Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Het is definitief:

Op 1 januari 2016 treedt een nieuw belastingverdrag met Duitsland in werking. In dit onderdeel leest u informatie over die afspraken. U kunt de volledige tekst van het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland lezen.

Het belastingverdrag is bindend voor beide landen en gaat dus altijd voor op de nationale wetgeving. Het verdrag vermijdt dus dubbele belasting, maar ook dubbele vrijstelling. U betaalt of in Duitsland of in Nederland belasting over een inkomen.

Bron: Belastindienst.nl

Oudere berichten :

Zeer waarschijnlijk zal op 1 januari 2016 het belastingverdrag
tussen Nederland en Duitsland worden aangepast.
Op bijna alle terreinen zullen wijzigingen optreden.

Het belastingverdrag is bindend voor beide landen en gaat dus altijd voor op de nationale wetgeving. Het verdrag vermijdt dus dubbele belasting, maar ook dubbele vrijstelling. U betaalt of in Duitsland of in Nederland belasting over een inkomen. Lees meer (op de website van de belastingdienst)

Oudere berichten

10-03-2015

Het belastingverdrag is bindend voor beide landen en gaat dus altijd voor op de nationale wetgeving. Het verdrag vermijdt dus dubbele belasting, maar ook dubbele vrijstelling. U betaalt of in Duitsland of in Nederland belasting over een inkomen.

Woont u in Nederland of Duitsland en hebt u inkomen uit het andere land? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen.

Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting een nieuw belastingverdrag met Duitsland in werking. U kunt de volledige tekst van het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland (opent in nieuw venster) lezen.

Voor gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden geldt vanaf dat moment:

Ontvangt u per jaar meer dan € 15.000 uit pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit Nederland? Dan betaalt u daarover in Nederland belasting.

Voorbeeld

U ontvangt uit Nederland € 10.000 AOW en een bedrijfspensioen van € 4.500. Opgeteld is dit een bedrag van € 14.500. U ontvangt dus minder dan € 15.000 aan pensioenen en uitkeringen uit Nederland. Dit betekent dat u in Duitsland belasting betaalt over uw AOW en bedrijfspensioen.

19H

Voorbeeld

U ontvangt uit Nederland € 10.000 AOW, een bedrijfspensioen van € 4.500 en een lijfrente van € 1.200. Opgeteld is dit een bedrag van € 15.700. U ontvangt dus meer dan € 15.000 aan pensioenen en uitkeringen uit Nederland. Dit betekent dat u in Nederland belasting betaalt over uw AOW, bedrijfspensioen en lijfrente.

Let op!

Overheidspensioenen tellen niet mee bij de berekening van het totaalbedrag van uw pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen die u jaarlijks uit Nederland ontvangt.

Bron: belastingdienst.nl

 

Lees ook meer hier

Recente berichten :

8 Comments

 1. Beantwoorden
  Peter II 12 juni 2015

  Het nieuwe belastingverdrag.
  Mijn situatitie : tot 2019 ben ik nog met UGM daarna ga ik met AOW.
  Op een meeting van de AFMP/FNV werd mij het volgende medegedeeld:

  Wij hebben geen bedrijfs- maar een overheidspensioen wat in NL wordt belast, dus inkomen uit NL.

  T.z.t., na 1-1-2016 wordt volgens het nieuwe verdrag de AOW via Duitsland uitbetaald dus inkomen uit Duitsland.
  Afhankelijk van privé situatie, spaargelden en evt. bijverdiensten kan het zijn dat je niet voldoet aan de kwalificatie en dat je daardoor buitenlands belastingplichtig wordt etc.

  Zoals ik het nu begrepen geldt in mijn situatie dat ik straks met mijn APB pensioen boven de 15000 uit kom en dus belast in Nederland en mijn AOW wordt belast in Duitsland.

  Contact gehad met het ABP, de belastingdienst in Nederland en Duitsland en het SVB maar niemand beschikt over de juiste info is mij wel gebleken.

  mvgr Peter

  T.z.t., na 1-1-2016 wordt volgens het nieuwe verdrag de AOW via Duitsland uitbetaald dus inkomen uit Duitsland.

  Afhankelijk van privé situatie, spaargelden en evt. bijverdiensten kan het zijn dat je niet voldoet aan de kwalificatie en dat je daardoor buitenlands belastingplichtig wordt etc.
  Zoals ik het nu begrepen geldt in mijn situatie dat ik straks met mijn APB pensioen boven de 15000 uit kom en dus belast in Nederland en mijn AOW wordt belast in Duitsland.

  • Beantwoorden
   Herman 16 juni 2015

   Volgens mij is er toch ook een overgangsregeling ?

 2. Beantwoorden
  Aaron R 1 mei 2015

  Ik ben vastgoedstudent aan de Hogeschool van Gent en hoop dat jullie mij wat informatie kunnen geven voor mijn eindwerk.

  Ik bestudeer de vastgoedfiscaliteit die van toepassing is in Duitsland. Ik heb alreeds veel informatie verzameld inzake belastingtarieven die van toepassing zijn maar graag zou ik willen weten of er ook gunstmaatregelen van toepassing zijn in Duitsland. (zoals bijvoorbeeld het recht op renteaftrek in Nederland)

  Meer specifiek, van welke maatregelen kan de Duitse burger gebruik maken om hun belastingen op vastgoed te verminderen ( overdrachtsbelasting, jaarlijkse belasting,belasting op huurinkomsten en bij erfenis/schenking)

  Ik hoop dat iemand mij verder op weg kan zetten in mijn onderzoek door eventueel mij door te verwijzen naar goede websites of literatuur.

  Ik wil jullie alvast bedanken en ik hoop op een positieve antwoorden

  • Beantwoorden
   Harm S 14 mei 2015

   Zie het nieuwe bericht op het blog ” Wat is belastingtechnisch mogelijk

 3. Beantwoorden
  Bram S. 18 maart 2015

  Ik heb op de site door de nieuwe belasting wet gescrold maar geen antwoord op mijn vraag gevonden. ook de Nederlandse belastingdienst kon mij niet helpen. In artikel 27 wordt wel gesproken over informatieuitwisseling. De vraag blijft echter, moet ik hier in Duitsland ook aangifte doen al is het alleen maar Pro forma om aan te geven dat ik in Nederand inkomstenbelasting betaal.

  • Beantwoorden
   Frans K. 24 maart 2015

   Ik met mijn Duitse accountant gesproken:
   Een meldingsplicht bestaat niet maar wel de verplichting tot belasting aangifte.
   Het is wel beter om je bj het desbetreffende “Finanzamt” aan te melden en om een “Steurnummer” (Belasting nummer) te vragen.

 4. Beantwoorden
  Frans van S. 9 december 2014

  Volgens mijn accountant is er ook nog een overgangsregeling tot eind 2016, de nieuwe regelingen zijn pas vanaf 2017 geldig….
  Heb je al op de site van de belastingdienst in NL gekeken?

 5. Beantwoorden
  HaPe 6 december 2014

  Goedemiddag,

  Ja, ik had een vraag over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland.

  Op uw site lees ik daarover via onderstaande link de volgende tekst:
  https://www.droomhuisduitsland.com/het-nieuwe-belastingverdrag-tussen-nederland-en-duitsland-2/

  Voorbeeld
  U ontvangt uit Nederland € 10.000 AOW en een bedrijfspensioen van € 4.500. Opgeteld is dit een bedrag van € 14.500. U ontvangt dus minder dan € 15.000 aan pensioenen en uitkeringen uit Nederland. Dit betekent dat u in Duitsland belasting betaalt over uw AOW en bedrijfspensioen.
  Wat nu als ik niet een bedrijfspensioen maar een pensioen van het APB (ambtenarenpensioenfonds) ontvang. Betaal ik dan de belasting daarover in Nederland belasting betaal?
  En als ik lijfrente ontvang uit een polis bij een Nederlandse Verzekeraar: betaal ik daar dan in Duitsland belasting over?

  Met vriendelijke groet,
  HaPe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *