Postactieven wonend in EU/EER: vervallen van algemene heffingskorting voor partners zonder inkomen

16 juni 2006

Een zeer actueel en ernstig probleem – dat het gevolg is van de invoering van zorgverzekeringswet – doet zich voor bij in het buitenland wonende postactieven (alleenverdieners). Deze groep was tot 2005 sociaal verzekerd op grond van de Nederlandse ZFW/AWBZ-wetgeving. Deze postactieven betaalden de verplichte premies voor o.a. de AWBZ. In het geval van een WIA-er (wonend in bijvoorbeeld België, Portugal of Duitsland), die gehuwd is met een partner zonder inkomen, had deze partner aanspraak op de algemene heffingskorting € 1.894 (2005). Als voorwaarde voor de toekenning van deze algemene heffingskorting gold dat er bij de partner van postactieve grensarbeider voldoende AWBZ-premie ingehouden werd, terwijl de andere partner ervoor moest kiezen om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige.

Vanaf 2006 zijn de postactieven wonend in het buitenland niet meer sociaal verzekerd op grond van de Nederlandse wetgeving. Zij worden beschouwd als zgn. verdragsverzekerden. Dit impliceert dat er geen Nederlandse AWBZ-premies meer ingehouden worden. Wel worden de ZVW/AWBZ-achtige zorgbijdragen ingehouden. Het enkele feit dat er geen verplichte premies meer ingehouden wordt doch wel verplichte bijdragen, heeft de Belastingdienst Buitenland doen besluiten om géén algemene heffingskorting meer uit te betalen aan de partner zonder inkomen. Ten gevolge van deze formele benadering ontstaat er een groot inkomensverlies bij deze alleenverdienersgezinnen met bijvoorbeeld een Nederlandse WIA-uitkering.

Niet alleen de algemene heffingskorting voor de niet- of weinig verdienende partner valt weg, maar ook andere heffingskortingen zoals kinderkorting en alleenstaande ouderkorting, terwijl daarnaast ook alle persoonsgebonden aftrekposten vervallen. FNV is ervan overtuigd dat deze drastische negatieve effecten niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever.
De FNV pleit voor het behoud van het recht op de algemene heffingskorting voor de partner zonder eigen inkomen. Dit onbedoelde neveneffect als van de invoering van de Zorgverzekeringswet moet zo spoedig mogelijk ongedaan gemaakt worden.

Bron: Fnv/Ger Essers

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op