Berichten door Peter Sijsling

Erfrecht in Duitsland

Het Duitse erfrecht

Wanneer een Nederlander in Duitsland gaat wonen, krijgt hij of zij direct te maken met taal- en cultuurverschillen. Minder zichtbaar, maar zeker zo relevant zijn de veranderingen en bijzonderheden in de juridische status van deze Nederlanders. Deze worden vaak pas opgemerkt wanneer een Nederlander – woonachtig in Duitsland – overlijdt en de verdeling van een nalatenschap ter sprake komt.

Het recht van de nationaliteit
Stel een Nederlander woont op het moment van overlijden in Duitsland en heeft daar vermogen opgebouwd. Naar Duits recht is het recht van de nationaliteit van toepassing. Ook naar Nederlands recht geldt in beginsel het recht van de nationaliteit. Toch wordt uiteindelijk de erfopvolging bepaald volgens het recht van de staat waarin de overledene (ofwel: de erflater) op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats (gewöhnlicher Aufenthalt) had. Daarbij is van belang dat de erflater zich direct voor zijn dood tijdens een periode van minimaal vijf jaar ononderbroken in deze staat heeft opgehouden. In de praktijk betekent dit dat voor een Nederlander, die naar Duitsland verhuist, voor de eerste vijf jaar het Nederlandse erfrecht van toepassing blijft en na afloop van vijf jaar het Duitse erfrecht geldt.

Wettelijke erfopvolging
Net als in Nederland verdeelt men in Duitsland bij de wettelijke erfopvolging (Gesetzliche Erbfolge) familieleden in groepen. Erfgenamen van de eerste groep (Erste Ordnung) zijn de afstammelingen van de erflater (Erblasser). In eerste instantie zijn dit de kinderen. Wanneer een kind niet meer leeft, gaat het om zijn of haar afstammelingen, ofwel: de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de overleden persoon. Erfgenamen van de tweede groep (Zweite Ordnung) zijn de ouders van de overleden persoon en hun afstammelingen, ofwel: vader, moeder, broer(s) en zus(sen) van de overledene. Zij komen enkel aan bod, wanneer er geen erfgenamen in de eerste groep bestaan. Erfgenamen van de derde groep (Dritte Ordnung) zijn de grootouders van de overledene en diens afstammelingen (tantes, ooms, neven en nichten). Erfgenamen van de vierde groep en verdere groepen (Vierte Ordnung und weitere Ordnungen) zijn de overgrootouders van de overledene en diens afstammelingen.

Wettelijke erfopvolging

Net als in Nederland verdeelt men in Duitsland bij de wettelijke erfopvolging (Gesetzliche Erbfolge) familieleden in groepen. Erfgenamen van de eerste groep (Erste Ordnung) zijn de afstammelingen van de erflater (Erblasser). In eerste instantie zijn dit de kinderen. Wanneer een kind niet meer leeft, gaat het om zijn of haar afstammelingen, ofwel: de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de overleden persoon. Erfgenamen van de tweede groep (Zweite Ordnung) zijn de ouders van de overleden persoon en hun afstammelingen, ofwel: vader, moeder, broer(s) en zus(sen) van de overledene. Zij komen enkel aan bod, wanneer er geen erfgenamen in de eerste groep bestaan. Erfgenamen van de derde groep (Dritte Ordnung) zijn de grootouders van de overledene en diens afstammelingen (tantes, ooms, neven en nichten). Erfgenamen van de vierde groep en verdere groepen (Vierte Ordnung und weitere Ordnungen) zijn de overgrootouders van de overledene en diens afstammelingen.

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Het komt ook regelmatig voor dat iemand schulden heeft bij overlijden. Na het overlijden zouden de schulden op de erfgenamen over kunnen gaan. In Nederland is het mogelijk een erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. De erfgenamen hebben in principe drie maanden de tijd om te beslissen of zij de erfenis willen aanvaarden. In Duitsland is het niet mogelijk om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Bovendien is de termijn om over de aanvaarding te beslissen veel korter, namelijk zo´n zes weken. Als een erfgenaam in Duitsland woont en de erfenis wil verwerpen, moet hij dit binnen zes weken kenbaar maken aan het Nachlassgericht (de bevoegde rechtbank) of een desbetreffende verklaring laten opmaken door een Duitse notaris.

Erfgenamen in Nederland

Als de erfgenamen in Nederland wonen, gelden er andere termijnen. In dat geval heeft een erfgenaam namelijk zes maanden de tijd om over de aanvaarding te beslissen. Het is erg belangrijk dat er binnen deze periode onderzoek wordt gedaan naar de bezittingen en de schulden van de erflater. Het komt vaak voor dat erfgenamen niet weten dat de erflater bij overlijden schulden heeft. Binnen deze zes maanden moet de knoop worden doorgehakt: aanvaarden of verwerpen. De bevoegde rechtbank moet de (notariële) verklaring van de erfgenaam of erfgenamen voor afloop van de termijn van zes maanden hebben ontvangen.

Juridische ondersteuning

Het Duitse erfrecht kan complex overkomen, maar deskundige begeleiding kan u hierbij helpen. Graag geven wij u advies bij het openvallen van een grensoverschrijdende nalatenschap. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen van een overzicht van de bezittingen en schulden van een erflater, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken omtrent de aanvaarding van een erfenis. Neem bij vragen contact op met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

Auteur: Alexander Crämer

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  Rechtsanwalt-STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater Siemensstraße 31 D-47533 Kleve – Bron :www.strick.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 300 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Het Gebäudeenergiegesetz (GEG)´ Duitse verwarmingswet

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe `Gebäudeenergiegesetz (GEG)´ voor huurders en verhuurders van woningen en commerciële ruimtes in Duitsland?

Op 8 september heeft de Duitse Bondsdag de herziening van het `Gebäudeenergiegesetz´ (GEG), beter bekend als de verwarmingswet, aangenomen. Hoewel de langdurige debatten met name gericht waren op woongebouwen, hebben de voorschriften in de wet aanzienlijke gevolgen voor bedrijven, zowel eigenaren van onroerend goed als huurders. Er zijn ook specifieke regelingen voor commerciële gebouwen, ofwel niet-woningen.

Voor bedrijven wordt het installeren van nieuwe verwarmingssystemen aanzienlijk ingewikkelder. Het doel is dat in de toekomst 65% van de warmte die in gebouwen wordt opgewekt, afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen. Maar wat houdt dit precies in en hoe moeten ondernemers zich voorbereiden?
De wet treedt in werking op 1 januari 2024, maar de verplichtingen voor vastgoedeigenaren variëren afhankelijk van voorwaarden

 1. Vervanging na 30 jaar

Wie momenteel een werkende verwarming heeft, mag deze blijven gebruiken, ongeacht de energiebron. Dit geldt zelfs als het systeem defect raakt en gerepareerd kan worden. Er is echter een beperking voor verwarmingssystemen die op olie en gas werken, deze moeten uiterlijk 30 jaar na installatie buiten werking worden gesteld.

 1. Gemeentelijke Warmteplanning

Voor sommige gevallen waarin vervanging vereist is, is het niet altijd verplicht om een nieuw systeem te installeren dat minimaal 65% van de warmte uit hernieuwbare energiebronnen haalt. Dit hangt af van de beschikbaarheid van een gemeentelijke warmteplanning. Deze planning geeft aan waar in de toekomst aansluiting op een warmtenetwerk mogelijk is of waar een gasnetwerk beschikbaar zal zijn.

Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners is er tijd tot eind juni 2028 om een warmteplanning op te stellen, terwijl grotere steden dit al voor medio 2026 moeten indienen.

In sommige regio\'s, zoals in de deelstaat Baden-Württemberg, is de warmteplanning al beschikbaar, en daarom zullen de regelingen van de GEG al van kracht zijn vanaf 1 januari 2024.

In nieuwbouwwijken gelden de GEG-voorschriften vanaf 1 januari 2024, terwijl voor nieuwbouw in bestaande gebieden dezelfde regels gelden als voor bestaande gebouwen.

Wat houdt het doel van 65% in?

De 65% norm heeft betrekking op de technologie van het verwarmingssysteem zelf, niet op de energiemix die het systeem van stroom voorziet. Het betekent dat verschillende verwarmingstechnologieën kunnen worden gecombineerd, zolang minstens 65% van de warmte afkomstig is van milieuvriendelijke bronnen. Dit kan worden bereikt met hybride verwarmingssystemen die bijvoorbeeld een warmtepomp of zonne-energie combineren met gas- of olieverwarming.

De exacte meting van de bronnen kan lastig zijn, maar een vuistregel stelt dat als 30% van het nominale vermogen afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen, minstens 65% van de warmte ook als milieuvriendelijk wordt beschouwd.

Zijn er specifieke regels voor commercieel vastgoed?

Hoewel de meeste GEG-regelingen van toepassing zijn op elk type gebouw, zijn er enkele specifieke punten voor niet-woningen. Deze omvatten gebouwautomatisering, die vereist is voor gebouwen met verwarmings-, airconditioning- of ventilatiesystemen met een vermogen van minstens 290 KW.Het is echter onduidelijk wie de naleving van deze regels zal controleren, maar overtredingen kunnen leiden tot hoge boetes.

Kosten
De kosten voor het vervangen van verwarmingssystemen variëren afhankelijk van de situatie. Bij eigen gebruik onroerend goed dragen eigenaren doorgaans de kosten, maar de overheid kan subsidies verstrekken. Voor verhuurde ruimtes kunnen verhuurders een deel van de kosten doorberekenen aan huurders, met bepaalde beperkingen en uitzonderingen.

Adviesplicht
Voor installaties van verwarmingssystemen die werken op vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen, is het verplicht om vooraf advies in te winnen om potentiële kostenrisico\'s te verduidelijken

Toekomstige Verwarmingstechnologieën
Tot 2045 zijn diverse verwarmingstechnologieën toegestaan, zolang ze voldoen aan de 65%- norm voor verwarmen zonder uitstoot. Dit omvat hybride systemen, pellet verwarming, warmtepompen, etc.

Subsidies
De Duitse overheid plant financiële steun voor verwarmingssystemen die aan de GEG-voorschriften voldoen. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar, afhankelijk van het type systeem en de tijdlijn voor installatie

Resumé
De nieuwe Duitse verwarmingswet heeft gevolgen voor zowel huurders als verhuurders van woningen en commerciële ruimtes. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de specifieke vereisten en verplichtingen die op uw situatie van toepassing zijn en om tijdig actie te ondernemen om aan de wet te voldoen.

Manfred Richter Rechtsanwalt >[email protected] en
Thomas Dillmann LLM, notaris Gespecialiseerde advocaat
Internationaal economisch recht | Bouw- en architectenrecht< Locatie: Rheine Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  www.alpmann-froehlich.de

Rijp voor de sloop ?


Ons kantoor heeft meer dan twintig jaar ervaring in de renovatie van bestaande gebouwen
Lees meer (Link opent in een nieuw tabblad)

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Wij beschikken sinds meer dan 30 jaar over een groot netwerk in Duitsland en hebben de juiste contacten om zaken die onduidelijk zijn, duidelijk te krijgen. Wij kunnen u adviseren over het laten uitvoeren van de taxatie en over de keuze voor een notaris. Als koper hebt u de keuze.

Wij maken het niet mooier dan het is  -objectief,  open en eerlijk advies rondom kopen of bouwen en wonen in Duitsland

Uw droom onze zorg !

Uw auto op Duits kenteken aanmelden

Het registreren, uitschrijven of opnieuw registreren van een auto bij het “Strassenverkehrsamt” in uw stad of gemeente kost meestal veel tijd. Dit veranderd vanaf 1 september 2023 sindsdien de nieuwe versie van de Verordening Voertuigregistratie van kracht is. Dit betekent dat autobezitters in de toekomst alles wat ze nodig hebben ook online kunnen aanvragen.

Digitale voertuigregistratie zal plaatsvinden via "i-Kfz". Volgens het federale ministerie van digitale zaken en transport zullen de kosten voor registratie via internet ook aanzienlijk lager zijn dan de registratie bij het lokale registratiekantoor.

Lees meer: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/internetbasierte-fahrzeugzulassung.html

Link opent in een nieuw tabblad

Lees meer ook op de website van het lokale Strassenverkehrsamt van uw stad of gemeente

 • Wij maken het niet mooier dan het al is !

Bundestag (Het Duitse parlament) neemt controversiële verwarmingswet (Heizungsgesetz GEG) aan

Vanaf 2024 moet elk nieuw geïnstalleerd verwarmingssysteem voor 65 procent uit hernieuwbare energie bestaan. In nieuwbouwgebieden geldt deze regel direct vanaf 1 januari 2024. Voor bestaande gebouwen en nieuwe gebouwen buiten nieuwbouwgebieden gelden langere overgangsperioden: In grote steden (meer dan 100.000 inwoners) worden klimaatvriendelijke energieën uiterlijk na 30 juni 2026 verplicht bij het vervangen van verwarmingssystemen. In kleinere steden is de deadline 30 juni 2028. Als er in de gemeenten al een voorafgaand besluit is over de zonering van bijvoorbeeld een verwarmingsnetwerk, dat rekening houdt met een gemeentelijk verwarmingsplan, kunnen er eerdere deadlines gelden.

Bestaande en nog functionerende verwarmingssystemen:

Functionerende installaties kunnen blijven werken. Dit geldt ook als een verwarmingssysteem defect raakt, maar nog wel gerepareerd kan worden. Als een verwarmingssysteem op aardgas of stookolie volledig vervangen moet worden omdat het niet meer gerepareerd kan worden of ouder is dan 30 jaar (in het geval van een ketel op constante temperatuur), zijn er pragmatische overgangsoplossingen en overgangsperioden van meerdere jaren. In moeilijke gevallen kunnen eigenaars worden vrijgesteld van de verplichting om hernieuwbare verwarming te gebruiken.

De overstap naar een verwarmingssysteem dat voor 65 procent hernieuwbare energie verbruikt wordt ondersteund door de federale overheid met verschillende subsidies en leningen tegen lage rente. Dit moet ervoor zorgen dat vooral burgers met lagere en middeninkomens het zich kunnen veroorloven om over te schakelen op klimaatvriendelijke en duurzame verwarmingssystemen..

Rijp voor de sloop over saneren ? Lees meer

Hulp nodig bij de aankoop of nieubouw van een huis in Duitsland?

Gerelateerde berichten :

Diverse referenties van reeds door ons gesaneerde boerderijen en oudere woningen in Duitsland kunt u ook hier vinden :

Ontwikkeling van de huizenprijzen in 2023 in Duitsland

In geen enkel groot EU-land dalen de prijzen voor flats en huizen sneller dan in Duitsland
De vastgoedprijzen zijn sinds afgelopen zomer aanzienlijk gedaald onder de indruk van de sterk gestegen belangrijkste rentetarieven
Gemiddeld resulteert dit in een min van ongeveer zes procent - en de trend blijft neerwaarts wijzen. Alleen al in de eerste helft van 2023 daalden de prijzen met 1,2 procent.
Er zijn twee redenen waarom de prijzen in Duitsland veel sterker dalen dan in andere landen. De ene is dat de vastgoedprijzen hier sterk zijn gestegen in de jaren dat de rente laag was. Van 2017 tot 2022 noteerde Duitsland de op twee na hoogste prijsstijging van de andere landen.
De tweede reden is dat de stijgende belangrijkste rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB) ook de rentetarieven voor vastgoedleningen omhoog hebben getrokken.

In Duitsland daalde het volume van vastgoedleningen tussen januari en april van dit jaar met ongeveer 50 procent als gevolg van de rentestijgingen. Bovendien werden er 33 procent minder nieuwe leningen afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar.

6,9% minder bouwvergunningen voor huizen in 2022

Met 354.400 goedgekeurde woningen werden 26.300 woningen minder goedgekeurd dan het jaar ervoor - laagste niveau sinds 2018

De belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan de daling van het aantal bouwprojecten in 2022 zijn waarschijnlijk een tekort aan materialen en hoge kosten voor bouwmaterialen, een tekort aan geschoolde werknemers in de bouwsector en steeds slechtere financieringsvoorwaarden.

Uw Nederlands rijbewijs als u in Duitsland woont

Iedereen die vanuit Nederland of een andere lidstaat van de EU of EER (Europese Economische Ruimte) naar Duitsland verhuist, mag motorvoertuigen besturen met een Europees rijbewijs.

Geldige EU/EER-rijbewijzen hoeven niet te worden herschreven.

Ze blijven geldig tot hun geldigheidsperiode afloopt (niet het geval met vrachtwagen- en bus categorieën!)

Overschrijving van het rijbewijs is mogelijk op vrijwillige basis

In hoeverre is een rijbewijs uit de EU/EER geldig in Duitsland?
De reikwijdte van de rijbevoegdheid in Duitsland komt overeen met die van het buitenlandse rijbewijs. Als het buitenlandse rijbewijs beperkingen of eisen bevat, geldt dit ook voor de rijbevoegdheid in Duitsland. Het overschrijden van de buitenlandse rijbevoegdheid is volgens de Duitse wet strafbaar als je zonder rijbewijs rijdt volgens § 21 StVG.

 

Nederlands rijbewijs verlengen vanuit Duitsland ?

Wilt u vanuit het buitenland uw Nederlandse rijbewijs verlengen? Hier leest u hoe dat gaat. LINK NAAR HET RDW (Opent in een nieuw venster)

Welke rijbewijzen (rijbewijscategorieën) zijn er in Duitsland ?

Een goed overzicht over alle bestaande rijbewijscategorieën kunt u hier vinden:  Lees meer (Link opent in een nieuw venster)

 Uw droom - onze zorg

Financiering van een huis in Duitsland ?

Financiering van een huis in Duitsland - een hypotheek bij een Duitse bank ?

Algemene informatie over hypotheken in Duitsland

Soorten hypotheken: Er zijn verschillende soorten hypotheken in Duitsland, waaronder annuïtaire leningen (aflossingsleningen) en bulletleningen. Bij annuïtaire leningen worden zowel de rente als de aflossing in constante maandelijkse termijnen betaald, terwijl bij bulletleningen de aflossing pas aan het einde van de looptijd plaatsvindt. (Bv via een “Bausparvertrag of een levens verzekering))

Rente: De hoogte van de hypotheekrente kan afhangen van verschillende factoren, waaronder de huidige economische situatie en de kredietwaardigheid van de lener. Rentevoeten kunnen variabel of vast zijn.

Aflossing: In de regel is de looptijd van een hypotheek in Duitsland tussen 5 en 30 jaar. De aflossingstarieven kunnen variëren afhankelijk van de overeenkomst tussen de kredietverstrekker en de kredietnemer.
De maximale hoogte van een Duitse hypotheek is gebonden aan het netto inkomen. De maandlasten (Aflossing en rente) mogen sowieso niet hoger zijn dan 30% van het netto maand inkomen zijn. Ook moet u nu al kunnen aantonen dat u in staat bent om ook na uw pensioneering de maandlasten nog te kunnen betalen. Dit indien de toekomstige financiering tot na uw 67e loopt

Onderpand: Hypotheken worden meestal gedekt door het bijbehorende onroerend goed. Als de lener in gebreke blijft, kan de geldschieter beslag leggen op het onroerend goed en / of zijn persoonlijk vermogen om zijn vorderingen veilig te stellen.

De banken bekijken de persoonlijke situatie van de klant, het netto inkomen en ook naar het huis wat u wilt kopen en leggen daarna pas de hoogte van de rente en het benodigde eigen geld vast

Het is belangrijk op te merken dat wetten en regels met betrekking tot hypotheken en financiering van tijd tot tijd kunnen veranderen. Wij helpen u graag

Indien gewenst kunnen wij voor u een financiering bij Duitse banken aanvragen – uiteraard geheel vrjblijvend en met geen kosten of verlichtingen voor u verbonden

Meer weten over de financiering van een huis in Duitsland ?

Voor een voor u geheel vrijblijvende hypotheek aanvraag : Stuur een mail om het aanvraag formulier te ontvangen.

 De aanvraag is met geen enkele kosten of verplichtingen voor u verbonden

Contactformulier

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Wat verandert er voor huiseigenaren en kopers in 2024?

  Wat geldt er voor huiseigenaren en kopers van een woning in Duitsland vanaf 1 januari 2024 en wie moeten er vanaf dan verwarmen met hernieuwbare energie? De verplichting om vanaf 1 januari 2024 over te schakelen op verwarming met 65 procent hernieuwbare energie geldt alleen voor de installatie van nieuwe verwarmingssystemen. Er is geen onmiddellijke verplichting om bestaande verwarmingssystemen te vervangen. Als er een verandering van eigenaar plaatsvindt als gevolg van een huisaankoop of erfenis, is de nieuwe eigenaar verplicht energiebesparende maatregelen te nemen
  De wet zal naar verwachting in augustus / september 2023 definitief worden aangenomen.

   Wij maken het niet mooier als het al is.....

  Welke informatieverplichtingen heeft de verkoper van onroerend goed in Duitsland?

  Casus

  Verkopers van onroerend goed kunnen mogelijk strengere informatieverplichtingen krijgen, zoals het informeren over mogelijke renovatiekosten. Het Bundesgerichtshof (BGH) behandelde in mei 2023 een zaak uit Hannover en stelde een vonnis van het Oberlandesgericht (OLG) Celle ter discussie, waarin de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de koper werd gelegd. In principe is iedereen zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde informatie. De concrete verdeling van de informatieverplichtingen en plicht tot opheldering moet echter zorgvuldig worden onderzocht in elk afzonderlijk geval.

  Tijdens de behandeling werd onder andere gediscussieerd over het feit dat de verkoper de documenten met betrekking tot het object in een virtuele dataroom had geplaatst om de koper in staat te stellen ze zorgvuldig te onderzoeken (due diligence). Maar kon zij ervan uitgaan dat geïnteresseerden dit zelfstandig zouden controleren? Of moet er duidelijk worden gewezen op speciale - met name achteraf verstrekte - documenten? Volgens Brückner kan het ook een verschil maken of de documenten bedoeld zijn als expertiserapporten, waarin specifiek naar gebreken wordt gezocht, of dat ze bedoeld zijn voor financieringsvragen bij een bank.

  De advocaat van de koper zei dat de verkoper vanaf het begin een alomvattend beeld moet geven in een dergelijke dataroom. Als er achteraf iets wordt toegevoegd, moet hij daarop wijzen.

  In het concrete geval gaat het om de aankoop van meerdere commerciële eenheden in een groot gebouwencomplex voor meer dan 1,5 miljoen euro. De eisende vennootschap voelt zich bedrogen omdat ze te laat op de hoogte werd gesteld van de hoge kosten voor het onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom. Het verslag van een belangrijke vergadering van mede-eigenaars werd pas drie dagen voor de ondertekening van het contract in de dataroom geplaatst door de verkoper. Volgens de eiseres gebeurde dit "stiekem" en werd het haar "toegeschoven".

  Er was tot 50 miljoen euro begroot voor de renovatie. Omdat de meerderheidsaandeelhouder niet wilde betalen, belandde de zaak voor de rechter.

  In januari 2020 eindigde de procedure aanvankelijk met een schikking waarbij een speciale heffing zou worden opgelegd aan de eigenaren van de commerciële eenheden. Daarna vocht de eiseres de koopovereenkomst aan. Daarin verklaarde de verkoper onder andere dat er met uitzondering van één geen speciale heffingen waren besloten. Verder stond erin dat de verkoper de koper verslagen van de afgelopen drie jaar van de vergaderingen van mede-eigenaars had verstrekt en dat de koper op de hoogte was van de inhoud van de documenten.

  De advocaat van de verkoper zei dat de koper de tekst van het contract elf dagen voor ondertekening had gekend. Als ze dan geen vragen stelde, was dat "volledig haar eigen schuld". De koper moet zorgvuldig kijken welke informatie hij nodig heeft en heeft. Wie het betreffende onroerend goed - het Ihme-Zentrum in de wijk Linden - ziet, kan de al jaren opgebouwde achterstand in renovatie waarnemen.

  Het OLG Celle had geoordeeld dat er tot aan de ondertekening van het contract geen speciale heffing was besloten; in die zin had de verkoper geen onjuiste informatie verstrekt. Dit zal het gerechtshof - samen met de volledigheid van de documenten - ook nog onderzoeken.

  Volgens de Duitse Vereniging van Makelaars (IVD) vindt een due diligence-onderzoek praktisch altijd plaats. "Elke koper controleert voorafgaand aan een aankoop of het object aan de verwachtingen voldoet." Meestal gebeurt dit echter niet georganiseerd of via derden. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij grotere transacties of als het gebruikelijk is voor de koper.

  Het gerechtshof zal naar verwachting in september 2023 een uitspraak doen in Karlsruhe. Mogelijk moet het OLG Celle ook nogmaals over de zaak oordelen.

  Thomas Dillmann LLM, notaris Gespecialiseerde advocaat
  Internationaal economisch recht | Bouw- en architectenrecht

  Locatie: Rheine Telefoon: +49 (5971) 80161-36

  Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  alpmann-froehlich.de

  Regel op tijd uw testament !

  Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

  Uw droom onze zorg !

  Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

  Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 350 Nederlanders in de laatste jaren

  Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

  Zonnepanelen in Duitsland – het laatste nieuws

  Zonnepanelen in Duitsland - Wijzigingen voor kleine pv installaties tot 600 / 800 Watt

  Terwijl een fotovoltaïsch systeem vroeger veel administratieve rompslomp met zich meebracht, is het federale ministerie van Economische Zaken nu van plan om het gebruik van particuliere fotovoltaïsche systemen gemakkelijker te maken. Dit blijkt uit het ontwerp van een \"wet ter bevordering van de uitbreiding van de fotovoltaïsche energieproductie\". Burgers moeten worden aangemoedigd om hernieuwbare energie op hun balkon of elders te gebruiken en zo ook het aantal installaties in Duitsland te verhogen.
  Na de installatie moet de netbeheerder op de hoogte worden gebracht van de ingebruikname van de plug-in installatie. Voor apparaten met een vermogen tot 600 watt mogen zelfs leken dit doen. Voor vermogens van meer dan 600 watt moet nog steeds een elektricien worden geraadpleegd. Met de geplande nieuwe wettelijke regeling wordt deze limiet echter verhoogd naar 800 watt.

  Uit een wrak iets leuks maken ? Klik op de foto - de Link opent in een neuw venster

  Regelmatig ontvangen wij e-mails van mensen die in de problemen zijn geraakt na de aankoop van een huis in Duitsland.... Wij hopen op uw begrip dat wij alleen vragen van klanten beantwoorden die via onze aankoop begeleiding een huis gekocht hebben of nog via ons willen kopen.
  Voor alle anderen: Plaats een bericht op ons blog en meestal ontvangt u op korte termijn een antwoord van lotgenoten

  Nieuwbouw in Duitsland - Ons team heeft meer dan 30 jaar ervaring Lees meer op www.sijsling.de

  Ons archief: Berichten uit 19 jaar Droomhuis Duitsland