Posts Tagged: verzekeren in Duitsland

Ziektekostenverzekering voor Nederlandse pensionados in Duitsland

Het zorgstelsel in Duitsland voor pensionados

Duitsland heeft een zorgstelsel met twee soorten zorgverzekeringen, namelijk een standaard, publiekelijk ziekenfonds die wordt gerund door de overheid, genaamd ‘Gesetzliche Krankenversicherung’ en een private ziektekostenverzekering, genaamd ‘Private Krankenversicherung’. Het standaard ziekenfonds is voor alle werknemers met een inkomen van minder dan 45.900 Euro euro per jaar verplicht. Deze groep heeft echter geen toegang tot de particuliere zorgverzekering. Zelfstandigen, ambtenaren en werknemers met een inkomen van 45.900 of meer, mogen kiezen tussen beide zorgverzekeringen. Eenmaal gekozen is het echter alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk om te wisselen.

Hoe kunt u zich als buitenlandse gepensioneerde uit de EU in Duitsland verzekeren in het kader van een wettelijke ziektekostenverzekering?
Als buitenlandse gepensioneerde die zich in Duitsland wil vestigen, kunt u zich verzekeren in een Duitse wettelijke ziektekostenverzekering. Als u gedekt bent door een ziektekostenverzekering in uw land van herkomst, kunt u het formulier E 121 aanvragen, dat u kunt indienen bij een Duits wettelijk ziekenfonds van uw keuze. Dit betekent dat u alle in Duitsland gebruikelijke diensten ontvangt. U meldt zich af bij uw wettelijke ziektekostenverzekering in uw eigen land, maar u annuleert deze niet. U dient het certificaat E 121 in bij het Duitse wettelijke ziekenfonds van uw keuze. Stuur het tweede exemplaar, dat u bevestigd terugkrijgt, naar de ziektekostenverzekeraar in uw land van herkomst. Het ziekenfonds in uw land van herkomst draagt de bijdragen over aan het geselecteerde wettelijke ziekenfonds in Duitsland. U wordt door de wettelijke ziektekostenverzekering op dezelfde manier behandeld als elke andere Duitse burger.

Update September 2018

Nu is het officieel: vanaf 2019 moeten werknemers en werkgevers elk opnieuw de helft van de verzekeringspremies van de wettelijke ziektekostenverzekering betalen. De aanvullende bijdrage is ook verdeeld. Geldig vanaf 2019

Financiering van de aankoop van een huis in Duitsland – overlijdensrisicoverzekering koppelen aan je hypotheek

De "Risiko - Lebensversicherung"

Bij jongere mensen wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan een hypotheek. (Als onderpand) In het geval van overlijden ontvangt de hypotheekverstrekker (bank) de uitkering van deze verzekering als u overlijdt. Daardoor wordt het rsico voor de hypotheekverstrekker minder.

Hoeveel hypotheek kunt u krijgen ? Eigenlijk de eerste stap eer dat u op huizenjacht gaat. Vraag dan niet een Nederlandse bank of hypotheekverstrekker want die handhaven vaak andere regels dan de Duitse banken. Een van de voorwaarden voor een financiering kan vaak zijn dat er een overlijdensrisicoverzekering bestaat of nog afgesloten wordt. 

Bent u ouder dan 70 jaar dan kan het nog wel eens moeilijk worden. Op deze website kunt u de premie voor een "Risikolebensversicherung" berekenen : Lees meer

Bedenk dat een makelaar meestal niet onafhankelijk is als het de makelaar van de verkopende partij is. Vraag om meer informatie over onze aankoop begeleiding bij de aankoop van een huis in Duitsland 

Ziektekosten in Duitsland – Zorgverzekeraars in Duitsland

Het zorgstelsel in Duitsland met twee soorten zorverzekeringen

DuitslandDuitsland heeft een zorgstelsel met twee soorten zorgverzekeringen, namelijk een standaard, publiekelijk ziekenfonds die wordt gerund door de overheid, genaamd ‘Gesetzliche Krankenversicherung’ en een private ziektekostenverzekering, genaamd ‘Private Krankenversicherung’. Het standaard ziekenfonds is voor alle werknemers met een inkomen van minder dan 45.900 Euro euro per jaar verplicht. Deze groep heeft echter geen toegang tot de particuliere zorgverzekering. Zelfstandigen, ambtenaren en werknemers met een inkomen van 45.900 of meer, mogen kiezen tussen beide zorgverzekeringen. Eenmaal gekozen is het echter alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk om te wisselen.

Hieronder de kenmerken van de twee Duitse zorgverzekeringen:

Publiekelijk ziekenfonds

 • Iedereen betaald een vast percentage van zijn inkomen voor het ziekenfonds, gemiddeld 14,6 procent. Hiervan wordt de 7,3% betaald door de werkgever. Het resterende deel (7,3%) wordt ingehouden op het inkomen, maar is dus voor rekening van de werknemer. Iemand met een inkomen van 35.000 betaald dus effectief 2870 euro per jaar als inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering.
 • Partners en kinderen zonder baan of studie zijn gratis meeverzekerd. Studenten betalen ongeveer 80 euro per maand.
 • Er is geen nominale premie per zorgverzekeraar/ziekenfonds, zoals in Nederland, maar ook geen compensatie, zoals een zorgtoeslag.
 • Verder wordt er voor vrijwel alle behandelingen en medicijnen altijd een eigen bijdrage gevraagd. Voor medicijnen vraagt men bijvoorbeeld standaard een eigen bijdrage van tien procent van de kostprijs van het medicijn met een minimum van vijf euro per medicijn en een maximum van tien euro voor duurdere recepten.
 • In het ziekenhuis wordt per dag 10 euro liggeld gevraagd.

Private zorgverzekering

 • De premie is gebaseerd op het type polis dat de verzekerde heeft afgesloten met de verzekeraar, maar ook de leeftijd, het geslacht en de gezondheidsstatus van de aanvrager.
 • Biedt ruimere dekkingsmogelijkheden dan het standaard ziekenfonds en er worden geen eigen bijdragen gevraagd van de patiënt.
 • Is doorgaans een stuk duurder dan het publieke ziekenfonds. Premies starten rond de 300 euro per maand en lopen op tot ongeveer 500 a 600 euro voor een pakket zonder eigen risico en een zeer uitgebreide dekking.
 • Partners en kinderen zijn niet gratis meeverzekerd, maar kunnen worden meeverzekerd in ruil voor een hogere premie.
 • Mensen met een hoger inkomen kunnen zich ruimer verzekeren, bijvoorbeeld voor een eenpersoonskamer in het ziekenhuis.
 • Huisartsenpraktijken geven veel sneller de voorkeur aan mensen met een private zorgverzekering, met andere woorden, mensen met een hoger inkomen.
 • Tot slot is er qua kwaliteit van gezondheidszorg weinig verschil met Nederland.

Bron: Met vriendelijke toestemming van www.zorgwijzer.nl

Update September 2018

Nu is het officieel: vanaf 2019 moeten werknemers en werkgevers elk opnieuw de helft van de verzekeringspremies van de wettelijke ziektekostenverzekering betalen. De aanvullende bijdrage is ook verdeeld.

Verhuizen naar Duitsland en uw zorgverzekering

Wanneer u een uitkering of pensioen ontvangt en naar het buitenland verhuist, eindigt
uw Nederlandse zorgverzekering. Gaat u in een verdragsland wonen, dan kunt u zich
daar bij het lokale ziekenfonds inschrijven met het formulier 121. Voor uw medische zorg
in Duitsland moet u dan een verdragsbijdrage betalen aan het CAK.

Let op! Deze informatie is niet op u van toepassing zolang u (nog) in Nederland werkt.
In dat geval kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. Woont u in Duitsland, dan
kunt u voor uw medische zorg daar een formulier 106 aanvragen bij uw Nederlandse
zorgverzekeraar.

Welke stappen moet u zetten als u verhuist naar Duitsland?
Om van uw recht op medische zorg in Duitsland gebruik te maken, moet u eerst
een aantal stappen zetten.
Meld uw uitkerings- of pensioeninstantie van tevoren dat u gaat verhuizen. Het kan
zijn dat u uw recht op uitkering of pensioen niet houdt als u naar Duitsland
verhuist. Uw uitkerings- of pensioeninstantie kan u daarover meer vertellen.
Informeer uw Nederlandse zorgverzekeraar over uw voorgenomen verhuizing naar
Duitsland. Doe dat zodra uw verhuisdatum bekend is.
Schrijf u uit bij uw gemeente.
Controleer bij de ambassade of het consulaat van uw nieuwe woonland welke
documenten u nodig heeft.
Vraag bij het CAK tijdig een formulier 121 aan. Op de website www.hetcak.nl kunt
u een aanvraagformulier invullen.
Als u het formulier te laat aanvraagt, kan het zijn dat
u nog niet meteen recht heeft op medische zorg in uw
nieuwe woonland. De behandeling van uw aanvraag
kan 6 tot 8 weken duren.

Bron en contact gegevens : CAK
Antwoordnummer 91041
2509 VC Den Haag
www.hetcak.nl

Nog vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u kijken op www.hetcak.
nl. U kunt de CAK ook bellen via telefoonnummer: 088 – 711 5551. Zij zijn bereikbaar op
werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur.

Uw uitkering meenemen naar Duitsland ?

Het zorgstelsel in Duitsland met twee soorten zorgverzekeringen

 

Gaat u voor langere tijd naar Duitsland  en u heeft een uitkering dan kunt u soms uw uitkering meenemen. Of dit ook voor u geldt hangt het af van welke uitkering u heeft. De landen vcan de Europese unie zoals Duitsland houden zich aan de afspraken en verordeningen over de sociale zekerheid.
Lees meer ook hierhttps://www.uwv.nl/particulieren/internationaal/met-uitkering-naar-buitenland/detail/internationale-afspraken-over-sociale-zekerheid

U kunt uw WAO- WAZ of WIA uitkering meenemen naar Duitsland . Er zijn wel uitzonderingen bij WW- en Wajong uitkeringen
Lees meer op de website van het UVV hier

Schrijf een reactie - uw email adres blijft privé

 

Ziektekosten in Duitsland – wat zijn de kosten ?

Verzekeringen

De wet- en regelgeving van zowel Nederland als Duitsland zijn bekend, wat zeer belangrijk is. Europa kent wel open grenzen maar bij emigratie raakt u al snel de weg kwijt door de verschillende wet- en regelgeving.

U krijgt daarom altijd uitgebreid advies m.b.t. uw emigratie: over het kopen van een huis in Duitsland, maar ook algemeen advies over bijvoorbeeld het aanmelden bij een Krankenkasse of het invoeren van een Nederlandse auto.

Voor een gedegen advies op het gebied van verzekeringen bent u bij ons aan het juiste adres! Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met verzekeringen in Duitsland
 

Waarvoor dient u zich in Duitsland te verzekeren?

Als u in Duitsland een huis koopt dan dient u er rekening mee te houden dat u zich in ieder geval dient te verzekeren voor:

1. Opstal / Nieuwbouw

2. Inboedel

3. Aansprakelijkheid

4. Rechtsbijstand

5. Auto

 

1. Opstal

Anders dan we in Nederland gewend zijn wordt de opstalverzekering - in principe – overgenomen van de „oude“ eigenaar. Echter, indien u binnen 30 dagen na inschrijving van ´het Grundbuch´ (Kadaster) aangeeft de bestaande verzekering te beëindigen dan is dit mogelijk per eerstkomende vervaldatum.

Indien u een huis laat bouwen in Duitsland is het goed na te vragen wie de aansprakelijkheid tijdens de bouw op zich neemt (vaak is dit de aannemer; indien niet het geval dan dient u dit zelf te regelen). Dit kan door een zgn. ´Bauherrnhaftplichtversicherung´ af te sluiten.

2. Inboedel

De waarde van de inboedel wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid vierkante meters woonoppervlakte. Zowel voor de opstal- als de inboedelverzekering kent men hier ook indexering op de verzekerde bedragen en een zgn. onderverzekeringsclausule.

3. Aansprakelijkheid

Afwijkend van Nederland dienen honden en paarden  APART te worden verzekerd.

4. Rechtsbijstand

Indien u in Nederland een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u in Duitsland een rechtsbijstandsverzekering afsluiten zonder de normaal gehanteerde wachttijd van 3 maanden.

5. Autoverzekering

Op het moment dat de auto wordt ingevoerd dient men ook een Duitse autoverzekering af te sluiten; geef bij de Nederlandse maatschappij aan dat op dat moment met Duitse kenteken wordt gereden; (de afmelding van het Nederlandse kenteken bij het RDW kan een paar weken op zich laten wachten, zodra het Nederlandse kenteken is afgemeld kunt u de Nederlandse verzekering opzeggen).

Vraag uw verzekeringsmaatschappij om een verklaring met daarin het aantal schadevrije jaren (bij beëindiging verzekering: een royementsverklaring).

Maar let op: Welke verzekeringen zijn nou echt ndig : Lees meer

Individueel advies – Maak een afspraak

Voor een voor u geheel vrijblijvend advies gesprek m.b.t. al uw vragen over een mogelijke emigratie of over de aankoop of nieuwbouw van een huis in Duitsland maak een afspraak via de mail

100 % onafhankelijk, geen verkoop praatjes, geen opsmuk

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Woonlandpakket

Het Woonlandpakket….. hoe zit dat nou?

Pakket medische zorg/vergoedingen

In uw woonland heeft u recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat land. Als u voor een medische behandeling naar Nederland, een ander EU-/EER-land of Zwitserland wilt gaan, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de verzekeringsinstelling in uw woonland.
Gaat u op vakantie naar een ander EU-/EER-land of Zwitserland, dan kunt u bij de verzekeringsinstelling in uw woonland een Europese verzekeringskaart aanvragen. Hiermee heeft u recht op noodzakelijke geneeskundige hulp (ook in Nederland).
Als u op vakantie gaat naar een land buiten de EU/EER of Zwitserland bent u aangewezen op een door u zelf af te sluiten reisverzekering.

Als u naar Duitsland emigreert en u bent uitkeringsgerechtigd of een gezinslid zonder inkomen, dan heeft u in uw woonland recht op zorg ten laste van Nederland. U laat zich registreren bij het Cvz en krijgt via een E106 of E121 formulier het ´Woonlandpakket´
Over wat dit woonlandpakket nou eigenlijk is vindt u over het algemeen alleen maar de volgende uitleg: ´zorg zoals die wettelijk in uw woonland is geregeld´ En daar moet u het dan mee doen. Daarom hieronder een uitleg, specifiek voor Duitsland.
 
Als inwoner van Duitsland bent u wettelijk verzekerd bij een Krankenkasse en heeft u een verplichte Pflegeversicherung. Als emigrant heeft u dezelfde rechten, met dien verstande dat u geen Mitglied (lid) bent van een Krankenkasse maar ´Leistungsaushilfe´ krijgt. Dit kan bijv. betekenen dat u niet mee kunt doen aan allerlei bonus programma´s of gebruik kunt maken van door hun aangeboden Zusatzversicherungen (aanvullende verzekeringen) waarop leden korting krijgen. Verder krijgt u precies dezelfde service als een Duitser die hier al zijn leven lang woont. Dit betekent dat u naar de dokter kunt, het ziekenhuis, fysiotherapeut (beperkt natuurlijk) en dat dit alles vergoed wordt. Ook kunt u natuurlijk naar de tandarts voor controle, boren, vullen, dus alle leuke dingen. Moet u een kroon, brug of inlay dan zult u zelf in de buidel moeten tasten, ook met een aanvullende verzekering want deze dekt nooit tot 100% van de (on-)kosten.
 

Aanvullende verzekeringen, wat is wijsheid ?

U kunt overal een aanvullende verzekering voor afsluiten in Duitsland en dat bij bijna iedere verzekeringsmaatschappij. Dit hoeft dus NIET bij de Krankenkasse waar u zich heeft aangemeld. Een verzekering is altijd ´weggegooid geld´ totdat u er gebruik van moet maken. Het is een afweging tussen uw portemonnee, dental fitness, gezondheid, etc. of u deze afsluit. Informatie hierover vindt u op de websites van de Krankenkassen, bijv. AOKDAK en bijna alle verzekeringsmaatschappijen (bijv. www.axa.de). Kijken bij ´Zusatzversicherungen of Gesundheid, Krankenversicherung….
 

Pflegeversicherung

U bent in Duitsland ook Pflegeversichert met als uitvoerders de diverse Krankenkassen. In de praktijk zal dit betekenen dat deze verzekering een deel betaalt van de kosten van opname in een verpleeginrichting, waarbij u rekening moet houden met een eigen bijdrage (Dit geldt dus niet voor ziekenhuisopname, dit wordt betaald door de Krankenkasse).

Voor deze eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van de graad van verpleging (Pflegestufe 1, 2 of 3), kunt u zich bij diverse verzekeraars aanvullend verzekeren (Pflegezusatzversicherung) maar hierbij is het volgende een overweging:

1. Als u al wat ouder bent dan is de ´instap´ premie hoog, varierend met de verlangde extra bijdrage.
2. Heeft u eigenlijk wel nagedacht over wat u wilt als u écht oud en/of hulpbehoevend bent of wanneer een van beide partners overlijdt. Blijft u altijd in Duitsland wonen of gaat u ooit weer terug naar Nederland. Wilt u wel in Duitsland in een verpleeg/verzorgingstehuis terecht komen of kiest u dan voor Nederland?

Moraal van dit verhaal ?

Laat u hierdoor niet tegenhouden naar Duitsland te emigreren, denk wel goed na en neem een aantal situaties in ogenschouw. De uitkomst van uw overwegingen bepaalt of u zich aanvullend gaat verzekeren of dat u er rekening mee houdt ooit naar Nederland terug te gaan. Want vergeet niet: die deur blijft gewoon openstaan want u bent en blijft Nederlander!

Belangrijke links:

Zorgwijzer :Heb ik recht op een woonlandpakket ? Hier

Belastinggdienst: Zorgtoeslag als u in het buitenland woont hier

Zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

 Een duidelijke uiteenzetting over de gevolgen van de zorgverzekeringswet voor grensarbeiders (wonen in Duitsland, werken in Nederland) en hun gezinsleden!
 
De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft vooral bij de in België en Duitsland wonende particuliere verzekerde grensarbeiders en hun gezinsleden voor een ware revolutie gezorgd. Tot 2006 vielen zij niet onder de personele werkingssfeervan coördinatieverordening sociale zekerheid nr. 1408/71 (verder Vo. 1408/71). Vanaf 2006 is dit wel het geval, omdat de Zvw evenals de AWBZ onder de materiële werkingssfeer van Vo. 1408/71 valt. Voor de voormalig particulier verzekerde grensarbeiders – wonend in Duitsland en België – gelden in 2006 min of meer dezelfde regels als voor de voormalig Ziekenfondswet/AWBZ-verzekerden. De nieuwe Wet op de zorgtoeslag valt ook onder Vo. 1408/71. De aanvullende (particuliere) verzekeringen in Nederland, België en Duitsland vallen daarentegen niet onder de materiële werkingssfeer van Vo. 1408/71.

Lees en download het hele artikel - >>>>Word bestand    >>>> Pdf bestand

Internationale voorlichtingsdagen van het Bureau Duitse Zaken

 Internationale Voorlichtingsdagen

Bent u ooit in Duitsland en/of Nederland sociaal verzekerd geweest en heeft u vragen over de Nederlandse sociale verzekeringen, bijvoorbeeld uw AOW-pensioen of uw Duitse Rente? Dan kunt u zich aanmelden voor de Internationale Voorlichtingsdagen van de Deutsche Rentenversicherung. Bureau voor Duitse Zaken is bij deze Internationale Voorlichtingsdagen aanwezig. U wordt te woord gestaan door een medewerker van de Deutsche Rentenversicherungen een medewerker van Bureau voor Duitse Zaken. 

Voor 2015 staan de volgende Internationale Voorlichtingsdagen op het programma:

 

Nederland
Leiden

Datum17 tot en met 19 maart 2015
Tijd9.00 tot 18.00 uur
AdresSociale Verzekeringsbank, Stationsplein 16, 2312 AJ Leiden
TelefoonVoor een afspraak kunt u vanaf 17 februari 2015 bellen naar (024) 343 18 11.
 

Deventer

Datum22 tot en met 24 september 2015
Tijd9.00 tot 18.00 uur
AdresSociale Verzekeringsbank, Snipperlingsdijk 2, 7400 GG Deventer
TelefoonVoor een afspraak kunt u vanaf 21 augustus 2015 bellen naar (024) 343 18 11.
 

Roermond

Datum17 tot en met 19 november 2015
Tijd9.00 tot 18.00 uur
AdresSociale Verzekeringsbank, Laurentiusplein 8, Roermond
TelefoonVoor een afspraak kunt u vanaf 16 oktober 2015 bellen naar (024) 343 18 11.
 Sociale Verzekeringsbank : Lees meer
 
 

100% onafhankelijk, 100% voor de koper – Iets waar wij trots op zijn……

neues Logo_web 
 

Sociale Zekerheid

Emigratie en sociale zekerheid – de gevolgen (niet uitputtend)

Emigratie en sociale zekerheid - de gevolgen (niet uitputtend)

Zie ook pagina ´Nieuwe ZVW´ voor gevolgen nieuwe Zorgverzekeringswet ! Klik hier !

Niet alle uitkeringen zijn exporteerbaar: bijstand kunt u bijvoorbeeld alleen krijgen als u in Nederland woont.
WIA, WAO, Waz, Ziektewet, AOW en Anw kunt u wel in het buitenland ontvangen, maar alleen als met uw nieuwe woonland een sociaal zekerheidsverdrag is gesloten (zoals Duitsland).

De hieronder genoemde premies AOW/AWBZ worden berekend over een premie-inkomen van maximaal € 30.632,-

Verplichte Volksverzekeringen AOW/ANW/AWBZ
U dient er rekening mee te houden dat emigreren naar Duitsland gevolgen heeft voor de sociale zekerheid zoals u die in Nederland gewend bent. Deze gevolgen zijn niet persé negatief maar u moet er wel rekening mee houden.

De AOW en de ANW zijn volksverzekeringen. Dit betekent dat u in het algemeen voor de AOW/ANW verzekerd bent als u in Nederland woont. De verzekering is verplicht en geldt voor iedereen. Ook als u niet in Nederland woont, maar daar wel werkt en onder de loonbelasting valt, bent u in Nederland verplicht verzekerd. (bepaalde inkomens/uitkeringen vormen hierop een uitzondering).
Bovenstaand geldt ook voor de AWBZ, iedere Nederlander is verplicht verzekerd volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, ook als u geen arbeid verricht.

Als u buiten Nederland gaat wonen of werken, eindigt in het algemeen uw verplichte (volks-)verzekering. Vanaf dat moment stopt uw AOW-pensioenopbouw én bent u niet meer verzekerd voor de ANW en AWBZ. Als u in Nederland blijft werken blijft u gewoon verzekerd, echter uw gezinsleden (die geen arbeid verrichten) niet! Er bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een Vrijwillige AOW en ANW verzekering.
Voor informatie over de Vrijwillige Verzekering AOW/ANW/AWBZ verwijzen wij u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 

AOW (Algemene Ouderdoms Wet)

Voor het al of niet doorgaan van uw opbouw AOW is bepalend of u in Nederland blijft werken (en dus loonheffing van uw inkomen ingehouden wordt) of niet. Als dit het geval is blijft u gewoon verzekerd voor de Volksverzekeringen en bouwt u AOW op (2% per jaar) ! Berekening premie vrijwillige verzekering Lees meer op de website van de SVB hier

Blijft u niet in Nederland werken dan is het volgende van belang:
Iedereen die in Nederland woont bouwt, vanaf zijn/haar 16e tot 65ste levensjaar, ieder jaar 2% AOW op hetgeen in de meeste gevallen leidt tot een 100% AOW-uitkering bij het bereiken van 65-jarige leeftijd.

Zodra u naar het buitenland emigreert stopt uw AOW-opbouw. Dit betekent dat u voor ieder jaar dat u in het buitenland woont (en nog geen 65 bent) 2 % minder AOW krijgt. U kunt in Nederland (bij de Sociale Verzekeringsbank) een Vrijwillige AOW verzekering afsluiten maar het volgende kan een overweging zijn: van uw loon wordt 17,9 % AOW premie ingehouden (over een premie-inkomen van maximaal € 31.122), als u in het buitenland woont niet meer.
Als u een gedeelte van uw AOW kunt missen als u 65 bent (omdat u bijvoorbeeld een goed pensioen heeft en/of andere voorziening heeft) dan kunt u dit dus beschouwen als ´loonsverhoging´.

Overigens betaalt uw partner maar 10 % van de maximum premie bij het afsluiten van een vrijwillige verzekering (mits zij/hij geen inkomen heeft!). Dit laatste is dus zeker de moeite waard om te doen. Denkt u er dan wel aan dat u deze verzekering binnen 1 jaar na uw emigratie dient aan te vragen! Informatie bij de Sociale Verzekeringsbank.

Na uw pensionering naar het buitenland
De Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) heeft tot gevolg dat u maar een gedeeltelijke AOW-uitkering krijgt als u in bepaalde landen gaat wonen. Deze wet is op per 1 januari 2000 van kracht geworden. Als u van plan bent om te verhuizen, is het goed om te weten of u straks uw volledige AOW-uitkering nog wel ontvangt. Voor de landen van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba en verdragslanden is er geen probleem. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de landen waarmee Nederland een verdrag heeft.

Waar u ook woont: u zult over uw AOW en uw werknemerspensioen inkomstenbelasting moeten betalen. Of u in Nederland of in het buitenland belasting verschuldigd bent, hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar u gaat wonen. Met een aantal landen heeft Nederland belastingverdragen die bepalen dat u in uw nieuwe woonland belasting betaalt. Voor het verdrag met Duitsland geldt dat uw AOW wordt belast in Nederland.

ANW en AWBZ

ANW (Algemene Nabestaanden Wet)
Als u buiten Nederland bent gaan wonen en werken of al helemaal gestopt bent met werken, loopt uw ANW-verzekering niet door. U, of in feite uw nabestaanden, zijn dan aangewezen op het sociale stelsel van het land waar u bent gaan wonen. Omdat niet alle landen zo´n goede nabestaanden verzekering hebben als Nederland in de vorm van de ANW, kan het van belang zijn om dit te ondervangen. Ook voor de ANW kunt u zich vrijwillig verzekeren (eventueel in combinatie met de een AOW-verzekering). De kosten van een vrijwillige ANW-verzekering zijn afhankelijk van uw persoonlijk inkomen. Onder inkomen wordt zowel uw inkomen in Nederland als uw inkomen in het buitenland verstaan. Ook voor deze vrijwillige verzekering geldt dat u deze binnen 1 jaar na uw emigratie dient aan te vragen! Informatie bij de Sociale Verzekeringsbank.

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
Voor wat betreft de AWBZ ligt de zaak niet zo eenvoudig, daarom een wat uitgebreidere toelichting.
U kunt een beroep doen op de AWBZ, als u:ingezetene bent van Nederland of uin Nederland werkt.

Na emigratie bent u in sommige gevallen niet meer verzekerd volgens de AWBZ. U bent wel verzekerd als u in Nederland blijft werken en dus een inkomen heeft waarover u loonbelasting betaald. In Nederland wordt hiervoor middels de loonheffing 12,15 % op uw loon ingehouden (over een premie-inkomen van maximaal € 31.589). Heerft u een sociale uitkering (Aow, Anw, etc.) en u woont in het buitenland dan betaalt u ´slechts´ 8,8 % premie). Uw gezinsleden zijn na emigratie niet meer verzekerd volgens de AWBZ maar hebben recht op zorg, ten laste van Nederland. Hiervoor dienen zij aangemeld te worden bij het CVZ voor het zgn. woonlandpakket (zie pagina ´Ziektekosten´ voor meer informatie!).

neues Logo_web

U gaat terug naar Nederland ?
Als u terugkeert naar Nederland bent u automatisch weer verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Er bestaat echter een wachttijd voordat u weer verplicht verzekerd bent volgens de AWBZ.

Overweging afsluiten Vrijwillige Verzekering

Als u, met een uitkering, in Duitsland woont heeft u een hoger inkomen dan in Nederland, omdat verschillende premies voor de verplichte volksverzekeringen (o.a. Aow) niet meer middels de loonheffing wordt ingehouden. Met dit extra geld heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt het bedrag, dat u anders aan premie AOW zou betalen, opzij zetten. U heeft immers al een groot gedeelte van uw AOW opgebouwd sinds uw 15e levensjaar. De premie die u voor de resterende periode zou moeten betalen is hoger dan het gemis aan AOW als u niet meer verzekerd bent. Een en ander hangt natuurlijk af vanaf welke leeftijd u niet meer verzekerd bent.

Voorbeeld:
U bent 50 jaar oud en bouwt dus nog 15 jaar (à 2 % ) AOW op. Bij emigratie naar het buitenland stopt deze opbouw, hetgeen inhoudt dat u op uw 65ste 30 % minder AOW krijgt (ongeveer € 200,- per maand).
De premie voor de vrijwillige AOW verzekering is ruim € 450,- per maand als u inkomen heeft (momenteel 17.9 % van max. € 30.632 per jaar). U betaalt dus meer dan u ervoor terugkrijgt !

Bron: Svb, Fnv, Ziektekostenverzekeraars.

Faillissementsuitkering

In geval van een faillissement betaalt UWV een faillissementsuitkering. Een grensganger heeft hier ook recht op.

FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering)

Onder bepaalde voorwaarden kan met behulp van de Stichting FVP de opbouw van het Nederlandse bedrijfspensioen worden voortgezet tijdens de werkloosheidsperiode. De premies worden door het FVP betaald. De aanvraag hiervoor moet bij de FVP worden ingediend. De regeling geldt ook voor grensgangers die na hun werkloosheid recht hebben op een Duitse werkloosheidsuitkering. Een van de voorwaarden is dat de werknemer op de eerste dag van werkloosheid 40 jaar of ouder moet zijn. Klik hier voor meer informatie! (link opent in nieuw venster).

Woonlandpakket

Het woonlandpakket is het wettelijke verzekeringspakket van het land waar u woont. Dit pakket geeft recht op verstrekkingen in het land waar u woont. Voorwaarde voor dit pakket is dat u bent ingeschreven bij een verzekeringsinstelling in uw woonland. Wat precies in het pakket zit van het land waar u woont en welke voorwaarden daarbij gelden, kunt u het beste informeren bij de verzekeringsinstelling in uw woonland.

** In Duitsland bent u verzekerd bij een Krankenkasse en heeft u recht op Pflegeversicherung. Hierbij heeft u recht op Sachleistung, niet op Geldleistung. Dit laatste houdt in dat Nederland rechtstreeks betaalt aan de zorgverlener en niet aan u, als u bijv. thuisverpleging wilt betalen. Hiervoor kunt u in Duitsland een zgn. Pflegezusatz Versicherung afsluiten waarvan de premie, afhankelijk van de ´instap leeftijd´ behoorlijk kan oplopen.

Veel meer informatie vindt u op onze speciale Woonlandpakket pagina!

Werkloosheidswet (WW)

De Werkloosheidswet (WW) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De WW geeft recht op een uitkering bij werkloosheid.
Voor de WW bent u premie verschuldigd. Deze premie wordt door uw werkgever ingehouden op uw loon en afgedragen aan een uitvoeringsinstelling. Deze uitvoeringsinstelling (bijvoorbeeld GAK of Cadans) draagt vervolgens, onder verantwoordelijkheid van de UWV zorg voor de verdere uitvoering van de WW.

Om recht te hebben op een WW-uitkering moet u in Nederland wonen. U kunt een WW-uitkering dus niet meenemen naar het buitenland.

Als een in Duitsland wonende grensganger werkloos wordt, moet er een verschil worden gemaakt tussen iemand die volledig en definitief werkloos is geworden aan de ene kant en iemand die tijdelijk of gedeeltelijk werkloos is geworden aan de andere kant. Als het arbeidscontract volledig is beëindigd of het tijdelijke contract is afgelopen, heeft deze grensganger aanspraak op een uitkering naar Duits recht. De Agentur für Arbeit moet bij de berekening van de hoogte en de duur van de werkloosheidsuitkering rekening houden met het Nederlandse en Duitse arbeidsverleden. De uitkering wordt dan zo berekend alsof de grensganger volledig in Duitsland heeft gewerkt.

Is een grensganger tijdelijk of gedeeltelijk werkloos, het arbeidscontract is dus niet beëindigd, dan bestaat recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de leeftijd, het arbeidsverleden en het loon. Nederlanders die naar Duitsland zijn verhuisd en in Nederland werken, hebben bij volledige werkloosheid recht op een werkloosheidsuitkering van de Agentur für Arbeit. De nationaliteit speelt geen rol, wel waar men woont. In sommige gevallen

Werkloosheidsmelding

Uitkeringen worden betaald vanaf de dag dat men zich persoonlijk bij de Agentur für Arbeit werkloos heeft gemeld. Daarom moet u zich uiterlijk op de eerste werkloosheidsdag bij de Agentur für Arbeit melden. Voor de berekening van de hoogte en de duur van de Duitse werkloosheidsuitkering heeft de Arbeitsagentur informatie nodig over het arbeidsverleden in Nederland en uw loon. Deze informatie wordt door middel van het formulier E301 door Nederland aan Duitsland verstrekt.

· Het formulier E301 – Verklaring inzake de tijdvakken die in aanmerking genomen moeten worden voor het verlenen van uitkeringen bij werkloosheid – wordt door het UWV afgegeven. De aanvraag kan in de Duitse taal worden gedaan. Het is heel belangrijk de aanvraag in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. De E301 wordt gevuld met de gegevens die door de werkgever zijn verstrekt en betreft persoonlijke gegevens, hoogte van het loon, functie en reden ontslag. De E301 kan het beste worden aangevraagd als de datum van ontslag bekend is.
· De aanvraag kan bij UWV worden ingediend, telefoonnummer 0031-888982001 of schriftelijk, UWV,
afdeling Verdragen, Postbus 86, 7550 AB Hengelo, Nederland.
· Het is aan te raden een kopie van de uitgereikte E301 te bewaren.

Samengevat

Samengevat
Als u wonend in Duitsland en werkend in Nederland volledig werkloos wordt moet u zich direct na de ontslagaanzegging als werkzoekende melden bij het “Arbeitsamst” (die Agentur fur Arbeit) in uw woonplaats. Er bestaat dan recht op een ww-uitkering in Duitsland (Europees recht). Wel kunt u natuurlijk naast de inschrijving in Duitsland , ook als werkzoekende in Nederland geregistreerd worden. U moet er tevens rekening mee houden dat bij het recht op een ww-uitkering in Duitsland u ook belastingplichtig in Duitsland bent en daardoor geen belastingaftrek meer heeft voor uw hypotheekrente.

Bovenstaande heeft verstrekkende gevolgen voor u! Aangezien de uitkeringshoogte en duur in Duitsland een stuk lager resp. korter zijn dan in Nederland kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. Bovendien heeft u dan geen arbeidsinkomen meer in Nederland waardoor u ook geen recht meer heeft op hypotheekrente-aftrek !