Maandelijks archief: februari 2007

Zorgverzekeringswet en in Nederland werkende grensarbeiders en hun gezinsleden

De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft vooral bij de in België en Duitsland wonende particuliere verzekerde grensarbeiders en hun gezinsleden voor een ware revolutie gezorgd. Tot 2006 vielen zij niet onder de personele werkingssfeer van coördinatieverordening sociale zekerheid nr. 1408/71 (verder Vo. 1408/71). Vanaf 2006 is dit wel het geval, omdat de Zvw evenals de AWBZ onder de materiële werkingssfeer van Vo. 1408/71 valt. Voor de voormalig particulier verzekerde grensarbeiders – wonend in Duitsland en België – gelden in 2006 min of meer dezelfde regels als voor de voormalig Ziekenfondswet/AWBZ-verzekerden. De nieuwe Wet op de zorgtoeslag valt ook onder Vo. 1408/71. De aanvullende (particuliere) verzekeringen in Nederland, België en Duitsland vallen daarentegen niet onder de materiële werkingssfeer van Vo. 1408/71.

Lees en download het hele artikel

>>>> Word bestand >>>> Pdf bestand

Woonlandpakket, Krankenkasse, Zahnzusatzversicherung, Ausleistungshilfe en meer…

In een van de laatste posts heb ik uiteengezet wat het zgn woonlandpakket inhoudt. Kort door de bocht is het een basis Krankenkasse verzekering in Duitsland waarbij, indien gewenst, aanvullende verzekeringen afgesloten kunnen worden.
Deze aanvullende verzekeringen (Zusatzversicherungen) kunt u niet via de Krankenkasse afsluiten omdat dit aanbiedingen voor leden (Mitglied) zijn. Zijn wij dan geen Mitglied? Nee, ik bedoel Nein! Wij krijgen Ausleistungshilfe m.a.w. de Krankenkasse verleent ons de zorg waarom Nederland, middels het E106/E121 formulier, gevraagd heeft.

Ik hoorde gisteren van iemand dat hij bij de Aok wel extra verzekeringen kan afsluiten maar ik denk dat op termijn wellicht blijkt dat ze daarmee een foutje maken en de zaak terugdraaien.
Het kan trouwens nog erger: ik ben al dagen aan het spitten op internet naar een goede aanvullende tandarsverzekering (Zahnzusatzversicherung) en had er een gevonden in de vorm van de Arag Z100. Aanvraag gisteravond op de fax gedaan, vanmorgen nog even gebeld (met München), onvriendelijk tewoord gestaan met de mededeling dat ik de verzekering niet kan afsluiten om ik geen ´Rheine Krankenkasse´ verzekering heb. M.a.w. ik werk hier niet en draag dus geen procentuele bijdrage af. Mijn uitleg dat ik gewoon wettelijk verzekerd ben bij de DAK en dat mijn verzekering, qua vergoedingen, niet afwijkt van deze van een Duitser die dezelfde Krankenkasse-verzekering heeft, maakte geen indruk. Befehl ist befehl…. is in het zuiden toch een beetje anders, denk ik. Ook al bellen ze nu nog, ik wil ´m al niet meer.

Verder spitten dus… tot ik hier terecht kwam. Het betreft hier een Zahnzusatzversicherung van de Continentale (website). Deze stond mij wel aan, mede vanwege het feit dat er, buiten de 8 maanden wachttijd, verder geen beperkingen zijn m.b.t. vergoeding gedurende de eerste jaren, dit in tegenstelling tot de meeste anderen. Ook de bijdrage is gunstig: ik ben 53 (ja, ja) en betaal nog geen 16 euro. Als je vervolgens leest wat de vergoedingen zijn bij Zahnersatz (tandvervanging-kroon-inlay-etc.), want daar hebben we het hier over, dan is dit goed besteed. Een aanrader dus…
O ja, dat van dat geen lid zijn van de Krankenkasse snappen ze daar en maakt hen geen verschil.

Nu zit het hele verhaal van tandartsvergoedingen, als het om kronen of inlays gaat, behoorlijk ingewikkeld in elkaar. Ik zou het u kunnen uitleggen maar de informatie op bovenstaande website is hier duidelijk in.

Een aanvullende tandartsverzekering is, mijns inziens, de enige aanvulling op het woonlandpakket welke zin heeft. Dus verdiep u erin, het is de moeite waard!

Wilt u meer informatie of heeft u andere ervaringen? Neem dan actief deel aan ons blog anderen hebben er baat bij!

 

Uw Aow opbouw als u naar Duitsland emigreert.

Emigreren – Aow opbouw – Vrijwillige Aow verzekering. Binnen 1 jaar na vertrek afsluiten!

Iedere Nederlander (werkend of niet) bouwt vanaf zijn 15e levensjaar Aow op, 2% per jaar. Rekensom: op 65-jarige leeftijd is dat 50 x 2% is…. 100%
Als u uit Nederland vertrekt dan stopt uw Aow opbouw. Voor ieder jaar dat u in het buitenland woont wordt uw Aow-uitkering 2% gekort.

U kunt zich daar vrijwillig voor verzekeren maar het is een rekensom of dit in iedere situatie lucratief is. Wat betaalt u vanaf nu, tot uw 65ste aan premie (totaal) en wat is de winst hiervan als u 65 wordt.

Een Aow-uitkering is ca. € 8000,00 per jaar, bouwt u 10 jaar (=20%) niet meer op dan wordt deze dus € 1.600 gekort.

De kosten
De kosten van een vrijwillige AOW-verzekering zijn afhankelijk van uw persoonlijk inkomen. Onder inkomen wordt zowel uw inkomen in Nederland als uw inkomen buiten Nederland verstaan.

Premieheffing
Het premiepercentage AOW is voor het jaar 2007 vastgesteld op 17,9. De premie wordt berekend over een inkomen van maximaal € 31.122,-. Van de premie wordt vervolgens de algemene heffingskorting afgetrokken. De hoogte van de algemene heffingskorting bedraagt voor de AOW € 1.087,-.

Bovenstaande is het geval als u inkomen heeft vanuit Nederland. U betaalt dan dus maximaal € 4.400 euro per jaar, net zoveel als normaal, als deel van de loonheffing, van uw inkomen ingehouden wordt.

Rekensom: u bent 55 en betaalt 10 x €4.400 premie = €44.000 totaal. Vervolgens krijgt u hiervoor ca. €1.600 Aow per jaar meer. Om de premie ´eruit te halen´ moet u in ieder geval 92 jaar oud worden…

Mijn advies: geld in uw zak houden als u met lagere Aow uitkering toe kan óf op een spaarrekening zetten.

Wel interessant is de vrijwillige Aow verzekering voor de partner zonder inkomen! Deze betaalt slechts 10% van de maximum premie, altijd doen dus.

Belangrijk: deze verzekering moet binnen 1 jaar na emigratie afgesloten worden en loopt maximaal 10 jaar.

Het Woonlandpakket….. hoe zit dat nou?

Als u naar Duitsland emigreert en u bent uitkeringsgerechtigd of een gezinslid zonder inkomen, dan heeft u in uw woonland recht op zorg ten laste van Nederland. U laat zich registreren bij het Cvz en krijgt via een E106 of E121 formulier het ´Woonlandpakket´ (kijk voor de procedure van aanmelden en de bijdrages op onze website www.droomhuisduitsland.com, pagina ziektekosten (klik hier)

Over wat dit woonlandpakket nou eigenlijk is vindt u alleen maar de volgende uitleg: ´zorg zoals die wettelijk in uw woonland is geregeld´ En daar moet u het dan mee doen. Daarom hieronder een uitleg, specifiek voor Duitsland.

Als inwoner van Duitsland bent u wettelijk verzekerd bij een Krankenkasse en heeft u een verplichte Pflegeversicherung. Als emigrant heeft u dezelfde rechten, met dien verstande dat u geen Mitglied (lid) bent van een Krankenkasse maar ´Leistungsaushilfe´ krijgt. Dit kan bijv. betekenen dat u niet mee kunt doen aan allerlei bonus programma´s of gebruik kunt maken van door hun aangeboden Zusatzversicherungen (aanvullende verzekeringen) waarop leden korting krijgen. Verder krijgt u precies dezelfde service als een Duitser die hier al zijn leven lang woont. Dit betekent dat u naar de dokter kunt, het ziekenhuis, fysiotherapeut (beperkt natuurlijk) en dat dit alles vergoed wordt. Ook kunt u natuurlijk naar de tandarts voor controle, boren, vullen, dus alle leuke dingen. Moet u een kroon, brug of inlay dan zult u zelf in de buidel moeten tasten, ook met een aanvullende verzekering want deze dekt nooit tot 100% van de (on-)kosten.

Aanvullende verzekeringen, wat is wijsheid? U kunt overal een aanvullende verzekering voor afsluiten in Duitsland en dat bij bijna iedere verzekeringsmaatschappij. Dit hoeft dus NIET bij de Krankenkasse waar u zich heeft aangemeld. Een verzekering is altijd ´weggegooid geld´ totdat u er gebruik van moet maken. Het is een afweging tussen uw portemonnee, dental fitness, gezondheid, etc. of u deze afsluit. Informatie hierover vindt u op de websites van de Krankenkassen, bijv. AOK, DAK en bijna alle verzekeringsmaatschappijen (bijv. www.arag.de). Kijken bij ´Zusatzversicherungen of Gesundheid, Krankenversicherung….

Iets waar u heel goed rekening mee dient te houden is het volgende: U bent in Duitsland ook Pflegeversichert met als uitvoerders de diverse Krankenkassen. In de praktijk zal dit betekenen dat deze verzekering slechts een beperkt deel betaalt van de werkelijk kosten van opname in een verpleeginrichting. Dit geldt dus niet voor ziekenhuisopname, dit wordt betaald door de Krankenkasse.
Voor de hoge eigen bijdragen, afhankelijk van de graad van verpleging (Pflegestufe 1, 2 of 3) kunt u zich natuurlijk ook aanvullend verzekeren (Pflegezusatzversicherung) maar hierbij is het volgende een overweging:
1. Als u al wat ouder bent dan is de ´instap´ premie hoog, varierend met de verlangde extra bijdrage.
2. Heeft u eigenlijk wel nagedacht over wat u wilt als u écht oud en/of hulpbehoevend bent. Blijft u altijd in Duitsland wonen of gaat u ooit weer terug naar Nederland. Wilt u wel in Duitsland in een verpleeg/verzorgingstehuis terecht komen of kiest u dan voor Nederland?

Laat u niet tegenhouden naar Duitsland te emigreren, denk wel goed na en neem een aantal situaties in ogenschouw. De uitkomst van uw overwegingen bepaalt of u zich aanvullend gaat verzekeren of dat u er rekening mee houdt ooit naar Nederland terug te gaan.

Want vergeet niet: die deur blijft gewoon openstaan want u bent en blijft Nederlander!

Heeft u nog vragen over de zorgverzekering en/of uw sociale zekerheid? Kijk dan op www.droomhuisduitsland.com !

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker….

Nieuw van de Belastingdienst: NiNbi (Niet in Nederland belastbaar inkomen)

De Belastingdienst geeft op verzoek van Belastingdienst/Toeslagen en het College voor zorgverzekeringen (CVZ) inkomensgegevens over 2006 aan hun door van mensen die in het buitenland woonachtig zijn of in het buitenland hebben gewoond. Daarvoor is het nodig dat de Belastingdienst het niet in Nederland belast inkomen (NiNbi) vaststelt. In deze brief ontvangt u hierover meer informatie.

Lees hier de hele nieuwsbrief van de belastingdienst!

Zorgverzekeringswet van in Nederland werkende grensarbeiders en hun gezinsleden

7-2-2007 Zorgverzekeringswet van in Nederland werkende grensarbeiders en hun gezinsleden
In het blad Belasting & Beloning vindt u naast een aantal zeer leesbare artikelen over de Nederlandse wet- en regelgeving ook regelmatig artikelen over grensoverschrijdend werken.

In het januarinummer vindt u een uitgebreid artikel over de zorgverzekeringswet.

Artikel Beloning en Belasting – Inkomende grensarbeiders en de nieuwe Zorgverzekeringswet (1)

Bron: Ger Essers/Fnv

Wonderbaarlijk grensverkeer – Deel 3: Geisterfahrer Richtung Kleve

Sylvia is gehuwd met een Duitse man en woont sedert vele jaren in Duitsland. Zij is volledig ingeburgerd. Zij werkt in het Nederlandse onderwijs en was tot 2006 particulier verzekerd. Omdat zij in Duitsland woont en daar wil blijven wonen, heeft zij terecht gekozen voor een Duitse particuliere ziekteverzekering. Een volstrekt logische keuze.
Vanaf 2007 is zij verplicht verzekerd op grond van de Nederlandse zorgverzekeringswet en moet zij zich in Nederland verzekeren. Sylvia was zich van geen kwaad bewust en heeft haar dure Duitse particuliere verzekering gecontinueerd. Niemand – ook haar Nederlandse werkgever niet – heeft haar daar op gewezen….Ich habe das nicht gewusst… Sylvia moet zich met terugwerkende kracht in Nederland verzekeren. Zij moet 12 maanden premie plus 30% boete betalen. De Duitse particuliere zorgverzekeraar is wellicht niet bereid de premie te restitueren. Zij heeft in 2007 gebruik gemaakt van de Duitse gezondheidszorg. Leuker had Hoogervorst het niet kunnen maken.

Bron: Ger Essers/Fnv

Wonderbaarlijk grensverkeer – deel 2: Gehuwd homopaar

Een van de partners van een naar Nederlands recht gehuwd homopaar heeft als grensarbeider in Duitsland gewerkt. Zij wonen beiden in Nederland. De voormalige grensarbeider is ernstig ziek. Bij overlijden heeft een nabestaande recht op een Duitse Hinterbliebenenrente én een gedeeltelijke Anw-uitkering. Er geldt dan wel naar Duits recht dat er sprake moet zijn van een (hetero) huwelijkspartner. In dit geval bepaalt Vo. 1408/71 (art. 1, lid g) dat de wetgeving van het uitkeringsland (Duitsland) bepaalt wie er als nabestaande beschouwd moet worden. Volgens het Nederlands recht is de partner wel nabestaande en volgens het Duits recht is hij geen nabestaande. Elke lidstaat heeft het recht zijn eigen sociaalzekerheidstelsel naar eigen inzichten in te richten. Nederland heeft als enige lidstaat in de Europese Unie geen wettelijke arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering. In Duitsland bestaat – net als in vele lidstaten binnen de Europese Unie – geen wettelijk homohuwelijk. Dat gebrek in harmonisatie kan niet door coördinatie worden opgelost

Bron: Ger Essers/Fnv

Wonderbaarlijk grensverkeer – Deel 1: Ongehuwd samenwonend

Lia (55 jaar) wil samen met haar vriend – een leraar met VUT-uitkering – verhuizen van Nederland naar Duitsland. Lia werkt niet en ontvangt ook geen uitkering. Bij wonen in Duitsland is zij niet meer verplicht AOW-verzekerd. Dat probleem kan zij oplossen door een vrijwillige AOW-verzekering af te sluiten bij de Sociale Verzekeringsbank (€ 448.30 per jaar).

Bij wonen in Duitsland is zij ook niet meer ZVW/AWBZ-verzekerd. Omdat zij niet gehuwd is, kan zij naar Duits recht ook niet meeverzekerd worden met haar vriend. Medeverzekering naar Duits recht geldt alleen voor gehuwden. Het woonland bepaalt volgens Vo. 1408/71 (art.1, lid f, sub i) wie er meeverzekerd wordt. Wil Lia in Duitsland gaan wonen dan zal zij moeten aantonen dat zij verzekerd is tegen ziektekosten (Richtlijn 2004/38 EG art. 7, lid sub b). Er bestaat wellicht de mogelijkheid om een dure particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten. Het probleem kan zij ook oplossen door een betaalde baan in Nederland dan wel Duitsland te gaan zoeken, waardoor zij zelf verzekerd wordt. Als zij naar België verhuist, heeft zij dit probleem niet. België erkent wel samenwonen voor de ziekteverzekering. Hoewel het niet de meest romantische reden is kan een huwelijk het probleem ook oplossen.

Bron: Ger Essers/Fnv

In het kort:
– U bent niet getrouwd en emigreert naar Duitsland
– Man werkt in Nederland – partner werkt niet
– Man verzekerd c.f. ZFW in Nederland
– Woonland bepaald wie gezinslid is, volgens Duits recht alleen gehuwden
– Partner kan niet meeverzekerd worden (woonlandpakket) met haar vriend.

Oplossing:
– dure particulier verzekering afsluiten vóór aanmelden bij gemeente in Duitsland. Een bewijs van ziektekostenverzekering is noodzakelijk
– trouwen

……er zijn slechtere redenen om te trouwen….

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten