Berichten door Peter Sijsling

Afval scheiden in Duitsland

Afval scheiden in Duitsland

In Duitsland wordt afval scheiden zeer serieus genomen en er zijn strikte regels en richtlijnen voor afvalbeheer. Het scheiden van afval is een verplichting voor zowel huishoudens als bedrijven. Het doel is om recycling te bevorderen en de impact op het milieu te verminderen.

Het afvalbeheersysteem in Duitsland omvat meestal de volgende categorieën:

  1. Restafval (Restmüll): Dit is het afval dat niet kan worden gerecycled of hergebruikt. Het omvat bijvoorbeeld huishoudelijk afval zoals voedselresten, plastic verpakkingen die niet gescheiden kunnen worden, en andere niet-recyclebare materialen. Restafval wordt meestal in speciale vuilniszakken verzameld en regelmatig opgehaald.
  2. Papier en karton (Papier und Karton): Papierafval, zoals kranten, tijdschriften, kartonnen dozen en ander papier, moet apart worden ingezameld. In veel steden en dorpen zijn er speciale papiercontainers waarin je dit afval kunt deponeren. Ook zijn er vaak vaste ophaaldagen voor papierafval.
  3. Plastic, blik en verpakkingen (Gelbe Tonne/Gelber Sack): Plastic verpakkingen, metalen blikjes, drankkartons en andere verpakkingen worden verzameld in speciale gele containers (Gelbe Tonne) of plastic zakken (Gelber Sack). Dit afval wordt gerecycled.
  4. Glas (Glas): Glasafval moet worden gescheiden op basis van kleur. In de meeste steden en dorpen zijn er aparte glascontainers voor wit, groen en bruin glas. Het is belangrijk om het glas voorzichtig in de containers te deponeren om breuk te voorkomen.
  5. Bioafval (Bioabfall): Organisch afval, zoals etensresten, tuinafval en ander biologisch materiaal, moet worden gescheiden. Bioafval wordt vaak apart verzameld in groene bakken of containers en kan worden gecomposteerd.

Het is raadzaam om de lokale richtlijnen en voorschriften voor afvalbeheer in jouw specifieke regio in Duitsland te raadplegen, omdat er enige variatie kan zijn. Gemeenten kunnen specifieke instructies en ophaalschema's hebben. Door afval correct te scheiden, draag je bij aan een duurzaam afvalbeheersysteem en de bescherming van het milieu.

Erfrecht in Duitsland

Wat is erfrecht en hoe werkt het?

Het erfrecht regelt wat na het overlijden van iemand met zijn of haar vermogen, de zogenoemde nalatenschap, moet gebeuren. Zowel naar het Nederlandse als naar het Duitse recht blijven goederen na het overlijden van de oorspronkelijke eigenaar niet zonder eigenaar. Op het moment van overlijden gaat elk vermogensbestanddeel dat tot de nalatenschap behoort, op een nieuwe eigenaar over, ook wanneer hij of zij hiervan niet op de hoogte is.

In de meeste rechtsstelsels van de wereld gaat de eigendom in een rechte lijn naar beneden (kinderen of kleinkinderen) of naar boven (ouders of grootouders) en bij gehuwde erflaters (gedeeltelijk) aan de echtgenoot of partner over. In het Duitse recht erven bijvoorbeeld de kinderen, wanneer de vader niet getrouwd is en drie kinderen heeft, elk een derde van de nalatenschap. Is hij wel getrouwd, erft de echtgenote volgens het erfrecht een kwart, afhankelijk van het huwelijksregime soms twee kwart. De rest wordt dan onder de kinderen voor gelijke delen verdeeld.

Een legaat is niet hetzelfde als een erfenis. Bij een legaat bepaalt de erflater in een testament dat de legataris een bepaald voorwerp uit de nalatenschap moet ontvangen, bijvoorbeeld een schilderij, een geldbedrag of de auto van de overledene. In dat geval moet de erfgenaam, de eigenaar van het voorwerp, dit aan de legataris overhandigen, die daarna de eigenaar wordt.

Zowel het Nederlandse als het Duitse recht kennen een zogenoemde wettelijke erfopvolging waarbij dus bij wet is bepaald wie erfgenaam wordt. Daarnaast kan volgens beide rechtsstelsels in principe elke volwassene een testament opstellen. Hierin kan hij of zij vastleggen wie erfgenaam wordt of wie een legaat ontvangt. Voor zover het testament aan de wettelijke vereisten voldoet (Nederland: notariële akte, Duitsland: handgeschreven of notariële akte), kan in het testament van de wettelijke erfopvolging worden afgeweken. De moeder kan daarom bepalen dat bijvoorbeeld maar een kind de erfgenaam wordt of een riendin, Greenpeace of iemand anders.

In Duitsland kunnen echtgenoten ook een gezamenlijk testament opstellen. Daarnaast kunnen twee of meerdere personen een erfovereenkomst afsluiten. Zij hoeven geen familie van elkaar te zijn. In beide gevallen is het testament of de erfovereenkomst uiterlijk vanaf het moment van overlijden van de eerste echtgenoot of partij, die de overeenkomst heeft afgesloten, bindend. Dit betekent dat het testament of de erfovereenkomst niet meer door de langstlevende kan worden gewijzigd. In de regel kan de langstlevende ook geen nieuw testament meer opstellen. In Nederland kent men deze regeling niet.

In beide rechtsstelsels bestaat er een legitieme portie. Legitieme portie betekent dat bepaalde personen, indien ze bij testament of erfovereenkomst zijn onterfd, wettelijk recht hebben op een deel van de erfenis. Deze regeling is bedoeld om de naaste familieleden te beschermen. In Nederland hebben de echtgenoot en de kinderen van de overledene recht op een legitieme portie. Naar Duits recht hebben ook ouders recht op een legitieme portie. Zowel in Nederland als in Duitsland bedraagt de legitieme portie de helft van het wettelijke erfdeel. Als een vader bijvoorbeeld een dochter en een zoon maar geen vrouw achterlaat, erven beide kinderen naar Nederlands recht elk de helft van de nalatenschap. Als de vader in een testament bepaalt dat de dochter alles krijgt, wordt zij bij het overlijden van de vader de enige eigenaar van zijn gehele nalatenschap. De zoon kan echter zijn legitieme portie opeisen. In dat geval moet de zus aan de broer de helft in geld betalen van wat de zoon volgens de wet zou hebben geërfd, namelijk een kwart van de nalatenschap. De zoon heeft dus geen aanspraak op specifieke bestanddelen van de nalatenschap, maar wel op het bedrag in geld.

Sinds 2015 is de Europese erfrechtverordening van kracht. Volgens die verordening wordt het toepasselijke erfrecht na het overlijden van een persoon op basis van zijn of haar laatste woonplaats bepaald. De nationaliteit speelt hierbij geen rol. Dit geldt ook voor personen die geen EU-burgers zijn, maar hier wonen. Wanneer dus iemand uit Duitsland, Italië of Oeganda in Amsterdam woont, is na zijn of haar overlijden op iedereen Nederlands erfrecht van toepassing.

De Europese erfrechtverordening staat een rechtskeuze toe, maar alleen voor het recht van het land waar men is geboren. Een in Duitsland woonachtige Nederlandse kan daarom in haar testament een keuze voor het Nederlandse erfrecht maken. Aangezien in Duitsland heteroseksuele partnerschappen – anders dan in Nederland – niet met het huwelijk gelijkgesteld zijn, kan een dergelijke rechtskeuze zinvol zijn om te voorkomen dat ouders recht hebben op een legitieme portie. Vooral in grensoverschrijdende situaties, dat wil zeggen wanneer het recht van meerdere landen van toepassing kan zijn, is het daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen om dit zo goed mogelijk te regelen.

Manfred Richter,

Rechtsanwalt & Notar

+49 (5971) 80161 - 0

manfred.richter(at)alpmann-froehlich.de  Internet: www.alpmann-froehlich.de

 

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  alpmann-froehlich.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 350 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Zonnepanelen in Duitsland – het laatste nieuws

Zonnepanelen in Duitsland - Nieuwe vergoedingspercentages voor pv installaties

Sinds 30 juli 2022 gelden nieuwe vergoedingspercentages voor installaties die sindsdien in bedrijf zijn genomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen installaties voor volledige teruglevering en installaties voor zelflevering. Deze vergoedingspercentages gelden ook voor nieuwe installaties die dit jaar (2023) in gebruik worden genomen.

Zelfvoorzienende systemen krijgen nu hogere vergoedingen in de vorm van vaste feed-in tarieven: systemen tot 10 kWp krijgen 8,2 cent per kWh. Is het systeem groter, dan ontvangt het systeemdeel vanaf 10 kWp 7,1 cent per kWh
Alleen al in januari 2023 werden meer dan 60.000 nieuwe zonnesystemen geïnstalleerd. Experts verwachten dit jaar nieuwe records voor nieuwe installaties

Uit een wrak iets leuks maken ? Klik op de foto - de Link opent in een neuw venster

Regelmatig ontvangen wij e-mails van mensen die in de problemen zijn geraakt na de aankoop van een huis in Duitsland.... Wij hopen op uw begrip dat wij alleen vragen van klanten beantwoorden die via onze aankoop begeleiding een huis gekocht hebben of nog via ons willen kopen.
Voor alle anderen: Plaats een bericht op ons blog en meestal ontvangt u op korte termijn een antwoord van lotgenoten

Nieuwbouw in Duitsland - Ons team heeft meer dan 30 jaar ervaring

Ons archief: Berichten uit 19 jaar Droomhuis Duitsland

Uw gas of olie ketel in Duitsland toe aan een vervanging ?

In Duitsland wordt momenteel actief gewerkt aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het stimuleren van de overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Daarom kan het zijn dat er in bepaalde beperkingen te verwachten zijn op het installeren van nieuwe gas cv\'s of dat er subsidies worden verleend om mensen aan te moedigen over te stappen op duurzame alternatieven.

Het is dus raadzaam om nog even te wachten eer dat u een besluit neemt
Wij zullen u op de hoogte houden met meer informatie over de mogelijkheden en beperkingen bij het installeren van een nieuwe cv in Duitsland.

 Wij maken het niet mooier als het al is.....

Hoeveel wegenbelasting moet ik voor mijn auto in Duitsland betalen ?

De wegenbelasting ( KFZ-Steuer) is in Duitsland aanzienlijk lager dan in Nederland

In Duitsland wordt de wegenbelasting "Kfz-Steuer" genoemd, wat staat voor "Kraftfahrzeugsteuer". Het is een jaarlijkse belasting die eigenaren van voertuigen moeten betalen voor het gebruik van de Duitse wegen.
De hoogte van de wegenbelasting in Duitsland hangt af van verschillende factoren, zoals het type voertuig, de uitstoot van het voertuig en de grootte van de motor. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de uitstoot en de motorinhoud van het voertuig, hoe hoger de wegenbelasting zal zijn.
De wegenbelasting kan worden betaald via automatische incasso, via overschrijving of via een online betalingssysteem. Als je een auto koopt in Duitsland, moet je ervoor zorgen dat de wegenbelasting up-to-date is voordat je ermee de weg op gaat. Het niet betalen van de wegenbelasting kan leiden tot boetes en zelfs de inbeslagname van het voertuig.

Waar kan ik de wegenbelasting voor mijn auto berekenen ?

Met de Kraftfahrzeug Steuerrechner hebt u op de website van de overheid de mogelijkheid om de jaarlijkse belasting in eenvoudige gevallen  te berekenen.
Uitleg:
Fahrzeugart: Type
PKW - Personenauto´s
Anhänger - Aanhangers
Nutzfahrzeuge  bv Vrachtwagen, Bussen enzv
Motorräder - Motors
Wohnmobile - Campers
EZ- Bouwjaar tot
Saisonkennzeichen - Tijdelijk kenteken
De wegenbelasting calculator wordt gebruikt om de jaarlijkse belasting in eenvoudige gevallen te berekenen. Daarom wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met belastingvrijstellingen of -toeslagen als gevolg van verschillende betalingstermijnen.
Let op:
Juridisch gezien is de belastingaanslag doorslaggevend. Dit wordt gedaan door het hoofddouanekantoor dat verantwoordelijk is voor het registratiedistrict.

Deel dit bericht:

Duurzame energie in Duitsland

Duitsland heeft de afgelopen decennia belangrijke stappen genomen om energie te besparen en de transitie naar duurzame energiebronnen te bevorderen. Dit staat bekend als de \"Energiewende\" of \"Energieomwenteling\".
Sinds 2010 heeft Duitsland verschillende wetten en regelgevingen ingevoerd om energiebesparing te bevorderen, waaronder de Energiesparverordnung (EnEV) en de Energieeinsparungsgesetz (EnEG). Deze wetten hebben betrekking op gebouwen, verlichting, huishoudelijke apparaten en industriële processen.
Deze inspanningen hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de energie-efficiëntie van gebouwen, transport en industrie. Duitsland heeft ook geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, en heeft als doel gesteld om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.
Er zijn ook verschillende initiatieven in Duitsland om burgers te helpen energie te besparen, zoals subsidies voor energie-efficiënte woningen en gratis energieadvies. Bovendien wordt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen gestimuleerd door het invoeren van feed-in-tarieven, waarbij particulieren en bedrijven die hun eigen duurzame energie opwekken, een vergoeding krijgen voor de overtollige energie die ze terugleveren aan het netwerk.
Over het algemeen heeft Duitsland dus belangrijke stappen gezet op het gebied van energiebesparing en de overgang naar duurzame energiebronnen, maar er is nog steeds ruimte voor verdere verbetering en versnelling van deze ontwikkelingen.

Het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto elektriciteitsverbruik bedroeg eind 2021 in Duitsland ongeveer 42 procent. Tien jaar eerder was het aandeel hernieuwbare energie met 16,9 procent beduidend minder dan de helft daarvan.

De statistieken tonen het maandelijkse aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking in Duitsland van maart 2022 tot maart 2023. Volgens statistica.com bedroeg het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking in Duitsland in maart ongeveer 55,2 procent. De gemiddelde waarde voor 2022 was in totaal 49,8 procent.

 Wij maken het niet mooier als het al is.....

Het einde voor gas- en olieverwarmingen in Duitsland ?

Elke tweede verwarmingsinstallatie in Duitsland werkt momenteel op gas, elke vierde op olie. Dat maakt een totaal van 75 procent. Maar niet voor lang meer,

Volgens het nieuwe wet voorstel mogen reeds geïnstalleerde verwarmingsinstallaties van dit type maximaal 30 jaar werken. Daarna dreigt een exploitatieverbod, dat algemeen van kracht wordt vanaf 2045.

Vanaf 2024 mogen alleen nog nieuwe verwarmingssystemen worden geïnstalleerd die warmte produceren uit \"ten minste 65 procent hernieuwbare energie\". Dit regeerbesluit is vanaf maart 2022 verankerd in het Energiebesluit voor gebouwen.
Hoewel er al een vervangingsplicht is na 30 jaar, kan tot nu toe een oude verwarmingsinstallatie worden vervangen door een moderne gasverwarming. In de toekomst is dat niet meer mogelijk. Warmtepompen of houtpellets in plaats van gas of olie zijn dan de eis.

 Wij maken het niet mooier als het al is.....

Zonnepanelen in Duitsland – het laatste nieuws

Wilt u zonnepanelen kopen en stroom aan uw leverancier leveren ?

Fotovoltaïsche energie is weer interessanter voor particuliere huishoudens. Dit is het gevolg van enkele wijzigingen in de gewijzigde Wet hernieuwbare energiebronnen (EEG), die sinds 30 juli 2022 gedeeltelijk van kracht is. De EEG 2023 is nu volledig van kracht sinds januari 2023.
Voor nieuwe installaties die vanaf 1 januari 2023 in gebruik worden genomen, wordt ook de technische eis afgeschaft dat slechts maximaal 70 procent van het nominale PV-vermogen aan het openbare net mag worden geleverd.

In oktober 2022 werd bij een verdere wijziging van de EEG besloten dat ook bestaande installaties tot 7 kWp voortaan niet meer aan deze regeling hoeven te voldoen. Oudere systemen tussen 7 en 25 kWp daarentegen moeten in de toekomst de overeenkomstige programmering behouden.

Nieuwe vergoedingspercentages
Sinds 30 juli 2022 gelden nieuwe vergoedingspercentages voor installaties die sindsdien in bedrijf zijn genomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volledige terugleveringssystemen en zelfvoorzieningssystemen. Deze vergoedingspercentages gelden ook voor nieuwe installaties die dit jaar (2023) in gebruik worden genomen.

Zelfvoorzieningsinstallaties krijgen nu hogere vergoedingen in de vorm van vaste feed-in-tarieven: installaties tot 10 kWp ontvangen 8,2 cent per kWh. Als het systeem groter is, ontvangt het systeemdeel vanaf 10 kWp 7,1 cent per kWh.

Voorbeeld van zelfvoorziening: Een systeem van 15 kWp met zelfvoorziening ontvangt dan 8,2 cent per kWh voor de eerste 10 kWp en 7,1 cent per kWh voor de resterende 5 kWp, dus gemiddeld 7,8 cent per kilowattuur.

Systemen met volledige teruglevering ontvangen een nog hogere vergoeding. Voor deze hogere vergoeding moet het systeem vóór de inbedrijfstelling bij de verantwoordelijke netbeheerder worden aangemeld als een volledig terugleveringssysteem. Om ook in de volgende jaren van het volledige feed-in tarief te kunnen profiteren, moet u de netbeheerder vóór 1 december van het voorgaande jaar opnieuw in kennis stellen.

U kunt het vaste feed-in tarief berekenen voor volledige teruglevering:

Systemen tot 10 kWp ontvangen 13,0 cent per kWh. Als het systeem groter is, krijgt het systeemdeel vanaf 10 kWp 10,9 cent per kWp.

Voorbeeld volledige teruglevering: Een systeem van 15 kWp met volledige teruglevering ontvangt dan 13,0 cent voor de eerste 10 kWp en 10,9 cent voor de resterende 5 kWp, dus gemiddeld 12,3 cent per kilowattuur.

Attentie:
Als andere bronnen 13,4 of 8,6 cent noemen als het vergoedingsniveau voor de klasse tot 10 kWp, dan zijn dat de \"te investeren waarden\" die worden uitbetaald als u als exploitant in de verkoop van de elektriciteit aan een directe handelaar. Dit is niet het geval voor typische kleine PV-systemen, omdat de verkoop van elektriciteit aan een directe handelaar meestal niet lonend is.

De vermelde bezoldigingspercentages zijn ontleend aan de EEG 2023, die sinds 30 juli 2022 van kracht is. De waarden van het vaste feed-in tarief staan echter niet rechtstreeks in de tekst van de wet, maar worden berekend op basis van verschillende specificaties en voorschriften van de EEG 2023.

De EU-Commissie heeft ook haar goedkeuring gehecht aan de verordeningen en vergoedingspercentages vanaf 1 januari 2023.

En nog een fiscale opmerking: vanaf 1 januari 2023 is een btw-tarief van 0 procent verschuldigd op de aankoop van een fotovoltaïsch systeem. De verrekening van de omzetbelasting met de belastingdienst vervalt dus. Ook aan het door de netbeheerder uitbetaalde feed-in tarief wordt geen BTW toegevoegd.

Geen lagere vergoeding in geval van vertraagde bouw van fotovoltaïsche installaties
Indien de bouw van een installatie vertraging oploopt, wordt dit niet langer bestraft met een lager tarief. Meer bepaald wordt de maandelijkse verlaging van het vergoedingsniveau, d.w.z. de degressie van de vergoedingspercentages vóór de ingebruikneming van de installatie, opgeschort tot begin 2024. De bovengenoemde vergoedingen zullen dus constant blijven, ongeacht wanneer de centrale in 2023 in bedrijf wordt genomen.

Het hoge subsidiepercentage is ook bedoeld om te stimuleren dat meer PV-systemen worden geïnstalleerd op daken die weinig of geen eigenverbruik hebben. Tot nu toe was fotovoltaïsche energie op deze daken gewoon niet lonend. De nieuwe feed-in-tarieven zijn bedoeld om dit te corrigeren. De nieuwe regelgeving staat ook toe dat een systeem voor eigenverbruik en een volledig feed-in systeem gelijktijdig in hetzelfde gebouw in gebruik worden genomen.

Zo kan één systeem worden ontworpen voor een hoog eigenverbruik en kan het volledige potentieel van het dakoppervlak nog worden benut met een tweede systeem. Omdat beide systemen technisch gescheiden moeten zijn (bijvoorbeeld door hun eigen omvormers), is deze oplossing minder geschikt voor huisinstallaties van de hier getoonde omvang.

De hoge tarieven mogen niet verhullen dat in de meeste gevallen de beste economische efficiëntie wordt bereikt met een systeem van zelfvoorziening. Hoewel het feed-in tarief lager is, is het economische voordeel groter als u de elektriciteit van het dak zelf gebruikt.

Subsidie voor zonnepanelen als vervanging in de tuin
In de toekomst kunt u ook subsidie krijgen voor PV-systemen met een maximaal vermogen van 20 kilowatt als de modules niet op het dak van het huis maar in de tuin worden geïnstalleerd. De EEG 2023 stelt enkele voorwaarden, waaronder het bewijs dat het dak van uw huis niet geschikt is voor een zonne-installatie. Concrete instructies voor de uitvoering moeten nog in een verordening worden vastgelegd. Momenteel wordt niet aangegeven wat wordt bedoeld met \"niet geschikt\" en of dit betrekking heeft op de technologie of de economische levensvatbaarheid.

En wees voorzichtig: het bouwbesluit geldt nog steeds. Een bouwvergunning van de gemeente kan nodig zijn voor een systeem in de tuin of ook voor bijvoorbeeld een carport met PV-modules. Vanuit het perspectief van vandaag (januari 2023) raden wij af om nu een project op basis van deze EEG-regeling aan te pakken.

Plan zonnepanelen nu voor de lange termijn
Momenteel zijn PV-specialisten vaak langdurig volgeboekt. Daarom kunt u uw fotovoltaïsche project het beste op lange termijn plannen.

Uit een wrak iets leuks maken ? Klik op de foto - de Link opent in een neuw venster

Uw nieuwe pv installatie aanmelden bij de overheid kunt u hier:

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRLink opent in een nieuw tabblad

 

Uw nieuwe pv installatie aanmelden bij de netbeheerder

Registratie bij de netbeheerder
In Duitsland zijn netbeheerders verplicht elektriciteit van fotovoltaïsche systemen aan het openbare net te leveren. In ruil daarvoor betalen zij de systeembeheerder een wettelijk vastgesteld feed-in tarief. Daartoe moet het fotovoltaïsche systeem worden geregistreerd bij de netbeheerder en moet een aanvraag voor netaansluiting worden ingediend. Bespreek met de leverancier van uw installatie of zij dat voor u regelen of al geregeld hebben.

Toepassing
De netbeheerder heeft het recht een netcompatibiliteitstest uit te voeren. Normaliter zijn er geen problemen te verwachten voor systemen met een vermogen tot 10 kWp. Niettemin heeft de netbeheerder volgens de wet maximaal acht weken de tijd voor de netcompatibiliteitstest.

Nieuwbouw in Duitsland - Ons team heeft meer dan 30 jaar ervaring

Regelmatig ontvangen wij e-mails van mensen die in de problemen zijn geraakt na de aankoop van een huis in Duitsland.... Wij hopen op uw begrip dat wij alleen vragen van klanten beantwoorden die via onze aankoop begeleiding een huis gekocht hebben of nog via ons willen kopen.
Voor alle anderen: Plaats een bericht op ons blog en meestal ontvangt u op korte termijn een antwoord van lotgenoten

Ons archief: Berichten uit 18 jaar Droomhuis Duitsland

De makelaar in Duitsland

Makelaars in Duitsland, \'Immobilienmakler\' genoemd, spelen een belangrijke rol op de vastgoedmarkt in Duitsland. Hier zijn enkele feiten en informatie over makelaars in Duitsland:

Licentievereisten: In Duitsland moeten makelaars een vergunning hebben om hun beroep uit te oefenen. De vergunning wordt afgegeven door de lokale kamer van koophandel (IHK) en vereist het behalen van een examen. Dit examen omvat juridische, economische en vakspecifieke kennis.

Kosten: Makelaars in Duitsland werken doorgaans op commissiebasis. De commissie varieert afhankelijk van de regio en het type onroerend goed, maar ligt doorgaans tussen de 3% en 7% van de verkoopprijs. Deze commissie wordt betaald door de koper en verkoper.

Verantwoordelijkheden: Makelaars in Duitsland zijn verantwoordelijk voor het vinden van kopers of huurders voor onroerend goed, het onderhandelen over de verkoop- of huurprijs en het afhandelen van alle juridische en financiële zaken. Ze moeten ook voldoen aan wettelijke voorschriften en verplichtingen, zoals het verstrekken van de juiste informatie over het onroerend goed en het nakomen van de privacywetgeving.

Zoekopdrachten: Als je op zoek bent naar een huis of appartement in Duitsland, kun je een aankoopmakelaar inschakelen om je te helpen bij het vinden van de juiste woning. Veel makelaars hebben toegang tot databases met beschikbare huizen en appartementen, en ze kunnen je helpen bij het vinden van een woning die past bij jouw wensen en budget.

Makelaarsverenigingen: In Duitsland zijn er verschillende makelaarsverenigingen, zoals de Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V. (BVI), die de belangen van makelaars behartigen en zich inzetten voor professionele normen en ethiek in de vastgoedsector.

Kortom, makelaars spelen een belangrijke rol bij het verkopen of huren van onroerend goed in Duitsland. Als je hulp nodig hebt bij het vinden van de juiste woning, kan een aankoop akelaar je helpen bij het vinden van de woning die bij jou past en bij het afhandelen van alle juridische en financiële zaken.

Voor u als koper is het goed te weten dat wij in alle gevallen open en eerlijk werken

Deel dit bericht of post uw mening onder aan deze pagina

Wat verandert er in Duitsland vanaf 1.01.2023

Met de jaarwisseling treden enkele veranderingen in werking. Sommige daarvan zijn bedoeld om de financiële lasten van de burgers te verlichten.
Een overzicht van de belangrijkste veranderingen in 2023

Elektriciteits- en gasprijsremmen:
Vanaf maart komt er een beslissende verlichting voor gas- en elektriciteitsafnemers. Voor 80 procent van het respectieve vorige gasverbruik, komt er een brutoprijsgarantie van 12 cent per kilowattuur. Een soortgelijk model voor elektriciteit
40 cent per kilowattuur is gepland. Na de lancering gelden de kortingen met terugwerkende kracht
ook voor januari en februari.

Verhoging van de kinderbijslag:
Meer geld voor kinderen
De kinderbijslag wordt vanaf 1 januari 2023 uniform verhoogd tot 250 euro per kind. Voor het 1e en 2e kind betekent dit een verhoging van 31 euro per maand elk, en 25 euro voor het 3e kind. De kinderbijslag (inclusief de toeslag voor de behoefte van het kind aan zorg en onderwijs of opleiding) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 verhoogd met 160 euro tot 8.548 euro. Op 1 januari 2023 stijgt het met nog eens 404 euro tot 8.952 euro en op 1 januari 2024 met nog eens 360 euro tot 9.312 euro. Het maximumbedrag voor de belastingaftrek van onderhoudsbijdragen, waarvan het bedrag gebaseerd is op de basisuitkering, wordt eveneens verhoogd.

Subsidies voor elektrische auto's worden beperkt:
Er is geen goed nieuws voor degenen die geïnteresseerd zijn in hybriden. Vanaf 2023 krijgen kopers geen subsidie meer.
De premies voor de aankoop van zuivere e-auto's zullen ook dalen. Bovendien zal de subsidie
per 1 september beperkt worden tot particulieren.

Tabaksaccijnsverhoging en reclameverbod:
Rokers zullen in het nieuwe jaar meer moeten betalen. De belastingen op sigaretten, cigarillo's en tabak gaan omhoog. Verpakkingen van
20 sigaretten zullen gemiddeld 18 cent meer kosten. Bovendien wordt buitenreclame voor tabak verboden van
vanaf 1 januari.

Uw wilt misschien een vrijstaande woning bouwen in Duitsland ? Alles over bouwen in Duitsland op onze nieuwbouw pagina hier 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten