Zeer actueel: kabinetsstandpunt over grensarbeidersproblematiek

Ter voorbereiding van het overleg in de Tweede Kamer op heeft het kabinet haar standpunt gepubliceerd. Hierin worden o.a. de door de FNV gestelde vragen beantwoord.

Mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doe ik u hierbij de antwoorden toekomen op de vragen en opmerkingen die de vaste commissie voor Financiƫn uit de Tweede Kamer de Staten-Generaal heeft voorgelegd ter voorbereiding op het op 6 december a.s. te houden algemeen overleg. In deze brief wordt tevens ingegaan op de brieven van de Vereniging Europese Grenslandbewoners van 31 mei 2006 en de FNV van 1 juni 2006.

Minister Zalm

Bijlage brief Kabinet & FNV brief d.d. 1 juni 2006

FNV standpunt AO TK Grensarbeiders.doc

VSO inzake grensarbeidersproblematiek (t.b.v. AO 06 dec. 2006) (1).doc

Bron: Fnv

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *