Wachttijd Awbz na terugkeer in Nederland

Sinds ons, niet Awbz verzekerde, verblijf in Duitsland heb ik mij altijd zorgen gemaakt over hoe het zou moeten als er écht iets heel ergs zou gebeuren. Door de aard van mijn uitkering (UKW, ex-beroepsmilitair) zijn wij niet-Awbz verzekerd omdat wij niet onder de ziekenfondswet vielen en nu ook niet onder de nieuwe zorgverzekering. Wijn zijn nu particulier verzekerd.

Een bijkomende factor was de wachttijd om, ná terugkeer in Nederland, weer (automatisch) verplicht Awbz-verzekerd te zijn. Deze was 1 maand voor ieder jaar in het buitenland, met een maximum van 1 jaar (na een verblijf van 12 jaar in het buitenland dus). Deze situatie was niet alleen voor ons vervelend, maar ook voor gepensioneerden in het buitenland die geen vrijwillige Awbz-verzekeringen hadden afgesloten en emigranten zonder inkomen uit Nederland, wonend in niet EU/verdragslanden.

Waarom vertel ik dit? Voornoemde wachttijd Awbz is, met het in werking treden van de nieuwe zorgverzekering, komen te vervallen, mits u in het buitenland middels een E106/E121 formulier of wettelijk verzekerd bent geweest.

Voor ons is er overigens niets veranderd omdat wij niet voldoen aan bovengenoemde criteria).
Voor al diegenen die verzekerd zijn volgens het ´woonlandpakket´ (niet-werkende gezinsleden, gepensioneerden/ uitkeringsgerechtigden) is dit wel een positieve ontwikkeling geweest. U heeft dan immers de keus om bij calamiteiten terug te keren naar Nederland en gebruik te maken van Awbz-zorg.

Het is maar dat u het weet….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *