Berichten met tag: belasting in Duitsland

Nieuwe afspraken tussen Nederland en Duitsland over belastingrulings

Nederland en Duitsland willen volledig transparant zijn als het gaat om tussen belastingdiensten en bedrijven gemaakte afspraken die gevolgen hebben voor het andere land. De belastingdiensten van beide landen gaan daarom actief en spontaan met elkaar informatie uitwisselen. Afspraken omtrent dit initiatief zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding dat vandaag door minister Dijsselbloem en minister Schäuble in Brussel is ondertekend. Nederland en Duitsland lopen hiermee voorop in Europa en Nederland onderstreept hiermee bovendien zijn ambities op het vlak van transparantie als middel om belastingontwijking tegen te gaan.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid hier

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Het is definitief:

Op 1 januari 2016 treedt een nieuw belastingverdrag met Duitsland in werking. In dit onderdeel leest u informatie over die afspraken. U kunt de volledige tekst van het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland lezen.

Het belastingverdrag is bindend voor beide landen en gaat dus altijd voor op de nationale wetgeving. Het verdrag vermijdt dus dubbele belasting, maar ook dubbele vrijstelling. U betaalt of in Duitsland of in Nederland belasting over een inkomen.

Bron: Belastindienst.nl

Oudere berichten :

Zeer waarschijnlijk zal op 1 januari 2016 het belastingverdrag
tussen Nederland en Duitsland worden aangepast.
Op bijna alle terreinen zullen wijzigingen optreden.

Het belastingverdrag is bindend voor beide landen en gaat dus altijd voor op de nationale wetgeving. Het verdrag vermijdt dus dubbele belasting, maar ook dubbele vrijstelling. U betaalt of in Duitsland of in Nederland belasting over een inkomen. Lees meer (op de website van de belastingdienst)

Oudere berichten

10-03-2015

Het belastingverdrag is bindend voor beide landen en gaat dus altijd voor op de nationale wetgeving. Het verdrag vermijdt dus dubbele belasting, maar ook dubbele vrijstelling. U betaalt of in Duitsland of in Nederland belasting over een inkomen.

Woont u in Nederland of Duitsland en hebt u inkomen uit het andere land? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen.

Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting een nieuw belastingverdrag met Duitsland in werking. U kunt de volledige tekst van het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland (opent in nieuw venster) lezen.

Voor gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden geldt vanaf dat moment:

Ontvangt u per jaar meer dan € 15.000 uit pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit Nederland? Dan betaalt u daarover in Nederland belasting.

Voorbeeld

U ontvangt uit Nederland € 10.000 AOW en een bedrijfspensioen van € 4.500. Opgeteld is dit een bedrag van € 14.500. U ontvangt dus minder dan € 15.000 aan pensioenen en uitkeringen uit Nederland. Dit betekent dat u in Duitsland belasting betaalt over uw AOW en bedrijfspensioen.

19H

Voorbeeld

U ontvangt uit Nederland € 10.000 AOW, een bedrijfspensioen van € 4.500 en een lijfrente van € 1.200. Opgeteld is dit een bedrag van € 15.700. U ontvangt dus meer dan € 15.000 aan pensioenen en uitkeringen uit Nederland. Dit betekent dat u in Nederland belasting betaalt over uw AOW, bedrijfspensioen en lijfrente.

Let op!

Overheidspensioenen tellen niet mee bij de berekening van het totaalbedrag van uw pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen die u jaarlijks uit Nederland ontvangt.

Bron: belastingdienst.nl

 

Lees ook meer hier

Recente berichten :

De overdrachtsbelasting (Grunderwerbssteuer) in Duitsland

Verhoging van de overdrachtsbelasting in Duitsland in 2014

Bij de aankoop van een huis in Duitsland moet u rekening houden met de overdrachtsbelasting.( x% van de koopprijs)

De hypotheekrentetarieven liggen in Duitsland momenteel nóg lager dan in Nederland. Mede doordat de huurprijzen hier stijgen, biedt investeren in Duits vastgoed volop kansen op een goed rendement. Let wel: ook Duitsland kent een overdrachtsbelasting, de heffing is zaak van de deelstaten.

In Duitsland is overigens iedere transactie van onroerend goed met Grunderwebsteuer belast. Een doorverkoopregeling binnen bepaalde termijn zoals in Nederland kennen wij in Duitsland niet. Voor menig vastgoedinvesteerder is dit des te meer van groot belang, aangezien per 1 januari 2015 in de deelstaat Nordrhein-Westfalen de overdrachtsbelasting omhoog gaat van heden 5% naar 6,5%. 

Het is overigens raadzaam bij vastgoedtransacties niet alleen vooraf te toetsen welke risico’s er mogelijk met de aankoop verbonden zijn, maar ook goed te bekijken wie eigenlijk precies de koper is: een Nederlandse vennootschap, een Duitse vennootschap of een particulier. Aan deze kwestie wordt nog wel eens te weinig aandacht besteed, ondanks het feit dat het fiscale en juridische implicaties heeft, onder meer wat betreft aansprakelijkheid.

Vaak beslist een cliënt pas kort voor de aankoop wie er voor hem koopt, hijzelf als natuurlijk persoon of een vennootschap. Na de transactie, als hij hierover nog eens rustig nadenkt en met adviseurs in gesprek gaat, blijkt dat het wellicht verstandiger zou zijn geweest een BV, een Duitse GmbH of een andere rechtsvorm als nieuwe eigenaar te laten registreren. Want in dit geval moet het vastgoed in kwestie om fiscale redenen op een vennootschap of een derde worden overgeschreven. En hierdoor, u vernam het al, moet dan nog een keer de Grunderwerbsteuer worden betaald.

Met de actuele verhoging trekt Nordrhein-Westfalen overigens gelijk met Schleswig-Holstein (eveneens 6,5%). In Berlijn en Hessen bedraagt deze 6%, in Saarland 5,5%, in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Niedersachsen en Thüringen 5%, in Hamburg 4,5%, in Bayern en Sachsen tenslotte gelden nog steeds 3,5 %.

Bron :Kantoor Strick Link 

Er zijn verschillende legale mogelijkheden om minder overdrachtsbelasting te betalen.
Uiteraard helpen wij u daarbij met advies op maat

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meest recente berichten

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Woont u in Nederland of Duitsland en hebt u inkomen uit het andere land? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen.

Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting een nieuw belastingverdrag met Duitsland in werking. In dit onderdeel leest u informatie over die afspraken. U kunt de volledige tekst van het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland lezen.

Bron: Belastingsdienst

Met pensioen in Duitsland wonen, waar betaalt u belasting over uw inkomen?

U kunt uw AOW gewoon in Duitsland laten uitkeren. Omdat een AOW-uitkering een Nederlands overheidspensioen is, betaalt u hierover belasting in Nederland.

Let op! Niet met alle uitkeringen kunt blijven kiezen voor behandeling als binnenlands (Nederlands) belastingplichtige hetgeen gevolgen heeft voor de mogelijkheden m.b.t. hypotheekrente aftrek.

Vut en pensioen, afkomstig uit de ´particulier sector´(dus niet overheid) wordt belast in Duitsland,  heeft in dat geval dus nauwelijks mogelijkheden om uw hypotheekrente in Nederland af te trekken. Daar staat tegenover dat uw pensioen in Duitsland ´vriendelijker´belast wordt hetgeen met name voor mensen zonder, of met een kleine hypotheek interessant kan zijn.

Vut regelingen en pensioen van de overheid (bijv. Abp pensioen) blijven belast in Nederland, u kunt dus volledig profiteren van de mogelijkheden voor hypotheekrente aftrek in Nederland.

Bezoek voor meer informatie onze website www.droomhuisduitsland.com

Nieuw belastingverdrag met Duitsland

Op donderdag 12 april heeft staatssecretaris Weekers van Financiën samen met zijn Duitse collega de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Emily Haber in Berlijn het nieuwe belastingverdrag met Duitsland ondertekend. Het verdrag voorkomt de betaling van dubbele belasting voor burgers en bedrijven, regelt een betere positie voor grensarbeiders en voorkomt het ontgaan van belasting.
Lees meer

Nieuw belastingverdrag Nederland en Duitsland

Er is een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.

1 januari 2014

Het verdrag treedt waarschijnlijk 1 januari 2014 in werking. Het voorkomt onder meer dat particulieren én bedrijven dubbele belasting moeten betalen en regelt een betere positie voor grensarbeiders.

Compensatieregeling

In het verdrag is een nieuwe compensatieregeling opgenomen voor Nederlandse werknemers die in Nederland wonen en in Duitsland werken. Wachtmeester: “Dit houdt in de praktijk in dat de Nederlandse Belastingdienst werknemers compenseert als die kunnen aantonen dat ze teveel belasting en premies betalen in Duitsland in vergelijking met landgenoten in Nederland. Om de compensatie vast te stellen, wordt ook rekening gehouden met fiscale aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek. Is er inderdaad teveel betaald, dan vergoedt Nederland dat.”

Belastingheffing pensioenen

De belastingheffing rond het pensioen gaat in het nieuwe verdrag ook op de schop. En dat is voor particulieren die in Nederland pensioen hebben opgebouwd en nu in Duitsland wonen, minder gunstig. Mol: “Particuliere pensioenen, lijfrenten en AOW-uitkeringen zijn onder het nieuwe belastingverdrag slechts belastbaar in het land waar je woont als het totale brutobedrag ervan in een kalenderjaar niet hoger is dan € 15.000.”

Pensioenpositie opnieuw beoordelen

Is het bedrag hoger, dan mag het land dat het pensioen uitkeert ook belasting heffen. Dat kan ongunstig zijn als het belastingtarief in het uitkerende land hoger is. “Helaas kun je er weinig aan doen. Je hebt alleen de mogelijkheid om nog een jaar lang de oude regeling toe te passen. Voor dga’s die een pensioen in eigen beheer hebben en in Duitsland wonen, is het verstandig om te kijken of hun pensioenpositie opnieuw moet worden beoordeeld. Ook geeft het verdrag duidelijkheid over de heffing op overheids- en particuliere pensioenen.”

Directeursbeloningen

Het nieuwe verdrag bevat ook een speciale regeling voor directeursbeloningen. Momenteel is het als volgt: iemand die in Nederland woont en in Duitsland directeur is van een GmbH (vergelijkbaar met een bv), wordt voor zijn salaris belast in Duitsland voor de hoeveelheid tijd die hij daar werkt. Werkt hij twee dagen per week in Duitsland, dan wordt hij daar voor die twee dagen belast. Onder het nieuwe verdrag kijkt de Belastingdienst naar de vestigingsplaats van de vennootschap en wordt het salaris van de directeur in dat land belast.

Winsten

Ten slotte is er in het verdrag ook een meer gedetailleerde regeling opgenomen voor de belastingheffing over winsten die grensoverschrijdend worden gemaakt. Wachtmeester: “Nu is er nog vaak een discussie met de verschillende belastingdiensten. Welk gedeelte van de winst is toewijsbaar aan een land en moet je in welk land belasten? Soms komt men er niet uit en moet een bedrijf dubbele belasting betalen, in Nederland en Duitsland. Om dat te voorkomen, moeten de Nederlandse en Duitse Belastingdienst nu via een arbitrageregeling met elkaar afspraken maken. Het is nog steeds niet ideaal, maar wel een stap in de goede richting.”

Klik hier voor de volledige tekst van het nieuwe verdrag!

Interessante websites met informatie over dit onderwerp:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2012/04/12/nederlandse-tekst-belastingverdrag-met-duitsland.html

http://www.strick.de/duitsland/index.php/nieuws-duitsland/nieuwsbrief-archief-duitsland/2012/item/nederland-en-duitsland-sluiten-nieuw-belastingverdrag

Bron: De Jong en Laan Accountants – website

Actueel! Nieuw besluit inzake keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen

Op 2 juni 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën een beleidsbesluit uitgevaardigd als aanvulling op de aangekondigde maatregel voor buitenlandse belastingplichtigen bij wie het inkomen voor 90% procent of meer uit Nederlands inkomen bestaat. In onze eerdere newsflash ‘gunstige regeling hypotheekrente grensarbeiders’ zijn een aantal vragen aan de orde gesteld. De antwoorden kunnen aan de hand van het nieuwe beleidsbesluit worden gegeven en zullen hieronder kort uiteen worden gezet.

De staatssecretaris heeft op 23 februari 2012 maatregelen getroffen voor buitenlandse belastingplichtigen welke 90% of meer van hun inkomen in Nederland verdienen. Mocht er aan de 90%-regeling zijn voldaan, dan kan de hypotheekrenteaftrek voortaan op dezelfde manier worden geëffectueerd als inwoners van Nederland. Om te kunnen beoordelen of het inkomen voor 90% of meer in Nederland wordt verdient, dienen zowel de inkomsten van box 1, 2 en 3 in beschouwing te worden genomen.

Om gebruik te kunnen maken van de 90%-regeling moet worden gekozen voor de binnenlandse belastingplicht. De sanctie van de terugploegregeling of de inhaalregeling geldt niet ingeval in een bepaald jaar aan de 90%-regeling is voldaan. De inkomsten en aftrekposten welke betrekking op de eigen woning worden voor de bepaling van de 90%-regeling buiten beschouwing gelaten. Het inkomen van de partner is hierbij ook van belang. Op het moment dat niet meer gekozen wordt voor binnenlandse belastingplicht en in het verleden in enig jaar niet is voldaan aan de 90%-regeling dan treedt de sanctie van de terugploegregeling voor die jaren in werking.

Ook voor toepassing van de inhaalregeling is de 90%-regeling van belang . Als er gekozen wordt voor binnenlandse belastingplicht en er wordt voldaan aan de 90%-regeling is de inhaalregeling niet van toepassing.

De beoordeling van de 90%-regeling is van groot belang om te beoordelen of er wel of geen keuze voor binnenlands belastingplicht moet worden gemaakt. Laat u hierom goed adviseren.

Helaas heeft de staatssecretaris in het besluit aangegeven dat deze regeling geen terugwerkende kracht kent. Aanslagen die op de datum van het besluit al onherroepelijk vaststaan worden niet op terug gekomen. Let op! Als uw belastingaangifte nog niet is ingediend of onherroepelijk vaststaat kan er wél rekening worden gehouden met dit besluit.

Uiteraard kunt u contact opnemen over dit onderwerp en andere zaken met een van onze adviseurs.

Maatregel keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen

Wij worden vaak gevraagd hoe is het nou met de hypotheek aftrek als ik in Duitsland woon en in Nederland werk?
Hier nogmals voor alle duidelijkheid een bericht van de website van de rijksoverheid:

Buitenlandse belastingplichtigen die 90 procent of meer van hun inkomen in Nederland verdienen, krijgen hun hypotheekrenteaftrek voortaan op dezelfde manier als inwoners van Nederland. Dit brengt voor met name grensarbeiders rechtszekerheid en een vereenvoudiging mee.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft daartoe besloten. De maatregelen worden binnenkort via een beleidsbesluit bekrachtigd.

Een buitenlandse belastingplichtige die niet in Nederland woont, maar wel 90% of meer van zijn inkomen in Nederland verdient, heeft op grond van jurisprudentie van het Europese Hof recht op hypotheekrenteaftrek voor zijn buitenlandse woning. EU-landen zijn verplicht om dit soort aftrekposten te geven aan buitenlandse belastingplichtigen die zo’n groot deel van hun inkomen in dat land verdienen. Nederland kent daarvoor de zogenoemde keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen.

De maatregel van de staatssecretaris zorgt ervoor dat belastingplichtigen die voldoen aan de zogeheten 90%-eis nog wel gebruik moeten maken van de keuzeregeling, dus moeten kiezen dat ze als binnenlandse belastingplichtige aangemerkt willen worden, maar dat eenmaal verleende hypotheekrenteaftrek op grond van de inhaal- en clawbackregeling in de toekomst niet meer wordt teruggenomen. Nu is het nog zo dat het voordeel van de hypotheekrenteaftrek, die bij buitenlandse belastingplichtigen gezien kan worden als negatief buitenlands inkomen, in latere jaren alsnog verloren kan gaan.

De staatssecretaris loopt met zijn beleidsbesluit vooruit op de definitieve beslissing over de toekomst van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Bij het Hof van Justitie van de EU lopen momenteel nog rechtszaken die mede van invloed kunnen zijn op de definitieve vormgeving van de regeling voor buitenlandse belastingplichtigen.

Voor u gevonden op de website van de rijksoverheid hier

Belastingboete op naar Duitsland verhuisd aandelenvermogen?

Voor u gevonden op de website van het Belasting Collectief Nederland

U wilt in Duitsland gaan wonen? Prachtig vrijstaand huis, riante tuin, bosrijk gebied in de buurt van de stad en dat alles voor een prikkie? Dat kan, maar let op: als verhuizen emigreren is, verhuizen ook uw beleggingsfondsen mee naar Duitsland. En omdat nu eenmaal ook ooit in Nederland verworven fondsen aan de regels van het Duitse Investmentmodernisierungsgesetz en het Investmentsteuergesetz moeten voldoen, kan het gebeuren dat u plotseling belastingboete moet betalen. Daarom is het zaak vóór vertrek naar Duitsland te toetsen welke kapitaalfondsen u in uw bezit heeft.

Transparante fondsen

De Duitse wetgeving kent drie soorten kapitaalfondsen met fiscale gevolgen: transparante fondsen, intransparante fondsen en semitransparante fondsen. Binnenlandse en buitenlandse fondsen worden hierbij fiscaal gezien gelijk behandeld. De fiscale afhandeling van de opbrengsten van een kapitaalfonds hangt af van de fiscale status van dit fonds, d.w.z. of hij moet worden beschouwd als transparant, intransparant of semitransparant. Alle beleggingsfondsen, zowel binnenlandse als ook buitenlandse, zijn onderhevig aan een groot aantal bewijs- en bekendmakingsplichten wat betreft de belastinggrondslag, om een gunstige belastingaanslag over de opbrengsten te bereiken. Indien een fonds aan deze voorwaarden voldoet, wordt hij fiscaal gezien als transparant beschouwd.

Intransparante fondsen

Worden bepaalde minimum standaards m.b.t. de bekendmakingsplicht van de belastinggrondslag niet of niet in toereikende mate in acht genomen, hebben we te maken met een intransparant beleggingsfonds. Voor deze fondsen treedt een bijzonder ongunstige forfetaire aanslag (belastingboete) in werking, aangezien de belegger ofwel 70 % van de positieve waardeontwikkeling van een kalenderjaar ofwel minstens 6% van de laatste aandelenprijs van het kalenderjaar moet opgeven.

Voorbeeld 1
Aandelenwaarde per 01.01.2011
€ 6.000,00
Aandelenwaarde per 31.12.2011
€ 7.000,00
Toegevoegde waarde
€ 1.000,00
Belastingplichtige inkomsten (= 70 % van toegevoegde waarde) € 700,00
Minstens 6 % van de aandelenwaarde per 31.12.2011
€ 420,00

Te betalen belasting is de som van € 700,00

Voorbeeld 2
Aandelenwaarde per 01.01.2011
€ 5.800,00
Aandelenwaarde per 31.12.2011 € 6.100,00
Toegevoegde waarde
€ 300,00
Belastingplichtige inkomsten (= 70 % van toegevoegde waarde) €210,00
Minstens 6 % van de aandelenwaarde 31.12.2011
€ 366,00

Te betalen belasting is dus het bedrag van € 366,00

Voorbeeld 3
Aandelenwaarde per 01.01.2011 € 6.500,00
Aandelenwaarde per 31.12.2011 € 6.000,00
Toegevoegde waarde € – 500,00
Belastingplichtige inkomsten (= 70 % van toegevoegde waarde)
€ 0,00
Minstens 6 % van de aandelenwaarde 31.12.2011 € 366,00

Te betalen belasting is dus de som van € 366,00

(hoewel het fonds in de loop van het kalenderjaar aan waarde is gedaald!)

Semitransparante fondsen

Als de minimum standaards voor de bekendmaking van de belastinggrondslag in acht wordt genomen, maar bepaalde belasting verminderende bekendmakingen niet worden aangegeven, hebben we te maken met zog. semitransparante fondsen. Het gevolg is weliswaar geen forfaitaire aanslag, maar het belasting verminderende effect gaat verloren en de opbrengsten in kwestie worden ten volle belast. Let er dus voor uw vertrek uit Nederland vooral op dat uw in Nederland verworven fondsen vanuit Duitse optiek niet als intransparante fondsen worden beschouwd.

Een foute keus vóór de verhuizing naar Duitsland kan dus alle mooie plannen, om belastingbetaling te voorkomen, te niet doen. Hoe voorkom je belastingboete? Door je beleggingsfondsen goed onder de loep te nemen en ze, indien mogelijk, vóór vertrek naar Duitsland te verkopen.

Frank Lamers en Ulrich P. Meyer

De auteurs zijn belastingspecialisten bij
Strick – Rechtsanwälte.Wirtschaftsprüfer.Steuerberater
Postfach 1961 – D – 47517 Kleve
Tel: + 49-2821-72220, Fax: + 49-2821-722244
E-mail: kanzlei@strick.de, Website: www.strick.de
Voor u gevonden op de website van het Belasting Collectief Nederland hier:

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten