huizenbezitters (en dus potentiele belastingplichtigen) worden behandeld als klanten en niet als opponenten, met als positief neveneffect: stabiele huizenprijzen.
Bron:Stichting Meervrijheid
Lees: How the Germans keep a lid on prices.

Rijsdocumenten voor in Duitsland wonende Nederlanders

Reisdocumenten voor in het buitenland wonende Nederlanders

Bent u Nederlander en woont u in Duitsland en verloopt uw reisdocument binnenkort? Dan in de gemeente Oldambt (Winschoten) en in Enschede een nieuw nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Afspraken voor uw aanvraag kunnen vanaf nu worden gemaakt. In Enschede is dit al sinds 2008 mogelijk.

Omdat u niet of nooit in Nederland bent ingeschreven, is bij de gemeente Oldambt niet bekend of u de Nederlandse nationaliteit (nog) heeft. Uw oude paspoort of identiteitskaart bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het geeft alleen aan dat u op het moment van afgifte van het oude reisdocument de Nederlandse nationaliteit had. De gemeente kan daarom onderzoek doen naar uw nationaliteit
Lees verder op de site van de gemeente Oldambt hier
Bron: de website van de gemeente oldambt en de website van de rijksoverheid