Het einde voor gas- en olieverwarmingen in Duitsland – het nieuwe Bouwbesluit ( GEG)

Elke tweede verwarmingsinstallatie in Duitsland werkt momenteel op gas, elke vierde op olie. Dat maakt een totaal van 75 procent. Maar niet voor lang meer,

Volgens het nieuwe wet voorstel mogen reeds geïnstalleerde verwarmingsinstallaties van dit type maximaal 30 jaar werken. Daarna dreigt een exploitatieverbod, dat algemeen van kracht wordt vanaf 2045.

Vanaf 2024 mogen alleen nog nieuwe verwarmingssystemen worden geïnstalleerd die warmte produceren uit \"ten minste 65 procent hernieuwbare energie\". Dit regeerbesluit is vanaf maart 2022 verankerd in het Energiebesluit voor gebouwen.
Hoewel er al een vervangingsplicht is na 30 jaar, kan tot nu toe een oude verwarmingsinstallatie worden vervangen door een moderne gasverwarming. In de toekomst is dat niet meer mogelijk. Warmtepompen of houtpellets in plaats van gas of olie zijn dan de eis.

De wijziging van het Bouwbesluit (GEG) om de zogenaamde doelstelling van 65 procent hernieuwbare energie te implementeren, is bedoeld om de overstap naar klimaatvriendelijke verwarmingssystemen te initiëren en zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Het doel is dat nieuwe verwarmingssystemen in de toekomst alleen worden geïnstalleerd als ze ten minste 65 procent van de geleverde warmte opwekken met behulp van hernieuwbare energiebronnen.

De nieuwe GEG-vereisten voor hernieuwbare verwarming zijn van kracht sinds 1 januari 2024 en zetten geleidelijk de omschakeling in gang naar een klimaatvriendelijke warmtevoorziening die voorspelbaar, kosteneffectief en stabiel is op de middellange tot lange termijn. Tegen 2045 zal het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming in gebouwen geleidelijk worden stopgezet. Uiterlijk vanaf deze datum moeten alle verwarmingssystemen volledig worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen.

In het algemeen geldt de vervangingsverplichting onder § 72 GEG voor alle verwarmingssystemen die op een vloeibare (bijv. olieverwarming) of gasvormige brandstof (bijv. gasverwarming) werken en vóór 1 januari 1991 zijn geïnstalleerd of ingesteld. Ketels die na 1 januari 1991 zijn geïnstalleerd, mogen na 30 jaar niet meer worden gebruikt.

Is uw verwarmingssysteem bijvoorbeeld meer dan 30 jaar oud, maar maakt het al gebruik van condensatie- of lagetemperatuurtechnologie? Dan bent u vrijgesteld van de vervangingsverplichting.

 Wij maken het niet mooier als het al is.....

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *