Taalhulp Duits-Voor u gevonden

Voorafgaande informatie

Deze taalhulp Duits is gericht op personen die geen enkele voorkennis van deze taal hebben. Dit aanbod kan ook nuttig zijn voor hen die het gevoel hebben onvoldoende kennis van het Duits te bezitten om de reeds bestaande taalhulp op deze blog te volgen. Wie voldoende basiskennis heeft kan terecht op Taalhulp met voorkennis.

Voorafgaand aan deze elementaire taalhulp kunnen wellicht onderstaande inlichtingen helpen om te beslissen dergelijke hulp te benutten.

Doel

Er wordt vanuit gegaan, dat u in een redelijke termijn dermate Duits wil spreken en lezen/schrijven om u verstaanbaar te maken en Duits te verstaan. Deze taalhulp veronderstelt, dat u nog geen notie heeft van het Duits en al evenmin nog enige kennis heeft van spraakkunsttermen uit langvervlogen tijden op de schoolbanken. Spraakkunst? Een taal leren zonder kennis van elementaire spraakkunst is gewoonweg onmogelijk, zeker in het Duits waar de uitgang van een woord totaal kan veranderen afhankelijk van het nut van dat woord in de gesproken of geschreven zin. Daarom zal van bij het begin telkens een gebruikte term uit de spraakkunst zo eenvoudig mogelijk verklaard worden in een afzonderlijk venstertje dat elke stap in de kennis van het Duits zal begeleiden.

Indien u werkelijk vanaf ‘nul’ Duits wil leren, is het best goed te beseffen dat een ‘redelijke’ termijn nodig is om u in die taal uit te kunnen drukken. Wat is redelijk? Wel, dat hangt af van uw eigen ontvankelijkheid voor een vreemde taal. Daarom: heb veel geduld en laat u niet afschrikken door na enkele maanden zo ergens een plots gevoel te krijgen van… nergens te staan. Zulk persoonlijk gevoel is trouwens zeer bedrieglijk. Hoe meer u Duits kan en kent, hoe meer u dat gevoel zal krijgen eigenlijk nog niets te kunnen/kennen. Maar wees gerust, u zou ervan versteld staan, hoezeer u reeds na enkele maanden gevorderd bent, zodra u per gelegenheid een gesprek met een Duitser voert en vaststelt dat deze persoon u echt verstaat, of hoezeer u na enkele maanden veel meer verstaat van wat u hoort op een Duitse radio- of televisizender. Kennis van het Duits in die mate, dat die taal even spontaan, correct en vlot gehanteerd kan worden als uw moedertaal Nederlands, zal u pas hebben na – wees niet ontgoocheld! – vijf jaren vrij intens gebruik ervan. Ach, stap voor stap gaan we in de goede richting.

Waarop kan u van in het begin best letten?

Een taal is een wijze om zich uit te drukken, om iets aan een ander mee te delen. Nu hangt de wijze waarop u iets duidelijk wil maken af van de gewoontes die in een groep mensen – in de taalgroep – leven. Een klein voorbeeld. Veronderstel dat u iemand in het Nederlands aan de telefoon wil krijgen. Dan heeft men in Vlaanderen of Nederland de gewoonte te zeggen: “Ik wil iemand opbellen”. Maar de Duitse samenleving is een andere dan de Vlaamse of de Nederlandse, en bijgevolg heeft men daar andere gewoontes om zich uit te drukken. Letterlijk vertaald uit het Duits zal een Duitser dezelfde uitspraak als volgt zeggen: “Ik wil iemand aanroepen”. Ziet u het al? De moeilijkheid is het proberen te denken, proberen zich gedachten te maken zoals een Duitser het doet! Van in het begin van deze taalhulp zal u voorbeelden krijgen, hoe u zich in het Duits uitdrukt alsof u zou denken vanuit de Duitse samenleving, niet vanuit de Vlaamse of Nederlandse. Dat is een heel belangrijke instelling die u zich eigen zou moeten maken, enkel en alleen al om verstaanbaar te zijn. Daarbij zal op de allereerste plaats ervaring moeten opgebouwd worden. Maar wees gerust… dat komt. Nog eens een klein voorbeeld? Na een hele uiteenzetting in het Nederlands zou u samenvattend kunnen besluiten: “Uiteindelijk…”. Als u in een Nederlands-Duits woordenboek gaat snuffelen, zal u wel een Duits woord voor “uiteindelijk” vinden, maar… een Duitser heeft een heel andere gewoonte om een samenvattend besluit weer te geven. Hij of zij zal zeggen (letterlijk vertaald in het Nederlands): “Onder de streep…”.

Een tweede aandachtspunt is het zeer klaar en duidelijk spreken. Dat noemt men de articulatie. Het gaat erom elke letter zeer klaar uit te spreken. Daartoe zal steeds bij elke stap een afzonderlijk venstertje verschijnen met de uitspraak van alle letters die in voorbeelden van die stap voorkomen. In het Duits articuleert men zeer, zeer (!) sterk. Het is zelfs zo, dat u weinig tot niet verstaanbaar bent, wanneer u één of meerdere letters van een woord ‘half inslikt’. Een klein voorbeeldje. Als mensen zich in de voormiddag in Midden- of Noord-Duitsland tegenkomen onderweg, groeten ze zich – jammer genoeg meestal enkel in dorpen – met (in het Nederlands vertaald) “Goede morgen”. Nu is het Duitse woord voor “morgen” juist hetzelfde, namelijk: “Morgen” en men spreekt het haast volledig hetzelfde uit (kleine verschillen zullen we in een van de eerste stappen wel ervaren). Maar… in het Nederlands spreekt men de uitgang van dat woord dof uit met een doffe “e” en neigt men daardoor om die uitgang half-monds in te slikken. In het Duits wordt dergelijke uitgang echter helder uitgesproken met een helle korte “e” (zoals in “”spel”) en een duidelijke “n” erachter. Doet u dat niet, dan zal die Duitser u verstaan alsof u het gebruikelijk Noord-Duitse woord “Moin”[uitspraak: m-o-j-n] toewenste (“Moin” is een Fries woord voor “hallo!”). Hij zal dan ook met dat woord antwoorden. Dan staat u daar: “Wat zegt die daar? Moin… Is die vies gezind of zo? Ik versta er niets van”. Daarom: klaar, zeer klaar en duidelijk articuleren! Maar wees gerust, dat komt wel…
Voor u gevonden op de website van Sebastian Norbert Hope
Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *