Het “Baukindergeld” in Duitsland is er en kan nu aangevraagd worden.

Update van een bericht uit 2018

Heeft u dit jaar een eigen huis voor uw gezin gekocht of gebouwd en bent u al verhuisd? Of bent u van plan om een woning in Duitsland te kopen f nieuw te bouwen? Dan kunt u profiteren van het “Baukindergeld”.

Het gaat hier om een overheidssubsidie die u niet hoeft terug te betalen. De subsidie is bedoeld om het voor gezinnen met kinderen en alleenstaande ouders makkelijker te maken om een eigen huis te financieren. U ontvangt 12.000 euro per kind, uitbetaald in 10 jaarlijkse termijnen van elk 1.200 euro.

De voorwaarden voor het verkrijgen van “Baukindergeld

 • U heeft kinderen jonger dan 18 jaar in uw huishouden voor wie u of uw partner kinderbijslag ontvangt.
 • Uw gezinsinkomen bedraagt maximaal 90.000 euro per jaar voor één kind plus 15.000 euro per extra kind
 • De kinderen moeten in het nieuwe huis wonen
 • U heeft ten vroegste op 01.01.2018 het koopcontract ondertekend of de bouwvergunning ontvangen.
 • Uw nieuwe woning is uw enige woning op de dag van de aanvraag.
 • Aanvragen kunnen t/m eind 2020 ingedient worden
 • Het "Baukindergeld" geldt voor de aankoop van - en de nieuwbouw van een woning in Duitsland
 • Informeer en dien de aanvraag voor deze subsidie online in

De bouwkinderbijslag vraagt u pas aan nadat u uw nieuwe woning heeft betrokken. Alle belangrijke informatie, links en een check zijn te vinden op www.kfw.de/baukindergeld .

2 Comments

 1. Beantwoorden
  Peter Sijsling 19 november 2018

  Ook buitenlanders die in Duitsland wonen, met name buitenlanders uit de EU die in Duitsland wonen, kunnen profiteren van de invoering van het “Baukindergeld”. Dezelfde eisen voor buitenlanders gelden als voor gezinnen met een Duits paspoort. Iedere natuurlijke persoon kan kinderbijslag voor de bouw aanvragen. Doorslaggevend is dat het gesubsidieerde onroerend goed in Duitsland is gelegen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit.

  • Uw nieuwe woning moet zich in Duitsland bevinden

  • Ten minste één persoon die in Duitsland recht heeft op kinderbijslag woont in het huishouden

  • Ten minste één kind moet in het huishouden zijn ingeschreven en jonger zijn dan 18 jaar op het moment dat de aanvraag wordt ingediend

  • Het belastbaar jaarinkomen van het huishouden mag niet meer bedragen dan 90 000 EUR per jaar

  • Per kind stijgt het gezinsinkomen met 15.000 euro per jaar.

 2. Beantwoorden
  Merel 18 november 2018

  Kunnen we dit als Nederlanders aanvragen als we in Duitsland gaan wonen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *