Verhuizing en vestiging

De verhuizing en vestiging in Duitsland

De verhuizing
Net zoals bij een Nederlandse verhuizing: Uitschrijven bij de gemeente waar u woont (uitschrijvingsbewijs vragen en bewaren), adreswijzigingen, TPG-verhuisservice, opzeggen water & energiebedrijf etc.
 
Inschrijving
Wanneer u naar Duitsland verhuist, dient men zich ten eerste bij de Nederlandse gemeente af te melden. Voor de aanmelding in Duitsland bij de Stadt- of Gemeindeverwaltung (burgerzaken gemeentehuis) dient men de volgende bescheiden mee te nemen:
De schriftelijke afmeldingsverklaring van de Nederlandse gemeente (niet altijd benodigd, maar toch…).
Een geldig paspoort.
Dit aanmelden kost u niets, vraagt u wel om een Anmeldebestätigung, deze heeft u bijv. nodig om uw auto in te voeren en aan te melden voor een Duits kentekenbewijs.

Verblijfsvergunning

Klik hier voor meer informatie over de ´Freizügigkeitsgesetz / EU´ (Wet vrije personenverkeer EU)

Bescheinigung gemäß par. 5 Freizügigkeitsgesetz / EU´, ook wel genoemd: ´Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht´ of ´Aufenthaltserlaubnis-EU´

Voor een rechtmatig verblijf in Duitsland heeft men een verblijfsvergunning nodig. Het aanvragen hiervan gebeurt gelijktijdig met het aanmelden bij de gemeente waar u zich vestigt.
De verblijfsvergunning geldt uitsluitend in combinatie met uw paspoort en is onbeperkt geldig***

*** Op de verblijfsvergunning staat vermeld dat deze alleen geldig is met het daarop genoemde paspoort/identiteitskaart nummer. De onbeperkte geldigheidsduur wordt hierdoor dus toch weer beperkt!

>>> Als EU-burger hebt u zonder meer het recht om in Duitsland te wonen, indien u inkomen heeft uit Nederland of Duitsland. De gemeente van vestiging zal uw aanmelding aan het ´Ausländeramt´ doorgeven.

Binnen 3 maanden krijgt wordt u opgeroepen om bij het Ausländeramt de volgende documenten overleggen, waarna u uw verblijfsvergunning meteen kunt meenemen:
Een geldig paspoort.
1 pasfoto (per gezinslid).
Bewijs van inkomen.
Bewijs van ziektekostenverzekering.
Bovenstaande geldt voor het gehele gezin!

Auto aanmelden en Rijbewijs

Auto aanmelden
Indien u een auto op Duits kenteken wilt aanmelden dan kan dit NIET zonder bovengenoemde vergunning. Het is in de praktijk dus raadzaam om, ná aanmelding bij de gemeente en vóór aanmelden voertuig, langs het Ausländeramt in uw Landkreis te gaan waar u meteen in het bezit kunt komen van bovengenoemde verblijfsvergunning. Hierbij dient u de ´Anmeldebestätigung´ (bewijs van inschrijving) van de gemeente te tonen en bovengenoemde documenten/pasfoto mee te nemen.

Rijbewijs
Als u eenmaal woonachtig bent in Duitsland is het niet meer mogelijk uw Nederlandse rijbewijs te vernieuwen, zorg er daarom voor dat u deze vóór vertrek verlengd heeft (indien nodig).
In Duitsland kunt u uw Nederlandse rijbewijs voor een Duits exemplaar omruilen, welke een levenlang geldig is !

Paspoort/nationaliteit

Veel gevraagd, hier het antwoord: U kunt gewoon de Nederlandse nationaliteit blijven behouden.

Voor het verlengen of aanvragen van uw paspoort dient u contact op te nemen met het Consulaat-generaal in uw Bundesland. De aanvraag kan 2 maanden in beslag nemen, in de praktijk blijkt dat u al na 2 à 3 weken uw nieuwe paspoort in uw bezit heeft. Het kan natuurlijk geen kwaad rekening te houden met een langere doorlooptijd, zeker als u op vakantie gaat!

Zeker indien ten tijde van uw vertrek uw paspoort een resterende geldigheidsduur van ca. 9 maanden of minder heeft is het een goed idee om het nog snel en eenvoudig voor uw vertrek naar Duitsland door uw oude gemeente te laten vernieuwen.

Voor mensen die in de grensregio wonen is het makkelijker geworden

Lees meer hier en hier