Maandelijks archief: augustus 2012

Paspoort verlengen – vanaf 2013 nu ook in ´s Heerenberg

Eures – Actueel.

Nederlanders die in Duitsland wonen kunnen voor het verlengen van hun paspoort in een aantal Nederlandse gemeenten terecht. Behalve in Enschede, Den Haag, Maastricht, Echt-Susteren en Oldambt, kunnen zij vanaf begin 2013 ook in ´s Heerenberg terecht. De gemeente Montferland, waar ´s Heerenberg onder valt, opent begin 2013 een nieuwe plek in ´s Heerenberg waar men dan terecht kan. Uiteraard kan men ook nog terecht op het consulaat in Düsseldorf.

Paspoort aanvragen/verlengen: Winschoten heeft ‘Duits’ paspoortloket

Winschoten krijgt ‘Duits’ paspoortloket

In Duitsland wonende Nederlanders kunnen voor paspoortzaken naar een speciaal loket op het stadhuis in Winschoten. De gemeente Oldambt is na Enschede en het Limburgse Echtsusteren de derde gemeente in Nederland die deze service aanbiedt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Gemeente Oldambt

Johan Modastraat 6
Postbus 175
9670 AD Winschoten

Telefoon: 0031 597 482 000
E-mail: [email protected]
Website: www.gemeente-oldambt.nl

Sinds 1 juli 2009 kunnen reisdocumenten alleen maar nog aangevraagd worden bij een van de volgende instellingen:
Ressortindeling:
Ambassade Berlijn: Berlijn, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Voorpommeren, Saksen, Saksen-Anhalt, Sleeswijk-Holstein en Thüringen
Consulaat-Generaal Düsseldorf: Bremen, Hessen, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland
Consulaat-Generaal München: Baden-Württemberg en Beieren
Reisdocumenten aanvragen in Nederlandse gemeenten
Nederlanders die in de Duitse grensstreek wonen kunnen voor hun reisdocumenten terecht in Enschede, Echt-Susteren, Maastricht en vanaf 1 mei 2011 ook in Winschoten. Voor de groeiende groep Nederlanders net over de grens in Duitsland is dit een flinke tijdsbesparing.

Verloopt uw reisdocument als u tijdelijk in Nederland verblijft, vraag dan een nieuw reisdocument aan bij bureau Bijzondere Reisdocumenten van de gemeente Den Haag.

U dient telefonisch of online een afspraak te maken. Een paspoort of identiteitskaart moet altijd persoonlijk aangevraagd én afgehaald worden.

Telefoonnummers:

Enschede 0031 53 481 81 81
Echt-Susteren 0031 47 547 8478
Maastricht 0031 43 350 4000
Den Haag 0031 70 353 3160
Winschoten 0031 597 482 000
Het aanvraagformulier ´verlenging reisdocumenten´ kunt u hier downloaden >>>>>

Meer informatie:
Reisdocumenten
Gemeente Enschede
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Oldamt (Winschoten)
Gemeente Den Haag
Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten zijn vijf jaar geldig.

Door de centrale aanmaak zal met de productie en verzending van uw paspoort ongeveer 10 werkdagen gemoeid zijn. Wij adviseren u daarom minimaal drie weken vóór afloop van uw Nederlands paspoort of voorgenomen reis naar het buitenland de aanvraagprocedure op te starten teneinde teleurstellingen te voorkomen. Alle Nederlanders dienen zich voorts in persoon bij de consulaire afdeling te vervoegen. Dit geldt ook voor kinderen die in het paspoort worden bijgeschreven. De Paspoortwet verplicht de afgevende paspoortinstantie de identiteit van de paspoortaanvrager persoonlijk vast te stellen.

Voor de aanvraag van een reisdocument bij het Consulaat-Generaal dient u volgende stukken mee te nemen:

Uw huidige paspoort en alle verdere reisdocumenten, dus ook Nederlandse identiteitskaarten, niet-Nederlandse paspoorten en legitimatiebewijzen
twee nieuwe pasfoto’s
uw verblijfsvergunning cq. “Freizügigkeitsbescheinigung”
een actueel uittreksel uit het bevolkingsregister van uw woonplaats met vermelding van de nationaliteit(en) en huwelijkse staat (= ‘Meldebestätigung’, niet verwisselen met de verblijfsvergunning!) max. 3 maanden oud.

Actueel! Nieuw besluit inzake keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen

Op 2 juni 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën een beleidsbesluit uitgevaardigd als aanvulling op de aangekondigde maatregel voor buitenlandse belastingplichtigen bij wie het inkomen voor 90% procent of meer uit Nederlands inkomen bestaat. In onze eerdere newsflash ‘gunstige regeling hypotheekrente grensarbeiders’ zijn een aantal vragen aan de orde gesteld. De antwoorden kunnen aan de hand van het nieuwe beleidsbesluit worden gegeven en zullen hieronder kort uiteen worden gezet.

De staatssecretaris heeft op 23 februari 2012 maatregelen getroffen voor buitenlandse belastingplichtigen welke 90% of meer van hun inkomen in Nederland verdienen. Mocht er aan de 90%-regeling zijn voldaan, dan kan de hypotheekrenteaftrek voortaan op dezelfde manier worden geëffectueerd als inwoners van Nederland. Om te kunnen beoordelen of het inkomen voor 90% of meer in Nederland wordt verdient, dienen zowel de inkomsten van box 1, 2 en 3 in beschouwing te worden genomen.

Om gebruik te kunnen maken van de 90%-regeling moet worden gekozen voor de binnenlandse belastingplicht. De sanctie van de terugploegregeling of de inhaalregeling geldt niet ingeval in een bepaald jaar aan de 90%-regeling is voldaan. De inkomsten en aftrekposten welke betrekking op de eigen woning worden voor de bepaling van de 90%-regeling buiten beschouwing gelaten. Het inkomen van de partner is hierbij ook van belang. Op het moment dat niet meer gekozen wordt voor binnenlandse belastingplicht en in het verleden in enig jaar niet is voldaan aan de 90%-regeling dan treedt de sanctie van de terugploegregeling voor die jaren in werking.

Ook voor toepassing van de inhaalregeling is de 90%-regeling van belang . Als er gekozen wordt voor binnenlandse belastingplicht en er wordt voldaan aan de 90%-regeling is de inhaalregeling niet van toepassing.

De beoordeling van de 90%-regeling is van groot belang om te beoordelen of er wel of geen keuze voor binnenlands belastingplicht moet worden gemaakt. Laat u hierom goed adviseren.

Helaas heeft de staatssecretaris in het besluit aangegeven dat deze regeling geen terugwerkende kracht kent. Aanslagen die op de datum van het besluit al onherroepelijk vaststaan worden niet op terug gekomen. Let op! Als uw belastingaangifte nog niet is ingediend of onherroepelijk vaststaat kan er wél rekening worden gehouden met dit besluit.

Uiteraard kunt u contact opnemen over dit onderwerp en andere zaken met een van onze adviseurs.