Berichten met tag: pensioen in Duitsland

AOW-pensioen in Duitsland ontvangen

Als u in Duitsland woont kunt u uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW blijven ontvangen zoland u aan de voor waarden voldoet. Er is een belastinverdrag met Duitsland gesloten met duidelijke afspraken over de controle op het recht op uitkeringen.

Er zijn nog andere factoren die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met de SVB als u van plan bent om naar dit of een ander land te verhuizen.

Lees meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank hier

en over het belastingverdrag met Duitsland hier

Blijft u niet in Nederland werken dan is het volgende van belang:
Iedereen die in Nederland woont bouwt, vanaf zijn/haar 16e tot 65ste levensjaar, ieder jaar 2% AOW op hetgeen in de meeste gevallen leidt tot een 100% AOW-uitkering bij het bereiken van 65-jarige leeftijd.

Lees meer

Geef een reactie - Deel uw mening en ervaring

Met pensioen gaan

Met pensioen gaan

Als u met pensioen gaat, heeft u mogelijk recht op een pensioen uit twee landen. In Nederland ontvangt u pensioen vanaf uw 65e. In Duitsland kunt u al op uw 60e kiezen voor een lager pensioen. U hoeft uw pensioen maar één land aan te vragen. Woont u in Nederland, dan vraagt u uw pensioen aan bij de SVB. Woont u in Duitsland, dan vraagt u uw pensioen aan bij de Deutsche Renteversicherung. Doe dit op tijd (ongeveer 8 maanden voordat u met pensioen wilt). Heeft u een aanvullend bedrijfspensioen in Nederland afgesloten, dan moet u zich ook melden bij de pensioenverzekeraar. Heeft u een aanvullend pensioen in Duitsland afgesloten, dan moet u zich apart melden bij de werkgever of bij de onderneming waar u het extra pensioen heeft afgesloten. Meer informatie over aanvullende pensioenen in Duitsland vindt u bij het Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein Westfalen.