Berichten met tag: belasting in Duitsland

Belastingboete op naar Duitsland verhuisd aandelenvermogen?

Voor u gevonden op de website van het Belasting Collectief Nederland

U wilt in Duitsland gaan wonen? Prachtig vrijstaand huis, riante tuin, bosrijk gebied in de buurt van de stad en dat alles voor een prikkie? Dat kan, maar let op: als verhuizen emigreren is, verhuizen ook uw beleggingsfondsen mee naar Duitsland. En omdat nu eenmaal ook ooit in Nederland verworven fondsen aan de regels van het Duitse Investmentmodernisierungsgesetz en het Investmentsteuergesetz moeten voldoen, kan het gebeuren dat u plotseling belastingboete moet betalen. Daarom is het zaak vóór vertrek naar Duitsland te toetsen welke kapitaalfondsen u in uw bezit heeft.

Transparante fondsen

De Duitse wetgeving kent drie soorten kapitaalfondsen met fiscale gevolgen: transparante fondsen, intransparante fondsen en semitransparante fondsen. Binnenlandse en buitenlandse fondsen worden hierbij fiscaal gezien gelijk behandeld. De fiscale afhandeling van de opbrengsten van een kapitaalfonds hangt af van de fiscale status van dit fonds, d.w.z. of hij moet worden beschouwd als transparant, intransparant of semitransparant. Alle beleggingsfondsen, zowel binnenlandse als ook buitenlandse, zijn onderhevig aan een groot aantal bewijs- en bekendmakingsplichten wat betreft de belastinggrondslag, om een gunstige belastingaanslag over de opbrengsten te bereiken. Indien een fonds aan deze voorwaarden voldoet, wordt hij fiscaal gezien als transparant beschouwd.

Intransparante fondsen

Worden bepaalde minimum standaards m.b.t. de bekendmakingsplicht van de belastinggrondslag niet of niet in toereikende mate in acht genomen, hebben we te maken met een intransparant beleggingsfonds. Voor deze fondsen treedt een bijzonder ongunstige forfetaire aanslag (belastingboete) in werking, aangezien de belegger ofwel 70 % van de positieve waardeontwikkeling van een kalenderjaar ofwel minstens 6% van de laatste aandelenprijs van het kalenderjaar moet opgeven.

Voorbeeld 1
Aandelenwaarde per 01.01.2011
€ 6.000,00
Aandelenwaarde per 31.12.2011
€ 7.000,00
Toegevoegde waarde
€ 1.000,00
Belastingplichtige inkomsten (= 70 % van toegevoegde waarde) € 700,00
Minstens 6 % van de aandelenwaarde per 31.12.2011
€ 420,00

Te betalen belasting is de som van € 700,00

Voorbeeld 2
Aandelenwaarde per 01.01.2011
€ 5.800,00
Aandelenwaarde per 31.12.2011 € 6.100,00
Toegevoegde waarde
€ 300,00
Belastingplichtige inkomsten (= 70 % van toegevoegde waarde) €210,00
Minstens 6 % van de aandelenwaarde 31.12.2011
€ 366,00

Te betalen belasting is dus het bedrag van € 366,00

Voorbeeld 3
Aandelenwaarde per 01.01.2011 € 6.500,00
Aandelenwaarde per 31.12.2011 € 6.000,00
Toegevoegde waarde € – 500,00
Belastingplichtige inkomsten (= 70 % van toegevoegde waarde)
€ 0,00
Minstens 6 % van de aandelenwaarde 31.12.2011 € 366,00

Te betalen belasting is dus de som van € 366,00

(hoewel het fonds in de loop van het kalenderjaar aan waarde is gedaald!)

Semitransparante fondsen

Als de minimum standaards voor de bekendmaking van de belastinggrondslag in acht wordt genomen, maar bepaalde belasting verminderende bekendmakingen niet worden aangegeven, hebben we te maken met zog. semitransparante fondsen. Het gevolg is weliswaar geen forfaitaire aanslag, maar het belasting verminderende effect gaat verloren en de opbrengsten in kwestie worden ten volle belast. Let er dus voor uw vertrek uit Nederland vooral op dat uw in Nederland verworven fondsen vanuit Duitse optiek niet als intransparante fondsen worden beschouwd.

Een foute keus vóór de verhuizing naar Duitsland kan dus alle mooie plannen, om belastingbetaling te voorkomen, te niet doen. Hoe voorkom je belastingboete? Door je beleggingsfondsen goed onder de loep te nemen en ze, indien mogelijk, vóór vertrek naar Duitsland te verkopen.

Frank Lamers en Ulrich P. Meyer

De auteurs zijn belastingspecialisten bij
Strick – Rechtsanwälte.Wirtschaftsprüfer.Steuerberater
Postfach 1961 – D – 47517 Kleve
Tel: + 49-2821-72220, Fax: + 49-2821-722244
E-mail: kanzlei@strick.de, Website: www.strick.de
Voor u gevonden op de website van het Belasting Collectief Nederland hier:

Bent u na emigratie nog belastingplichtig in Nederland?

Ook na emigratie is het mogelijk dat u nog steeds belastingplichtig bent in Nederland. Dit is het geval als u na uw emigratie inkomsten hebt waarover Nederland belastingen mag heffen. U bent dan een buitenlandse belastingplichtige. Voorbeelden van zulke inkomsten zijn:

inkomsten uit een dienstbetrekking in Nederland
pensioen- of socialeverzekeringsuitkeringen die u vanuit Nederland ontvangt
inkomsten uit onroerende zaken die u in Nederland bezit

Voorbeeld

U bent naar Duitsland geëmigreerd, maar u blijft in Nederland werken. Dagelijks reist u van uw woonplaats in Duitsland naar uw werk in Nederland. Op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland, heeft Nederland het recht belastingen te heffen over het loon dat u van uw werkgever ontvangt. U bent dan buitenlands belastingplichtig.
Bron: Voor u gevonden op de site van de belastingsdienst hier

Duitse Grondbelasting (Grundsteuer)

Duitse Grondbelasting

Stel dat u een huis in Duitsland wilt kopen , hoe bereken ik de Grundsteuern ( Duitse grondbelasting) Lees verder
Voor u gevonden op de website van Belasting Collectief Niederland

Deel uw ervaringen met ons en plaats een bericht op onze blog

Gepensioneerde het beste af in Duitsland ?

Gepensioneerden die zich net buiten Nederland willen vestigen, kunnen financieel gezien het best verkassen naar Duitsland. Wie verhuist naar België is namelijk veel meer kwijt aan belastingen.

Dit blijkt uit een studie van Belgische, Duitse en Nederlandse deskundigen op het gebied van grensarbeid. „Dat België een belastingwalhalla is, blijkt een vooroordeel”, zegt onderzoeker Ger Essers.

De deskundigen onderzochten hoeveel een Nederlandse gepensioneerde kwijt is aan belasting en zorgpremies in Nederland, Duitsland en België. Zij namen hierbij een bruto-inkomen van 20.000 euro en 40.000 euro als uitgangspunt. Deze bedragen zijn opgebouwd uit 9720 euro aan aow, de rest is aanvullend pensioen.

De gepensioneerde blijkt het beste af in Duitsland. Wie een inkomen heeft van 20.000 euro houdt daar netto 17.168 euro over. Terwijl dat in Nederland en België ’slechts’ 15.945 euro en 15.402 euro is.

Bij een inkomen van 40.000 euro kan de gepensioneerde bij onze oosterburen netto 32.682 euro in zijn zak steken. Meer dan in ons land of in België, waar er respectievelijk 28.502 euro en 23.818 euro te besteden is.
Voor u gevonden op www.belasting-update.net Link opent in een nieuw venster
Deel uw ervaringen met ons en plaats een bericht op onze blog

Wonen in Duitsland, werken in Nederland – Belasting

Wanneer u in Nederland wilt werken moet u bij de Nederlandse belastingdienst een burgerservicenummer of
sofinummer aanvragen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken bij de belastingdienst buitenland in
Heerlen (0031555385385) en het nummer persoonlijk ophalen bij een van de volgende kantoren: Alkmaar,
Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leiden,
Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht of Zwolle. Daarvoor moet u een geldig identificatiebewijs of
paspoort meebrengen. Een rijbewijs wordt niet als identificatiebewijs geaccepteerd.
Voor u gevonden op de website van het Mobiliteitsnetwerk Rhein Waddenzee
Lees meer (Link opent in een nieuw venster)

U woont in Duitsland, waar betaalt u belasting?

U werkt in Nederland

Woont u in Duitsland en werkt u in Nederland voor een Nederlandse werkgever? Dan betaalt u in Nederland belasting en premies voor de sociale verzekeringen.

Wordt u door een Duitse werkgever gedetacheerd in Nederland voor minder dan 183 dagen per kalenderjaar? Dan blijft u in Duitsland belasting betalen en bent u in Duitsland sociaal verzekerd. Op de website van de Belastingdienst staat welke dagen wel en niet meetellen voor het bepalen van deze 183 dagen.

 • Belastingdienst informatie over 183 dagen (opent in nieuw venster)

U krijgt een uitkering of pensioen uit Nederland: niet verzekerd voor AWBZ, AOW en Anw

Krijgt u op dit moment een van de volgende uitkeringen uit Nederland?

 • ouderdomspensioen (AOW)
 • nabestaandenuitkering Anw
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of WIA)
 • vervroegd pensioen

Dan betaalt u toch belasting in Duitsland en bent u niet (meer) in Nederland verzekerd voor:

 • de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • de Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • de Algemene nabestaandenwet (Anw)

Voor de AOW en de Anw kunt u zich vrijwillig verzekeren bij de SVB. En u krijgt altijd een AOW-pensioen over de jaren die u in Nederland voor de AOW verzekerd bent geweest.

 • Vrijwillig verzekeren

U krijgt een WIA-uitkering: niet verzekerd tegen werkloosheid

Als u een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, bent u niet meer verzekerd tegen werkloosheid in Nederland.

Bron: Startpunt Grensarbeid – http://www.startpuntgrensarbeid.nl (opent in nieuw venster)

Belasting in Duitsland

U betaalt in Duitsland belasting over het loon dat u van uw Duitse werkgever ontvangt. Uw werkgever houdt loonbelasting (Lohnsteuer) in op uw loon en draagt dit af aan het Finanzamt. Hoeveel loonbelasting wordt ingehouden, hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie.

In Duitsland kunt u beperkt of onbeperkt belastingplichtig zijn. Als onbeperkt belastingplichtige krijgt u wellicht een gunstiger belastingtarief. U kunt een verzoek indienen om onbeperkt belastingplichtig te zijn als:

 • de som van de inkomsten (van u of samen van u en uw huwelijkspartner) in het kalenderjaar voor minstens 90% aan de Duitse inkomstenbelasting onderhevig is, of
 • uw inkomen, dat niet in Duitsland wordt belast, niet meer dan € 8.004 per kalenderjaar, of
 • het inkomen van u en uw echtgenot(e), dat niet in Duitsland wordt belast, is niet meer dan € 16.008 per kalenderjaar.

Beperkt belastingplichtig

U bent in Duitsland ‘beperkt belastingplichtig’ als minder dan 90% van uw inkomsten in een kalenderjaar in Duitsland aan de inkomstenbelasting onderhevig is of als u inkomen, dat niet in Duitsland wordt belast, meer is dan € 8.004 (voor gehuwden € 16.008). U krijgt dan geen gunstigere belastingtarieven en aftrekposten zoals bijzondere uitgaven en buitengewone lasten.

De belasting, die op uw loon is ingehouden, is gelijk de eindheffing. Dit betekent dat u in Duitsland geen belastingaangifte hoeft te doen na afloop van het kalenderjaar. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Finanzamt. Of u kunt bellen met het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO). Vanuit Nederland belt u (0800) 024 12 12, vanuit Duitsland belt u (0800) 101 13 52.

Onbeperkt belastingplichtig

Als u als echtpaar onbeperkt belastingplichtig bent, krijgt u op verzoek een gunstiger belastingtarief (voor gehuwden) en aftrekposten zoals bijzondere uitgaven en buitengewone lasten.

Wilt u onbeperkt belastingplichtig worden? Vraag dan bij het Finanzamt het formulier ’Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer’. Dit formulier stuurt u in drievoud naar de Belastingdienst in Nederland. De Belastingdienst stuurt 2 exemplaren naar u terug. Deze stuurt u naar het Finanzamt.

Als het Finanzamt instemt met uw verzoek om onbeperkt belastingplichtig te zijn, krijgt uw werkgever een verklaring van het Finanzamt. Uw werkgever houdt dan minder belasting in op uw loon.

Belastingaangifte verplicht

Bent u onbeperkt belastingplichtig? Dan moet u elk jaar belasting aangifte (Einkommensteuererklärung) doen over het afgelopen kalenderjaar. U vult daarvoor het formulier ‘Bescheinigung EU/EWR’ in. Dit formulier stuurt u in drievoud naar de Belastingdienst in Nederland. Wanneer de Belastingdienst uw gegevens goedkeurt, krijgt u 2 exemplaren terug. Deze stuurt u samen met uw Duitse belastingaangifte naar het Finanzamt.

Bron: Startpunt Grensarbeid – http://www.startpuntgrensarbeid.nl (opent in nieuw venster)

U woont in Duitsland-waar betaal ik belasting?

U woont in Duitsland en u werkt in Nederland:

Volg deze link  a.u.b  klik

Een bericht van www.huisinduitsland.com

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten