Berichten met tag: huis kopen in Duitsland.huizen in Duitsland

Duitse humor………

Duitse humor na de verloren wedstrijd tegen Mexico

Voor alle bewoners in Duitsland die dicht bij de NL grens wonen :

Wenn man ganz leise ist und der Wind günstig steht hört man die Holländer lachen ....

Als je heel stil bent en de wind komt uit de goede richting hoor je de Nederlanders lachen

 

En de Nederlanders na de verloren wedstrijd van Duitsland tegen Mexico

Wij hebben nu evenveel punten als Duitsland en zelfs een wedstrijd minder gespeeld ....

Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland

Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland.

Duitsland is voor Nederlanders een attractief vakantieland. Steeds meer Nederlanders beleggen daarom in een vakantiehuis in Duitsland. Dit heeft een aantal fiscale consequenties.

Overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer)
Bij aankoop van onroerend goed moet in Duitsland Grunderwerbsteuer (overdrachtsbelasting) betaald worden. Deze belasting varieert tussen 3,5% en 5% van de koopprijs, afhankelijk van de deelstaat waarin het onroerend goed gelegen is. Wordt er naast het onroerend goed (erf, gebouw, tuin) ook nog inventaris gekocht, dan moet de koopprijs worden verdeeld tussen het onroerend goed en de inventaris. De Grunderwerbsteuer is uitsluitend te betalen over het vastgoedgedeelte. Let op: in Duitsland is elke overdracht van onroerend goed met Grunderwerbsteuer belast, een doorverkoopregeling zoals in Nederland bestaat in Duitsland niet.

Omzetbelasting (Umsatzsteuer)
In beginsel is de koop van een vakantiehuisje vrij van omzetbelasting. Voor vakantiewoningen die bestemd zijn voor de verhuur aan derden wordt echter meestal geopteerd voor een levering mét omzetbelasting (heden: 19%). De reden: de koper van het vakantiehuis kan de omzetbelasting die hij bij aankoop verschuldigd was, bij de belastingdienst (Finanzamt) terugvorderen.

Als de Nederlandse koper zijn vakantiehuis gaat verhuren, wordt hij een omzetbelastingplichtig ondernemer in Duitsland. Hierbij moet men twee manieren van verhuren uit elkaar houden:

langdurig verhuur aan een vakantieoperator: verhuurt de koper zijn vakantiehuisje langdurig aan een vakantieoperator, is deze verhuur in beginsel BTW-vrij. De koper (verhuurder) kan echter voor de BTW-optie kiezen. Dit heeft tot gevolg dat de verhuur met (heden) 19% BTW wordt belast.

korte-termijn-verhuur: de verhuur aan verschillende vakantiegasten is onderworpen aan omzetbelasting; deze bedraagt momenteel 7%.

Als er voor de verhuur BTW betaald moet worden, dan kan de koper van het vakantiehuis op basis van de ontvangen rekeningen bijv. voor de koop van het vakantiehuis, de aankoop van de inventaris, energiefacturen enz. de hier bij inbegrepen BTW als voorbelasting aantekenen. Als de koper door de verkrijging van het onroerend goed voor de eerste keer omzetbelastingplichtig ondernemer in Duitsland wordt, moet hij gedurende de eerste 24 maanden maandelijks aangifte doen. Deze aangiftes dienen tot de 10de van de daarop volgende maand bij het Finanzamt te worden ingediend en betaald.

Inkomstenbelasting (Einkommensteuer)
Voor het in Duitsland gelegen vakantieobject wijst het Belastingverdrag Nederland-Duitsland de belastingheffing aan Duitsland toe. De Nederlandse koper is door de verkrijging van het in Duitsland gelegen vastgoed beperkt belastingplichtig in Duitsland. Wat betreft inkomstenbelasting als gevolg van verhuur zijn de volgende gevallen denkbaar:

Verhuur uitsluitend door de koper zelf: Verhuurt de koper zelf, moet hij t.a.v. de Duitse fiscus aantonen, dat hij zijn vakantiehuis verhuurt met het doel inkomsten te genereren. Dit doel bestaat dan, als de koper over een voorspeld tijdsbestek van ca. 30 jaar winst boekt, dus meer inkomsten heeft dan kosten maakt. Maakt de eigenaar van het vakantiehuis verlies, dan gaat het Finanzamt uit van een hobby, en de eigenaar hoeft geen inkomstenbelasting te betalen. Boekt hij winst, moet hij over de inkomsten inkomstenbelasting betalen. Verliezen uit de beginperiode worden verrekend met andere in Duitsland belastingplichtige inkomsten, maar kunnen, mochten er geen verdere inkomsten bestaan, ook onbegrensd met toekomstige belastingplichtige inkomsten verrekend worden.

De heffing van inkomstenbelasting m.b.t. huuropbrengsten geschiedt in Duitsland op kasbasis, d.w.z. alle in een kalenderjaar verkregen inkomsten door verhuur minus alle vooruitbetaalde wervingskosten leiden tot winst of verlies. De wervingskosten zijn fiscaal aftrekbaar voor zover zij betrekking hebben op de verhuurperiode. Wordt het vakantiehuisje niet alleen voor verhuur gebruikt, maar tevens door de eigenaar zelf bewoond en bestaan er tijdens het kalenderjaar periodes van leegstand, wordt er dienovereenkomstig op de wervingskosten als aftrekpost gekort.

Verhuur door de koper met behulp van een vakantieoperator als makelaar: De koper van de vakantiewoning sluit een langdurige huurbemiddelingsovereenkomst met een vakantieoperator af. Inhoud van deze overeenkomst is dat de vakantieoperator op gezag van de koper met verschillende vakantiegasten huurcontracten afsluit en de koper slechts op bepaalde contractueel overeengekomen tijden zelf van het vakantiehuisje gebruik kan maken. Buiten het periodiek vastgelegde eigengebruik is het vakantiehuis voor verhuur beschikbaar. In dit geval veronderstelt het Finanzamt een doel inkomsten te genereren en worden de wervingskosten enkel voor de periode van eigengebruik gekort. Leegstand wordt ingedeeld bij de verhuurperiode.

Onder bepaalde omstandigheden is er wat betreft het Finanzamt geen sprake van huuropbrengsten, maar van bedrijfsmatige inkomsten. De winst hieruit is onderworpen aan de inkomstenbelasting, maar ook aan de gemeentelijke bedrijfsbelasting voor het geval de winst meer dan € 24.500,00 bedraagt. Het huis geldt als bedrijfsvermogen en is bij verkoop onderworpen aan inkomstenbelasting.

Verhuur aan een vakantieoperator: Als de koper van de vakantiewoning een langdurig huurcontract met een vakantieoperator afsluit en deze dienstverlener de vakantiewoning op eigen gezag en op eigen rekening aan vakantiegasten verhuurt, ontvangt de eigenaar inkomsten door verhuur. Uiteraard veronderstelt het Finanzamt hierbij het doel opbrengsten te genereren. Zoals vermeld ontstaan inkomsten als er een batig saldo bestaat tussen opbrengsten en wervingskosten.

De verkoop van het onroerend goed is slechts dan onderworpen aan de inkomstenbelasting, wanneer tussen de aankoop en de verkoop van de vakantiewoning minder dan 10 jaar gelegen zijn. De verkoopwinst wordt met Einkommensteuer belast. De verkoopwinst bestaat in dit geval uit de verkoopprijs minus de historische aankoopprijs plus de afschrijving op het onroerend goed. De winst wordt enkel dan belast, als deze hoger is dan € 600,00.

Gemeentelijke onroerendgoedbelasting (Grundsteuer)
Het Finanzamt legt voor de vakantiewoning een uniform vastgestelde fiscale waarde (Einheitswert) vast. Deze waarde is voor de gemeente de basis ter bepaling van de onroerendgoedbelasting.
Voor u gevonden op de website (bron) van:
Belasting Collectief Nederland-Balthasar Bekkerwei 74 | 8914 BE | Leeuwarden
Internet

Aankoopbegeleiding-een huis kopen in Duitsland

Zaken met Duitsland lopen scheef door bot gedrag

Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Maar we kennen de taal en gewoonten maar slecht. Daardoor lopen we elk jaar miljarden mis van Duitse handelspartners.

Dat stelt dr. Anne Bollmann, universitair docente Duitse taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Groningen beginnen slechts vijftien studenten per jaar aan een studie Duits; 20 studenten kiezen kiezen de taal als bijvak.

Dat lage aantal is zelfs een verbetering ten opzichte van de periode direct na de val van de Berlijnse muur, toen Duitsland in Nederland een erg slecht imago had. Het imago van Duitsland is volgens Bollman nu wel beter. Duits theater, films en technomuziek zijn hier populair. Ook bezoeken veel Nederlanders nu Berlijn.

Nederland loopt handel met Duitsland mis
In een recent onderzoek naar de beleving van Duits onder Nederlandse scholieren, geeft veertig procent aan dat Duits nuttig kan zijn om een baan te vinden. Toch gaan maar weinig scholieren later Duits studeren.

`Onbegrijpelijk`, vindt Bollmann. `Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Maar door gebrek aan kennis van de Duitse taal en cultuur lopen we miljarden euro’s aan handel mis`.

De omgangsvormen in het buurland kennen, kan een goede deal bespoedigen. Maar de grote fout die veel Nederlanders maken, is het snel tutoyeren van de gesprekspartner terwijl een Duitser formeel blijft. Daardoor kan onnodige irritatie ontstaan.

Teloorgang van Duits op universiteiten
Bollmann wil daarom dat taalonderwijs gecombineerd wordt met literatuur, cultuur en hedendaagse politiek. Voor een positief effect van deze verandering in het onderwijs moeten er, ondanks de komende pensioengolf onder leraren, wel genoeg goede docenten Duits blijven.

`Behalve in Groningen, biedt geen enkele universiteit nog een volledige opleiding Duits`, vertelt Bollmann. `Studenten in het Westen van het land pendelen tussen Amsterdam, Leiden en Utrecht om al hun colleges te kunnen volgen. En de universiteit van Nijmegen stuurt haar studenten Duits voor een belangrijk deel van hun opleiding over de grens.
Bron:Voor u gevonden op http://www.personeelsnet.nl/
Deel uw ervaringen met ons en plaats een bericht op onze blog

Acht redenen om van Duitsland te houden

Duitsland heeft een unieke plek in ons nationale bewustzijn. Tegen geen andere volk zijn de vooroordelen zo heftig en diepgeworteld. Voor veel Nederlanders zijn Duitsers nog altijd moffen (behalve die aardige medekampeerder uit Wuppertal, maar dat was geen ‘echte’ Duitser) en is Duitsland nog steeds Mofrika (behalve Keulen, Hamburg en Berlijn, want dat zijn geen ‘echte’ Duitse steden). Humorloosheid, stugheid en vreemdelingenhaat, daaraan zou je de ‘echte’ Duitser herkennen. Maar die bestaat natuurlijk net zo min als de ‘echte’ Nederlander. De vooroordelen houden dan ook zelden stand tegen een langduriger kennismaking met Duitsland. Want Duitsland is in veel opzichten een aangenaam land.

1. Duitsland is groen

Duitsland is een prachtig land, met een ongekend gevarieerd landschap. Van de krijtrotsen van het eiland Ruegen aan de Oostzeekust tot de besneeuwde toppen van de Beierse Alpen; vrijwel elke deelstaat kan zelfs de meest verwende toerist nog verrassen. Dat is mede te danken aan het voorbeeldige natuurbeheer en het ‘groene’ bewustzijn van de meeste Duitsers.
2. Duitse steden hebben allure

Voor de steden geldt hetzelfde als voor het landschap. Duitsland telt opmerkelijk veel aantrekkelijke steden en stadjes. Berlijn is zeker niet de mooiste hoofdstad van Europa, maar wel een van de levendigste. Hamburg is minstens zo kosmopolitisch als Amsterdam, en München heeft een allure die niet onderdoet voor die van Milaan. Maar vooral kleinere steden als Baden Baden, Bamberg, Erfurt en Rottweil bieden bezoekers een rijke geschiedenis en vaak schitterende architectuur.
3. Duitsers zijn gastrvij en beleefd

Generaliseringen verhullen uiteraard doorgaans meer dan ze verhelderen, maar vooruit: Duitsers zijn prettig in de omgang en gastvrij. Er wordt wel veel gekankerd: over het weer, de Nationalmannschaft, de bureaucratie en de politiek. Maar de klant in de winkel, aan het loket en bij de kassa wordt vrijwel altijd voorkomend behandeld.
4. Duitsers zijn grappig

Het hardnekkigste vooroordeel betreft het gebrek aan humor. Het is, zoals iedereen die een paar jaar in Duitsland heeft gewoond, zal kunnen beamen, niet waar. Het land heeft een lange satirische traditie. Er is een groot aantal goede, scherpe cabaretiers, vaak zonder het makkelijke moralisme van hun Nederlandse collega’s. Harald Schmidt en Stefan Raab zijn daar goede voorbeelden van. De komedies zijn onversneden geestig, net zoals het werk van veel jonge schrijvers. Neem Thomas Brussig, die een prachtige satire schreef over de val van de muur (Helden wie Wir). En de humor ligt op straat. Zo kun je voor zelfspot terecht in Keulen, voor ironie in Hamburg en moet je voor de zwartgallige, cynische Witz in Berlijn zijn.
5. Duits is een mooie taal

Het Duits is een prachtige taal. Wie wil horen hoe mooi Duits kan klinken, hoeft maar te luisteren naar de liederen van Brahms, Schubert en Schumann, of de teksten van Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine (vaak ook nog zeer geestig), Thomas Mann en Kurt Tucholsky te lezen.
6. Duitse tv is meer dan krimi’s

Duitsland is gezegend met een uitstekende pers. De kranten zijn met uitzondering van de boulevardpers degelijk, met breed geschakeerde berichtgeving en commentaren en meestal goed geschreven. Het weekblad Der Spiegel is ook buiten Duitsland een begrip. De publieke omroep biedt naast banale amusementprogramma’s, zouteloze soaps en oeverloze talkshows, ook voortreffelijke informatie, veel cultuur en uitstekende ‘krimi’s’.
7. Duitsland wemelt van theaters en orkesten

Ondanks forse bezuinigingen heeft geen enkel land zo veel eerste klas symfonieorkesten, operahuizen en theatergezelschappen. En niet alleen in erkende cultuurbolwerken, zoals Berlijn, München en Hamburg, maar ook in steden als Essen, Leipzig en Stuttgart.
8. Duitser houden van Nederland

Duitsland heeft acht buurlanden Het ligt dus voor de hand dat Duitsers zich niet zo obsessief met Nederland bezig houden als andersom. Niettemin, Nederlanders staan er in het algemeen goed op. ‘De’ Nederlander geldt als liberaal en tolerant, en Nederland als een unieke vrijhaven. Dat is natuurlijk ook een vooroordeel, maar dat maakt het leven voor ons in Duitsland nog aangenamer.
Bron: Intermediair wwekblad www.intermediar.nl
Deel uw ervaringen met ons en plaats een bericht op onze blog

Handelen met Duitsers: maak vooral geen grappen – Bedrijven – Z24.nl

Handelen met Duitsers: maak vooral geen grappen – Bedrijven – Z24.nl.

Duitsland-ABC: 10 tips om met Duitsers om te gaan

Duitsland is het populairst – DePers.nl

uw auto naar Duitsland exporteren?-teruggaaf bpm

Of het zinvol is om uw auto naar Duitsland mee te nemen hangt van meerdere factoren af.
Vaak is het gunstiger als u de auto in Nederland particulier kunt verkopen. (Met name een wat oudere auto) Het invoeren naar Duitsland is verbonden met veel werk. U bent al gauw een dag bezig… Aan de andere kant is het een van de eerste dingen die klanten na de verhuizing regelen: Een nieuwe auto met een Duits kenteken…!
Dit mede omdat de wegenbelasting (KFZ-Steuer) aanzienlijk goedkoper is dan in Nederland.
Of u in aanmerking komt voor teruggaaf van de BPM kijk op de website van de belastingdienst
Uiteraard helpen wij u in het kader van onze aankoop begeleiding bij al uw vragen m.b.t. tot uw emigratie

Wonen over de grens in Duitsland

Sinds 2000 zijn veel Nederlanders naar Duitsland verhuisd. De aantallen zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen. De belangrijkste reden om te verhuizen zijn de relatief lage vastgoedprijzen in het buurland. Ondertussen wonen rond 25.000 burgers met een Nederlands passpoort in het Duitse EUREGIO-gebied. Vooral de gemeenten direct over de grens zijn geliefd als woonplaats.
Een onderzoek naar woonmigratie van Nederlanders naar Duitsland door de Euregio
Auteurs:
ir. Peter Graef-drs. Jacolien Mulder
Opdrachtgever;
Opdrachtgever:
Regio Twente
Nijverheidsstraat 30
7511 JM Enschede
Inhoud zoals in de pdf brochure van de Euregio vermeld:
Samenvatting I
1. Inleiding 1
1.1. Beleidskader 1
1.2. Aanpak van het onderzoek 2
1.3. Leeswijzer 4
2. Aard en omvang van de migratie 5
2.1. Inleiding 5
2.2. Karakteristiek van migratiegolf 5
2.3. Conclusie 10
3. Vestigers in Duitsland en hun verhuisredenen 11
3.1. Inleiding 11
3.2. Leeftijd en huishoudensamenstelling 11
3.3. Inkomen en werk 12
3.4. Verhuisredenen 14
3.5. Woonsituatie voor en na de verhuizing naar Duitsland 16
3.6. Conclusies 17
4. Integratie van Nederlanders in Duitsland 19
4.1. Inleiding 19
4.2. De gewenning aan verschillende aspecten van de Duitse samenleving 19
4.3. Gebruik van voorzieningen in Nederland en Duitsland 22
4.4. Mening van geëmigreerde Nederlanders over Duitsers en over hun
inburgering in Duitsland 26
4.5. Conclusies 28
5. Een grensoverschrijdende woningmarkt 29
5.1. Inleiding 29
5.2. Prijsontwikkelingen in Nederland en Duitsland 29
5.3. De keuze voor Duitsland 32
5.4. Makelaars en banken als aanbieders en bemiddelaars 35
5.5. Conclusies 36
6. Toekomstperspectieven 39
6.1. Inleiding 39
6.2. Scenario´s voor de toekomstige migratie van Nederlanders naar
Duitsland 39
6.3. Mogelijke gevolgen voor de aankoop van woningen (van Nederlanders)
in Duitsland 40
6.5. Conclusies 42
7. Evaluatie en aanbevelingen 45
Bijlagen 47
1. Begeleidingscommissie 49
2. Geïnterviewde personen 50
3. Resultaten enquête 51
4. Resultaten per Corop regio 62
5. Bevolking 65
6. Duitsers in Oost-Nederland 67
7. Herkomst respondenten 68
8. Enquête 69
Een uitreksel uit de brochure
Verhuisredenen
Volgens verwachting speelde de prijs van woningen in Duitsland (in vergelijking met
die in Nederland) een doorslaggevende rol bij de beslissing om naar Duitsland te
verhuizen. Niet alleen de prijs, maar ook de combinatie met ruimte rond de woning
(grote kavels) maakt wonen in Duitsland voor Nederlanders in het grensgebied zeer
attractief.
Het prijsverschil tussen kavels in Nederland (300 tot 350 euro per m2) en Duitsland
(circa 100 euro per m2) en de prijs/kwaliteitsverhouding van de woningen in
Duitsland zijn echter doorslaggevend.

Download de complete brochure van de website van de Euregio
:hier

Deel uw ervaringen met ons en plaats een bericht op onze blog