Maandelijks archief: januari 2006

Uw ziektekostenverzekering in Duitsland (+ Awbz). Wat gaat u betalen ?

U werkt in NL

Basispakket in Nederland, verzekeraar naar keuze

Kosten basispakket max € 1.106 per jaar
Inkomensafhankelijke bijdrage 6,5 %
Awbz bijdrage 8,8 %

U werkt niet in NL (gezinslid)

Registratie bij CVZ voor
woonlandpakket

€ 92,17 per maand (1.106 per
jaar) bijdrage aan CVZ. Onder 18 jaar geen bijdrage

Uitkeringsgerechtigd (AOW, ANW, WAO, etc.)

Registratie bij CVZ voor
woonlandpakket

6,5% over AOW, ANW, WAO etc.
4,4 % over overige pensioenen.
8,8 % AWBZ bijdrage

Militairen met FLO (Ukw-uitkering)

Niet verzekerd onder nieuwe
zorgverzekeringswet (geen sociale uitkering)

Particuliere buitenlandverzekering

ca. € 250,00 per persoon per maand (voorbeeld Zorgzaam).
————————————————————————————————

** Wat is woonlandpakket ? Verzekerd bij Krankenkasse + Pflegepflicht. Financiële afhandeling vindt plaats direct tussen Krankenkasse en Cvz

Inhoudings percentages:
Inkomensafhankelijke bijdrages worden berekend over een maximaal premie-inkomen van €30.015,- Awbz bijdrage wordt berekend over maximaal premie-inkomen van € 30.632,-

Er is in dit overzicht geen rekening gehouden met no-claim korting en eventuele zorgtoeslag.

Actief dienend militair in Duitsland en plannen om hier te blijven wonen ?

2 berichten hieronder heeft u kunnen lezen dat er een positieve ontwikkeling te melden is m.b.t. de ziektekostenverzekering van gezinsleden van aktief dienende militairen, wonend in Duitsland.

Defensief is door het ministerie van VWS gevraagd te inventariseren welke gezinsleden hiervoor in aanmerking komen. Uit deze inventarisatie zullen enkel diegenen naar voren komen welke op dit moment in Duitsland wonen (en een Duits adres hebben dus).

Voor die militairen die de komende maanden vanuit Duitsland in Nederland gestationeerd worden maar welke in Duitsland blijven wonen: Let op dat dit bij Defensie (en dus het College van Zorgverzekeringen – Cvz) bekend is op het moment dat u daadwerkelijk in Duitsland blijft.

Uw voordeel ? Geen dure buitenlandverzekering van Zorgzaam/Univé maar aanmelding bij het Cvz voor het woonlandpakket. Wat houdt dit in ? Krankenkasse verzekerd + Pflegepflicht met een premie van: € 92,17 per maand voor 18 jaar en ouder in plaats van € 250,00 per maand en € 175,00 voor kinderen onder 18 jaar.

Actief dienend militair, woonachtig in Duitsland ? Opgelet !!

Het lijkt erop dat er een doorbraak komt m.b.t. zorgverzekering gezinsleden actief dienende militairen, wonend in Duitsland

Dit heb ik net ontvangen van contactpersoon bij Fnv:

Van VWS aan Defensie, die moet inventariseren

Afgelopen vrijdagmiddag 27 januari 2006 heeft een bespreking plaatsgevonden met het College voor Zorgverzekeringen, het verantwoordelijke uitvoeringsorgaan voor de artikel 69 Zvw-regeling, inzake de door u aangekaarte problematiek van in Duitsland en België wonende gezinsleden van actieve in Nederland werkende militairen.

Het lijkt mogelijk bij wijze van overgangsmaatregel de in Duitsland en België wonende gezinsleden van militairen die in actieve dienst zijn (eigenlijk grensarbeiders) onder de toepassing van de Europese sociale zekerheidsverordening te brengen (artikel 19, tweede lid, Vo. 1408/71).

Graag verzoek ik u ten behoeve van de uitvoering een lijst op te stellen van de gezinsleden die daarvoor in aanmerking willen komen (alleen op basis van eigen wens, om te voorkomen dat men er naderhand weer uit wil) met daarop de volgende gegevens:

– naam en geboortedatum betrokken militair van wie het recht wordt afgeleid

– naam, geboortedatum, sofi-nummer van het gezinslid

– adresgegevens van betrokkenen

Defensie kan deze lijst aanbieden aan het College voor Zorgverzekeringen. Het CVZ zal zorgdragen voor inschrijving. Betrokkenen zijn het nominale deel van de bijdrage ex. art. 69 en de artikelen 6.3.1 en 6.3.2 van de Regeling zorgverzekering verschuldigd (ca. € 1100 per jaar)(want als zij werken in het woonland of een buitenlandse uitkering ontvangen zijn ze in het woonland verzekerd) en krijgen zorg overeenkomstig het woonlandpakket met de mogelijkheid (Duitsland vanaf 1-1-2006, België vanaf 1-7-2006) zorg in Nederland in te roepen. Betrokkenen die voldoen aan de inkomenscriteria van de Wet op de zorgtoeslag hebben recht op een zorgtoeslag. CVZ zal na inschrijving een daartoe bestemd formulier afgeven waarmee betrokkenen zich in het woonland kunnen melden bij het orgaan van de woonplaats.

De mogelijkheid wordt bezien de bijdrage aan Cvz via de salarisadministratie plaats te laten vinden

Steeds meer Groningers verhuizen naar Duitsland

Steeds meer Nederlandse noorderlingen verhuizen vanuit de provincies
Groningen en Drenthe naar Duitsland.

In de Landskreisen Leer en Emsland wonen tegenwoordig ongeveer 5000
Nederlanders. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar
geleden.

Dat heeft een zegsman van Eures-Crossborder, een informatieorgaan voor
mensen die in Duitsland wonen, maandag bekendgemaakt. Volgens de
woordvoerder geldt de trend voor het hele Nederlandse grensgebied, al kan
hij dit vermoeden niet staven met cijfers. Grote voordelen zijn onder meer
de aanzienlijk lagere huizen- en grondprijzen en de hogere kinderbijslag.

,,Ook wordt vaak de mentaliteit van de Duitsers genoemd”, stelt de zegsman.
,,Zeker volgens oudere Nederlanders is het in Duitsland nog zoals wij het
graag in Nederland hadden gezien.” De jonge gezinnen die over de grens
verhuizen houden overigens wel vaak hun baan in Nederland.

Auto invoeren

Geen Fahrzeugbrief en –schein meer, maar: Zulassungsbescheinigung

Per 1 oktober 2005 worden geen Fahrzeugbriefe en –scheine meer uitgegeven, maar Zulassungsbescheinigungen Teil 1 en Teil 2, volgens de Europese norm.

De oude papieren blijven geldig, maar bij import, aanschaf of een technische wijziging (die in de papieren moet komen te staan), worden nieuwe papieren uitgegeven en indien van toepassing de oude ingenomen.

Helaas is nu niet meer te zien wie de vorige eigenaren waren, wel hoeveel dat er zijn geweest, maar “1” zegt zo weinig als dat toevallig een rijschool is geweest.

Teil 2 moet u op een veilige plek thuis bewaren omdat dit het eigendomsbewijs is.

‘Zorgpremie in het buitenland niet verplicht’

Het NRC Handelsblad meldde dit weekend dat er geen Europese regelgeving bestaat die Nederland verplicht zorgpremies te eisen van Nederlanders die in het buitenland wonen, terwijl minister Hoogervorst steeds verkondigde dat deze regelgeving hem daar juist toe verplichtte.

“Het is feitelijk onjuist dat een Europese verordening de minister verplicht
premiss te heffen, zegt G. Vonk hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de VU
en bovendien hoofd van de afdeling recht en beleid bij de Sociale Verzekeringsbank in de krant.

‘Onmogelijk’

Tweede-Kamerleden en zorgverzekeraars stelden eerder voor de zorgpremie voor
expats (tijdelijk) kwijt te schelden of terug te schroeven tot de onduidelijkheden en problemen hieromtrent waren opgelost, maar Hoogervorst stelde dat Europese regelgeving het hem onmogelijk maakt om voor deze groep premieheffing af te schaffen of te verlagen, aldus het NRC.

Nieuwe zorgstelsel

In het nieuwe zorgstelsel hebben Nederlanders in de EU voortaan alleen nog recht op het ziekenfondspakket van het land waar ze wonen, maar velen willen particulier verzekerd blijven omdat ze niet te spreken zijn over het ziekenfondspakket in het land waar ze verblijven.

Gedwongen

Veel expats vinden nu, volgens het NRC, dat ze gedwongen worden dubbel te betalen. De ziekenfondspremie komt neer op ongeveer 850 euro.

‘Wel logisch, maar hoeft niet’

Ook volgens Frans Pennings, hoogleraar internationaal zekerheidsrecht aan de Universiteit Tilburg, mag de regering zelf beslissen of zij deze premies willen heffen of niet. In een interview met het NRC stelt hij dat het misschien wel logisch is om te doen, maar “het hoeft niet.”

Mening Europese Commissie

De Europese Commissie geeft aan dat het innen van premies door een lidstaat “in principe alleen afhangt van de nationale wetgeving.”

Geen krimp

De vraag is of minister Hoogervorst met deze kennis is gaat doen. Het NRC tekent uit de mond van zijn woordvoerder op dat de minister niet van mening verandert. Hoogleraar Vonk noemt in de krant als een van de oplossingen het bieden van een ontheffing van premieplicht voor degenen die kunnen aantonen dat ze zich op een andere manier afdoende hebben verzekerd.

Bron: NRC / Zibb.nl

Zorgverzekeraars gaven 74 miljoen uit aan reclame

Nederlandse zorgverzekeraars hebben in 2005 veel meer geld uitgegeven aan reclame dan in het jaar daarvoor. Ze besteedden vorig jaar meer dan 74 miljoen euro, 57 procent meer dan in 2004. Dat schrijft het medische magazine Mednet in haar laatste nummer.

Het geld ging met name op aan reclamespotjes via televisie. Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel kan een patiënt overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar als hij denkt dat die een beter aanbod heeft. Het kabinet wil op deze manier de zorgverzekeraars dwingen goede kwaliteit tegen een scherpe prijs te leveren. De verzekeraars zijn dus in een concurrentiestrijd verwikkeld om de gunst van de patiënt.

Kamercommissie: compensatie voor Kamerleden

De SP is verbijsterd over het voorstel van een Kamercommissie om de inkomensachteruitgang als gevolg van het nieuwe zorgstelsel voor Kamerleden te compenseren. Tweede-Kamerlid Agnes Kant: ‘Dit is werkelijk schaamteloos. Door het nieuwe zorgstelsel gaan veel groepen er flink op achteruit. Een Kamermeerderheid laat hen in de kou staan, maar wil de achteruitgang wel voor zichzelf compenseren? Dit is niet uit te leggen.’

Net als voor veel ambtenaren en andere werknemers vervalt ook voor Tweede-Kamerleden de tegemoetkoming voor particuliere ziektekosten. Daarnaast moeten zij net als andere ‘zelfstandigen’ 4,4% inkomensafhankelijke ziektekostenpremie gaan betalen. Kant: ‘De SP krijgt
veel meldingen van ambtenaren die flink gedupeerd zijn omdat de tegemoetkoming vervalt. Voor kleine zelfstandigen met lagere inkomens heeft de SP vergeefs aangedrongen op compensatie. En voor velen rond het minimum schiet de zorgtoeslag zwaar te kort. Een Kamermeerderheid heeft daar geen compensatie voor over, maar voor zichzelf nu blijkbaar wel.

En dat in de week dat ze definitief besloten om ministers en staatssecretarissen een salarisverhoging van 30% te geven. Blijkbaar is een groot deel van de volksvertegenwoordiging de schaamte voorbij.’

Premies zorgverzekering 2007

Hoogervorst weet niet wat premies in 2007 worden Minister Hoogervorst heeft geen idee hoe hoog de premies voor de basispolis in 2007 zullen uitvallen. Hij erkent wel dat de zorgkosten, alleen al door de inflatie, stijgen.

Hoogervorst denkt wel dat verzekeraars ook volgens jaar een scherpe premie moeten hanteren willen ze hun klanten behouden, aldus de minister in antwoord op vragen van de PvdA maandag.

Wiegel
Aanleiding was een uitspraak van voorzitter H. Wiegel van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Deze stelde dat de maandelijkse premie volgend jaar boven de 100 euro per maand zal uitkomen. Een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van de huidige tarieven zou niet zijn uitgesloten.

Zorgverzekering en wonen in het buitenland

Van Myra Koomen, Cda 2 kamerlid (zie http://www.myrakoomen.nl/


Er is nog steeds veel onduidelijkheid maar we zijn afgelopen week wel weer wat meer licht gaan schijnen in de duisternis van zorg in het buitenland. Afgelopen woensdag, 25 januari is een lang debat geweest met minister Hoogervorst over de voortgang van de zorgverzekeringswet. Hierin is de positie van u langdurig aan de orde geweest. Want juist de gevolgen voor de gepensioneerden in het buitenland, de grensarbeiders, de remigranten en ex-militairen bijvoorbeeld zijn buitengewoon beroerd.

Ik ontvang de brieven die u van de SVB heeft ontvangen en waarop vermeld staat hoeveel geld er ingehouden wordt van uw inkomen voor de zorgpremies.

Dit was niet de bedoeling. Onze motie van 6 december heeft juist tot doel gehad dat uw huidige polis zou doorlopen totdat er duidelijkheid zou zijn en dat er dus ook geen inhoudingen zouden worden gedaan.

Velen kampen met inkomensdalingen van wel 30 tot 40%, onduidelijkheid of ze nu wel verzekerd zijn en waar men dan verzekerd is. Waar kan men declaraties indienen?

De antwoorden kunnen niet gegeven worden door Postbus 51 of CVZ. Deze instanties zijn nog steeds vaak onbereikbaar en indien wel bereikbaar, kan geen passend antwoord gegeven worden.

Diverse collega’s van andere fracties hebben in de afgelopen recesperiode schriftelijke vragen gesteld over deze situatie aan minister Hoogervorst. Op de website van het ministerie kunt u de antwoorden van de minister nalezen. Wij verbazen ons er over dat de minister deze hele problematiek van zich af lijkt te schudden. Alsof het niet bestaat. In zijn laatste voortgangsrapportage die dateert van 21 januari 2006 heeft de minister echter 10 pagina’s gewijd aan deze problematiek en heeft hij vele vragen uitvoerig beantwoord en/of uiteengezet.

Het zijn nog niet altijd de meest wenselijke antwoorden maar wel wordt uitvoerig ingegaan op de problematiek en de afwegingen hierin. Ook dit document is na te lezen op de website van het ministerie.

In onze fractie is de afgelopen paar weken uitgebreid besproken waar wij nu verder op inzetten. En breed wordt inmiddels, mijn al veel langer gehouden pleidooi ondersteund, om een ieder de keuze te geven zich via Nederland te
verzekeren of het zelf te regelen zoals velen ook al hadden gedaan. Breed wordt in onze fractie onderschreven dat de Europese Regelgeving Nederland niet verplicht tot deze onzalige operatie. En eigenlijk geeft Hoogervorst dat in zijn laatste voortgangsrapportage zelf ook aan. En daarnaast is het een zeer kwalijke zaak dat onze motie niet correct is uitgevoerd.

De uitkomsten van het debat van afgelopen woensdag zijn als volgt:

* De minister heeft toegezegd welwillend te staan tegenover ons verzoek om eenmalig aan alle nu residerende Nederlanders en andere betrokken groepen personen de mogelijkheid te geven zelf te kiezen waar men zich wil verzekeren. Via Nederland en vallend onder de Europese Verordening of in het eigen woonland en dus niet vallen onder de Europese Verordening. Wel een eenmalige keuze die niet geldt voor toekomstige emigranten of remigranten. Hij heeft wel gezegd dat hij dit moet onderzoeken op de juridische aspecten en in hoeverre dit het beginsel van rechtsgelijkheid niet aantast. Afgesproken is dat hij hier voor 1 maart aanstaande uitsluitsel over moet geven. Dit biedt perspectief en hoop. Voor het eerst laat hij zien dat er serieuze negatieve gevolgen zijn en dat hij bereid is te kijken hoe deze pijn verzacht kan worden.

* Hij wil zo snel mogelijk een (soort) verdrag sluiten met de Nederlandse Antillen en Suriname. Ook hier hebben de mensen problemen met dubbele betalingen en om een verzekering te krijgen en dit moet opgelost worden.
Ik hoop natuurlijk van harte dat dit spoedig vruchten af zal werpen. De komende maand zal het ons leren en ik houd u zoals gewoonlijk zo goed mogelijk op de hoogte. De overige aspecten uit onze motie blijven staan. Voor 1 juli moeten alle knelpunten in beeld zijn en moet een en ander opgelost zijn.

Overigens lijkt de invoering van de zorgverzekeringswet hier in Nederland zonder al te veel horten en stoten te gaan.

Het is inmiddels bekend, en u kunt het ook op mijn website nagaan, dat ik van 21-26 februari naar Spanje zal gaan op uitnodiging van de belangengroep KB 746. Ik wil persoonlijk uitleg komen geven hoe een en ander hier in Den Haag is verlopen en poolshoogte nemen van de situatie ter plekke. Tevens geeft het mij de gelegenheid om meer mensen te leren kennen, organisaties te bezoeken en informatie over algemene zaken betreffende de gezondheidszorg te vergaren.

Ik hoop van harte u daar te kunnen ontmoeten en spreken. Sommigen vragen mij
nu individueel om een afspraak maar dhr. en mevr. Dhoolaeghe van de belangengroep KB 746 maken een volledig programma voor mij en mocht u mij willen zien of spreken dan wil ik u vriendelijk vragen om contact te zoeken met hen. Hun emailadres is heydho@ctv.es.

Inmiddels is er een uitspraak van de rechter in het eerste proces dat is aangespannen tegen 3 verzekeraars inzake de torenhoge premies. De rechter heeft de verzekeraars helaas in het gelijk gesteld en geconstateerd dat blijkbaar dergelijke hoge premies geheven mogen worden. Heel jammer, vind ik persoonlijk maar u begrijpt dat wij hier als Kamer totaal geen invloed op hebben. Dat is onze scheiding der machten en de rechter spreekt het recht over de wet die wij tot stand hebben laten komen.

Er volgen nog meer procedures waar ik met zeer veel interesse en spanning naar uitkijk.

Het is ongelooflijk schrikken dat over de lijfrentes ook 4,4% inkomensafhankelijke bijdrage geheven wordt voor de zorgverzekeringswet. Dit willen wij nog rechtzetten en dan zullen teveel betaalde bedragen terug gestort worden. Het kan niet zo zijn dat zelf sparen nu bestraft wordt met nog meer inhoudingen. Dat is niet de bedoeling. Mijn collega Pieter Omtzigt zal dit de komende tijd trachten ongedaan te maken.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten