Posts Tagged: Zorgverzekering in Duitsland

Home

Kopen, bouwen en wonen in Duitsland

 Uw droom is onze zorg !     15 - jaar Droomhuis Duitsland

Een huis in Duitsland kopen en wonen in Duitsland. Wij helpen u deze droom te realiseren en zullen u zo goed mogelijk voor bereiden ! Bij ons staat uw belang als koper voorop !

Emigreren naar Duitsland, Kopen  in Duitsland, Wonen in Duitsland, Verhuizen naar Duitsland

Uw startpunt voor emigratie naar Duitsland

Heeft u nog vragen ?

Het kan zijn dat u ondanks de vele informatie op onze website nog vragen heeft of dat u nog meer informatie wilt ? 
Aaarzel niet en post uw vraag op ons blog. Uw email adres blift na het inloggen onzichtbaar 

Huizen in Duitsland zijn goedkoop, degelijk gebouwd en veelal rustig en landelijk gelegen. In het woningaanbod van Droomhuis Duitsland vindt u vrijstaande huizen, villa´s, bungalows, boerderijen en heel veel informatie! Bij uw emigratie naar Duitsland adviseren wij u overziektekosten, belasting, sociale zekerheid, financiering, verzekeringen, kinderbijslag, invoeren auto, nieuw bouwen, hypotheek, kortom: alles over de huizenmarkt in Duitsland en wat er komt kijken bij emigreren naar Duitsland.

Een huis in Duitsland bouwen ?

U wilt uw eigen huis bouwen in Duitsland? Een nieuwe vrijstaande woning, inclusief grondstuk voor een zeer gunstige prijs! Duitse aannemers staan erom bekend dat zij gebruik maken van de beste materialen en een solide bouwwijze hanteren. Massief, steen op steen en geen hout-skelet of kant en klaar bouw. Wij hebben contacten met aannemers in Duitsland die uw droomhuis kunnen realiseren!

Wij kunnen voor u, voor een gunstige prijs, een nieuw huis laten bouwen in de grensregio met Duitsland . Deze woningen worden aan uw wensen en uw budget aangepast inclusief: schilderwerk, behang, plavuizen beneden, laminaat (of vloerbedekking) boven, tuinaanleg, bestrating (oprit, terras). Zie pagina´Nieuwbouw´voor meer informatie. Voor de renovatie, sanering of verbouwing van bestaande woningen in Duitsland klik hier

Emigratie avond

Iedere dinsdag avond is emigratie avond bij ons op kantoor !

Geen verkoop praatjes en geen souvenir verkoop...En vooral geheel vrijblijvend voor u !
U dient zich wel vooraf via de mail aan te melden
In de wolken ?
Leer meer over het plan van aanpak hier:
Ook belangrijk voor u: Wat zijn uw financieele mogelijkheden Lees meer op de pagina over het financieren van een huis in Duitsland hier

In Duitsland wonen, ook voor u? Een overzicht over het huizen aanbod : Kijk en vergelijk…. Klik hier!

Een huis in Duitsland kopen is natuurlijk niet zo maar even een broodje kopen wij doen er alles aan om u goed voor te bereiden.

Meer dan 30 jaar ervaring in onroerend goed in Duitsland - Uw aankoopmakelaar bij de aankoop van een huis in Duitsland

Een huis in Duitsland kopen kent veel valkuilen en vereist specifieke kennis !

Algemeen gesproken zal een verkoop makelaar in Duitsland er enkel in geinteresseerd zijn u zo snel mogelijk een huis te verkopen met daarbij het liefst een financiering bij een Duitse bank

Als aankoop makelaar adviseren wij u over de Duitse woningmarkt , behoeden u voor de valkuilen en kunnen u adviseren over het afsluiten van een hypotheek bij een Nederlandse- of Duitse bank
Wilt u weten wie wij zijn lees dan hier meer over ons
In de laatste 14 jaar hebben wij meer dan 300 woningen voor klanten aangekocht !

Een huis in Duitsland kopen ?

In Duitsland wonen in een mooie vrijstaande woning! Veel mensen zijn u al voorgegaan en hebben een huis gekocht in Duitsland. Dit is niet zo verwonderlijk, want huizen in Duitsland  zijn goedkoop en wonen in Duitsland biedt vele voordelen. De woningmarkt in Duitsland is aantrekkelijk en de prijzen van koophuizen en bouwkavels in het grensgebied in Duitsland zijn aanmerkelijk lager dan in Nederland. Met onze website willen wij u behulpzaam zijn bij het zoeken naar uw droomhuis. U vindt bij ons een steeds groter wordend aanbod van vrijstaande woningen, bungalows, woonboerderijen, villa´s en bouwkavels.

Verhuizen naar Duitsland = Emigreren naar Duitsland = Een overweging………..

Niet zo maar een verhuizing, naar Duitsland verhuizen is een echte emigratie. U krijgt van ons een vrijblijvend persoonlijk en gedegen advies, waarbij uw belang te allen tijde op de eerste plaats staat.

Een huis kopen in Duitsland, een huis bouwen in Duitsland, in Duitsland wonen

Wij zijn sinds meer dan dertig jaar gevestigd in Duitsland en wij kennen de Duitse huizenmarkt en het huizenaanbod in Duitsland. Wij bemiddelen tussen u en bijna alle Duitse makelaars, adviseren u bij uw aankoop en bij alles wat bij een emigratie naar Duitsland komt kijken. Onze service is voor u geheel vrijblijvend en indien u ons vroegtijdig inschakelt met geen extra- of meerkosten voor u verbonden!

Als u goed voorbereid een huis in Duitsland wilt kopen is het belangrijk om deels of volledig deshundige hulp in te schakelen! 

Uiteraard kunt alle belangrijke informatie over kopen en wonen in Duitsland bij ons vinden ook al wenst u toch graag alles zelf te doen - Koop samen met een expert !

Sociale Zekerheid

Emigratie en sociale zekerheid – de gevolgen (niet uitputtend)

Emigratie en sociale zekerheid - de gevolgen (niet uitputtend)

Zie ook pagina ´Nieuwe ZVW´ voor gevolgen nieuwe Zorgverzekeringswet ! Klik hier !

Niet alle uitkeringen zijn exporteerbaar: bijstand kunt u bijvoorbeeld alleen krijgen als u in Nederland woont.
WIA, WAO, Waz, Ziektewet, AOW en Anw kunt u wel in het buitenland ontvangen, maar alleen als met uw nieuwe woonland een sociaal zekerheidsverdrag is gesloten (zoals Duitsland).

De hieronder genoemde premies AOW/AWBZ worden berekend over een premie-inkomen van maximaal € 30.632,-

Verplichte Volksverzekeringen AOW/ANW/AWBZ
U dient er rekening mee te houden dat emigreren naar Duitsland gevolgen heeft voor de sociale zekerheid zoals u die in Nederland gewend bent. Deze gevolgen zijn niet persé negatief maar u moet er wel rekening mee houden.

De AOW en de ANW zijn volksverzekeringen. Dit betekent dat u in het algemeen voor de AOW/ANW verzekerd bent als u in Nederland woont. De verzekering is verplicht en geldt voor iedereen. Ook als u niet in Nederland woont, maar daar wel werkt en onder de loonbelasting valt, bent u in Nederland verplicht verzekerd. (bepaalde inkomens/uitkeringen vormen hierop een uitzondering).
Bovenstaand geldt ook voor de AWBZ, iedere Nederlander is verplicht verzekerd volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, ook als u geen arbeid verricht.

Als u buiten Nederland gaat wonen of werken, eindigt in het algemeen uw verplichte (volks-)verzekering. Vanaf dat moment stopt uw AOW-pensioenopbouw én bent u niet meer verzekerd voor de ANW en AWBZ. Als u in Nederland blijft werken blijft u gewoon verzekerd, echter uw gezinsleden (die geen arbeid verrichten) niet! Er bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een Vrijwillige AOW en ANW verzekering.
Voor informatie over de Vrijwillige Verzekering AOW/ANW/AWBZ verwijzen wij u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 

AOW (Algemene Ouderdoms Wet)

Voor het al of niet doorgaan van uw opbouw AOW is bepalend of u in Nederland blijft werken (en dus loonheffing van uw inkomen ingehouden wordt) of niet. Als dit het geval is blijft u gewoon verzekerd voor de Volksverzekeringen en bouwt u AOW op (2% per jaar) ! Berekening premie vrijwillige verzekering Lees meer op de website van de SVB hier

Blijft u niet in Nederland werken dan is het volgende van belang:
Iedereen die in Nederland woont bouwt, vanaf zijn/haar 16e tot 65ste levensjaar, ieder jaar 2% AOW op hetgeen in de meeste gevallen leidt tot een 100% AOW-uitkering bij het bereiken van 65-jarige leeftijd.

Zodra u naar het buitenland emigreert stopt uw AOW-opbouw. Dit betekent dat u voor ieder jaar dat u in het buitenland woont (en nog geen 65 bent) 2 % minder AOW krijgt. U kunt in Nederland (bij de Sociale Verzekeringsbank) een Vrijwillige AOW verzekering afsluiten maar het volgende kan een overweging zijn: van uw loon wordt 17,9 % AOW premie ingehouden (over een premie-inkomen van maximaal € 31.122), als u in het buitenland woont niet meer.
Als u een gedeelte van uw AOW kunt missen als u 65 bent (omdat u bijvoorbeeld een goed pensioen heeft en/of andere voorziening heeft) dan kunt u dit dus beschouwen als ´loonsverhoging´.

Overigens betaalt uw partner maar 10 % van de maximum premie bij het afsluiten van een vrijwillige verzekering (mits zij/hij geen inkomen heeft!). Dit laatste is dus zeker de moeite waard om te doen. Denkt u er dan wel aan dat u deze verzekering binnen 1 jaar na uw emigratie dient aan te vragen! Informatie bij de Sociale Verzekeringsbank.

Na uw pensionering naar het buitenland
De Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) heeft tot gevolg dat u maar een gedeeltelijke AOW-uitkering krijgt als u in bepaalde landen gaat wonen. Deze wet is op per 1 januari 2000 van kracht geworden. Als u van plan bent om te verhuizen, is het goed om te weten of u straks uw volledige AOW-uitkering nog wel ontvangt. Voor de landen van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba en verdragslanden is er geen probleem. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de landen waarmee Nederland een verdrag heeft.

Waar u ook woont: u zult over uw AOW en uw werknemerspensioen inkomstenbelasting moeten betalen. Of u in Nederland of in het buitenland belasting verschuldigd bent, hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar u gaat wonen. Met een aantal landen heeft Nederland belastingverdragen die bepalen dat u in uw nieuwe woonland belasting betaalt. Voor het verdrag met Duitsland geldt dat uw AOW wordt belast in Nederland.

ANW en AWBZ

ANW (Algemene Nabestaanden Wet)
Als u buiten Nederland bent gaan wonen en werken of al helemaal gestopt bent met werken, loopt uw ANW-verzekering niet door. U, of in feite uw nabestaanden, zijn dan aangewezen op het sociale stelsel van het land waar u bent gaan wonen. Omdat niet alle landen zo´n goede nabestaanden verzekering hebben als Nederland in de vorm van de ANW, kan het van belang zijn om dit te ondervangen. Ook voor de ANW kunt u zich vrijwillig verzekeren (eventueel in combinatie met de een AOW-verzekering). De kosten van een vrijwillige ANW-verzekering zijn afhankelijk van uw persoonlijk inkomen. Onder inkomen wordt zowel uw inkomen in Nederland als uw inkomen in het buitenland verstaan. Ook voor deze vrijwillige verzekering geldt dat u deze binnen 1 jaar na uw emigratie dient aan te vragen! Informatie bij de Sociale Verzekeringsbank.

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
Voor wat betreft de AWBZ ligt de zaak niet zo eenvoudig, daarom een wat uitgebreidere toelichting.
U kunt een beroep doen op de AWBZ, als u:ingezetene bent van Nederland of uin Nederland werkt.

Na emigratie bent u in sommige gevallen niet meer verzekerd volgens de AWBZ. U bent wel verzekerd als u in Nederland blijft werken en dus een inkomen heeft waarover u loonbelasting betaald. In Nederland wordt hiervoor middels de loonheffing 12,15 % op uw loon ingehouden (over een premie-inkomen van maximaal € 31.589). Heerft u een sociale uitkering (Aow, Anw, etc.) en u woont in het buitenland dan betaalt u ´slechts´ 8,8 % premie). Uw gezinsleden zijn na emigratie niet meer verzekerd volgens de AWBZ maar hebben recht op zorg, ten laste van Nederland. Hiervoor dienen zij aangemeld te worden bij het CVZ voor het zgn. woonlandpakket (zie pagina ´Ziektekosten´ voor meer informatie!).

neues Logo_web

U gaat terug naar Nederland ?
Als u terugkeert naar Nederland bent u automatisch weer verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Er bestaat echter een wachttijd voordat u weer verplicht verzekerd bent volgens de AWBZ.

Overweging afsluiten Vrijwillige Verzekering

Als u, met een uitkering, in Duitsland woont heeft u een hoger inkomen dan in Nederland, omdat verschillende premies voor de verplichte volksverzekeringen (o.a. Aow) niet meer middels de loonheffing wordt ingehouden. Met dit extra geld heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt het bedrag, dat u anders aan premie AOW zou betalen, opzij zetten. U heeft immers al een groot gedeelte van uw AOW opgebouwd sinds uw 15e levensjaar. De premie die u voor de resterende periode zou moeten betalen is hoger dan het gemis aan AOW als u niet meer verzekerd bent. Een en ander hangt natuurlijk af vanaf welke leeftijd u niet meer verzekerd bent.

Voorbeeld:
U bent 50 jaar oud en bouwt dus nog 15 jaar (à 2 % ) AOW op. Bij emigratie naar het buitenland stopt deze opbouw, hetgeen inhoudt dat u op uw 65ste 30 % minder AOW krijgt (ongeveer € 200,- per maand).
De premie voor de vrijwillige AOW verzekering is ruim € 450,- per maand als u inkomen heeft (momenteel 17.9 % van max. € 30.632 per jaar). U betaalt dus meer dan u ervoor terugkrijgt !

Bron: Svb, Fnv, Ziektekostenverzekeraars.

Faillissementsuitkering

In geval van een faillissement betaalt UWV een faillissementsuitkering. Een grensganger heeft hier ook recht op.

FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering)

Onder bepaalde voorwaarden kan met behulp van de Stichting FVP de opbouw van het Nederlandse bedrijfspensioen worden voortgezet tijdens de werkloosheidsperiode. De premies worden door het FVP betaald. De aanvraag hiervoor moet bij de FVP worden ingediend. De regeling geldt ook voor grensgangers die na hun werkloosheid recht hebben op een Duitse werkloosheidsuitkering. Een van de voorwaarden is dat de werknemer op de eerste dag van werkloosheid 40 jaar of ouder moet zijn. Klik hier voor meer informatie! (link opent in nieuw venster).

Woonlandpakket

Het woonlandpakket is het wettelijke verzekeringspakket van het land waar u woont. Dit pakket geeft recht op verstrekkingen in het land waar u woont. Voorwaarde voor dit pakket is dat u bent ingeschreven bij een verzekeringsinstelling in uw woonland. Wat precies in het pakket zit van het land waar u woont en welke voorwaarden daarbij gelden, kunt u het beste informeren bij de verzekeringsinstelling in uw woonland.

** In Duitsland bent u verzekerd bij een Krankenkasse en heeft u recht op Pflegeversicherung. Hierbij heeft u recht op Sachleistung, niet op Geldleistung. Dit laatste houdt in dat Nederland rechtstreeks betaalt aan de zorgverlener en niet aan u, als u bijv. thuisverpleging wilt betalen. Hiervoor kunt u in Duitsland een zgn. Pflegezusatz Versicherung afsluiten waarvan de premie, afhankelijk van de ´instap leeftijd´ behoorlijk kan oplopen.

Veel meer informatie vindt u op onze speciale Woonlandpakket pagina!

Werkloosheidswet (WW)

De Werkloosheidswet (WW) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De WW geeft recht op een uitkering bij werkloosheid.
Voor de WW bent u premie verschuldigd. Deze premie wordt door uw werkgever ingehouden op uw loon en afgedragen aan een uitvoeringsinstelling. Deze uitvoeringsinstelling (bijvoorbeeld GAK of Cadans) draagt vervolgens, onder verantwoordelijkheid van de UWV zorg voor de verdere uitvoering van de WW.

Om recht te hebben op een WW-uitkering moet u in Nederland wonen. U kunt een WW-uitkering dus niet meenemen naar het buitenland.

Als een in Duitsland wonende grensganger werkloos wordt, moet er een verschil worden gemaakt tussen iemand die volledig en definitief werkloos is geworden aan de ene kant en iemand die tijdelijk of gedeeltelijk werkloos is geworden aan de andere kant. Als het arbeidscontract volledig is beëindigd of het tijdelijke contract is afgelopen, heeft deze grensganger aanspraak op een uitkering naar Duits recht. De Agentur für Arbeit moet bij de berekening van de hoogte en de duur van de werkloosheidsuitkering rekening houden met het Nederlandse en Duitse arbeidsverleden. De uitkering wordt dan zo berekend alsof de grensganger volledig in Duitsland heeft gewerkt.

Is een grensganger tijdelijk of gedeeltelijk werkloos, het arbeidscontract is dus niet beëindigd, dan bestaat recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de leeftijd, het arbeidsverleden en het loon. Nederlanders die naar Duitsland zijn verhuisd en in Nederland werken, hebben bij volledige werkloosheid recht op een werkloosheidsuitkering van de Agentur für Arbeit. De nationaliteit speelt geen rol, wel waar men woont. In sommige gevallen

Werkloosheidsmelding

Uitkeringen worden betaald vanaf de dag dat men zich persoonlijk bij de Agentur für Arbeit werkloos heeft gemeld. Daarom moet u zich uiterlijk op de eerste werkloosheidsdag bij de Agentur für Arbeit melden. Voor de berekening van de hoogte en de duur van de Duitse werkloosheidsuitkering heeft de Arbeitsagentur informatie nodig over het arbeidsverleden in Nederland en uw loon. Deze informatie wordt door middel van het formulier E301 door Nederland aan Duitsland verstrekt.

· Het formulier E301 – Verklaring inzake de tijdvakken die in aanmerking genomen moeten worden voor het verlenen van uitkeringen bij werkloosheid – wordt door het UWV afgegeven. De aanvraag kan in de Duitse taal worden gedaan. Het is heel belangrijk de aanvraag in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. De E301 wordt gevuld met de gegevens die door de werkgever zijn verstrekt en betreft persoonlijke gegevens, hoogte van het loon, functie en reden ontslag. De E301 kan het beste worden aangevraagd als de datum van ontslag bekend is.
· De aanvraag kan bij UWV worden ingediend, telefoonnummer 0031-888982001 of schriftelijk, UWV,
afdeling Verdragen, Postbus 86, 7550 AB Hengelo, Nederland.
· Het is aan te raden een kopie van de uitgereikte E301 te bewaren.

Samengevat

Samengevat
Als u wonend in Duitsland en werkend in Nederland volledig werkloos wordt moet u zich direct na de ontslagaanzegging als werkzoekende melden bij het “Arbeitsamst” (die Agentur fur Arbeit) in uw woonplaats. Er bestaat dan recht op een ww-uitkering in Duitsland (Europees recht). Wel kunt u natuurlijk naast de inschrijving in Duitsland , ook als werkzoekende in Nederland geregistreerd worden. U moet er tevens rekening mee houden dat bij het recht op een ww-uitkering in Duitsland u ook belastingplichtig in Duitsland bent en daardoor geen belastingaftrek meer heeft voor uw hypotheekrente.

Bovenstaande heeft verstrekkende gevolgen voor u! Aangezien de uitkeringshoogte en duur in Duitsland een stuk lager resp. korter zijn dan in Nederland kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. Bovendien heeft u dan geen arbeidsinkomen meer in Nederland waardoor u ook geen recht meer heeft op hypotheekrente-aftrek !

De Emigratie

Algemeen

Wat u zich goed dient te realiseren is dat u emigreert ! Kiest u ervoor om al uw sociale activiteiten nog in Nederland plaats te laten vinden, dan zult u zich waarschijnlijk nooit echt thuis voelen in Duitsland. Ook krijgt u te maken met het Duitse ambtenarenapparaat. Met vragen als, waar gaan de kinderen naar school. Is er wellicht een tweede auto nodig? Ook moet er goed gekeken worden naar uw testament, pensioen, ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tenslotte enkele praktische tips: u mag in Duitsland laten zien dat u rijk bent, u mag de auto niet op straat wassen, een schoorsteenveger mag u niet weigeren en tenslotte moet u voorzichtig zijn met grapjes (Duitsers zijn serieuze mensen). Wij kennen één regering (en één Den Haag), in Duitsland kennen 16 deelstaat-regeringen, en een deelstaat heeft veel macht.

Wonen in Duitsland

Als EU-burger hebt u zonder meer het recht om in Duitsland te wonen, indien u inkomen heeft uit Nederland of Duitsland. De gemeente van vestiging zal uw aanmelding aan het ´Ausländeramt´ doorgeven.Binnen 3 maanden krijgt wordt u opgeroepen om bij het Ausländeramt de volgende documenten overleggen, waarna u uw verblijfsvergunning meteen kunt meenemen:
Een geldig paspoort.
1 pasfoto (per gezinslid).
Bewijs van inkomen.
Bewijs van ziektekostenverzekering.

Bovenstaande geldt voor het gehele gezin!

Klik hier voor meer informatie over het Freizügigkeitsgesetz

Belasting- en premieheffing

Verhuist u naar Duitsland, dan blijft u over uw Nederlands inkomen belasting- en premieplichtig in Nederland. Wanneer u kiest voor behandeling als inwoner van Nederland dan hebt u recht op de gebruikelijke aftrekposten (hypotheekrenteaftrek enz.) en op alle heffingskortingen (ook voor uw partner).
Uw – in Duitsland wonende – huwelijkspartner heeft automatisch recht op de algemene heffingskorting indien de u minimaal 90% van uw wereld(gezin)inkomen in Nederland verdient.
De premies voor de volksverzekeringen worden geheven over zowel het Duitse als het Nederlandse inkomen (z.g. wereldinkomen).

Nederlander blijven ?

Indien gewenst blijft u gewoon Nederlander ook na meer dan 30 jaar wonen in Duitsland

Werkloosheid

Verhuist u naar Duitsland en wordt u volledig werkloos, dan heeft u recht op een Duitse werkloosheidsuitkering alsof hij altijd al in Duitsland gewoond en gewerkt heeft. Slechts bij zeer hoge uitzondering heeft de medewerker recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Dit is het geval indien u absoluut geen kansen heeft op de Duitse arbeidsmarkt én nauwelijks sociaal geïntegreerd bent in Duitsland (z.g. Miethe-arrest)
Vanaf het moment dat u volledig werkloos wordt, bent u sociaal verzekerd en belastingplichtig in Duitsland. U mag dan ook géén gebruik meer maken van geneeskundige zorg in Nederland. Bent u ouder dan 40 jaar dan wordt zijn bedrijfspensioenopbouw gewaarborgd door de FVP-regeling. De AOW-opbouw wordt beëindigd. U bouwt wel Duitse Altersrente en Hinterbliebenenrente op. De AOW-opbouw (2% per jaar wordt t.z.t. uitbetaald in Duitsland).
Indien u tijdelijk of gedeeltelijk werkeloos wordt, dan kunt u aanspraak maken op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Dit is ook het geval indien u na u ontslag (aansluitend) in deeltijd gaat werken bij uw eigen of bij een andere Nederlandse werkgever.

Sociale verzekering gezinsleden: AOW-opbouw

Vanaf het moment dat uw gezinsleden (partner en kinderen ouder dan 15 jaar) niet meer in Nederland wonen of werken, wordt hun AOW-opbouw en Anw-verzekering beëindigd. Dit betekent een verlies van 2% aan AOW-pensioen voor elk jaar dat zij niet meer in Nederland gewoond of gewerkt hebben.
Er bestaat echter de mogelijkheid binnen één jaar na verhuizing een vrijwillige AOW/Anw-verzekering af te sluiten bij de Sociale Verzekeringsbank. Een verzoek om toegelaten te worden tot de vrijwillige AOW/Anw-verzekering moet binnen een jaar, nadat men niet meer verplicht verzekerd woonde of woonde in Nederland, gedaan worden bij de Sociale Verzekeringsbank.
De duur van de vrijwillige AOW/Anw verzekering is beperkt tot 10 jaar. Heeft de partner géén eigen inkomen dan bedraagt de minimumpremie voor de AOW-verzekering ca € 407 per jaar en voor de Anw-verzekering € 28 per jaar. In het geval u in Nederland blijft werken of gaat werken wordt u ongeacht de omvang van uw werkzaamheden weer verplicht verzekerd voor AOW/Anw. Door bijv. een halve dag in Nederland te (blijven) werken blijft u tegen een zeer minimale premielast voorgezet verzekerd voor alle Nederlandse sociale zekerheidwetten.

Arbeidsongeschiktheid

Wordt een van u volledig arbeidsongeschikt dan heeft u recht een Nederlandse WAO-uitkering plus de eventuele aanvullingen op grond van een WAO-gat verzekering. De WAO-uitkering (inclusief de TW) is exporteerbaar. De Wajong is slechts in beperkte mate exporteerbaar. De WAO-uitkering wordt belast in Nederland. Bij wonen in Duitsland is bent u als de WAO-gerechtigde niet meer verzekerd voor AOW/Anw. U kunt zich wel vrijwillig herverzekeren voor AOW/Anw bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Voor informatie over uw ziektekostenverzekering verwijzen wij u naar de pagina ´Ziektekosten´
Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan kunt u aanspraak maken een Duitse werkloosheidsuitkering. Indien er u (gedeeltelijk) blijft werken in Nederland of deelneemt aan een reïntegratie- of scholingsproject, dan kunt u aanspraak maken op een Nederlandse werkeloosheidsuitkering
Ouderdom en overlijdenIndien u met de VUT of met (vervroegd) ouderdomspensioen gaat, dan zijn de uitkeringen (AOW) en bedrijfspensioenen (incl. VUT-uitkeringen) zonder meer exporteerbaar naar Duitsland. De bedrijfspensioenen/VUT-uitkeringen (uitgezonderd ’echte’ ambtenarenpensioenen) worden belast in Duitsland. De AOW is ook exporteerbaar naar Duitsland, de AOW wordt echter belast in Nederland.
Voor informatie over uw ziektekostenverzekering verwijzen wij u naar de pagina ´Ziektekosten´

In het geval u een VUT-uitkering/vervroegd pensioen ontvangt, bent u niet meer verplicht verzekerd voor AOW/Anw. U kunt zich wel voortgezet vrijwillig herverzekeren voor AOW en/of Anw.

Volg altijd de laatste ontwikkelingen over dit thema op ons blog !

U bent verzekerd via het CVZ ? Denk aan uw EHIC Kaart

U woont in Duitsland en bent via het CVZ voor ziektekosten verzekerd ?

10-12-2014

Ook voor 2015 moet U wederom uw EHIC kaart weer aanvragen
De EHIC is niet verplicht, maar wel gratis aan te vragen. Het feit dat u deze kaart gratis kunt aanvragen als u over een basisverzekering beschikt zorgt ervoor dat u dit ook maar beter doet als u van plan bent om naar het buitenland te trekken.

Klik hiervoor op de volgende link 

Als u in Duitsland woont en een pensioen of uitkering uit Nederland hebt, kunt u bij het Zorginstituut Nederland een EHIC aanvragen voor:

- uzelf;
- uw meeverzekerde gezinsleden.
Als u in Nederland werkt, maar in een ander EU-/EER-land of in Zwitserland woont, dan kunt u een EHIC aanvragen voor uw meeverzekerde gezinsleden. Voor uzelf kunt u een EHIC aanvragen bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.

Zorg die u niet vergoed krijgt

Zorg in particuliere klinieken wordt meestal niet vergoed omdat deze niet in het wettelijk verzekeringspakket van het land is opgenomen. Bijvoorbeeld, in Spanje is de zorg in een privékliniek geen onderdeel van het zorgpakket. Dat betekent dat wij die kosten ook niet aan u vergoeden. Ook krijgt u in de meeste landen niet alle kosten vergoed. U moet vaak een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdragen (ook wel: eigen betalingen) komen voor uw eigen rekening. U kunt daarvoor geen vergoeding van ons krijgen.

De verzekeringspakketten en de dekking van kosten zijn in elk land anders. Het is daarom raadzaam een aanvullende verzekering of reisverzekering af te sluiten. Zorgkosten die u maakt in het land waar u woont, krijgt u niet vergoed met een EHIC. Dat geldt ook voor de kosten van een geplande behandeling in de andere landen.

Met pensioen of uitkering wonen in een verdragsland ? Directe link

Bron: http://www.zorginstituutnederland.nl   

Zorgloket Duitsland – Een nieuwe website is nu online

Het Zorgloket Duitsland organiseert voor een groot aantal Nederlandse zorgverzekeraars de behandeling en begeleiding van hun verzekerden in Duitse ziekenhuizen.
Het Zorgloket Duitsland is het medische reisbureau voor onderzoek en behandeling in Duitsland. Het zorgloket Duitsland beschikt over ziekenhuizen in heel Duitsland waar u op korte termijn terecht kunt voor uw onderzoek of behandeling. Stel ons uw vraag: het kost u niets.
lees meer

Bijdrage zorgverzekering en woonlandfactor 2013 (0,7077)

Verdragsgerechtigden die aanspraak hebben op zorg voor rekening van Nederland, betalen daarvoor een verdragsbijdrage (Zvw-bijdrage) aan het CVZ. Via de woonlandfactor betalen zij een bijdrage die afgestemd is op het zorgniveau van hun woonland. De bijdragen en de woonlandfactoren voor 2013 zijn nu bekend.

Hoe wordt de verdragsbijdrage (Zvw-bijdrage) berekend?

De verdragsbijdrage bestaat uit drie delen: het nominale Zvw-deel en de inkomensafhankelijke Zvw en AWBZ-delen. De nominale bijdrage voor 2013 is vastgesteld op € 106,75. De som van nominale en inkomensafhankelijke bijdragen wordt vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Daarmee wordt de te betalen bijdrage afgestemd op het zorgniveau van het woonland van verdragsgerechtigden.

Behalve de nominale premie betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage en een Awbz bijdrage, hieronder meer details:

Alle bedragen en uitkomsten van berekening bij wonen in Duitsland vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,7077
Zo betaalt u bijv. geen € 106,75 nominale premie maar € 75,54!

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet

• per maand: 106,75 euro (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de woonlandfactor, in Duitsland wonend betaalt u  75,54).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

• inhouding op loon, WAO-/WAZ-uitkering, Anw-/AOW-pensioen: 7,75%;

• inhouding op overige inkomsten: 5,65%;

• inkomensgrens: 50.853,- euro.

Inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ

• inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 12,65% (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat);

• geboren in 1945 of eerder: 33.555,- euro;

• geboren in 1946 of later: 33.363,- euro.

Alle bedragen en uitkomsten van berekening bij wonen in Duitsland vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,7077

De Zorgverkering – Grensarbeiders en gezinsleden

Een vaste bijdrage per gezinslid

U bent zelf in Nederland verzekerd via de Zorgverzekeringswet en u heeft meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder die in een EU-/EER- of verdragsland wonen

Voor ieder meeverzekerd gezinslid bent u een vaste bijdrage verschuldigd van € 104,83 per maand x de woonlandfactor (voor Duitsland 0,731)

Voorbeeld
Heeft u een gezinslid in Duitsland wonen, dan bedraagt de vaste bijdrage € 104,83 x 0,731 =
€ 76,70 per maand.

Het CVZ zal de vaste bijdrage(n) via een factuur bij u in rekening brengen.

LET OP: omdat u zelf in Nederland bent verzekerd, betaalt u voor uzelf natuurlijk ook nog de (procentuele en nominale) premies voor de Zorgverzekeringswet en de AWBZ!

Meer informatie op www.droomhuis duitsland.com pagina Ziektekosten

FNV commentaar & wensen op het masterplan zorgverzekeringswet buitenland

24-01-2008

De FNV heeft commentaar geleverd op het Masterplan. De FNV vindt dat de in Nederland wonende dubbelgepensioneerden – die tot 2005 in het buitenland verzekerd waren – gecompenseerd moeten worden.

Hun inkomensachteruitgang is vaak catastrofaal geweest. Ook vindt de FNV dat de gezinsleden van de inkomende grensarbeiders – als verdragsverzekerde – ingeschreven moet worden bij de Zorgverzekeraar van de in Nederland werkende grensarbeider.

Zie bijlagen (Pdf bestanden)

1. FNV-brief-masterplan VWS
2. Werkdocument Masterplan FNV

Bron: Fnv/Europa