Meer nieuws over hetzelfde….

Europese Verordening nr. 1408/71 ook van toepassing op in het buitenland wonende gepensioneerde militairen en ambtenaren met een wachtgelduitkering

In haar zitting op dinsdag 14 november jl. heeft het Europees parlement een amendement van Ria Oomen (EVP-CDA) aangenomen. Dankzij dit amendement zullen gepensioneerde militairen en ambtenaren met een wachtgelduitkering, die in het buitenland wonen, in hun woonland aanspraak krijgen op medische zorg. Deze groep gepensioneerde ambtenaren wordt door deze wijziging van de Europese regelgeving op gelijke wijze behandeld als alle andere gepensioneerden. De alsmaar duurder wordende particuliere ziektekostenverzekering voor deze beperkte groep zal beëindigd worden. De gepensioneerde ambtenaren krijgen bij terugkeer ook onmiddellijk – zonder wachttijd – aanspraak op AWBZ-verstrekkingen.

Bron: Fnv

Bijschrift Boer Vic: De groep waarover deze berichtgeving gaat zijn militairen welke voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) zijn gegaan (al of niet voorafgegaan door een wachtgelduitkering) en ambtenaren met een wachtgelduitkering. Het gaat hier dus niet om gepensioneerde militairen, deze vielen al onder de verordening….

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op