Posts Tagged: huis kopen in Duitsland.huizen in Duitsland

Waarom zijn huizen in Duitsland toch zo betaalbaar ?

Dit interessant bericht heb ik voor u gevonden:
The Economist maakte recentelijk een lijst van landen met te dure huizen. Opvallend was het grote verschil tussen Nederland en Duitsland; prijkt ons land nog in de toptien, onze Noorderburen wonen klaarblijkelijk een stuk goedkoper.

Hoe is dat verschil te verklaren?

Een korte beschouwing leert dat het land nooit een hausse heeft gekend. Rekening houdend met de inflatie zijn de prijzen van huizen sinds 1970 amper gestegen. Terwijl de prijs van huizen overal op de wereld over de kop gingen.

Waarom krijgen Duitsers toch zo veel méér waard voor hun geld?

Wat de Duitsers anders doen, is dat ze huizen blijven bouwen, méér dan welk land dan ook. Hierdoor blijft het aanbod gestaag en stabiel. Ook hebben ze meer land gereserveerd voor huisvesting. Daardoor hebben zij speculatie kunnen voorkomen. Het gevolg is namelijk dat mensen ook echt de huizen kopen waarin ze willen wonen, en dus niet als een beleggingsinstrument.

Maar daarmee zijn wij er nog niet. Genoeg andere landen immers die huizen blijven bouwen. Wat is er dan zo anders aan Duitsland?

Duisters pakken het slim aan, door kopers, bouwers, projectontwikkelaars en stadsplanners dezelfde kant op te laten kijken!

Hoe ze dat doen?

Kopers willen fijn en goedkoop wonen.

Bouwers en projectontwikkelaars willen die zo snel mogelijk van de grond krijgen; liever vandaag dan morgen!

En de standsplanners weten dat ze hun gemeenten het best dienen door huizen te blijven te bouwen. Hun enthousisme heeft namelijk een simpele reden: Gemeenten in Duitsland krijgen toelagen van de Federale overheid op basis van het aantal inwoners en de belastingen die zij opbrengen.

Omdat er zo een directe link bestaat tussen de grootte van de begroting en huisvesting bestaat er een sterke prikkel om méér inwoners te lokken. Huizenbezitters (en dus potentiele belastingplichtigen) worden behandeld als klanten en niet als opponenten, met als positief neveneffect: stabiele huizenprijzen.
Bron:Stichting Meervrijheid
Lees: How the Germans keep a lid on prices.

Rijsdocumenten voor in Duitsland wonende Nederlanders

Reisdocumenten voor in het buitenland wonende Nederlanders

Bent u Nederlander en woont u in Duitsland en verloopt uw reisdocument binnenkort? Dan in de gemeente Oldambt (Winschoten) en in Enschede een nieuw nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Afspraken voor uw aanvraag kunnen vanaf nu worden gemaakt. In Enschede is dit al sinds 2008 mogelijk.

Omdat u niet of nooit in Nederland bent ingeschreven, is bij de gemeente Oldambt niet bekend of u de Nederlandse nationaliteit (nog) heeft. Uw oude paspoort of identiteitskaart bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het geeft alleen aan dat u op het moment van afgifte van het oude reisdocument de Nederlandse nationaliteit had. De gemeente kan daarom onderzoek doen naar uw nationaliteit
Lees verder op de site van de gemeente Oldambt hier
Bron: de website van de gemeente oldambt en de website van de rijksoverheid

Onbekende buren ?

Voor u gelezen….
Hoe anti-Duits zijn Nederlanders nog? Denken ze nog steeds aan de Tweede Wereldoorlog, speelt het aloude kleine-burencomplex hen parten? Wat is de rol van het voetbal in de Duits-Nederlandse verhoudingen? Hebben Nederlanders op hun beurt nog steeds veel krediet bij de Duitsers? Waarin verschillen Nederlanders en Duitsers van elkaar, en hoe vervelend is het als buitenlanders beweren dat ze geen verschillen zien? Nederland en Duitsland worden gekenmerkt door sterk uiteenlopende historische ontwikkelingen. Nederland is al honderden jaren een burgerlijke staat waarin de adel een ondergeschikte rol speelde, terwijl in Duitsland tot in de twintigste eeuw adel en militairen zeer dominant waren. Welke invloed heeft dit gehad op taal, mentaliteit, omgang, rechtscultuur en samenleving als geheel?

Waarom zijn Duitsers in discussies meer conflictgericht en vergaderen Nederlanders door tot ze erbij neervallen? Waarom tutoyeren Duitse collega’s elkaar niet? Hoe ernstig is de Duitse Kreislaufstörung? Waarom is de Nederlandse thuisbevalling voor Duitse vrouwen een gruwel? Hebben Duitsers gevoel voor humor en zo ja, wanneer? Veel vragen en nog meer antwoorden in deze volledig herziende en sterk uitgebreide uitgave van Onbekende buren – Nederland voor Duitsers/Duitsland voor Nederlanders.

Dik Linthout
Onbekende buren
Atlas Amsterdam/Antwerpen
ISBN 90 450 1592 7
Eerste druk: mei 2000
Zevende druk: mei 2006

Als Nederlander in Duitsland moet u op tijd uw zaken regelen

Hieronder zal een voorbeeld volgen van een situatie waarin een Nederlands echtpaar met kinderen in Duitsland woont. Voorkom problemen en neem in ieder geval tijdig contact op met uw notaris.

Drie onderwerpen worden kort toegelicht:
- Het erfrecht.
- Het huwelijksgoederenrecht.
- De volmacht.
Niet aan de orde komen vragen als hoe het zit met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting of welke regels er gelden voor Nederlandse ondernemingen in Duitsland.

Het erfrecht.
Welke regels gelden er als u als Nederlander in Duitsland woont?

Na vijf jaar
De eerste vijf jaar blijft het Nederlandse erfrecht gelden. Na vijf jaar gaat het Duitse erfrecht gelden. Dit kunt u voorkomen door bij een Nederlandse notaris een testament op te stellen en daarin een rechtskeuze uit te brengen voor het Nederlandse recht. Duitsland accepteert die rechtskeuze.

Het Nederlandse recht geeft veel meer zekerheid voor de langstlevende: als het Duitse recht zou gelden, zouden de kinderen hun legitieme portie kunnen opeisen. Als u kiest voor het Nederlandse recht, kunnen de kinderen dit niet!

De eerste vijf jaar
Maar ook in de eerste vijf jaar is het belangrijk een testament te maken, mede met het oog op de afwikkeling van de erfenis en de bescherming van de kinderen tegen bijvoorbeeld een echtscheiding (u kunt uw schoonkind als ‘koude kant’ uitsluiten als uw kind onverhoopt in echtscheiding raakt).

Belasting besparen
Ten slotte geldt dat met het oog op het successierecht een testament veel belasting kan besparen voor de langstlevende en/of de kinderen. Hier speelt onder meer een rol dat in de eerste tien jaar dat u in Duitsland woont, zowel Nederland als Duitsland (dus dubbelop!) successierecht kunnen heffen.

Het huwelijksgoederenrecht.
Welke regels gelden er als u als Nederlander in Duitsland woont?

Na tien jaar
De eerste tien jaar blijft het Nederlandse huwelijksvermogensrecht gelden. Na tien jaar gaat het Duitse recht gelden. Dit kunt u voorkomen door bij een Nederlandse notaris een rechtskeuze uit te brengen voor het Nederlandse recht. Duitsland accepteert die rechtskeuze.
Dit is vooral van belang wanneer u op huwelijksvoorwaarden gehuwd bent, maar kan ook van belang zijn als u in ‘gemeenschap van goederen’ bent gehuwd.

De eerste tien jaar
Maar ook in de eerste tien jaar kan het belangrijk zijn om een rechtskeuze uit te brengen, bijvoorbeeld omdat dit ook betrekking kan hebben op de vraag welke regels er gelden bij een echtscheiding. U kunt dan voor het Nederlandse recht kiezen.

Samenwoners
Voor de goede orde: voor samenwoners is in Duitsland heel weinig geregeld. Het verdient aanbeveling om als samenwoners te overwegen om een boterbriefje te halen! Denkt u er dan wel aan vooraf huwelijksvoorwaarden op te stellen. Voor meer informatie bent u hartelijk welkom.

De volmacht.
Wat gebeurt er als u zelf niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen?

Om te voorkomen dat uw partner naar de Nederlandse of Duitse rechter moet om bewind/curatele aan te vragen, kunt u uw partner een algemene notariële volmacht geven, die zowel in Nederland als Duitsland werkt. Daarnaast kunt u ook uw kinderen volmacht geven. Bij een volmacht aan de kinderen wordt meestal wel een aantal waarborgen ingebouwd (bijvoorbeeld dat de kinderen samen moeten tekenen en dat er een doktersverklaring moet komen waaruit blijkt dat u zelf niet meer kunt tekenen).

(Met toestemming integraal overgenomen van de >website< van Vechtstede Notarissen in Hardenberg)

Nederlanders in Duitsland-Duits voor Nederlanders

Voor u gevonden:
Diverse taal cursussen voor Nederlanders in de regio Grafschaft Bentheim kunt u hier vinden:
Link naar de Volkshochschule
Geen opsmuk-open en eerlijk emigratie advies bij de aankoop van een huis in Duitsland via ons
Uiteraard zonder extra kosten voor u- lees meer hier

Duitse humor………

Boze tongen beweren dat Duitsers geen, maar dan ook absoluut geen humor hebben. Dat is niet waar. Maar "humor in Duitsland is een serieuze zaak" zeggen ze wel eens, oftewel: "In puncto Humor, verstehen wir keinen Spaß." Het klopt aardig. Diezelfde boze tongen beweren dat in Duitsland de zaken zo goed geregeld zijn, dat er nooit misverstanden voorkomen. En er dus ook geen grapje aan te pas hoeft te komen om een pijnlijke situatie te redden...
Hoe werkt Duitse humor?

Voor Duitsers is het dagelijks leven niet doorspekt met kleine grapjes of ironische opmerkingen. In tegendeel. Het leven is immers een serieuze zaak. Dan kun je ook wat zwaarder op de hand zijn...

En toch klopt dat beeld niet helemaal. Als mensen elkaar langer en beter kennen is er voor humor volop plaats. Maar tegen een onbekende onaangekondigd een grapje maken brengt menige Duitser van zijn stuk.

Volgens de bekende Duitse talkmaster Alfred Biolek ontbreekt het de Duitsers aan "sense of humour", de kunst zich zelf niet zo serieus te nemen. Humor is in Duitsland een kwestie van afspraak: "hier begint humor, daar eindigt het". Het zou immers maar een rommeltje worden als iedereen maar een grapje gaat maken...
bron:
Voor u gevonden op www.duits.de

Nederlanders in Duitsland

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wonen er inmiddels meer dan 110.000 Nederlanders in Duitsland. In somige dorpen in de grensregio wonen meer Nederlanders dan Duitsers. Veelal ontstaan in sommige wijken enclaves, met name in nieuwbouwgebieden zoals in Bad Bentheim, Gildehaus, Emlichheim en Twist.
Dit mede door de aantrekkelijke prijzen voor kavels en de vrijheid om je eigen huis te ontwerpen

Dieren meenemen naar Duitsland

156H

Meer dan de helft van onze klanten houden van dieren en hebben er zelfs ook een paar….
In de loop der jaren hebben wij veel klanten met huisdieren begeleid, zelfs met verschillende soorten slangen en krokodillen.
Tips als u onzeker bent:
1. Vraag het plaatselijke “Veterinäramt ” (VWA)
2. Stuur een mail met uw vragen naar info@droomhuisduitsland.com. Wij zullen deze vraag dan voor u aan het plaatselijke “Veterinäramt” voorleggen
Voor het meenemen van huisdieren (max. 3 honden en/of huiskatten) is geen vergunning vereist. U dient wel in het bezit te zijn van een bewijs van inenting tegen hondsdolheid. Hiervoor volstaat het EU-paspoort. Dit wordt afgegeven door de dierenarts en moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
. het dier moet geïdentificeerd worden aan de hand van een tatoeage of een microchip;
. in het EU-paspoort moet dit identificatienummer zijn vermeld;
. in het EU-paspoort moet een geldige inenting tegen rabiës (Hondsdolheid) zijn aangetekend.
(Een rabiës enting is bij een eerste rabiës vaccinatie pas na 21 dagen geldig. Een rabiës vaccinatie is geldig voor 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het gebruikte vaccin. Info hierover kunt u krijgen via uw dierenarts) Voor u gevonden op http://www.duitsverkeersbureau.nl/


Wij zijn vrienden van de Stichting Melief.
Een permanente opvang voor dieren in Sögel / Emsland
Lees meer“>

Over creatieve klanten…

Deze klanten hebben wij ook bij de aaankoop van een huis in Duitsland begeleid:
De schilderijen van Walter en Coba kenmerken zich door een impressionistische schilderstijl en een realistische weergave van de werkelijkheid. Beiden maken ze gebruik van dezelfde mediums, t.w. olieverf, acrylverf of een combinatie van beide materialen (z.g. mixed media). Hier houdt echter de vergelijking op.
Lees meer

Een huis kopen en wonen in Duitsland

Een huis kopen en wonen in Duitsland, goed voorbereid en met goede begeleiding zonder kater!

Huizen in Duitsland zijn goedkoop, degelijk gebouwd en veelal rustig en landelijk gelegen. Neem daarbij het feit dat het ook nog eens (veel-) goedkoper is om in Duitsland een auto te rijden en de hypotheekrente in de meeste gevallen gewoon in Nederland kan worden afgetrokken, dan klinkt dit al gauw als een ´woonparadijs net over de grens´. Wat hierbij vaak vergeten wordt is dat ´net over de grens´ een ander land is, met andere gebruiken en gewoontes, een andere culturele en historische achtergrond en andere regels. Belangrijker nog: het is niet zomaar een verhuizing maar een emigratie hetgeen in veel gevallen ingrijpende gevolgen met zich meebrengt m.b.t. uw sociale zekerheid, belastingplicht, ziekenkostverzekering, etc.

Dit vraagt om een goede voorbereiding en, nog belangrijker, goede begeleiding en advies bij het kopen van een huis en emigreren naar Duitsland.

Algemeen gesproken zal een makelaar in Duitsland, of een Nederlandse makelaar met Duits onroerend goed in zijn aanbod, er voornamelijk in geïnteresseerd zijn u zo snel mogelijk een huis te verkopen, over de gevolgen voor uw sociale zekerheid e.d. zal hij u in de meeste gevallen niet kunnen adviseren.

Droomhuis Duitsland – Een uniek Full Service concept!

Bij Droomhuis Duitsland pakken we de zaken anders aan dan veel andere makelaars:

• Wij treden op als ´buffer´ tussen u en Duitse makelaars, adviseren u over de Duitse woningmarkt, behoeden u voor de valkuilen en kunnen u adviseren over het afsluiten van een hypotheek bij een Nederlandse- of Duitse bank.

• Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid welke wij hebben bij het adviseren van onze landgenoten en realiseren ons terdege dat de informatie die wij u verstrekken deel kan uitmaken van uw besluitvorming. Een verantwoordelijkheid die wij serieus nemen!

• Wij hanteren een directe, persoonlijke en betrokken benadering zonder flauwekul of uiterlijk vertoon.

• Vrijblijvende, eerlijke en open communicatie i.p.v. interessante praatjes, u wilt toch graag écht weten hoe de zaken ervoor staan en wat de mogelijkheden zijn?

• Wij maken het niet mooier dan het is: het voelt niet goed of uw persoonlijke situatie is niet ideaal voor een emigratie? Wij zeggen het tegen u in plaats van u een huis te verkopen en u aan uw lot over te laten.

Wij beschikken, als een van de weinig makelaars/adviseurs in de grensstreek, écht over de kennis welke benodigd is voor een soepele aankoop en emigratie naar Duitsland. Droomhuis Duitsland, een ietwat andere makelaar en emigratieadviseur die UW tevredenheid als prioriteit stelt boven omzet. Wij willen dat U het ziet zitten en met optimisme een toekomst in Duitsland tegemoet kan zien want pas dan is ons werk geslaagd!

Bezoek onze website www.droomhuisduitsland.com voor uitgebreide emigratie informatie en een groot aanbod aan vrijstaande huizen in de grensstreek. Uw Droom is Onze Zorg!

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten