Maandelijks archief: februari 2006

Dagsluiting

Wat zal ik zeggen, weer zo´n dag in het teken van de Eigenheimzulage die, godzijdank, afgeschaft is. Wat heb ik daar een werk aan gehad ! Ok, het is voor een goed doel en ik gun iedereen die minimaal 1250 euri per jaar, 8 jaar lang, maar het is nu toch echt een bende.

Terugvordering van EHZ is onterecht waartegen, met succes, tegen in beroep kan worden gegaan. Ik weet mij ondersteund door een contactpersoon bij de afdeling Oldenburg van OFD Hannover en ook door iemand bij het Bundes Finanz Ministerium in Berlijn (hoger kun je niet gaan…).

In 1 zin de regeling vanaf juni 2005:
Echtparen hebben in Duitsland recht op 2 x EHZ in hun leven (ieder echtpaar, ook Nederlands). Een Nederlands echtpaar, welke ook hypotheekrenteaftrek geniet in Nederland, heeft recht op 1 keer EHZ omdat de hypotheekrenteaftrek gezien wordt als 1 x EHZ en 2 min 1 is……

Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee. Het is nu aan alle aanvragers om dit, met de opgedane kennis, te beargumenteren met het Finanzamt.

En hieronder de richtlijn, uitgegeven door OFD Frankfurt aan de Finanzamten die onder hen vallen. Wat hier staat geldt dus ´Bundesweit´ !!

Hier komt´ie

Ausländische Steuervergünstigung

(Val) Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2004 wurde eine Regelung neu eingeführt, dass Objektverbrauch auch dann eintritt, wenn für ein und dasselbe, nach dem 31.12.2003 hergestellte oder angeschaffte, selbst genutzte Objekt eine steuerliche Begünstigung von Aufwendungen (Schuldzinsenabzug, Wohneigentumsförderung) in einem anderen ausländischen
Staat gewährt wird (§ 6 Abs. 3 EigZuIG). Eine derartige Steuerbegünstigung stellt beispielsweise der in den Niederlanden gewährte Schuldzinsenabzug dar.Ungeklärt war bislang die Frage, welche Folgerungen sich ergeben, wenn ein Antragsteller für dasselbe Objekt sowohl eine Eigenheimzulage nach deutschem Recht als auch im Ausland eine Steuerbegünstigung von Aufwendungen i.S.d. § 6 Abs. 3 EigZuIG in Anspruch genommen hat.

Eine erfreuliche Antwort, abgestimmt auf Bundesebene, gibt nun die OFD Frankfurt (Verfügung vom 6.6.2005, DStR 2005 S. 1316. Bei einem Erstobjekt von Ehegatten ist die gleichzeitige Inanspruchnahme der Eigenheimzulage und einer Steuervergünstigung im Ausland für dasselbe selbst genutzte Objekt als unschädlich zu behandeln. <<<< In allen anderen Fällen ist die Gewährung der ausländischen Steuerbegünstigung als Ereignis mit steuerlicher Rückwirkung gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu werten mit der Folge, dass der Bescheid über die Festsetzung der Eigenheimzulage aufzuheben ist. Der Vordruck Antrag auf Eigenheimzulage – EZ 1 A wird hinsichtlich der Mitteilungspflichten des Antragstellers bei nächster Gelegenheit entsprechend ergänzt. Die allgemeine Aussage in der Anleitung zum Antrag auf Eigenheimzulage – EZ 1 B, dass die Eigenheimzulage nicht beansprucht werden kann, wenn der Antragsteller in einem anderen Staat für das Objekt eine steuerliche Begünstigung von Aufwendungen in Anspruch genommen hat, ist hinsichtlich der Erstobjekte von Ehegatten unzutreffend geworden und wird demnächst ebenfalls geändert.

Sleutelwoorden in deze tekst: abgestimmt auf Bundesebene – gleichzeitige Inanspruchnahme unschädlich – Vordruck Antrag auf EHZ wird hinsichtlich (m.b.t.) der Mitteilungspflichten…… ergänzt (aangevuld).

In de laatste alinea staat het volgende (let wel: dit hele verhaal stamt uit oktober 2005): Waar bij de informatie, behorend bij de aanvraag EHZ (EZ 1 B) vermeld stond dat gelijktijdige aanvraag eigenheimzulage in Duitsland en belastingvoordeel in Nederland niet kan, wordt dit m.b.t. het eerste object van echtparen veranderd

Welterusten !

Dagsluiting

Dit was weer zo´n typische dag dat ik nergens aan toegekomen ben. Het begon toen ik vanmorgen een email kreeg van iemand die ik een tijdje geholpen toen hij erachter probeerde te komen of hij recht had op Eigenheimzulage of niet. Hij maakte mij attent op het krantenartikel in de Gelderlander, waarover eerder in het log gesproken. Ik ben hier vervolgens het grootste gedeelte van de dag mee bezig geweest. Weer Frau Schlenckermann van het Ober Finanz Direktor in Oldenburg gebeld met dezelfde vraag: is het wel echt zo dat Nederlanders sinds juni 2005 recht hebben op zowel Eigenheimzulage in Duitsland als hypotheekrenteaftrek in Nederland ? Jawohl Herr Janssen, dass ist richtig. Zeg ik nog: aber ich habe gehörd dass….. dass ist nicht richtig, zegt Frau Schlenckermann….

Weet je wat nou zo vervelend is ? Ik weet zeker dat er een heleboel mensen zijn die, gebaseerd op verkeerde (of een gebrek aan) informatie nooit Eigenheimzulage hebben aangevraagd omdat ze altijd in de veronderstelling zijn gebleven dat zij er geen recht op hadden i.c.m hypotheekrenteaftrek. Ik heb het afgelopen half jaar diverse Finanzamten gebeld voor mensen die te horen hadden gekregen dat ze geen aanvraag hoefden in te dienen en dat nu dus wel hebben gedaan.

Nu dus weer dit….. en natuurlijk duikt de naam van een mijnheer van een emigratiebureau zuidelijker van hier (wat is zijn naam ook alweer…), ook weer op. Je kunt natuurlijk publiciteitsgeil iedere keer in de krant proberen te komen (met of zonder foto) maar je kunt natuurlijk ook proberen mensen gerust te stellen (zonder hier eerst geld voor te vragen, natuurlijk…).

Een woord van advies van Boer Vic: wilt u eerlijke en open communicatie, gratis en vrijblijvende begeleiding bij het kopen van een huis én emigratieadvies ? Dan weet u waar u moet zijn: www.droomhuisduitsland.com

Welterusten…

Terugvordering Eigenheimzulage

Er heeft een aantal dagen een artikel in de Gelderlander staan waarin vermeld stond dat de Duitse belastingdienst begonnen is met het terugvorderen van Eigenheimzulage. Het zou dan gaan om Nederlanders die de EHZ in 2004 en 2005 aangevraagd hebben en waarvan nu gesteld wordt dat zij daar geen recht op hebben (hadden).

Ik zal u uitleggen wat er aan de hand is (en dit is de enige juiste lezing, wat u ergens anders ook leest…)

EHZ= Eigenheimzulage HRA=Hypotheekrenteatrek

Ergens in 2003 werd er bepaald dat de zgn ´Doppelförderung´ (EHZ + HRA) voor Nederlanders per 1 jan 2005 ten einde was. Vanaf dat moment moest er dus gekozen worden: EHZ in Duitsland of HRA in Nederland. Toen begon dus de grote verwarring, mede vanwege het feit dat het ene Finanzamt wel op de hoogte was en een andere niet. Dit leidde ertoe dat aanvragen gehonoreerd weren en andere weer niet maar in de loop van 2004 werd bij alle partijen duidelijk dat de regeling veranderd was en werden aanvragen niet meer in
behandeling genomen.

Wat zich op de achtergrond allemaal afgespeeld heeft is mij niet helemaal duidelijk maar in het voorjaar van 2005 kwam ik erachter dat iemand in Grafschaft Bentheim (Finanzamt Nordhorn) EHZ aangevraagd had en dit toegekend was, ondanks het feit dat hij in Nederland HRA genoot. Toen ben ik gaan bellen met diverse Finanzamten in die regio en kwam uiteindelijk bij het OFD (Ober Finanz Direktor) in Oldenburg terecht. Dit moet u zien als het ministerie van financiën van Niedersachsen, zij geven dus richtlijnen uit aan Finanzamten. Na contact met het OFD bleek dat regeling in juni 2005 wederom veranderd was en men gekomen was tot de regeling zoals op
www.droomhuisduitsland.com (pagina Eigenheimzulage) staat vermeld.

De regeling tot 1 jan 2006:

Echtparen kunnen in Duitsland 2 keer in hun leven Eigenheimzulage krijgen,
alleenstaanden 1 keer.

Voor Nederlanders, die een woning kopen in Duitsland, zijn de regels
alsvolgt:

Volledig belastingplichtig in Nederland:

Echtparen: hypotheekrente aftrek + 1 x Eigenheimzulage (belast in NL).
Alleenstaanden: óf hypotheekrente aftrek óf Eigenheimzulage (belast in NL).

Volledig belastingplichtig in Duitsland:

Echtparen: 2 x Eigenheimzulage (onbelast), geen hypotheekrente aftrek.
Alleenstaanden: 1 x Eigenheimzulage (onbelast), geen hypotheekrente aftrek.

Heeft u dus voor 1 jan 2006 de koopovereenkomst getekend, of de bouwopdracht bij de gemeente aangemeld (dit is bepalend), kunt u gewoon de EHZ aanvragen. Dit betekent dus ook dat Nederlanders die dit in 2004 of 2005 niet gedaan hebben dit alsnog kunnen doen en met terugwerkende kracht recht hebben op EHZ !

Iedereen die hierover een andere mening toegedaan is, heeft het bij het verkeerde eind !

Laat u niet verrassen door paniekzaaierij en boerenwijsheden….. alhoewel.

Graag hoor ik van u of u problemen ondervindt (of ondervonden heeft) met het toekennen van de Eigenheimzulage.

Duitsland: commerciele zenders ook digitaal op kabel

Vanaf begin januari 2006 zullen op de Duitse kabel ook de kanalen van de RTL groep digitaal doorgegeven gaan worden. Tot nu toe waren op de Duitse kabel alleen de publieke omroepen (met diverse uitgebreide pakketten en themazenders) en enkele kleinere commerciële zenders te zien. De ‘grote’ commerciële omroepen van RTL en Pro7sat1 ontbraken in het digitale aanbod, terwijl ze wel ongecodeerd via satelliet en DVB-T te ontvangen zijn. RTL heeft nu een overeenkomst gesloten met Kabel Deutschland.

“Hiermee komen de kanalen RTL Television, VOX, RTL 2, Super RTL en n-tv digitaal via de kabel. Daarnaast zijn RTL en KDG overeengekomen dat RTL ook nog themakanalen en abonnee-TV kanalen via de kabel kan verspreiden. De uitzendingen van de RTL zenders zullen gratis te ontvangen zijn, maar worden wel gecodeerd op de kabel. Hierdoor moeten klanten een kabeltuner kopen waarmee ook gecodeerde uitzendingen kunnen worden ontvangen. De bestaande analoge verspreiding zal tot minimaal einde 2009 voortduren. De Duitse publieke zenders zijn allemaal al digitaal beschikbaar via de kabel, maar dan ongecodeerd. “

Zorgverzekeringen: nieuwe ontwikkelingen voor post-actieve militairen in het buitenland .

Bonden en Defensie maken technische afspraken (N.B. het arbeidsvoorwaardenoverleg is nog niet afgesloten)

Vooruitlopend op meer afspraken over arbeidsvoorwaarden 2005-2006

Met name het overheidspersoneel merkt de gevolgen van de invoering van de zorgverzekeringswet (ZVW). Een inkomensachteruitgang van meer dan € 100,- per maand is geen uitzondering. Dat geldt ook voor het defensiepersoneel.

Vandaar dat de bonden en Defensie eind vorig jaar hebben afgesproken een aantal punten ‘technisch’ op te lossen. Dat bleek toch meer tijd te vergen dan vooraf gedacht. Maar op 7 februari zijn er technische afspraken gemaakt om de eerste klappen op te kunnen vangen.

Uitgelicht het deel dat betrekking heeft op de nieuwe zorgverzekeringswet

COMPENSATIEMAATREGELEN ZVW

UKW’ers en FLO’ers: Defensie vergoedt voor deze groep de inkomensafhankelijke bijdrage.

UKW’ers verblijvend in het buitenland krijgen een tegemoetkoming ter hoogte van de voor hen geldende inkomensafhankelijke bijdrage.

Interimregeling burgerpersoneel: Ter vervanging van de interimregeling ontvangen burgers een nominale uitkering van € 1400,- per jaar. Deze uitkering wordt in 12 maandelijkse termijnen verstrekt en is pensioengevend. Er wordt geen vakantie- of eindejaarsuitkering over opgebouwd. Het bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de contractloonontwikkeling in de sector Defensie.

Gebruikers van de ZVD-regeling: De ZVD-regeling vervalt per 1 januari 2006. Aanvragers die tot die datum aanspraak hebben gemaakt op de regeling, ontvangen een afbouw. De afbouw is gebaseerd op het bedrag van de uitkering over 2005. De afbouw start in 2007 en eindigt in 2012 ( in 2006 ontvangt men nog de reguliere uitkering over 2005). Zie staffel:
2007: 55%
2008: 45%
2009: 40%
2010: 30%
2011: 20%
2012: 10%
De afbouwregeling geldt niet voor invaliditeitsgepensioneerden (en nabestaanden als gevolg van overlijden in verband met een dienstongeval jonger dan 65 jaar), voor wachtgelders en voor FPU’ers (zie hierna).

Degenen die in het buitenland geplaatst zijn: Indien Defensie toestemming heeft gegeven aan gezinsleden van militairen en aan burgers en hun gezinsleden om zich in het buitenland te vestigen, dan geeft Defensie een tegemoetkoming van € 35,- per maand per volwassene. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en is bedoeld voor het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering die de onkosten tot 200% van het Nederlandse prijspeil dekt. Tot 1 april 2006 vergoedt Defensie – op declaratiebasis – het deel van de per 1 januari verzekerde ziektekosten dat aantoonbaar het niveau van 200% van het Nederlandse prijspeil overstijgt. De ‘clearing house’ constructie wordt verlengd tot 1 april 2006. Per 1 april 2006 moet duidelijk zijn hoe een nieuw systeem (een op de ‘clearing house’ gelijkende regeling of een systeem van voorschotten) er uit zal zien.

Invaliditeitsgepensioneerden en nabestaanden als gevolg van overlijden in verband met een dienstongeval jonger dan 65 jaar: Defensie vergoedt aan militaire invaliditeitsgepensioneerden – jonger dan 65 jaar – de inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage.

Wachtgelders: Defensie vergoedt de inkomensafhankelijke ZVW-premie.

FPU’ers: Het VUT-fonds betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage voor deze groep. Defensie vergoedt de inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage over de financiële aanvulling waarop men recht heeft als gevolg van de FPU-plusregeling.

Grensgangers: In België en Duitsland wonende gezinsleden van in Nederland geplaatste militairen zullen per 1 januari 2006 onder de toepassing van de Europese sociale zekerheidsverordening vallen. Defensie probeert dit ook te regelen voor gezinsleden van militairen die in Seedorf geplaatst waren en die in Duitsland (blijven) wonen. Indien de gezinsleden in Duitsland of België salaris of een uitkering ontvangen – en daardoor in het woonland verzekerd zijn voor ziektekosten- , komen zij niet in aanmerking voor deze regeling. Defensie zal betrokkenen die hiervoor in aanmerking willen komen, aanmelden bij het College voor Zorgverzekeringen. Na aanmelding is men de nominale ZVW-premie verschuldigd. Men krijgt zorg in overeenstemming met het woonlandpakket en het recht om in Nederland zorg in te roepen (N.B. België vanaf 01-07- 2006). Er ontstaat recht op een zorgtoeslag en deze wordt uitgekeerd indien men aan de criteria voldoet.

Gezamenlijke bouwinspectie grensstreek Nederland/Duitsland

De Nederlandse Arbeidsinspectie en het Duitse Staatliches Ambt für
Arbeidsschutz gaan gezamenlijk bouwbedrijven inspecteren in de regio
Rhein-Waal (grensstreek Gelderland-Limburg). Het gaat om een project dat is
bedoeld om bedrijven met grensoverschrijdende bouwopdrachten beter te
informeren over verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden van
het land waarin zij aan het werk zijn. Dit is van belang voor veilig werk in
de bouw, maar ook om eerlijke concurrentie te waarborgen. Het is de
bedoeling dat er ongeveer 12 inspecties plaatsvinden bij zowel kleinere als
grote bedrijven. De inspecteurs letten daarbij onder andere op maatregelen
tegen val- en instortingsgevaar. Ook kijkt de inspectie of er veilig gewerkt
wordt met kranen, steigers en machines. Door de samenwerking kunnen de
Arbeidsinspectie en het Staatliches Ambt für Arbeidsschutz ervaringen
uitwisselen. Het project krijgt ruim 20.000 euro Europese subsidie. In de
bouwsector vinden in Nederland jaarlijks circa 20.000 ongevallen plaats,
waarvan rond de 25 met dodelijke afloop; dat is een kwart van het totaal
aantal dodelijke arbeidsongevallen in Nederland. Bij ruim de helft van de
ongelukken in de bouw was sprake van een val. Vaak ontbreken leuningen langs
platte daken, zijn steigers onvoldoende beveiligd of wordt verzuimd gaten in
vloeren op hoger gelegen verdiepingen af te dekken.

Huizenbouwers verliezen terrein aan Duitsers

Steeds meer mensen laten hun huis bouwen door een Duitse bouwer. Als die trend doorzet, hebben de Duitse bouwondernemers straks 40 tot 70 procent van de markt in handen. De Duitsers zijn goedkoper, omdat zij langer werken, anders bouwen en slimmer inkopen. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversorganisatie Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland roept zijn leden op om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden door anders te gaan werken. De bouworganisatie adviseert haar leden om meer in te spelen op wat de klant wil en om de kosten te drukken door gezamenlijk in te kopen.

Ook wijst Bouwend Nederland erop dat de klant blijkbaar een andere manier van bouwen wil. De prijs blijkt veelal doorslaggevend. Dat de klant dan een standaardhuis krijgt, neemt deze blijkbaar voor lief. ,,We moeten leren van de Duitse bouwers??, vindt woordvoerder H. Heutink van Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland pleit verder voor eerlijke concurrentie. Zo houden de Duitse bouwers zich vaak niet aan de arbo-regels, aan het bouwbesluit en aan de regels op illegale arbeid.

Gisteren presenteerde Bouwend Nederland de uitkomsten van een onderzoek in Nederlandse grensgemeenten in Groningen en Drenthe.

Vooral in Groningen en Drenthe ondervinden Nederlandse bouwbedrijven de laatste jaren steeds meer concurrentie van Duitse aannemers. De Duitsers bouwen daar met name vrijstaande woningen voor particuliere opdrachtgevers. Het onderzoeksbureau SAOB heeft de verschillen tussen de Duitse en Nederlandse bouwbedrijven in kaart gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat het Duitse bouwers in de periode 2000 tot en met 2003 driehonderd woningen heeft gebouwd in de Groningse en Drentse grensgemeenten. Als de trend zich doorzet, komt dit aantal op zeshonderd in 2006. Dat is 40 tot 70 procent van de woningen op vrije kavels.

Volgens de onderzoekers kiezen particuliere opdrachtgevers in eerste instantie kiezen voor een woning van een Duits bouwbedrijf vanwege de lage prijs. Daarnaast spreekt de degelijk en ambachtelijk aandoende Duitse bouwwijze veel kopers aan. Ook waarderen klanten de complete oplevering van de Duitse huizen, met een ingerichte badkamer, vloerbedekking, buitenbestrating en tuinwerk.

Daarbij zijn Duitse aannemers flexibeler, hebben ze een betere service en leveren ze de huizen sneller af.

De Duitse huizen zijn goedkoper, doordat de bouwers een meer standaardproduct leveren, aldus de onderzoekers. Nadelen daarbij zijn echter dat de klant alleen kan kiezen uit standaardmaten. Daarbij leveren de Duitse bouwers geen kruipruimte onder het huis, een groter formaat stenen en een niet geïsoleerde zolder. ,,Door de slechte economische situatie in Duitsland nemen bedrijven bovendien genoegen met zeer weinig winst??, denkt Bouwend Nederland.

Een andere belangrijke reden voor het prijsverschil zijn de lagere lonen door slechtere arbeidsvoorwaarden en Duitse subsidies voor langdurig werklozen.

VEEL GESTELDE VRAGEN BETREFFENDE DUITSE AANNEMERS

—>Is een Duitse aannemer op de hoogte van Nederlandse bouwaanvragen cq. bouwbesluit 2003 bij gemeentelijke instellingen?
Omdat een Duitse aannemer werkt met Nederlandse uitvoerders zal de Nederlandse bouwwetgeving geen enkel probleem opleveren.

—>Waarom is een Duitse aannemer meestal goedkoper met het bouwen van huizen?
De loonkosten zijn lager en het bouwmateriaal kan ook vaak voordeliger ingekocht worden in Duitsland.

—>Moet ik kwaliteit inleveren op de bouwmaterialen?
Nee, Duitse aannemers gebruiken gekwalificeerd en degelijk bouwmateriaal welke een hogere kwaliteitswaarde hebben dan de standaard Nederlandse bouwmaterialen.

—>Hoe is de garantie geregeld?
De garantie op de bouw bedraagt volgens het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) 5 jaar.

—>Voldoet een Duitse aannemer aan de Nederlandse isolatiewaarden?
Ja, ruimschoots. In Duitsland zijn de normen nl. nog strenger als in Nederland.

—>Bouwt een Duitse aannemer alleen ‘catalogus’ woningen?
Veel aanvragen gaan wel uit van een cataloguswoning met mogelijkheid van een eigen indeling. In principe is alles hierbij mogelijk. Heeft u zelf een ontwerp, dan is dit geen enkel probleem om dit te realiseren in een bouwplan.

—>De prijs van een Duitse woning is altijd inclusief plavuizen
vloertegels. Is een exclusieve prijs ook mogelijk? Natuurlijk, er gaat dan een standaard prijs per m2 van de totaalprijs af.

—>De prijs van een Duitse woning is altijd inclusief een compleet
ingerichte badkamer. Kan deze ook exclusief? Natuurlijk kan dit, maar u zult daar zelden gebruik van maken want, in tegenstelling tot een standaard Nederlandse badkamer, is een duitse badkamer naar Nederlandse begrippen een zeer luxe badkamer.

—>Kan ik ook een schets indienen en hier een prijs voor opvragen?
Ja, als de schets voorzien is van afmetingen dan kan een richtprijs worden bepaald. Als deze richtprijs interessant is dan kan een plan worden opgesteld waar alle details in besproken kunnen worden.

—>Ik heb al een bouwtekening met prijzen. Kan ik hier alsnog een prijs
voor opvragen?
Ja graag. Een second-opinion is nooit verkeerd en kan u veel geld besparen. Hou er wel rekening mee dat auteursrecht rust op tekeningen van andere aannemers, aanpassingen op de tekening zijn daarom niet altijd mogelijk. Als het een tekening betreft van uw eigen architect dan is dit natuurlijk geen probleem.

—>Zitten er standaard rolluiken in een Duits huis?
Ja, deze zijn standaard bij de prijs inbegrepen. Het weglaten van rolluiken kan natuurlijk altijd maar is niet aan te bevelen gezien de zeer lage kostprijs. In Duitsland kosten rolluiken een fractie van wat ze in Nederland kosten.

—>Is het ook mogelijk om een deel van de werkzaamheden uit te voeren in
eigen beheer door bijvoorbeeld de woning casco te laten opleveren? Indien u mocht besluiten zelf werkzaamheden uit te voeren, om bijv. de kosten te drukken, dan is dat geen probleem, mits er natuurlijk duidelijke afspraken worden gemaakt over de garantie en aansprakelijkheid.

—>Kan ik mijn huis ook volledig casco laten opleveren?
Ja, Duitse aannemers kunnen snel en tegen een interessante prijs een casco huis bouwen.

—>Is een Duitse aannemer ook goedkoper als er geheid moet worden?
Ja, in de regel is dit een aanzienlijke besparing op de totale bouwsom.

—>Ik wil een huis laten onderkelderen. Kan dat?
Duitse aannemers weten als geen ander wat onderkelderen is. Dit is dus geen probleem.

—>Kan ik zelf kiezen uit verschillende steensoorten en dakpannen zoals die
ook in Nederland worden toegepast?
Ja, u heeft de keuze uit een groot assortiment. Denk dus niet, dat u alleen kunt kiezen uit Duitse soorten.

—>Kan ik dan zelf de indeling bepalen?
Ja, in principe kunnen de binnenwanden compleet gewijzigd worden. Zo kan een keuken bijv. bij de woonkamer worden aangetrokken, iets wat in Nederland heel gewoon is maar in Duitsland niet. De Duitse bouwwijze gaat uit van dragende buitenmuren waardoor er met de innenwanden geschoven kan worden.

—>Waarom kiezen steeds meer Nederlanders juist nu voor een Duitse
aannemer?
De loonkosten per eenheid product nemen toe in vergelijking met het buitenland en daardoor verslechtert de concurrentiepositie van Nederland.

Lees meer over de renovatie- en sanering van bestaande woningen hier

Winterbanden – Vanaf mei boete voor bandenkeuze in Duitsland

Vanaf mei dit jaar kan de Duitse politie gaan bekeuren als er op sneeuw of ijs met zomerbanden gereden wordt. Maar ook nu kan het niet gebruiken van winterbanden leiden tot (mede)aansprakelijkheid bij ongevallen omdat de bestuurder van een auto op zomerbanden minder goed kan reageren op onverwachte situaties.

Vanaf mei 2006 moeten auto’s in Duitsland in winterse omstandigheden beschikken over een winteruitrusting. Dat geldt dan niet alleen voor Duitsers, maar ook voor buitenlanders! Onder die winteruitrusting vallen met name winterbanden en voldoende ruitensproeiervloeistof. Automobilisten met zomerbanden die op een besneeuwde weg rijden hebben dus kans vanaf mei 2006 beboet te worden. Deze regel geldt dus niet voor dit lopende winterseizoen.

Maximum snelheid
Als u wel winterbanden gemonteerd heeft, dan moet men zich houden aan de voorgeschreven maximum snelheid van de band. Indien deze snelheid lager is dan die van de auto, moet deze maximum snelheid met een voor de bestuurder zichtbare sticker worden aangegeven.

Campers tot 7,5 ton nu 100 km/uur in Duitsland

Sinds 31 maart j.l. mogen campers met een maximaal toelaatbaar gewicht van 3,5 tot 7,5 ton, mits uit de papieren duidelijk blijkt dat het een camper betreft en dat het maximaal toelaatbare gewicht de 7,5 ton niet overschrijdt, 100 km/uur rijden op de Duitse snelwegen en autowegen. Deze nieuwe regeling geldt als test tot en met 31 december 2009.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten