Versnelde teruggave 65+ Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

65-plussers met meer dan € 30.015,- inkomen krijgen voorschot op terugbetaling van teveel betaalde Inkomens Afhankelijke Bijdrage (IAB) van de Zorgverzekeringswet.

De Inkomens Afhankelijke Bijdrage (IAB) van de Zorgverzekeringswet (ZvW) wordt ingehouden op uw loon, uitkering (6,5 %) en/of pensioen (4,4 %). Het kan zijn dat u teveel aan IAB betaalt, o.a. door twee werkgevers of uitkeringsinstanties, die ieder voor zich een IAB inhouden. Komt uw persoonlijk inkomen of uitkering hierdoor boven de € 30.015, — dan wordt er mogelijk teveel IAB ingehouden. Het teveel betaalde over 2006 krijgt u naderhand, in 2007, automatisch terug. Voor 65 jaar en ouder is er een aparte regeling. De 65-plussers krijgen het te veel betaalde nog dit jaar (in 2006 dus) als voorschot terug. De Belastingdienst doet dat op basis van een geschat inkomen over 2005.

U krijgt een voorschot, als u op 1 januari 2006 65 jaar of ouder bent en:

* alleen inkomsten ontvangt uit vroegere dienstbetrekking, zoals AOW, pensioen en lijfrenten
* inkomen ontvangt van meerdere uitkeringsinstanties;
* uw inkomsten uit vroegere dienstbetrekking minimaal € 30.015,- bedragen;
* u meer dan € 25,- terugkrijgt.

Hoe gaat de betaling?

De Belastingdienst betaalt het voorschot uit in augustus 2006. In die maand ontvangt u hierover ook van deze instantie een mededeling. In 2007 stelt de Belastingdienst het bedrag van uw teruggaaf definitief vast op basis van de gegevens van uw inkomen in 2006. Tegen de definitieve teruggaaf kunt u bezwaar maken, tegen de hoogte van het voorschot niet.

Meer informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage staat op www.belastingdienst.nl/zvw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *