Berichten met tag: ziektekosten in Duitsland

Ziektekostenverzekering voor Nederlandse pensionados in Duitsland

Het zorgstelsel in Duitsland voor pensionados

Duitsland heeft een zorgstelsel met twee soorten zorgverzekeringen, namelijk een standaard, publiekelijk ziekenfonds die wordt gerund door de overheid, genaamd ‘Gesetzliche Krankenversicherung’ en een private ziektekostenverzekering, genaamd ‘Private Krankenversicherung’. Het standaard ziekenfonds is voor alle werknemers met een inkomen van minder dan 45.900 Euro euro per jaar verplicht. Deze groep heeft echter geen toegang tot de particuliere zorgverzekering. Zelfstandigen, ambtenaren en werknemers met een inkomen van 45.900 of meer, mogen kiezen tussen beide zorgverzekeringen. Eenmaal gekozen is het echter alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk om te wisselen.

Hoe kunt u zich als buitenlandse gepensioneerde uit de EU in Duitsland verzekeren in het kader van een wettelijke ziektekostenverzekering?
Als buitenlandse gepensioneerde die zich in Duitsland wil vestigen, kunt u zich verzekeren in een Duitse wettelijke ziektekostenverzekering. Als u gedekt bent door een ziektekostenverzekering in uw land van herkomst, kunt u het formulier E 121 aanvragen, dat u kunt indienen bij een Duits wettelijk ziekenfonds van uw keuze. Dit betekent dat u alle in Duitsland gebruikelijke diensten ontvangt. U meldt zich af bij uw wettelijke ziektekostenverzekering in uw eigen land, maar u annuleert deze niet. U dient het certificaat E 121 in bij het Duitse wettelijke ziekenfonds van uw keuze. Stuur het tweede exemplaar, dat u bevestigd terugkrijgt, naar de ziektekostenverzekeraar in uw land van herkomst. Het ziekenfonds in uw land van herkomst draagt de bijdragen over aan het geselecteerde wettelijke ziekenfonds in Duitsland. U wordt door de wettelijke ziektekostenverzekering op dezelfde manier behandeld als elke andere Duitse burger.

Update September 2018

Nu is het officieel: vanaf 2019 moeten werknemers en werkgevers elk opnieuw de helft van de verzekeringspremies van de wettelijke ziektekostenverzekering betalen. De aanvullende bijdrage is ook verdeeld. Geldig vanaf 2019

Woonlandpakket-Verzekering van uw partner en kinderen in Duitsland

Het woonlandpakket

U kunt uw partner en kinderen onder 18 jaar meeverzekeren voor de Nederlandse zorgverzekering als ze geen eigen inkomen hebben. Meld ze hiervoor aan bij een Duitse Krankenkasse (zorgverzekeraar).

Als u in Nederland werkt, doet u dit met het formulier E106/S1. Als u een uitkering of pensioen uit Nederland krijgt, heeft u een formulier E121/S1 nodig. Dit formulier kunt u aanvragen bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier 121 dat u kunt downloaden van de website: cvz.nl. U kunt ook bellen: (0031) 10 428 95 51.

Zorg in Duitsland en Nederland

Gezinsleden die met u meeverzekerd zijn, krijgen meestal medische zorg in het land waar zij wonen. In uw situatie is dat dus Duitsland. Maar zij kunnen ook zorg krijgen in Nederland. Dit kan ingaande 2012 alleen nog met een EHIC-pasje (European Health Insurance Card). Vraag daarom bijtijds uw nieuwe EHIC aan. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u de kosten eerst zelf moet betalen. Meer informatie over zorg in Nederland vindt u op: agisweb.nl

Aanvullende verzekering

De Nederlandse ziektekostenverzekering bestaat uit een wettelijk basispakket. Wilt u ook verzekerd zijn voor bijvoorbeeld de tandarts, fysiotherapie of de griepprik? Sluit dan een aanvullende verzekering af voor u en uw gezinsleden bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze. De zorg uit een aanvullende verzekering kunt u alleen in Nederland afnemen.

Voor u gevonden op de website van www.svb.nl (bron)
SVB – Bureau Duitse Zaken – Verzekering van uw partner en kinderen.

 

Een overzicht over de “Duitse Krankenkassen kunt u hier vinden:

Verzekering ziektekosten (zorgverzekering) in het buitenland

Wie betalen de buitenlandbijdrage Zvw

De volgende personen zijn een buitenlandbijdrage Zvw verschuldigd aan het CVZ:

  • Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die in een verdragsland wonen en alleen een Nederlands pensioen of uitkering ontvangen;
  • Meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder van werknemers of studenten die in Nederland verzekerd zijn en in een verdragsland wonen.

Of uw gezinslid een meeverzekerd gezinslid is, bepaalt de zorgverzekeraar van uw woonland. De voorwaarden kunnen per land verschillen.

Dit betaalt u voor uw ziektekostenverzekering (+Awbz) als u in het buitenland woont!

Uw situatie Verzekerd bij Kosten
U werkt in NL
(u bent grensarbeider)
Basispakket in Nederland, verzekeraar naar keuze.
Actief dienende militairen: SZVK
Nominale premie Zvw
Inkomensafhankelijke bijdrage  7,1% of 5,0%
Awbz bijdrage 12,15 %
U werkt niet/heeft geen inkomen uit NL (gezinsleden van grensarbeiders)
Zie ook opmerking 1.
Registratie bij CVZ voor woonlandpakket (Nederlandse verzekeraar verstrekt E106 form.)
€ 107,58 per maand
(x woonlandfactor 0,7253) bijdrage aan CVZ. Onder 18 jaar geen bijdrage
Uitkeringsgerechtigd (pensioen, AOW, ANW, WAO, etc.) Registratie bij CVZ voor woonlandpakket (E121 form.)
Ook voor gezinsleden E121
€ 107,58 vaste bijdrage

7,1% over AOW, ANW, WAO, etc.5,0% over overige pensioenen.
12,15 % AWBZ bijdrage
Bedragen x woonlandfactor (voor Duitsland 0,7253)
Militairen met FLO
(Ukw-uitkering)
Registratie bij CVZ voor woonlandpakket (E121 formulier)
Ook voor gezinsleden E121
€ 107,58 vaste bijdrage
7,1% over UKW-uitkering ***

12,15 % AWBZ bijdrage
Bedragen x woonlandfactor (voor Duitsland 0,7253)
*** Wordt gecompenseerd door defensie.
** Wat is woonlandpakket ?

klik hier voor meer info!

Verzekerd bij Krankenkasse + Pflegeversicherung
Financiële afhandeling vindt plaats direct tussen Krankenkasse en Cvz/ zorg- verzekeraar. Premie wordt betaald aan Cvz/Bel.dienst.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd!

Maximum premie-inkomen:

Inkomensafhankelijke bijdrages worden berekend over een maximaal premie-inkomen van € 50.064,-

Awbz bijdrage:

geboren voor 1 januari 1946: 34.055,- euro/geboren na 31 december 1945: 33.863,- euro.<

*Op uw AWBZ-bijdrage kunnen eventueel een of meer heffingskortingen van toepassing zijn.

Er is in deze tabel geen rekening gehouden met eventuele zorgtoeslag en aanvullende verzekering(en).

Opmerking 1.
De zogenoemde “bijdrage AWBZ” is géén AWBZ-premie, maar een onderdeel van de totale bijdrage. Door toepassing van de woonlandfactor betaalt u immers alleen voor de zorg die u in uw woonland kunt ontvangen. Omvat die zorg veel zorg die in Nederland in de AWBZ is opgenomen, dan zal de woonlandfactor hoger zijn dan voor landen waar AWBZ-zorg weinig voorkomt.

Opmerking 2.
Uitkeringsgerechtigden en gezinsleden van grensarbeiders (die in Nederland werken en in Duitsland wonen) kunnen kiezen waar zij gebruik maken van zorg: In Nederland of in Duitsland.  Klik hier voor meer informatie !

Meer Nederlanders in Duitsland behandeld

Voordeel voor de patiënten is dat ze niet meer naar Nijmegen moeten voor een specifieke ingreep. Ze kunnen nu ook in het dichterbij gelegen Oldenburg terecht, meldt het Dagblad van het Noorden. Nederland en Duitsland zijn de eerste twee Europese landen die op deze manier hun gezondheidszorg op elkaar afstemmen.
Verschillende kwaliteitsnormen

Nadelen zijn er ook aan de samenwerking, zoals verschillen in kwaliteitsnormen en het vaker voorkomen van MRSA in Duitse ziekenhuizen. Ziekenhuizen in de grensstreek hebben afgesproken dezelfde kwaliteitseisen te stellen om deze verschillen te overbruggen.

Verzet

In 2009 was er nog veel verzet tegen ruime grensoverschrijdende zorg. Nederland en veel andere EU-landen willen niet zomaar instemmen met een Brussels plan om patiënten makkelijker in een ander land een operatie of behandeling te laten ondergaan, als er in eigen land bijvoorbeeld een wachtlijst is.

Bron: Dagblad van het Noorden

Negatieve (of positieve) ervaringen met het Cvz

Bent u woonachtig in Duitsland en verdragsverzekerd (E106 – E121) dan heeft u ongetwijfeld te maken gehad met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het is mij bekend dat de meningen over de dienstverlening van het CVZ nogal uiteenlopen, hiervan wordt nu getracht een inventarisatie te maken.

Van Ria Oomen (Europees Parlement)

Betreft: dienstverlening van het CVZ

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u bekend is besteed ik in mijn werkzaamheden in het Europees Parlement veel aandacht en zorg aan de positie van grensoverschrijdende werknemers en gepensioneerden.

Ik ontvang regelmatig signalen over de kwaliteit van de dienstverlening van het College voor zorgverzekeraars (CVZ) voor wat betreft de afhandeling van de heffing van de zorgbijdragen over 2006 en later. Ik wil de Minister van VWS Ab Klink persoonlijk aanspreken op de kwaliteit van de CVZ dienstverlening.

Ik verzoek u daarom mij kort te berichten wat uw persoonlijke ervaringen zijn met het CVZ.  U kunt dit kenbaar maken door mij een mail te sturen naar : [email protected]. Ik verzoek u in uw correspondentie uw naam, adres en telefoonnummer  te melden. Gelieve mail kort en zakelijk te houden (maximaal ½ A-4 aan tekst). U kunt uw beoordeling van de dienstverlening aangeven met de cijfers 1 t/m 10. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Bijvoorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten – klik hier voor informatie over Ria Oomen in het Europees Parlement! (opent in nieuw venster)

Uw ziektekostenverzekering als u in Duitsland woont

Als u naar Duitsland verhuist (emigreert) dan bent u, in het meest voorkomende geval, in uw woonland verzekerd zoals de inwoners van dat land wettelijk verzekerd zijn. De premies hiervoor betaalt u, via uw inkomen, in Nederland en alle kosten worden direct tussen de Duitse verzekeraar en het CVZ (college van zorgverzekeraars) in Nederland verrekend.

Omdat de zorg (of de kosten hiervan) in Europa niet overal gelijk is, wordt er ieder jaar een zogenaamde Woonlandfactor vastgesteld, waarvan hier een overzicht. Voor Duitsland is deze factor 0,7102.

Door deze woonlandfactor betaalt u in Duitsland minder voor uw ziektekosten dan in Nederland, de zorg is echter (minstens) net zo goed en er zijn nauwelijks wachtlijsten.

Voor veel meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op onze website – Klik hier!

Als u vragen heeft over dit onderwerp dan kunt u via onze website een email sturen, wij helpen u graag!

Victor

Buitenlandtoeslag particuliere ziektekostenverzekeringen alsnog terugbetaald.

Er is destijds door de FNV, het ACV en het ABVV onderzocht of de buitenlandtoeslag ‘’bovenop’’ de particuliere ziektekostenverzekeringen voor inwoners van Duitsland en België, die Nederland werkzaam waren, niet in strijd zou zijn met het Gemeenschapsrecht. Er zijn over deze kwestie in het Europees Parlement vragen gesteld door Ria Oomen (zie bijlage).

Na een juridische procedure heeft een grote particuliere zorgverzekeraar de zaak met een aantal particulier verzekerde grensarbeiders geschikt en is de buitenlandtoeslag gerestitueerd. Een waarlijk succes. Indien u in aanmerking wilt komen voor restitutie van de buitenlandtoeslag dan zult u zich moeten wenden tot uw eigen (FNV-)vakbond.

De volgende gegevens zijn van belang: naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer, naam van de particuliere zorgverzekeraar, individuele polis of collectieve polis via werkgever, eventuele tussenpersoon, verzekeringsnummer, berekening van de claim.

Over dit bericht kan niet gecorrespondeerd worden. Neem contact op met uw eigen vakbond. Deze kan wel met ondergetekende contact opnemen.

Fnv / Ger Essers

Uw ziektekostenverzekering in Duitsland (+ Awbz). Wat gaat u betalen ?

U werkt in NL

Basispakket in Nederland, verzekeraar naar keuze

Kosten basispakket max € 1.106 per jaar
Inkomensafhankelijke bijdrage 6,5 %
Awbz bijdrage 8,8 %

U werkt niet in NL (gezinslid)

Registratie bij CVZ voor
woonlandpakket

€ 92,17 per maand (1.106 per
jaar) bijdrage aan CVZ. Onder 18 jaar geen bijdrage

Uitkeringsgerechtigd (AOW, ANW, WAO, etc.)

Registratie bij CVZ voor
woonlandpakket

6,5% over AOW, ANW, WAO etc.
4,4 % over overige pensioenen.
8,8 % AWBZ bijdrage

Militairen met FLO (Ukw-uitkering)

Niet verzekerd onder nieuwe
zorgverzekeringswet (geen sociale uitkering)

Particuliere buitenlandverzekering

ca. € 250,00 per persoon per maand (voorbeeld Zorgzaam).
————————————————————————————————

** Wat is woonlandpakket ? Verzekerd bij Krankenkasse + Pflegepflicht. Financiële afhandeling vindt plaats direct tussen Krankenkasse en Cvz

Inhoudings percentages:
Inkomensafhankelijke bijdrages worden berekend over een maximaal premie-inkomen van €30.015,- Awbz bijdrage wordt berekend over maximaal premie-inkomen van € 30.632,-

Er is in dit overzicht geen rekening gehouden met no-claim korting en eventuele zorgtoeslag.