Maandelijks archief: maart 2011

Een huis kopen in Duitsland – Wonen in Duitsland

www.droomhuisduitsland.com – Uw Droom is Onze Zorg!

Een huis kopen en wonen in Duitsland. Wij helpen u deze droom te realiseren!

Huizen in Duitsland zijn goedkoop, degelijk gebouwd en veelal rustig en landelijk gelegen. In het woningaanbod van Droomhuis Duitsland vindt u vrijstaande huizen, villa´s, bungalows, boerderijen en heel veel informatie! Bij uw emigratie naar Duitsland adviseren wij u over ziektekosten, belasting, sociale zekerheid, financiering, verzekeringen, kinderbijslag, invoeren auto, nieuw bouwen, hypotheek, kortom: alles over de huizenmarkt in Duitsland en wat er komt kijken bij emigreren naar Duitsland.

Een huis in Duitsland, ook voor u!

In Duitsland wonen in een mooie vrijstaande woning! Veel mensen zijn u al voorgegaan en hebben een huis gekocht in Duitsland. Dit is niet zo verwonderlijk, want huizen in Duitsland  zijn goedkoop en wonen in Duitsland biedt vele voordelen. De woningmarkt in Duitsland is aantrekkelijk en de prijzen van koophuizen en bouwkavels in het grensgebied in Duitsland zijn aanmerkelijk lager dan in Nederland. Met onze website willen wij u behulpzaam zijn bij het zoeken naar uw droomhuis. U vindt bij ons een steeds groter wordend aanbod van vrijstaande woningen, woonboerderijen, villa´s en bouwkavels.

www.droomhuisduitsland.com – Uw Droom is Onze Zorg!

In Duitsland Wonen – Erfrecht

Ieder land heeft zijn eigen regels van erfrecht. Over het algemeen is bij overlijden wel duidelijk welk erfrecht geldt. In de meeste gevallen woonde de erflater op het moment van overlijden in het land waarvan hij ook de nationaliteit had. In zo'n geval is er niets aan de hand: het recht van het land van zijn nationaliteit - tevens het land van zijn woonplaats - is van toepassing. Dit geldt zowel voor Nederland als voor Duitsland.
Het wordt gecompliceerder indien een Nederlander op het moment van overlijden in Duitsland woont en in Duitsland vermogen heeft. Naar Duits recht is het recht van de nationaliteit van toepassing. Ook naar Neder-lands recht geldt in beginsel het recht van de nationaliteit. Echter, indien de erflater nauwere banden met een ander land had, geldt het recht van dat land. Het Nederlandse recht gaat ervan uit dat indien een Nederlander meer dan vijf jaar in een ander land woont er nauwere banden met het woonland bestaan. Na afloop van vijf jaren wijst het Nederlandse recht derhalve terug naar het Duitse recht dat deze terugverwijzing aanvaardt.

In de praktijk betekent dit dat voor een Nederlander die naar Duitsland verhuist voor de eerste vijf jaar het Nederlandse erfrecht van toepassing blijft en na afloop van vijf jaar geldt dan het Duitse erfrecht. Het Nederlandse recht biedt de Nederlander de mogelijkheid om een rechtskeuze te doen. Hij kan kiezen tussen het recht van het woonland en het recht van het land van zijn nationaliteit. Deze rechtskeuze moet echter  wel in een testament worden vastgelegd.

Voor informatie over uw specifieke situatie m.b.t. erf- en successierecht kunt u terecht bij Notariaat De Schans in Hardenberg (tel. +31 (0)523-273487).

Website - http://www.notariaatdeschans.nl (opent in nieuw venster).

Wonen in Duitsland – Uw Zorgverzekering

Onderstaande links brengen u naar de voor u relevante informatie op onze website www.droomhuisduitsland.com

Op een rijtje (alle links openen in hetzelfde venster!):

U bent grensarbeider:

U bent militair:

U bent gepensioneerd of heeft een uitkering:

De Zorgverkering – Grensarbeiders en gezinsleden

Een vaste bijdrage per gezinslid

U bent zelf in Nederland verzekerd via de Zorgverzekeringswet en u heeft meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder die in een EU-/EER- of verdragsland wonen

Voor ieder meeverzekerd gezinslid bent u een vaste bijdrage verschuldigd van € 104,83 per maand x de woonlandfactor (voor Duitsland 0,731)

Voorbeeld
Heeft u een gezinslid in Duitsland wonen, dan bedraagt de vaste bijdrage € 104,83 x 0,731 =
€ 76,70 per maand.

Het CVZ zal de vaste bijdrage(n) via een factuur bij u in rekening brengen.

LET OP: omdat u zelf in Nederland bent verzekerd, betaalt u voor uzelf natuurlijk ook nog de (procentuele en nominale) premies voor de Zorgverzekeringswet en de AWBZ!

Meer informatie op www.droomhuis duitsland.com pagina Ziektekosten

Gepensioneerd/uitkeringsgerechtigd – Uw zorgverzekering in Duitsland

Naast een vaste ook een inkomensafhankelijke bijdrage

De pensioen- of uitkeringsinstantie zal de vaste bijdrage(n) inhouden. Heeft u meer dan één wettelijk(e) pensioen of uitkering, dan zal de vaste bijdrage alleen worden ingehouden op het/de eerst toegekende pensioen of uitkering. Mocht dat/die pensioen of uitkering echter te laag zijn om de bijdrage daarvan te kunnen inhouden, dan zal het CVZ zelf de bijdrage(n) via een factuur bij u in rekening brengen.

Bijdrage gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden

Inkomensafhankelijke bijdrage
Voor uzelf bent u daarnaast ook inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en AWBZ verschuldigd. Ook deze bijdragen worden berekend met behulp van de woonlandfactor.

Bijdrage Zorgverzekeringswet
Als uitgangspunt gelden de percentages, die u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen:
– 7,75% over loon, WAO-/WAZ-uitkering, Anw- en AOW-pensioen; en
– 5,65% over overige inkomsten (zoals bedrijfspensioen e.d.).

De bijdrage wordt niet alleen geheven over uw inkomen uit Nederland, maar ook over eventuele inkomsten uit een ander land. In totaal kan uw bijdrage worden berekend over maximaal € 33.427,-.
(alle bedragen vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,731 om op werkelijk te betalen bedragen te komen!)

Bijdrage AWBZ
Ook hier geldt als uitgangspunt het percentage, dat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen: 12,15% over het inkomen in de eerste en tweede belastingschijf (ook al bent u mogelijk niet in Nederland belastingplichtig).
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan hierop nog de algemene heffingskorting op worden toegepast (zie de website van de Belastingdienst). De bijdrage wordt niet alleen geheven over uw inkomen uit Nederland, maar ook over eventuele inkomsten uit een ander land. In totaal kan uw bijdrage worden berekend over maximaal € 33.485,-. (premie vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,731 om op daadwerkelijk te betalen bedrag te komen!)

NB: de zogenoemde “bijdrage AWBZ” is géén AWBZ-premie, maar een onderdeel van de totale bijdrage. Door toepassing van de woonlandfactor betaalt u immers alleen voor de zorg die u in uw woonland kunt ontvangen. Omvat die zorg veel zorg die in Nederland in de AWBZ is opgenomen, dan zal de totale factor hoger zijn dan voor landen waar AWBZ-zorg weinig voorkomt.

Belangrijk!!
De premie(s) díe uit onderstaande berekening(en) komen lijken erg hoog, houdt u er echter rekening mee dat u deze bijdragen ook betaalt als u in Nederland woont (waarbij de premie Awbz via de loonheffing worden geincasseerd). Door het toepassen van de ´Woonlandfactor´ bent u, in Duitsland wonend, goedkoper uit!

Voorbeeld 1
U woont samen met een meeverzekerd gezinslid in Duitsland u ontvangt een Nederlands AOW-pensioen van € 1000,- bruto per maand en u heeft geen andere inkomsten.
U betaalt:

2 x nominale premie € 104,83
7,75% inkomensafhankelijke bijdrage over Aow
12,15% Awbz bijdrage over Aow

Alles x woonlandfactor Duitsland = 0,731

De bijdrage voor uw gezinslid bedraagt:
– € 104,83 x 0,731 = € 76,70
De bijdragen voor uzelf bedragen:
– € 104,83 x 0,731 = € 76,70
7,75% x € 1000,- = € 77,50 x 0,731 = € 56,65 (Inkomens afh. bijdrage)
12,15% x € 1000,- = € 121,50 x 0,731 = € 88,82 (AWBZ)*
Totaal: € 298,87***

*Op uw AWBZ-bijdrage kunnen eventueel een of meer heffingskortingen van toepassing zijn.

Er is in bovenstaande berekening geen rekening gehouden met eventuele zorgtoeslag en aanvullende verzekering(en).

Voorbeeld 2
U woont samen met een meeverzekerd gezinslid in Duitsland. U ontvangt een Nederlands bedrijfspensioen van € 19.000 per jaar en AOW-pensioen van € 8000,- bruto per jaar. Uw partner heeft enkel AOW-pensioen van € 8.000 per jaar.
U betaalt:

Nominale premie € 104,83
5,65% inkomensafhankelijke bijdrage over pensioen (max. premieinkomen € 33.427,-)
7,75% inkomensafhankelijke bijdrage over Aow
12,15% Awbz bijdrage over alles (pensioen + Aow, max. premieinkomen € 33.485,-)

Berekening vermenigvuldigen met woonlandfactor 0,731!

Uw partner betaalt:

Nominale premie € 104,83
7,75% inkomensafhankelijke bijdrage over Aow
12,15% Awbz bijdrage over Aow

Berekening vermenigvuldigen met woonlandfactor 0,731!

Alles x woonlandfactor Duitsland = 0,731

De bijdrage voor uw gezinslid bedraagt per maand:
– € 104,83 x 0,731 = € 76,70
– 7,75% x € 8.000 x 0,731 gedeeld door 12 maanden € 37,76
– 12,15% x € 8.000 x 0,731 gedeeld door 12 maanden € 59,21
De bijdragen voor uzelf bedragen:
– € 104,83 x 0,731 = € 76,70
– 7,75% x € 8.000 x 0,731 gedeeld door 12 maanden € 37,76
– 5,65% x € 19.000 x 0,731 gedeeld door 12 maanden € 65,39
– 12,15% x € 27.000 x 0,731gedeeld door 12 maanden € 199,83 (AWBZ bijdrage)*
Totaal per maand voor u beiden: € 553,35***

*Op uw AWBZ-bijdrage kunnen eventueel een of meer heffingskortingen van toepassing zijn.

Er is in bovenstaande berekening geen rekening gehouden met eventuele zorgtoeslag en aanvullende verzekering(en).

Meer informatie op www.droomhuis duitsland.com pagina Ziektekosten

Nederlanders in Duitsland

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wonen er inmiddels meer dan 110.000 Nederlanders in Duitsland. In somige dorpen in de grensregio wonen meer Nederlanders dan Duitsers. Veelal ontstaan in sommige wijken enclaves, met name in nieuwbouwgebieden zoals in Bad Bentheim, Gildehaus, Emlichheim en Twist.
Dit mede door de aantrekkelijke prijzen voor kavels en de vrijheid om je eigen huis te ontwerpen

Een huis kopen en wonen in Duitsland

Een huis kopen en wonen in Duitsland, goed voorbereid en met goede begeleiding zonder kater!

Huizen in Duitsland zijn goedkoop, degelijk gebouwd en veelal rustig en landelijk gelegen. Neem daarbij het feit dat het ook nog eens (veel-) goedkoper is om in Duitsland een auto te rijden en de hypotheekrente in de meeste gevallen gewoon in Nederland kan worden afgetrokken, dan klinkt dit al gauw als een ´woonparadijs net over de grens´. Wat hierbij vaak vergeten wordt is dat ´net over de grens´ een ander land is, met andere gebruiken en gewoontes, een andere culturele en historische achtergrond en andere regels. Belangrijker nog: het is niet zomaar een verhuizing maar een emigratie hetgeen in veel gevallen ingrijpende gevolgen met zich meebrengt m.b.t. uw sociale zekerheid, belastingplicht, ziekenkostverzekering, etc.

Dit vraagt om een goede voorbereiding en, nog belangrijker, goede begeleiding en advies bij het kopen van een huis en emigreren naar Duitsland.

Algemeen gesproken zal een makelaar in Duitsland, of een Nederlandse makelaar met Duits onroerend goed in zijn aanbod, er voornamelijk in geïnteresseerd zijn u zo snel mogelijk een huis te verkopen, over de gevolgen voor uw sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, etc. zal hij u in de meeste gevallen niet kunnen adviseren.

Droomhuis Duitsland  – Een uniek Full Service concept!

Bij Droomhuis Duitsland pakken we de zaken anders aan dan veel andere makelaars:

  • Wij treden op als ´buffer´ tussen u en Duitse makelaars, adviseren u over de Duitse woningmarkt, behoeden u voor de valkuilen en kunnen u adviseren over het afsluiten van een hypotheek bij een Nederlandse- of Duitse bank.
  • Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid welke wij hebben bij het adviseren van onze landgenoten en realiseren ons terdege dat de informatie die wij u verstrekken deel kan uitmaken van uw besluitvorming. Een verantwoordelijkheid die wij serieus nemen!
  • Wij hanteren een directe, persoonlijke en betrokken benadering zonder flauwekul of uiterlijk vertoon.
  • Vrijblijvende, eerlijke en open communicatie i.p.v. interessante praatjes, u wilt toch graag écht weten hoe de zaken ervoor staan en wat de mogelijkheden zijn?
  • Wij maken het niet mooier dan het is: het voelt niet goed of uw persoonlijke situatie is niet ideaal voor een emigratie? Wij zeggen het tegen u in plaats van u een huis te verkopen en u aan uw lot over te laten.

Wij beschikken, als een van de weinig makelaars/adviseurs in de grensstreek, écht over de kennis welke benodigd is voor een soepele aankoop en emigratie naar Duitsland.

Droomhuis Duitsland, een ietwat andere makelaar en emigratieadviseur die UW tevredenheid als prioriteit stelt boven omzet. Wij willen dat U het ziet zitten en met optimisme een toekomst in Duitsland tegemoet kan zien want pas dan is ons werk geslaagd!

Bezoek onze website www.droomhuisduitsland.com voor uitgebreide emigratie informatie en een groot aanbod aan vrijstaande huizen in de grensstreek. Uw Droom is Onze Zorg!

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten