Berichten in categorie: kopen in duitsland

Bij de aankoop van een huis in Duitsland: Verplichting om een huis te moderniseren bij aankoop of erfenis

Volgens de laatste versie van de GEG (Wet Energie Gebouwen) kunnen kopers van eengezinswoningen en andere gebouwen moderniserings- of renovatiekosten oplopen. In de regel moeten deze binnen 2 jaar worden uitgevoerd.
Deze omvatten o.a. het volgende:

 • Vervanging van bestaande verwarmingssystemen die meer dan 30 jaar oud zijn (lagetemperatuur- en condensatieketels zijn hiervan vrijgesteld)
 • Isolatie van het plafond van de bovenste verdieping van de bewoonde verdieping
 • Isolatie van het dak
 • Isolatie van warmtegeleidende leidingen (verwarmingsbuizen, warmwaterbuizen, enz.)

De regels voor de renovatieverplichting in het geval van een verandering van eigenaar zijn vastgelegd in het Energiebesluit voor gebouwen.
Een- en tweegezinswoningen die na 1 februari 2002 nieuw zijn gebouwd of waarvan de eigenaar sindsdien is veranderd, moeten aan de energie-eisen voldoen

Isolatie van de buitenmuren is niet verplicht, maar ook hier zijn er uitzonderingen. Als u alleen kleine reparaties aan het pleisterwerk uitvoert en de gevel opnieuw schildert, is er geen verplichting om te isoleren. Als u echter het pleisterwerk over een groot oppervlak moet vernieuwen, is het wel verplicht om de buitenmuren te isoleren.

Hoe kan aan de verplichting tot gratis energieadvies worden voldaan? Welke gratis diensten zijn beschikbaar?
Een manier om aan de adviesplicht te voldoen is de energieadviesdienst van het consumentenadviescentrum.

Maak gebruik van ons kantoor voor een voor u vrijblijvend intake gesprek in verband met de aankoop en een mogelijke energie bespaarende renovatie van een bestaande woning.
Onze gecertificeerde energiedeskundige zal u adviseren
Deze service is op afspraak online beschikbaar, bijv. via Skype of Teams.

Interesse: Stuur een mail naar [email protected]

Rijp voor de sloop ?


Ons kantoor heeft meer dan twintig jaar ervaring in de renovatie van bestaande gebouwen
Lees meer (Link opent in een nieuw tabblad)

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen – 20 jaar Droomhuisduitsland

Wij beschikken sinds meer dan 30 jaar over een groot netwerk in Duitsland en hebben de juiste contacten om zaken die onduidelijk zijn, duidelijk te krijgen. Wij begeleiden Nederlanders bij de aankoop van een huis in Duitsland van A tot Z

Wij maken het niet mooier dan het is  -objectief,  open en eerlijk advies rondom kopen of bouwen en wonen in Duitsland

Tien juridische aandachtspunten bij het overnemen van een camping in Duitsland

Een droom van veel Nederlanders ............

Werken en wonen op een camping. Voor sommigen is het een droom om in het buitenland een camping te runnen. Heeft u daarbij al eens aan een camping in Duitsland gedacht? Bij de overname van een camping komen heel diverse aspecten kijken. In dit blog staan we specifiek stil bij 10 juridische aandachtspunten bij het kopen van een camping in Duitsland.

Waarom Duitsland?

Duitsland is traditiegetrouw één van de favoriete vakantielanden van Nederlanders. En niet zonder reden. Het land heeft een gevarieerd landschap en biedt daardoor veel mogelijkheden voor actieve vakanties en outdooractiviteiten. Daarnaast heeft Duitsland een rijke geschiedenis met indrukwekkende architectuur, kastelen, musea en historische steden. Daar komt bij dat het land zeer goed bereikbaar is vanuit Nederland.

Camping overnemen in Duitsland

Bij de overname van een camping komen heel diverse aspecten kijken. Naast onderzoek naar de markt, uw doelgroep en de concurrentie in de betreffende regio is het van belang om ook de juridische en fiscale aspecten van het overnemen en runnen van een camping te onderzoeken. Graag zetten wij een aantal relevante juridische aspecten op een rij.

 • Bestemmingsplan en bouwvoorschriften
  Controleer het bestemmingsplan van het gebied waar de gewenste camping zich bevindt. Zorg ervoor dat de campingactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en voldoen aan eventuele bouwvoorschriften.
 • Vergunningen en licenties
  Informeer naar alle benodigde vergunningen en licenties die vereist zijn voor het exploiteren van een camping. Dit kan onder andere vergunningen omvatten voor milieuaspecten, brandveiligheid, alcoholverkoop, enzovoort.
 • Arbeidswetgeving
  Houd rekening met de Duitse arbeidswetgeving bij het overnemen van een camping, vooral als er al personeel in dienst is. Begrijp de regels met betrekking tot arbeidscontracten, arbeidstijden, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden.
 • Milieuregelgeving
  Zorg ervoor dat de camping voldoet aan de Duitse milieuregelgeving. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld afvalverwerking, watergebruik en sanitaire voorzieningen.
 • Belastingwetgeving
  Begrijp de Duitse belastingwetgeving met betrekking tot onroerend goed, bedrijfsinkomsten en andere relevante belastingen. Raadpleeg een belastingadviseur om ervoor te zorgen dat u aan alle verplichtingen voldoet.
 • Consumentenbescherming
  Wees op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot consumentenbescherming. Zorg ervoor dat u voldoet aan de wettelijke normen met betrekking tot prijstransparantie, annuleringsvoorwaarden, enzovoort.
 • Contracten en eigendomsrechten
  Laat alle contracten, inclusief huur- of koopovereenkomsten, grondig controleren door een juridisch adviseur. Zorg ervoor dat de eigendomsrechten duidelijk zijn en dat er geen (lopende) juridische geschillen zijn.
 • Hygiëne- en gezondheidsnormen
  Controleer of de camping voldoet aan hygiëne- en gezondheidsnormen. Dit kan betrekking hebben op de faciliteiten zoals sanitaire voorzieningen en keukens.
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  Als de camping persoonlijke gegevens van gasten verwerkt, moet u voldoen aan de AVG-regelgeving voor gegevensbescherming.
 • Algemene contractwetgeving
  Begrijp de algemene contractwetgeving in Duitsland met betrekking tot zakelijke transacties en overeenkomsten.

Auteur: Alexander Krämer 25.3.2024

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  Rechtsanwalt-STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater Siemensstraße 31 D-47533 Kleve – Bron :www.strick.de

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen – 20 jaar Droomhuisduitsland.com

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 300 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Het Gebäudeenergiegesetz (GEG)´ Duitse verwarmingswet

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe `Gebäudeenergiegesetz (GEG)´ voor huurders en verhuurders van woningen en commerciële ruimtes in Duitsland?

Op 8 september heeft de Duitse Bondsdag de herziening van het `Gebäudeenergiegesetz´ (GEG), beter bekend als de verwarmingswet, aangenomen. Hoewel de langdurige debatten met name gericht waren op woongebouwen, hebben de voorschriften in de wet aanzienlijke gevolgen voor bedrijven, zowel eigenaren van onroerend goed als huurders. Er zijn ook specifieke regelingen voor commerciële gebouwen, ofwel niet-woningen.

Voor bedrijven wordt het installeren van nieuwe verwarmingssystemen aanzienlijk ingewikkelder. Het doel is dat in de toekomst 65% van de warmte die in gebouwen wordt opgewekt, afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen. Maar wat houdt dit precies in en hoe moeten ondernemers zich voorbereiden?
De wet treedt in werking op 1 januari 2024, maar de verplichtingen voor vastgoedeigenaren variëren afhankelijk van voorwaarden

 1. Vervanging na 30 jaar

Wie momenteel een werkende verwarming heeft, mag deze blijven gebruiken, ongeacht de energiebron. Dit geldt zelfs als het systeem defect raakt en gerepareerd kan worden. Er is echter een beperking voor verwarmingssystemen die op olie en gas werken, deze moeten uiterlijk 30 jaar na installatie buiten werking worden gesteld.

 1. Gemeentelijke Warmteplanning

Voor sommige gevallen waarin vervanging vereist is, is het niet altijd verplicht om een nieuw systeem te installeren dat minimaal 65% van de warmte uit hernieuwbare energiebronnen haalt. Dit hangt af van de beschikbaarheid van een gemeentelijke warmteplanning. Deze planning geeft aan waar in de toekomst aansluiting op een warmtenetwerk mogelijk is of waar een gasnetwerk beschikbaar zal zijn.

Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners is er tijd tot eind juni 2028 om een warmteplanning op te stellen, terwijl grotere steden dit al voor medio 2026 moeten indienen.

In sommige regio\'s, zoals in de deelstaat Baden-Württemberg, is de warmteplanning al beschikbaar, en daarom zullen de regelingen van de GEG al van kracht zijn vanaf 1 januari 2024.

In nieuwbouwwijken gelden de GEG-voorschriften vanaf 1 januari 2024, terwijl voor nieuwbouw in bestaande gebieden dezelfde regels gelden als voor bestaande gebouwen.

Wat houdt het doel van 65% in?

De 65% norm heeft betrekking op de technologie van het verwarmingssysteem zelf, niet op de energiemix die het systeem van stroom voorziet. Het betekent dat verschillende verwarmingstechnologieën kunnen worden gecombineerd, zolang minstens 65% van de warmte afkomstig is van milieuvriendelijke bronnen. Dit kan worden bereikt met hybride verwarmingssystemen die bijvoorbeeld een warmtepomp of zonne-energie combineren met gas- of olieverwarming.

De exacte meting van de bronnen kan lastig zijn, maar een vuistregel stelt dat als 30% van het nominale vermogen afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen, minstens 65% van de warmte ook als milieuvriendelijk wordt beschouwd.

Zijn er specifieke regels voor commercieel vastgoed?

Hoewel de meeste GEG-regelingen van toepassing zijn op elk type gebouw, zijn er enkele specifieke punten voor niet-woningen. Deze omvatten gebouwautomatisering, die vereist is voor gebouwen met verwarmings-, airconditioning- of ventilatiesystemen met een vermogen van minstens 290 KW.Het is echter onduidelijk wie de naleving van deze regels zal controleren, maar overtredingen kunnen leiden tot hoge boetes.

Kosten
De kosten voor het vervangen van verwarmingssystemen variëren afhankelijk van de situatie. Bij eigen gebruik onroerend goed dragen eigenaren doorgaans de kosten, maar de overheid kan subsidies verstrekken. Voor verhuurde ruimtes kunnen verhuurders een deel van de kosten doorberekenen aan huurders, met bepaalde beperkingen en uitzonderingen.

Adviesplicht
Voor installaties van verwarmingssystemen die werken op vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen, is het verplicht om vooraf advies in te winnen om potentiële kostenrisico\'s te verduidelijken

Toekomstige Verwarmingstechnologieën
Tot 2045 zijn diverse verwarmingstechnologieën toegestaan, zolang ze voldoen aan de 65%- norm voor verwarmen zonder uitstoot. Dit omvat hybride systemen, pellet verwarming, warmtepompen, etc.

Subsidies
De Duitse overheid plant financiële steun voor verwarmingssystemen die aan de GEG-voorschriften voldoen. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar, afhankelijk van het type systeem en de tijdlijn voor installatie

Resumé
De nieuwe Duitse verwarmingswet heeft gevolgen voor zowel huurders als verhuurders van woningen en commerciële ruimtes. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de specifieke vereisten en verplichtingen die op uw situatie van toepassing zijn en om tijdig actie te ondernemen om aan de wet te voldoen.

Manfred Richter Rechtsanwalt >[email protected] en
Thomas Dillmann LLM, notaris Gespecialiseerde advocaat
Internationaal economisch recht | Bouw- en architectenrecht< Locatie: Rheine Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  www.alpmann-froehlich.de

Rijp voor de sloop ?


Ons kantoor heeft meer dan twintig jaar ervaring in de renovatie van bestaande gebouwen
Lees meer (Link opent in een nieuw tabblad)

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Wij beschikken sinds meer dan 30 jaar over een groot netwerk in Duitsland en hebben de juiste contacten om zaken die onduidelijk zijn, duidelijk te krijgen. Wij kunnen u adviseren over het laten uitvoeren van de taxatie en over de keuze voor een notaris. Als koper hebt u de keuze.

Wij maken het niet mooier dan het is  -objectief,  open en eerlijk advies rondom kopen of bouwen en wonen in Duitsland

Uw droom onze zorg !

Ontwikkeling van de huizenprijzen in 2023 in Duitsland

In geen enkel groot EU-land dalen de prijzen voor flats en huizen sneller dan in Duitsland
De vastgoedprijzen zijn sinds afgelopen zomer aanzienlijk gedaald onder de indruk van de sterk gestegen belangrijkste rentetarieven
Gemiddeld resulteert dit in een min van ongeveer zes procent - en de trend blijft neerwaarts wijzen. Alleen al in de eerste helft van 2023 daalden de prijzen met 1,2 procent.
Er zijn twee redenen waarom de prijzen in Duitsland veel sterker dalen dan in andere landen. De ene is dat de vastgoedprijzen hier sterk zijn gestegen in de jaren dat de rente laag was. Van 2017 tot 2022 noteerde Duitsland de op twee na hoogste prijsstijging van de andere landen.
De tweede reden is dat de stijgende belangrijkste rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB) ook de rentetarieven voor vastgoedleningen omhoog hebben getrokken.

In Duitsland daalde het volume van vastgoedleningen tussen januari en april van dit jaar met ongeveer 50 procent als gevolg van de rentestijgingen. Bovendien werden er 33 procent minder nieuwe leningen afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar.

6,9% minder bouwvergunningen voor huizen in 2022

Met 354.400 goedgekeurde woningen werden 26.300 woningen minder goedgekeurd dan het jaar ervoor - laagste niveau sinds 2018

De belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan de daling van het aantal bouwprojecten in 2022 zijn waarschijnlijk een tekort aan materialen en hoge kosten voor bouwmaterialen, een tekort aan geschoolde werknemers in de bouwsector en steeds slechtere financieringsvoorwaarden.

Wat verandert er voor huiseigenaren en kopers in 2024?

Wat geldt er voor huiseigenaren en kopers van een woning in Duitsland vanaf 1 januari 2024 en wie moeten er vanaf dan verwarmen met hernieuwbare energie? De verplichting om vanaf 1 januari 2024 over te schakelen op verwarming met 65 procent hernieuwbare energie geldt alleen voor de installatie van nieuwe verwarmingssystemen. Er is geen onmiddellijke verplichting om bestaande verwarmingssystemen te vervangen. Als er een verandering van eigenaar plaatsvindt als gevolg van een huisaankoop of erfenis, is de nieuwe eigenaar verplicht energiebesparende maatregelen te nemen
De wet zal naar verwachting in augustus / september 2023 definitief worden aangenomen.

 Wij maken het niet mooier als het al is.....

Welke informatieverplichtingen heeft de verkoper van onroerend goed in Duitsland?

Casus

Verkopers van onroerend goed kunnen mogelijk strengere informatieverplichtingen krijgen, zoals het informeren over mogelijke renovatiekosten. Het Bundesgerichtshof (BGH) behandelde in mei 2023 een zaak uit Hannover en stelde een vonnis van het Oberlandesgericht (OLG) Celle ter discussie, waarin de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de koper werd gelegd. In principe is iedereen zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde informatie. De concrete verdeling van de informatieverplichtingen en plicht tot opheldering moet echter zorgvuldig worden onderzocht in elk afzonderlijk geval.

Tijdens de behandeling werd onder andere gediscussieerd over het feit dat de verkoper de documenten met betrekking tot het object in een virtuele dataroom had geplaatst om de koper in staat te stellen ze zorgvuldig te onderzoeken (due diligence). Maar kon zij ervan uitgaan dat geïnteresseerden dit zelfstandig zouden controleren? Of moet er duidelijk worden gewezen op speciale - met name achteraf verstrekte - documenten? Volgens Brückner kan het ook een verschil maken of de documenten bedoeld zijn als expertiserapporten, waarin specifiek naar gebreken wordt gezocht, of dat ze bedoeld zijn voor financieringsvragen bij een bank.

De advocaat van de koper zei dat de verkoper vanaf het begin een alomvattend beeld moet geven in een dergelijke dataroom. Als er achteraf iets wordt toegevoegd, moet hij daarop wijzen.

In het concrete geval gaat het om de aankoop van meerdere commerciële eenheden in een groot gebouwencomplex voor meer dan 1,5 miljoen euro. De eisende vennootschap voelt zich bedrogen omdat ze te laat op de hoogte werd gesteld van de hoge kosten voor het onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom. Het verslag van een belangrijke vergadering van mede-eigenaars werd pas drie dagen voor de ondertekening van het contract in de dataroom geplaatst door de verkoper. Volgens de eiseres gebeurde dit "stiekem" en werd het haar "toegeschoven".

Er was tot 50 miljoen euro begroot voor de renovatie. Omdat de meerderheidsaandeelhouder niet wilde betalen, belandde de zaak voor de rechter.

In januari 2020 eindigde de procedure aanvankelijk met een schikking waarbij een speciale heffing zou worden opgelegd aan de eigenaren van de commerciële eenheden. Daarna vocht de eiseres de koopovereenkomst aan. Daarin verklaarde de verkoper onder andere dat er met uitzondering van één geen speciale heffingen waren besloten. Verder stond erin dat de verkoper de koper verslagen van de afgelopen drie jaar van de vergaderingen van mede-eigenaars had verstrekt en dat de koper op de hoogte was van de inhoud van de documenten.

De advocaat van de verkoper zei dat de koper de tekst van het contract elf dagen voor ondertekening had gekend. Als ze dan geen vragen stelde, was dat "volledig haar eigen schuld". De koper moet zorgvuldig kijken welke informatie hij nodig heeft en heeft. Wie het betreffende onroerend goed - het Ihme-Zentrum in de wijk Linden - ziet, kan de al jaren opgebouwde achterstand in renovatie waarnemen.

Het OLG Celle had geoordeeld dat er tot aan de ondertekening van het contract geen speciale heffing was besloten; in die zin had de verkoper geen onjuiste informatie verstrekt. Dit zal het gerechtshof - samen met de volledigheid van de documenten - ook nog onderzoeken.

Volgens de Duitse Vereniging van Makelaars (IVD) vindt een due diligence-onderzoek praktisch altijd plaats. "Elke koper controleert voorafgaand aan een aankoop of het object aan de verwachtingen voldoet." Meestal gebeurt dit echter niet georganiseerd of via derden. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij grotere transacties of als het gebruikelijk is voor de koper.

Het gerechtshof zal naar verwachting in september 2023 een uitspraak doen in Karlsruhe. Mogelijk moet het OLG Celle ook nogmaals over de zaak oordelen.

Thomas Dillmann LLM, notaris Gespecialiseerde advocaat
Internationaal economisch recht | Bouw- en architectenrecht

Locatie: Rheine Telefoon: +49 (5971) 80161-36

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  alpmann-froehlich.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 350 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Ik wil een huis kopen in Duitsland van geïnteresseerde naar eigenaar

U heeft – al dan niet via de makelaar – een huis in Duitsland te koop aangeboden gekregen. Wat zijn nu de nodige stappen teneinde het huis te kopen en eigenaar van het huis te worden?

 1. De notaris

 De eerste stap leidt u naar de notaris. In Duitsland is het gebruikelijk dat de koper de notaris bepaalt. U heeft de keuze, welke notaris u kiest. Alle notarissen in Duitsland zijn bevoegd, om koopcontracten omtrent onroerend goed te passeren. De notaris zal in eerste instantie inzage nemen in het “Grundbuch” (kadaster) teneinde te controleren, of de verkoper daadwerkelijk de eigenaar is en welke inschrijvingen in het kadaster bestaan (bijv. hypotheken, wegenrechten, vruchtgebruik enz.). De notaris vervaardigt naar aanleiding van de wensen van partijen een concept van het koopcontract en stuurt dit aan beide partijen ter controle. In Duitsland moet een koopcontract over onroerend goed in de notariële vorm gesloten worden. Desondanks is volgens het Europese recht een in gewone schriftvorm gesloten koopcontract rechtsgeldig en bindend, indien deze aan de vormvereisten in het land voldoet, waarin het gesloten werd. Een in Nederland ondertekend koopcontract over onroerend goed in Duitsland is derhalve rechtsgeldig, ook al is deze niet notarieel. Een dergelijk contract verplicht dan de partijen, om een koopcontract conform het Duitse recht te sluiten. De notaris beantwoordt vervolgens alle vragen van partijen en licht de bijzondere regelingen van het Duitse recht toe. Desgewenst wordt het concept aangepast, als partijen van de gebruikelijke regelingen afwijkende afspraken willen treffen (bijv. m.b.t. aansprakelijkheid, betalingstermijn enz.).

 1. Passeren van de notariële akte

Zijn partijen het eens omtrent de inhoud van het koopcontract en is de financiering geregeld, dan maken kopen en verkoper een afspraak bij de notaris waar beide tezamen moeten verschijnen. Vertegenwoordiging is mogelijk, waarbij voor een volmacht de notariële vorm vereist is. U kunt ook iemand als vertegenwoordiger zonder volmacht laten optreden, dan moet het contract later door u in de notariële vorm goedgekeurd worden. Dat is iets duurder, echter bijv. op grond van Corona-beperkingen wellicht zinvol. De notaris is verplicht om het koopcontract volledig aan partijen voor te lezen. Hierbij kunt u vanzelfsprekend nog vragen stellen, die de notaris zal beantwoorden. Met ondertekening van de notariële akte door beide partijen en de notaris is het koopcontract bindend gesloten.

 1. Afwikkeling van het contract

Betaling van de koopprijs en eigendomsoverdracht zijn in Duitsland afwijkend geregeld van wat u kent in Nederland. De koper betaalt de koopprijs niet van tevoren aan de notaris, hij betaalt te zijner tijd rechtstreeks aan de verkoper cq. de af te lossen bank. Teneinde te waarborgen dat de koper daadwerkelijk eigenaar wordt na betaling van de koopprijs zal de notaris onmiddellijk na het passeren van de notariële akte een zog. “Auflassungsvormerkung” in het kadaster laten inschrijven. Dat is een soort aankondiging dat de koper straks eigenaar van het onroerend goed wordt. Met de inschrijving van deze aankondiging is het kadaster geblokkeerd. Geen derde kan meer te goeder trouw eigenaar van het grondstuk worden. Bovendien moet de notaris bij de gemeente en wellicht andere overheidsinstanties navragen, of er een voorkooprecht bestaat en – zo ja – of dit uitgeoefend wordt. Dergelijke rechten kunnen bestaan i.v.m. milieubescherming, de monumentenwet enz. Bovendien moet de notaris een financierende bank, voor welke bijv. een hypotheek ingeschreven staat in het kadaster aanschrijven teneinde een “Löschungsbewilligung” te verkrijgen. Dat is de toestemming van de bank dat de hypotheek doorgehaald wordt. De bank zal deze toestemming verlenen als gewaarborgd is dat uit de koopprijs de resterende schuld aan de bank betaald wordt.

 1. Betaling van de koopprijs
  Is aan alle voornoemde voorwaarden voldaan, met name de “Auflassungsvormerkung” ingeschreven in het kadaster, dan schrijft de notaris aan de koper dat nu de koopprijs opeisbaar is en de koper deze nu moet betalen aan de verkoper. Afhankelijk van de omstandigheden zal het meestal vier tot zes weken duren, voordat de notaris alle nodige verklaringen bij elkaar heeft. In het contract wordt meestal afgesproken dat de koper binnen zeven tot tien dagen na ontvangst van de brief van de notaris moet betalen, anders komt hij in verzuim.

  1. Financiering

  Wenst de koper voor de betaling van de koopprijs gebruik te maken van een financiering, dan is nog een tussenstap nodig, en wel om de volgende reden: De bank verstrekt een lening niet zonder een zekerheid in de vorm van een hypotheek (“Grundschuld” of “Hypothek”). Echter is slechts de eigenaar van het grondstuk gerechtigd, om een dergelijke zekerheid in het kadaster in te laten schrijven. De eigendom aan het grondstuk gaat echter pas na betaling van de koopprijs over. Teneinde dit probleem op te lossen verstrekt de verkoper in het koopcontract een volmacht aan de koper, met welke deze reeds vóór de eigendomsoverdracht het onroerend goed mag belasten. De verkoper doet dit – en dat wordt zowel in het koopcontract als ook in de hypotheekakte geregeld – slechts onder de voorwaarde dat de bank slechts dan en voor zover rechten uit de hypotheek mag ontlenen, als zij daadwerkelijk betalingen aan de verkoper heeft verricht. De koper moet dan nogmaals bij de notaris verschijnen en de hypotheekakte ondertekenen.

  1. Eigendomsoverdracht

  De verkoper dient vervolgens de ontvangst van de koopprijs te bevestigen. De koper kan de betaling ook door een bankverklaring aantonen. Na ontvangst van één van deze verklaringen zal de notaris de eigendomsoverdracht, die reeds in de koopakte is verklaard, bij het kadaster indienen, mits hij intussen een bevestiging van de belastingdienst heeft ontvangen dat de koper de overdrachtsbelasting heeft ontvangen. De notaris zal na ondertekening van de koopakte een afschrift aan de belastingdienst sturen, deze bepaalt vervolgens de hoogte van de belasting en stuurt de koper een brief met het verzoek deze te betalen. Pas na betaling van de overdrachtsbelasting geeft de belastingdienst zijn akkoord met de eigendomsoverdracht tegenover de notaris, die deze pas dan mag indienen. Met inschrijving van de koper wordt deze de nieuwe eigenaar van het onroerend goed

  1. Overige afspraken, kosten

   In het koopcontract zijn regelingen opgenomen m.b.t. de aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele gebreken, de overgang van alle baten en lasten, de verdeling van de kosten voor notaris en kadaster en andere door partijen gewenste afspraken. De kosten van de notaris zijn in Duitsland wettelijk vastgelegd. Derhalve kost een koopcontract over onroerend goed bij iedere notaris in Duitsland hetzelfde bedrag, afwijkingen zijn wettelijk niet toegestaan. De hoogte is afhankelijk van de koopprijs en eventuele bijkomende afspraken. Bijv. is de betaling via een derdenrekening van de notaris, die in Duitsland slechts in buitengewone gevallen toegestaan is, behoorlijk duurder dan betaling via de voorstaand geschetste weg.

 

Manfred Richter,

Rechtsanwalt & Notar

+49 (5971) 80161 - 0

manfred.richter(at)alpmann-froehlich.de  Internet: www.alpmann-froehlich.de

 

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  alpmann-froehlich.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 350 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Uw gas of olie ketel in Duitsland toe aan een vervanging ?

In Duitsland wordt momenteel actief gewerkt aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het stimuleren van de overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Daarom kan het zijn dat er in bepaalde beperkingen te verwachten zijn op het installeren van nieuwe gas cv\'s of dat er subsidies worden verleend om mensen aan te moedigen over te stappen op duurzame alternatieven.

Het is dus raadzaam om nog even te wachten eer dat u een besluit neemt
Wij zullen u op de hoogte houden met meer informatie over de mogelijkheden en beperkingen bij het installeren van een nieuwe cv in Duitsland.

 Wij maken het niet mooier als het al is.....

Duurzame energie in Duitsland

Duitsland heeft de afgelopen decennia belangrijke stappen genomen om energie te besparen en de transitie naar duurzame energiebronnen te bevorderen. Dit staat bekend als de \"Energiewende\" of \"Energieomwenteling\".
Sinds 2010 heeft Duitsland verschillende wetten en regelgevingen ingevoerd om energiebesparing te bevorderen, waaronder de Energiesparverordnung (EnEV) en de Energieeinsparungsgesetz (EnEG). Deze wetten hebben betrekking op gebouwen, verlichting, huishoudelijke apparaten en industriële processen.
Deze inspanningen hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de energie-efficiëntie van gebouwen, transport en industrie. Duitsland heeft ook geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, en heeft als doel gesteld om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.
Er zijn ook verschillende initiatieven in Duitsland om burgers te helpen energie te besparen, zoals subsidies voor energie-efficiënte woningen en gratis energieadvies. Bovendien wordt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen gestimuleerd door het invoeren van feed-in-tarieven, waarbij particulieren en bedrijven die hun eigen duurzame energie opwekken, een vergoeding krijgen voor de overtollige energie die ze terugleveren aan het netwerk.
Over het algemeen heeft Duitsland dus belangrijke stappen gezet op het gebied van energiebesparing en de overgang naar duurzame energiebronnen, maar er is nog steeds ruimte voor verdere verbetering en versnelling van deze ontwikkelingen.

Het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto elektriciteitsverbruik bedroeg eind 2021 in Duitsland ongeveer 42 procent. Tien jaar eerder was het aandeel hernieuwbare energie met 16,9 procent beduidend minder dan de helft daarvan.

De statistieken tonen het maandelijkse aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking in Duitsland van maart 2022 tot maart 2023. Volgens statistica.com bedroeg het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking in Duitsland in maart ongeveer 55,2 procent. De gemiddelde waarde voor 2022 was in totaal 49,8 procent.

 Wij maken het niet mooier als het al is.....

Het einde voor gas- en olieverwarmingen in Duitsland ?

Elke tweede verwarmingsinstallatie in Duitsland werkt momenteel op gas, elke vierde op olie. Dat maakt een totaal van 75 procent. Maar niet voor lang meer,

Volgens het nieuwe wet voorstel mogen reeds geïnstalleerde verwarmingsinstallaties van dit type maximaal 30 jaar werken. Daarna dreigt een exploitatieverbod, dat algemeen van kracht wordt vanaf 2045.

Vanaf 2024 mogen alleen nog nieuwe verwarmingssystemen worden geïnstalleerd die warmte produceren uit \"ten minste 65 procent hernieuwbare energie\". Dit regeerbesluit is vanaf maart 2022 verankerd in het Energiebesluit voor gebouwen.
Hoewel er al een vervangingsplicht is na 30 jaar, kan tot nu toe een oude verwarmingsinstallatie worden vervangen door een moderne gasverwarming. In de toekomst is dat niet meer mogelijk. Warmtepompen of houtpellets in plaats van gas of olie zijn dan de eis.

 Wij maken het niet mooier als het al is.....