Posts Tagged: Baukindergeld in Duitsland

Het “Baukindergeld” in Duitsland is er en kan nu aangevraagd worden.

Update van een bericht uit 2018

Heeft u dit jaar een eigen huis voor uw gezin gekocht of gebouwd en bent u al verhuisd? Of bent u van plan om een woning in Duitsland te kopen f nieuw te bouwen? Dan kunt u profiteren van het “Baukindergeld”.

Het gaat hier om een overheidssubsidie die u niet hoeft terug te betalen. De subsidie is bedoeld om het voor gezinnen met kinderen en alleenstaande ouders makkelijker te maken om een eigen huis te financieren. U ontvangt 12.000 euro per kind, uitbetaald in 10 jaarlijkse termijnen van elk 1.200 euro.

De voorwaarden voor het verkrijgen van “Baukindergeld

  • U heeft kinderen jonger dan 18 jaar in uw huishouden voor wie u of uw partner kinderbijslag ontvangt.
  • Uw gezinsinkomen bedraagt maximaal 90.000 euro per jaar voor één kind plus 15.000 euro per extra kind
  • De kinderen moeten in het nieuwe huis wonen
  • U heeft ten vroegste op 01.01.2018 het koopcontract ondertekend of de bouwvergunning ontvangen.
  • Uw nieuwe woning is uw enige woning op de dag van de aanvraag.
  • Aanvragen kunnen t/m eind 2020 ingedient worden
  • Het "Baukindergeld" geldt voor de aankoop van - en de nieuwbouw van een woning in Duitsland
  • Informeer en dien de aanvraag voor deze subsidie online in

De bouwkinderbijslag vraagt u pas aan nadat u uw nieuwe woning heeft betrokken. Alle belangrijke informatie, links en een check zijn te vinden op www.kfw.de/baukindergeld .