Zonnepanelen in Duitsland – het laatste nieuws

Wilt u zonnepanelen kopen en stroom aan uw leverancier leveren ?

Fotovoltaïsche energie is weer interessanter voor particuliere huishoudens. Dit is het gevolg van enkele wijzigingen in de gewijzigde Wet hernieuwbare energiebronnen (EEG), die sinds 30 juli 2022 gedeeltelijk van kracht is. De EEG 2023 is nu volledig van kracht sinds januari 2023.
Voor nieuwe installaties die vanaf 1 januari 2023 in gebruik worden genomen, wordt ook de technische eis afgeschaft dat slechts maximaal 70 procent van het nominale PV-vermogen aan het openbare net mag worden geleverd.

In oktober 2022 werd bij een verdere wijziging van de EEG besloten dat ook bestaande installaties tot 7 kWp voortaan niet meer aan deze regeling hoeven te voldoen. Oudere systemen tussen 7 en 25 kWp daarentegen moeten in de toekomst de overeenkomstige programmering behouden.

Nieuwe vergoedingspercentages
Sinds 30 juli 2022 gelden nieuwe vergoedingspercentages voor installaties die sindsdien in bedrijf zijn genomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volledige terugleveringssystemen en zelfvoorzieningssystemen. Deze vergoedingspercentages gelden ook voor nieuwe installaties die dit jaar (2023) in gebruik worden genomen.

Zelfvoorzieningsinstallaties krijgen nu hogere vergoedingen in de vorm van vaste feed-in-tarieven: installaties tot 10 kWp ontvangen 8,2 cent per kWh. Als het systeem groter is, ontvangt het systeemdeel vanaf 10 kWp 7,1 cent per kWh.

Voorbeeld van zelfvoorziening: Een systeem van 15 kWp met zelfvoorziening ontvangt dan 8,2 cent per kWh voor de eerste 10 kWp en 7,1 cent per kWh voor de resterende 5 kWp, dus gemiddeld 7,8 cent per kilowattuur.

Systemen met volledige teruglevering ontvangen een nog hogere vergoeding. Voor deze hogere vergoeding moet het systeem vóór de inbedrijfstelling bij de verantwoordelijke netbeheerder worden aangemeld als een volledig terugleveringssysteem. Om ook in de volgende jaren van het volledige feed-in tarief te kunnen profiteren, moet u de netbeheerder vóór 1 december van het voorgaande jaar opnieuw in kennis stellen.

U kunt het vaste feed-in tarief berekenen voor volledige teruglevering:

Systemen tot 10 kWp ontvangen 13,0 cent per kWh. Als het systeem groter is, krijgt het systeemdeel vanaf 10 kWp 10,9 cent per kWp.

Voorbeeld volledige teruglevering: Een systeem van 15 kWp met volledige teruglevering ontvangt dan 13,0 cent voor de eerste 10 kWp en 10,9 cent voor de resterende 5 kWp, dus gemiddeld 12,3 cent per kilowattuur.

Attentie:
Als andere bronnen 13,4 of 8,6 cent noemen als het vergoedingsniveau voor de klasse tot 10 kWp, dan zijn dat de \"te investeren waarden\" die worden uitbetaald als u als exploitant in de verkoop van de elektriciteit aan een directe handelaar. Dit is niet het geval voor typische kleine PV-systemen, omdat de verkoop van elektriciteit aan een directe handelaar meestal niet lonend is.

De vermelde bezoldigingspercentages zijn ontleend aan de EEG 2023, die sinds 30 juli 2022 van kracht is. De waarden van het vaste feed-in tarief staan echter niet rechtstreeks in de tekst van de wet, maar worden berekend op basis van verschillende specificaties en voorschriften van de EEG 2023.

De EU-Commissie heeft ook haar goedkeuring gehecht aan de verordeningen en vergoedingspercentages vanaf 1 januari 2023.

En nog een fiscale opmerking: vanaf 1 januari 2023 is een btw-tarief van 0 procent verschuldigd op de aankoop van een fotovoltaïsch systeem. De verrekening van de omzetbelasting met de belastingdienst vervalt dus. Ook aan het door de netbeheerder uitbetaalde feed-in tarief wordt geen BTW toegevoegd.

Geen lagere vergoeding in geval van vertraagde bouw van fotovoltaïsche installaties
Indien de bouw van een installatie vertraging oploopt, wordt dit niet langer bestraft met een lager tarief. Meer bepaald wordt de maandelijkse verlaging van het vergoedingsniveau, d.w.z. de degressie van de vergoedingspercentages vóór de ingebruikneming van de installatie, opgeschort tot begin 2024. De bovengenoemde vergoedingen zullen dus constant blijven, ongeacht wanneer de centrale in 2023 in bedrijf wordt genomen.

Het hoge subsidiepercentage is ook bedoeld om te stimuleren dat meer PV-systemen worden geïnstalleerd op daken die weinig of geen eigenverbruik hebben. Tot nu toe was fotovoltaïsche energie op deze daken gewoon niet lonend. De nieuwe feed-in-tarieven zijn bedoeld om dit te corrigeren. De nieuwe regelgeving staat ook toe dat een systeem voor eigenverbruik en een volledig feed-in systeem gelijktijdig in hetzelfde gebouw in gebruik worden genomen.

Zo kan één systeem worden ontworpen voor een hoog eigenverbruik en kan het volledige potentieel van het dakoppervlak nog worden benut met een tweede systeem. Omdat beide systemen technisch gescheiden moeten zijn (bijvoorbeeld door hun eigen omvormers), is deze oplossing minder geschikt voor huisinstallaties van de hier getoonde omvang.

De hoge tarieven mogen niet verhullen dat in de meeste gevallen de beste economische efficiëntie wordt bereikt met een systeem van zelfvoorziening. Hoewel het feed-in tarief lager is, is het economische voordeel groter als u de elektriciteit van het dak zelf gebruikt.

Subsidie voor zonnepanelen als vervanging in de tuin
In de toekomst kunt u ook subsidie krijgen voor PV-systemen met een maximaal vermogen van 20 kilowatt als de modules niet op het dak van het huis maar in de tuin worden geïnstalleerd. De EEG 2023 stelt enkele voorwaarden, waaronder het bewijs dat het dak van uw huis niet geschikt is voor een zonne-installatie. Concrete instructies voor de uitvoering moeten nog in een verordening worden vastgelegd. Momenteel wordt niet aangegeven wat wordt bedoeld met \"niet geschikt\" en of dit betrekking heeft op de technologie of de economische levensvatbaarheid.

En wees voorzichtig: het bouwbesluit geldt nog steeds. Een bouwvergunning van de gemeente kan nodig zijn voor een systeem in de tuin of ook voor bijvoorbeeld een carport met PV-modules. Vanuit het perspectief van vandaag (januari 2023) raden wij af om nu een project op basis van deze EEG-regeling aan te pakken.

Plan zonnepanelen nu voor de lange termijn
Momenteel zijn PV-specialisten vaak langdurig volgeboekt. Daarom kunt u uw fotovoltaïsche project het beste op lange termijn plannen.

Uit een wrak iets leuks maken ? Klik op de foto - de Link opent in een neuw venster

Uw nieuwe pv installatie aanmelden bij de overheid kunt u hier:

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRLink opent in een nieuw tabblad

 

Uw nieuwe pv installatie aanmelden bij de netbeheerder

Registratie bij de netbeheerder
In Duitsland zijn netbeheerders verplicht elektriciteit van fotovoltaïsche systemen aan het openbare net te leveren. In ruil daarvoor betalen zij de systeembeheerder een wettelijk vastgesteld feed-in tarief. Daartoe moet het fotovoltaïsche systeem worden geregistreerd bij de netbeheerder en moet een aanvraag voor netaansluiting worden ingediend. Bespreek met de leverancier van uw installatie of zij dat voor u regelen of al geregeld hebben.

Toepassing
De netbeheerder heeft het recht een netcompatibiliteitstest uit te voeren. Normaliter zijn er geen problemen te verwachten voor systemen met een vermogen tot 10 kWp. Niettemin heeft de netbeheerder volgens de wet maximaal acht weken de tijd voor de netcompatibiliteitstest.

Ons archief: Berichten uit 18 jaar Droomhuis Duitsland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *