Berichten in categorie: Nederlanders in Duitsland

Huwelijk in Duitsland ?

Ehefähigkeitszeugnis – Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Indien u Nederlander bent, u woont in Duitsland en u wilt in Duitsland in het huwelijk treden, dan vraagt de Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand u om een zogenoemde “Ehefähigkeitszeugnis” (verklaring van huwelijks­bevoegdheid).

De instantie waartoe u zich moet wenden voor het verkrijgen van een dergelijke verklaring is afhankelijk van de vraag of u ooit of nooit in Nederland hebt gewoond.

Indien u ooit in Nederland hebt gewoond, moet u zich voor het verkrijgen van de verklaring van huwelijks­bevoegdheid, danwel bewijs van ongehuwd zijn, wenden tot de gemeente in Nederland waar u het laatst woonachtig bent geweest. Het kan zijn, dat u tussen vertrek uit Nederland en vestiging in Duitsland nog in een ander land heeft gewoond. In dat geval kan het voorkomen, dat de Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand u tevens zal vragen naar een bewijs van ongehuwd zijn van de bevoegde autoriteiten van dat andere land. Met andere woorden een bewijs dat u gedurende het verblijf in dat andere land niet in het huwelijk bent getreden of gehuwd bent geweest.
Indien u nooit in Nederland hebt gewoond en altijd in Duitsland hebt verbleven, kunt u de verklaring van huwelijks­bevoegdheid aanvragen bij de ambassade of één van de consulaten-generaal, afhankelijk van de plaats waar u woont. Daarbij moet u de volgende stukken overleggen:

een door beide partijen ondertekend aanvraagformulier
de geboorteakte van beiden of een internationaal uittreksel uit het geboorteregister (niet ouder dan zes maanden)
een uittreksel uit het bevolkingsregister* van de gemeente waar u woonachtig bent, waarop uw persoonsgegevens, nationaliteiten en burgerlijke staat vermeld zijn. Dit uittreksel dat door beide partijen moet worden overgelegd mag niet ouder dan drie maanden zijn
* voorzien van apostillestempel (alleen voor een aanvraag in Nederland)
de paspoorten of identiteitsbewijzen van beide partijen

Indien één of beide partijen eerder gehuwd zijn geweest, moeten tevens de volgende stukken worden overgelegd:

de huwelijksakte
het echtscheidingsvonnis of een gelegaliseerd afschrift daarvan, danwel de overlijdensakte van de eerdere partner

Aan de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn kosten (kanselarijrechten) verbonden. Het tarief kunt u hier vinden.

Het aanvraagformulier kunt u bij de consulaire afdeling bestellen

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is een half jaar geldig vanaf afgifte.
Voor u gevonden op de website van Niederlandeweb Link