Model aktie-brief voor keuzerecht Postactieven in het buitenland.

Postactief, wonend in het buitenland ? Hieronder een modelbrief welke u kunt sturen aan onderstaande kamerleden, welke voor de ZVW verantwoordelijk zijn.

Modelbrief naar eigen inzicht aan te vullen en voorzien van ondertekening. Brief en onderstaande emailadressen kopieren en plakken in Outlook !

‘F.Heemskerk@tk.parlement.nl’; ‘M.Smilde@tweedekamer.nl’; ‘m.vloon-koomen@tk.parlement.nl’; ‘EdithSchippers@tweedekamer.nl’; ‘C.Vendrik@tweedekamer.nl’; ‘akant@sp.nl’

PvdA F.Heemskerk@tk.parlement.nl
CDA M.Smilde@tweedekamer.nl
CDA m.vloon-koomen@tk.parlement.n
lVVD EdithSchippers@tweedekamer.nl
GL C.Vendrik@tweedekamer.nl
SP akant@sp.nl

Betreft: keuzerecht geneeskundige zorg voor postactieven

L.S.

Bij deze vraag ik zeer indringend uw aandacht voor de volgende zaak. Ondergetekende woont in Duitsland. Op grond van de coördinatieverordening word ik als verdragverzekerde beschouwd. Vanaf 1 januari 2006 ben ik verplicht om in Nederldn de ZVW/AWBZ-bijdragen voor de zorg in mijn woonland (Duitsland) af te dragen in Nederland.

In de huidige verordening Vo 1408/71 is geregeld dat ik – uitgezonderd in het geval van spoedeisende hulp – niet naar Nederland mag komen voor geneeskundige hulp.

Zeer recent is geregeld dat de meeverzekerde gezinsleden van grensarbeiders het recht krijgen om zonder voorafgaande toestemming van hun Duitse Krankenkasse een medische behandeling te mogen ondergaan in Nederland. Dat is een positieve ontwikkeling.

In artikel 28, lid 2[1] van de nieuwe verordening Vo 883/2004 is opgenomen dat post-actieve (gepensioneerde) grensarbeiders hun keuzerecht behouden, indien zij in de laatste 5 jaar voorafgaande aan hun pensioen 2 jaar als grensarbeider hebben gewerkt. Dit geldt echter alleen indien de beide betrokken Lidstaten vermeld staan op bijlage V van Vo 883/2004[2]. Hierop staan onder o.a. Spanje, Frankrijk, België, Portugal. Nederland ontbreekt op deze bijlage V. Dat betekent dat post-actief geworden grensarbeiders tussen Duitsland en Nederland hun keuzerecht – dat zij voorheen hadden als grensarbeider – ontnomen wordt.

In artikel 27 van de nieuwe Verordening 883/2004[3] is voor Lid-Staten de mogelijkheid gecreëerd om zich op bijlage IV van Vo 883/2004[4] te laten plaatsen, waardoor het voor al hun post-actieven mogelijk wordt om zonder toestemming van de zorgverzekeraar/ziekenfonds van hun woonland een medische behandeling te laten ondergaan in de desbetreffende Lid-Staat. Van deze mogelijkheid hebben België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden wel gebruik gemaakt.

Het verwondert en irriteert mij in hoge mate dat Nederland – als een van de oprichters van de Europese Unie – zich niet op deze bijlage heeft geplaatst. Op deze wijze worden mij als Nederlandse post-actieve rechten onthouden, die andere Lid-Staten aan hun postactieven wel toekennen. En dit terwijl ik verplicht ben om de ZVW/AWBZ-bijdragen af te dragen in Nederland. Ik wijs u er op dat de in Nederland wonende postactieven met enkele een Duitse Rente wel het keuzerecht hebben (Urteil Bundessozialgericht d.d. 5.7.2005, B 1 KR 4/04 R)

De mogelijkheid om een beroep op medische zorg te doen in Nederland is beperkt tot spoedeisende hulp of extramurale hulp. Dit laatste op grond van het ‘vrij verkeer van diensten’. Deze medische hulp is beperkt. Het recht op behandeling in een ziekenhuis is niet geregeld.

Ondergetekende vindt dat Nederland de morele plicht heeft om haar post-actieven – die in Duitsland wonen – het recht toe te kennen om zonder toestemming naar Nederland te komen om zich medisch te laten behandelen, indien zij verplicht worden om ZVW/AWBZ-bijdragen in Nederland te betalen

Ik aanvaard niet dat andere Lid-Staten hun post-actieven wel het keuzerecht toekennen doch dat Nederland dat niet doet.

Ik doe daarom een indringend beroep op u als volksvertegenwoordiger om Minister Hoogervorst te dwingen om de Nederlandse gepensioneerden – wonend in een andere Lid-Staat – het ook keuzerecht toe te kennen.

Hoogachtend,

——————————————————————————–

[1] Artikel 28 van Vo 883/2004. Bijzondere voorschriften voor gepensioneerde grensarbeiders

2. Een pensioengerechtigde die in de laatste vijf jaar voor de ingangsdatum van een ouderdoms- of invaliditeitspensioen ten minste twee jaar als grensarbeider werkzaamheden al dan niet in loondienst heeft verricht, heeft recht op verstrekkingen in de Lidstaat waar hij deze activiteiten als grensarbeider heeft verricht, indien deze Lidstaat en de Lidstaat waar zich het bevoegde orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde in de Lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen, daarvoor hebben gekozen en beide zijn opgenomen in de lijst in Bijlage V.

[2] Bijlage V van Vo 883/2004. Meer rechten voor voormalige grensarbeiders die terugkeren naar het land waar zij tevoren al dan niet in loondienst grensarbeider zijn geweest (alleen van toepassing indien de Lidstaat waar zich het bevoegde orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde in de Lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen, is vermeld (artikel 28, lid 2.): België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal.

[3] Artikel 27 van Vo 883/2004 Verblijf van de pensioengerechtigde en zijn gezinsleden in een andere Lidstaat dan die waar zij wonen – Verblijf in de bevoegde Lidstaat – Toestemming voor een passende behandeling buiten de Lidstaat van woonplaats.

1. Artikel 19 is van overeenkomstige toepassing op degene die pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer Lidstaten en die recht heeft op verstrekkingen krachtens de wetgeving van een van de Lidstaten die hem zijn pensioen verstrekt, of op zijn gezinsleden, wanneer zij verblijven in een andere Lidstaat dan die waar zij wonen.

2. Artikel 18, lid 1, is van overeenkomstige toepassing op de in lid 1 genoemde personen wanneer zij verblijven in de Lidstaat waar zich het bevoegde orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde in de Lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen, en genoemde Lidstaat hiervoor heeft gekozen en is opgenomen in de lijst in bijlage IV.

[4] Bijlage IV van Vo 883/2004. Meer rechten voor pensioengerechtigden die naar de bevoegde Lidstaat terugkeren (artikel 27, lid 2), te weten België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden.

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten