Berichten met tag: Zorgverzekering in Duitsland

U bent verzekerd via het CVZ ? Denk aan uw EHIC Kaart

U woont in Duitsland en bent via het CVZ voor ziektekosten verzekerd ?

10-12-2014

Ook voor 2015 moet U wederom uw EHIC kaart weer aanvragen
De EHIC is niet verplicht, maar wel gratis aan te vragen. Het feit dat u deze kaart gratis kunt aanvragen als u over een basisverzekering beschikt zorgt ervoor dat u dit ook maar beter doet als u van plan bent om naar het buitenland te trekken.

Klik hiervoor op de volgende link 

Als u in Duitsland woont en een pensioen of uitkering uit Nederland hebt, kunt u bij het Zorginstituut Nederland een EHIC aanvragen voor:

- uzelf;
- uw meeverzekerde gezinsleden.
Als u in Nederland werkt, maar in een ander EU-/EER-land of in Zwitserland woont, dan kunt u een EHIC aanvragen voor uw meeverzekerde gezinsleden. Voor uzelf kunt u een EHIC aanvragen bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.

Zorg die u niet vergoed krijgt

Zorg in particuliere klinieken wordt meestal niet vergoed omdat deze niet in het wettelijk verzekeringspakket van het land is opgenomen. Bijvoorbeeld, in Spanje is de zorg in een privékliniek geen onderdeel van het zorgpakket. Dat betekent dat wij die kosten ook niet aan u vergoeden. Ook krijgt u in de meeste landen niet alle kosten vergoed. U moet vaak een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdragen (ook wel: eigen betalingen) komen voor uw eigen rekening. U kunt daarvoor geen vergoeding van ons krijgen.

De verzekeringspakketten en de dekking van kosten zijn in elk land anders. Het is daarom raadzaam een aanvullende verzekering of reisverzekering af te sluiten. Zorgkosten die u maakt in het land waar u woont, krijgt u niet vergoed met een EHIC. Dat geldt ook voor de kosten van een geplande behandeling in de andere landen.

Met pensioen of uitkering wonen in een verdragsland ? Directe link

Bron: http://www.zorginstituutnederland.nl   

Zorgloket Duitsland – Een nieuwe website is nu online

Het Zorgloket Duitsland organiseert voor een groot aantal Nederlandse zorgverzekeraars de behandeling en begeleiding van hun verzekerden in Duitse ziekenhuizen.
Het Zorgloket Duitsland is het medische reisbureau voor onderzoek en behandeling in Duitsland. Het zorgloket Duitsland beschikt over ziekenhuizen in heel Duitsland waar u op korte termijn terecht kunt voor uw onderzoek of behandeling. Stel ons uw vraag: het kost u niets.
lees meer

Bijdrage zorgverzekering en woonlandfactor 2013 (0,7077)

Verdragsgerechtigden die aanspraak hebben op zorg voor rekening van Nederland, betalen daarvoor een verdragsbijdrage (Zvw-bijdrage) aan het CVZ. Via de woonlandfactor betalen zij een bijdrage die afgestemd is op het zorgniveau van hun woonland. De bijdragen en de woonlandfactoren voor 2013 zijn nu bekend.

Hoe wordt de verdragsbijdrage (Zvw-bijdrage) berekend?

De verdragsbijdrage bestaat uit drie delen: het nominale Zvw-deel en de inkomensafhankelijke Zvw en AWBZ-delen. De nominale bijdrage voor 2013 is vastgesteld op € 106,75. De som van nominale en inkomensafhankelijke bijdragen wordt vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Daarmee wordt de te betalen bijdrage afgestemd op het zorgniveau van het woonland van verdragsgerechtigden.

Behalve de nominale premie betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage en een Awbz bijdrage, hieronder meer details:

Alle bedragen en uitkomsten van berekening bij wonen in Duitsland vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,7077
Zo betaalt u bijv. geen € 106,75 nominale premie maar € 75,54!

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet

• per maand: 106,75 euro (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de woonlandfactor, in Duitsland wonend betaalt u  75,54).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

• inhouding op loon, WAO-/WAZ-uitkering, Anw-/AOW-pensioen: 7,75%;

• inhouding op overige inkomsten: 5,65%;

• inkomensgrens: 50.853,- euro.

Inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ

• inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 12,65% (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat);

• geboren in 1945 of eerder: 33.555,- euro;

• geboren in 1946 of later: 33.363,- euro.

Alle bedragen en uitkomsten van berekening bij wonen in Duitsland vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,7077

De Zorgverkering – Grensarbeiders en gezinsleden

Een vaste bijdrage per gezinslid

U bent zelf in Nederland verzekerd via de Zorgverzekeringswet en u heeft meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder die in een EU-/EER- of verdragsland wonen

Voor ieder meeverzekerd gezinslid bent u een vaste bijdrage verschuldigd van € 104,83 per maand x de woonlandfactor (voor Duitsland 0,731)

Voorbeeld
Heeft u een gezinslid in Duitsland wonen, dan bedraagt de vaste bijdrage € 104,83 x 0,731 =
€ 76,70 per maand.

Het CVZ zal de vaste bijdrage(n) via een factuur bij u in rekening brengen.

LET OP: omdat u zelf in Nederland bent verzekerd, betaalt u voor uzelf natuurlijk ook nog de (procentuele en nominale) premies voor de Zorgverzekeringswet en de AWBZ!

Meer informatie op www.droomhuis duitsland.com pagina Ziektekosten

FNV commentaar & wensen op het masterplan zorgverzekeringswet buitenland

24-01-2008

De FNV heeft commentaar geleverd op het Masterplan. De FNV vindt dat de in Nederland wonende dubbelgepensioneerden – die tot 2005 in het buitenland verzekerd waren – gecompenseerd moeten worden.

Hun inkomensachteruitgang is vaak catastrofaal geweest. Ook vindt de FNV dat de gezinsleden van de inkomende grensarbeiders – als verdragsverzekerde – ingeschreven moet worden bij de Zorgverzekeraar van de in Nederland werkende grensarbeider.

Zie bijlagen (Pdf bestanden)

1. FNV-brief-masterplan VWS
2. Werkdocument Masterplan FNV

Bron: Fnv/Europa