Schoolplicht in Duitsland

Iedereen is tot schoolbezoek verplicht die in Duitsland zijn vaste woonplaats heeft, de meeste tijd in Duitsland verblijft ook wanneer dit niet de eerste woonplaats is, evenals de opleiding in Duitsland is.
Alle kinderen die tot 30 juni 6 jaar zijn geworden zijn met begin van het daaropvolgende schooljaar schoolplichtig.
Alle schoolplichtigen bezoeken tenminste 9 jaar lang scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Meisjes en jongens die niet voldoende kennis van de Duitse taal bezitten om aan het onderwijs deel te kunnen nemen hebben aanspraak op extra onderwijs om de Duitse taal te leren of om de taalvaardigheid te verbeteren.
U krijgt van de school een advies of het voor uw kind / kinderen noodzakelijk is aan een voorbereidende taalcursus deel te nemen.
De gemeentes van uw woonplaats geven de naam / namen van uw kind / kinderen en adres aan de voor uw woongebied verantwoordelijke school. Binnen 4 weken nadat u uw nieuw adres hebt laten registreren meldt u zich a.u.b. bij uw school.
Wanneer uw kind/kinderen verder in Nederland naar school blijven gaan dient u de school in uw woonplaats een schriftelijke verklaring voor te leggen.

2 Comments

  1. Beantwoorden
    Resie Coenemans 15 mei 2019

    Wat zijn de wettelijke eisen voor een leerling die woonachtig is Duitsland en onderwijs volgt in Nederland wat betreft leerplicht?

    Resie Coenemans
    Citaverde College Roermond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *