Berichten met tag: belastingaftrek bij de aankoop van een huis in Duitsland

Wat is belastingtechnisch mogelijk bij de aanschaf van vastgoed in Duitsland ?

Wat is belastingtechnisch mogelijk bij de aanschaf van onroerend  goed in Duitsland ?

Allereerst:de aftrek van rente voor de financiering van een woning (zoals in Nederland gebruikelijk is) bestaan niet in Duitsland.
Uitgezonderd als u nog steeds in Nederland belasting betaald, bijvoorbeeld door er te werken. In dat geval behoud U de \"Hypotheekrenteaftrek\", zelfs als u uw huis heeft laten financieren door een Duitse bank . Er wordt hierbij wel gekeken of de woning voor eigen gebruik is of voor verhuur.

Bij woningen voor eigen gebruik zijn er weinig belastingvoordelen:

1.    Belastingvermindering voor het energie-efficiënt maken van vastgoed.

2.    Ook worden huiseigenaren van monumenten of onroerend goed in de stedelijke ontwikkeling gebieden ondersteund.

3.    Er zijn hierbij bijzondere regelingen voor \"normale\" huiseigenaren, u kunt veel kosten opgeven als bijzondere lasten in de belastingaangifte.

4.    het maakt hierbij niet uit of de woning voor eigen gebruik is of voor de verhuur.

Ook zijn er subsidies voor kosten bij aanpassingen ten behoeve van gehandicapten die zelf van de woning gebruikmaken. Daarbij hebben alle woningeigenaren die zelf van de woning gebruik maken recht op belastingvoordeel als zij gebruik maken van huishoudelijke hulp, Bovendien is er nog voordeel bij het gebruik van vakmensen
“Huishoudelijke hulp” is werk dat normaal gesproken door de bewoners zelf gedaan word zoals tuinonderhoud. Indien u hierbij gebruik maakt van dienstverleners kunt u de kosten tot 4.000 euro per jaar bij de belasting opgeven.

Huiseigenaren die Onderhoud, renovatie of moderniseringsplannen hebben en zelf van de woning gebruikmaken kunnen bij de overheid nog een extra vergoeding aanvragen tot 1200 Euro indien daarbij gebruik word gemaakt van vakmensen.

Bij verhuurde woningen zijn er meerdere mogelijkheden om belastingvoordeel te krijgen:

Wie een appartement of een huis verhuurd krijgt belastbare inkomsten uit verhuur.de verhuurder moet daarom bij de belastingaangifte een inkomstenverklaring bijleveren, waarin de huuropbrengsten en gerelateerde kosten worden beschreven.

Afschrijvingen: kopers van bestaande woningen kunnen 50 jaar lang 2 procent per jaar van de aanschafkosten (inclusief nevenkosten) van de belasting aftrekken. Voor gebouwen tot bouwjaar 1924 geld 40 jaar een aftrek van 2,5 procent.

Als de eigenaar de bouwaanvraag na 31 december 2003 heeft ingediend, of de koopovereenkomst heeft afgesloten, dan kan hij

1.    de eerste tien jaar 4 procent

2.    het elfde tot achttiende jaar 2,5 procent

3.    en de hierop volgende 32 jaar 1,25 procent afschrijven

De afschrijving geld alleen voor de gebouwen en niet voor het kavel, bij koopwoningen moeten dus de kosten van het kavel (meestal 10 tot 30 procent) van de totale kosten worden afgetrokken.

Waardeverminderingen: de uitgaven voor de restauratie van monumenten en gebouwen in herontwikkeling gebieden kan de eigenaar in slechts twaalf jaar afschrijven. In de eerste acht jaar 9 procent per jaar, in de resterende vier jaar elk 7 procent van de renovatiekosten.

Onder onderhoud, operationele en beheer kosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor reparaties van het huis, subsidies voor operationele kosten en de vergoeding voor een beheerder.

Financieringskosten: De Belastingdienst erkent de huidige rente en eenmalige kosten, zoals een Disagio (negatieve waarde op de lening), taxatie, notaris en registratiekosten voor het grondregistratieboek. Het afgeloste deel van de lening telt hierbij niet mee.

Een huis in Duitsland kopen of nieuw bouwen ?

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in de nieuwbouw van vrijstaande woningen in Duitsland. Vraag om meer vrijblijvende informatie

Belastingplan 2013: woningmarkt en hypotheekrenteaftrek

18 september 2012

Vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De renteaftrek blijft voor bestaande leningen onveranderd.

Voor starters:

 • De rente is en blijft aftrekbaar. Wel moet de lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig worden afgelost. Hieraan voldoen in het bijzonder annuïtaire en lineaire leningen.
 • Bij een aflossingsvrije lening vervalt het recht op aftrek. Ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke) aflossing na maximaal 30 jaar.
 • In 2018 mag de maximale omvang van de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van de woning (de zogenoemde Loan to Value (LTV)/ratio) niet hoger zijn dan de marktwaarde van de woning. De LTV is in dat geval 100%. Die LTV/ratio is nu nog 104% plus de overdrachtsbelasting. Dit percentage wordt vanaf 2013 in zes gelijke stappen afgebouwd.
 • Gekoppelde spaar- en verzekeringsprodukten zijn niet langer vrijgesteld.

Huiseigenaren

 • De renteaftrek blijft voor bestaande leningen onveranderd. Ook verandert er niets aan spaar/ en verzekeringsproducten die gekoppeld zijn aan de lening.
 • Bij het oversluiten van een bestaande lening (bijv. naar een andere leningverstrekker) verandert er, als er geen extra bedrag wordt bijgeleend, niets.
 • Bij het ophogen van de lening, bijvoorbeeld voor een verbouwing, geldt voor het extra bedrag dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar, ten minste volgens een annuïtair schema en volledig wordt afgelost.

Huiseigenaren die verhuizen:

 • Bij het oversluiten van een bestaande lening verandert er in beginsel niets als de hoogte van de lening gelijk blijft (ook bij een overstap naar andere leningverstrekkers).
 • Bij het ophogen van de lening geldt voor het extra bedrag, dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair schema en volledig wordt afgelost.
 • Dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige woning die te koop staat en de nieuwe woning blijft mogelijk in 2013, maar de termijn van 3 jaar wordt verlaagd naar 2 jaar.
 • Voor het nieuwe deel van de lening geldt dat in 2018 de maximale omvang van de hypotheek niet meer hoger mag zijn dan de marktwaarde van de woning (100%).

Bron: Elsevier Fiscaal