Posts Tagged: kinderbijslag in Duitsland

Elterngeld en Elternzeit in Duitsland

 
 

Elterngeld heet het geld dat de staat voor alle ouders overheeft die met verlof willen. Vele gelukzalig glimlachende moeders en vaders lopen er inmiddels met hun draagzakken en hun betaalde Elternzeit door het land. 

In de praktijk blijkt de Elternzeit daarom vooral prettig voor ambtenaren met vaste baan en een traditionele rolverdeling thuis, vindt ze. De man neemt dan twee maanden, zijn vrouw een compleet jaar, en betaald door de staat gaan ze fijn op vakantie naar Thailand. Dat de vrouw op haar werk ondertussen door anderen voorbij wordt gestreefd, lijkt er bij te horen - de hoofdzaak is dat ze gewoon weer op dezelfde plek terug kan keren.

Bron: Uitreksel uit een bericht van de auteur merlijn-schoonenboom Lees meer 

Vragen en antwoorden over het Elterngeld kunt u ook op de website van de Regering vinden  Lees meer


 Ondertussen hebben wel meer dan 8 miljoen moeders en vaders van het Elterngeld mogen genieten  !

Met uw kinderen naar Duitsland verhuizen ? Lees meer over het Duitse Schoolsysteem hier

 


Journalist en historicus Merlijn Schoonenboom was Duitsland-correspondent voor de Volkskrant tussen 2009 en 2012 en schrijft nu nog over dat land voor onder andere de Groene Amsterdammer en Duitslandweb. Hij woont en werkt in Berlijn. In 2013 verscheen zijn boek 'Waarom we ineens van de Duitsers houden 

Lees meer

Elterngeld

Wellicht spoedig minder Duitse kinderbijslag voor grenspendelaars?

02-03-2017 

De hoogte van de kinderbijslag in Duitsland is aangepast (zie rechter kolom

15-01-2017
Duits kabinetslid pleit voor een aanpassing van de Duitse kinderbijslag aan het niveau van de landen van herkomst. Aanleiding is de opvallende toename van het aantal ontvangers

Lovende woorden van nagenoeg alle kanten oogstte eind van het jaar de Duitse politicus Sigmar Gabriel, Minister van Economische Zaken en tevens voorzitter van de Sociaaldemocratische Partij (SPD). En wel voor iets, wat waarschijnlijk veel EU-buitenlanders die in Duitsland werken niet zo prettig zullen vinden.

Gabriel stelt namelijk voor om de hoogte van de kinderbijslag voor EU-buitenlanders die in Duitsland werken, maar waarvan de kinderen in het land van herkomst wonen, te beperken. De SPD-voorman vindt het niet meer dan billijk dat de hoogte van de kinderbijslag aangepast wordt aan het niveau dat van toepassing is in het land, waar de kinderen van deze groep werknemers wonen. En dat is in de meeste EU-landen lager, vaak wel meer dan € 100,00 per maand, overigens ook in Nederland.

De toekenning van de kinderbijslag geschiedt in Duitsland naar iets andere criteria dan in Nederland. Terwijl de hoogte van deze toeslag (stand 1 januari 2017) in Nederland naar leeftijdsgroepen wordt onderscheiden (0-5 jaar: € 198,38 per kwartaal, 6-11 jaar: € 240,89, 12-17 jaar: € 283,40) keert men in Duitsland voor de erste twee kinderen maandelijks € 192,00 uit, voor het derde kind € 198,00 en vanaf het vierde kind € 223,00. Neem je voor het gemak het Nederlandse gemiddelde van € 240, 89 als basis, betekent dat maandelijks pakweg € 80 kinderbijslag. Vergeleken met de € 192 per maand in Duitsland loopt het verschil makkelijk op naar meer dan € 100,00 per maand.

Tot nu toe wordt de kinderbijslag die in EU-landen als Nederland wordt betaald, verrekend met de door Duitsland toegekende kinderbijslag, dat wil zeggen dat Duitsland opkomt voor het verschil tussen de bovengenoemde bedragen. Omdat naar informatie van de Bundesagentur für Arbeit het aantal ontvangers van Duitse kinderbijslag verleden jaar plotseling opvallend is gegroeid (plus 54%), voelt Minister Gabriel nattigheid. Het vooruitzicht aanspraak te kunnen maken op Duitse kinderbijslag lokt volgens de SPD-voorman te veel mensen naar Duitsland, die willen profiteren van sociale voorzieningen zoals de kinderbijslag. Derhalve zijn pleidooi voor een aanpassing van de Duitse kinderbijslag aan het niveau van de landen van herkomst.

Mocht de SPD-politicus in de komende maanden voldoende steun voor zijn initiatief krijgen, gaan Nederlanders die in Duitsland werkzaam zijn, maar waarvan de kinderen in Nederland woonachtig zijn, dit in de portemonnaie voelen.

Met vriendelijke toestemming van: Rechtsanwalt-STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater Siemensstraße 31 D-47533 Kleve - Bron : www.strick.de

 

Update 11-09-2016

Uodate 2-03-2017 De hoogte van de kinderbijslag bedraagt in 2017 :

Kinder geld voor het eerste en tweede Kind  192 Euro
Voor het derde kind                                        198 Euro
Voor de vierde en nog meer kinderen             223 Euro


De laatste kinderbijslag stijging vond plaats in maart 2015. De vergoeding werd met terugwerkende kracht voor 2015 met 4 euro per kind per maand.verhoogt.

Kinderbijslag van 2011 tot 2016 Kindergeld:

Kindergeldtabelle: Informationen zur aktuellen Kindergeld-Höhe 

Bron: Infoportal Öffentlicher Dienst Website

Wat verandert er in Duitsland vanaf 1.01.2017

 1. Het "Kindergeld" (Kinderbijslag) zal vanaf 1 januari verhoogt worden  Lees meer
 2. Minimum loon  De "Mindestlohn"  zal verhoogt worden naar 8,84 bruto Meer info over werken in Duitsland  Lees meer
 3. Nieuwe ontvangst mogelijkheden voor radio en tv   DVB T2 De nieuwe standard  Lees meer
 4.  Rundfunkbeitrag (Kijk- en Luistergeld)  Vanaf 2017 kan / mag de GEZ ook incasso bureau´s inschakelen Lees meer over kijk- en luistergeld
 5. Wie recht heeft op een Duits pensioen (Rente) mag vanaf 1 juli 2017 1,5 tot 2% meer pensioen verwachten
 6. Aardgas zal volgens het portaal check24.de goedkoper worden daarentegen zal elektra duurder worden

  Met de beste wensen voor het nieuwe jaar !!

  Peter Sijsling     www.droomhuisduitsland.com

 Uw wilt misschien een vrijstaande woning bouwen in Duitsland ? Alles over bouwen in Duitsland op onze nieuwbouw pagina hier 

 

Kinderbijslag in Duitsland

Kinderbijslag uit Duitsland (Bron : SVB Link: )
In Duitsland krijgt u zonder aanvullende voorwaarden kinderbijslag voor uw kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Kinderen vanaf 18 jaar moeten wel aan aanvullende voorwaarden (zie hieronder) voldoen. U krijgt kinderbijslag voor uw eigen kinderen, maar ook voor een pleegkind, een stiefkind of een ander kind dat u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kind is. U krijgt de Duitse kinderbijslag per maand.
Kinderbijslag voor kinderen van 18 tot 25 jaar: aanvullende voorwaarden

In Duitsland kan de kinderbijslag in een aantal gevallen doorlopen tot uw kind 25 jaar is.

Voor uw kinderen van 18 tot 25 jaar krijgt u alleen kinderbijslag als uw kind:

op school zit of beroepsonderwijs volgt, of
is gestopt met een opleiding en binnen 4 maanden begint met een nieuwe opleiding, of
geen beroepsopleiding kan beginnen of voortzetten omdat er geen stageplaats is, of
een vrijwillig sociaal of ecologisch jaar doet, of
uw kind werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (dit geldt alleen voor kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar)

Kinderen van 18 jaar of ouder mogen met een bijbaantje niet meer dan € 8.004 per jaar bijverdienen. Als uw kind een hoger inkomen heeft, krijgt u dat hele jaar geen kinderbiislag. Als het kind in dat jaar 18 is geworden, wordt het maximale inkomen gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal maanden dat het kind ouder dan 18 is.

Voor gehandicapte kinderen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, geldt geen leeftijdsgrens. Ook na hun 25e blijven zij dus kinderbijslag krijgen.
Duitse kinderbijslag aanvragen

De Duitse kinderbijslag vraagt u zelf aan bij de Agentur für Arbeit (Familienkasse) in de regio waar uw werkgever is gevestigd. U heeft hier een verklaring van het Finanzamt. (Duitse belastingdienst) voor nodig, waarin staat welk deel van uw inkomen uit Duitsland komt.

Komt uw inkomen voor 90% of meer uit Duitsland, dan krijgt u kinderbijslag van de Bundesagentur für Arbeit in de regio waar uw werkgever is gevestigd.
Komt uw inkomen voor minder dan 90% uit Duitsland, dan krijgt u kinderbijslag van de Bundesagentur für Arbeit in Aken.

Informatie over de bedragen van de Duitse kinderbijslag vindt u op de website van de Bundesagentur für Arbeit. Link naar de website hier

Update 11-09-2016

Het "Kindergeld" is in Duitsland slechts licht gestegen. Slechts 2 euro per kind meer is er dit jaar. Deze lichte stijging is al bekend sinds de laatste verhoging-

De laatste kinderbijslag stijging vond plaats in maart 2015. De vergoeding werd met terugwerkende kracht voor 2015 met 4 euro per kind per maand.verhoogt.

Kinderbijslag van 2011 tot 2016 Kindergeld:

Kindergeldtabelle: Informationen zur aktuellen Kindergeld-Höhe 

Bron: Infoportal Öffentlicher Dienst Website

Het omstreden “Betreuungsgeld” is ongrondwettelijk

Het omstreden Betreuungsgeld, een subsidie voor ouders die hun kinderen niet naar de crèche brengen, is ongrondwettelijk. Dat heeft het Constitutioneel Hof vandaag bepaald. "Goed dat het weg is", schrijven Duitse media.
Bron duitsland instituut - Lees meer
Link opent in een nieuw venster

156H

Kinderbijslag en Elterngeld in Duitsland

Algemeen kinderbijslag

Verhuist u met uw gezin naar Duitsland dan blijft het recht op Nederlandse kinderbijslag bestaan zolang uw partner niet werkzaam is in Duitsland. Heeft uw partner géén eigen inkomen dan heeft zij recht op aanvullende Duitse kinderbijslag, omdat de Duitse kinderbijslag aanzienlijk hoger is dan de Nederlandse kinderbijslag. Indien uw partner in Duitsland gaat werken dan ontvangt zij de volledige Duitse kinderbijslag en vervalt het recht op de lagere Nederlandse kinderbijslag.
Werkt u en uw partner beiden in Nederland dan bestaat er vooralsnog alleen recht op Nederlandse kinderbijslag. Indien uw partner maar een bescheiden inkomen geniet dan zou dit een overweging kunnen  zijn om te stoppen...

Is de moeder zelf niet meer verplicht sociaal verzekerd in Nederland, dan bouwt zij in het geval van opvoeding Duitse Rente op (z.g. Kindererziehungszeiten max. 4 jaar).

Voor de kinderbijslag (Kindergeld) geldt als principe het werklandbeginsel, hetgeen wil zeggen dat het land waarin de grensarbeider werkt de kinderbijslag bij voorrang moet uitbetalen. Indien uw partner ook werkt dan kan er ’samenloop’ van Duitse en Nederlands kinderbijslag vinden. Om vast te stellen welke lidstaat hoeveel kinderbijslag moet betalen vindt er een ’samenloop-onderzoek’ plaats.

Voor de kinderbijslag geldt dus het werklandbeginsel. Dit betekent dat u recht heeft op de (lagere) Nederlandse kinderbijslag. Aangezien de Duitse kinderbijslag hoger is dan de Nederlandse, bestaat op grond van de Europese coördinatieverordening 1408/71 aanspraak op aanvullende Duitse kinderbijslag. Er wordt bijna altijd aangevuld het hoogste kinderbijslagniveau uitbetaald.

Werkt uw partner in Duitsland dan bestaat er een voorrangsrecht op Duitse kinderbijslag. Wanneer de Duitse kinderbijslag lager zou zijn dan de Nederlandse kinderbijslag, wat meestal niet het geval is, zou er een toeslag vanuit Nederland kunnen worden betaald.

Er kunnen zich de volgende gezinssituaties voordoen:

Grensarbeider Partner (1) Kinderbijslag
Werkt in loondienst (NL) werkt niet Nederlandse kinderbijslag plus Duitse aanvulling
Werkt in loondienst (NL) werkt in Duitse loondienst

volledige Duitse kinderbijslag
Werkt in loondienst (NL) Duitse werkloosheiduitkering

volledige Duitse kinderbijslag
Werkt in loondienst (NL) werkt als ’geringfügig Beschäfigte’ (Dui) Nederlandse kinderbijslag plus Duitse aanvulling**
Werkt in loondienst (NL) arbeidsongeschiktheidsuitkering(Duitse Rente) Nederlandse kinderbijslag plus Duitse aanvulling**
Werkt in loondienst (NL) werkt als zelfstandige Nederlandse kinderbijslag plus Duitse aanvulling**
Werkt in loondienst (NL) werkt in loondienst in Nederland Nederlandse kinderbijslag
Werkt in loondienst (NL) heeft géén partner (Alleinerziehende Mutter)

Nederlandse kinderbijslag(2)

**Aanvulling op Nederlandse kinderbijslag in de vorm van Teilkindergeld

Volg altijd de laatste ontwikkelingen over bovenstaand thema op onze blog

Opmerkingen

Het recht op Nederlandse en Duitse kinderbijslag geldt ook voor ongehuwd samenwonenden.
De grensarbeider (bijv. de Alleinerziehende Mutter) heeft geen recht op Teil Kindergeld.Wellicht heeft de andere ouder, indien deze in Duitsland sociale verzekerd is, recht op de Duitse aanvulling
Tarieven ‘Kindergeld’ vanaf jan 2010 (Kindergeld kunt u aanvragen bij het ´Arbeitsamt´)
1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind etc.
v.a. 2010 184 Euro 184 Euro 190 Euro 215 Euro

Recente berichten over dit thema:

Elterngeld

Als een ouder niet werkt of minder dan 30 uur werkt in Duitsland, bestaat er recht op Duits Elterngeld. Werkt uw partner niet dan bouwt deze gedurende vier jaar ‘premievrij’ Duits ouderdomspensioen op (Rente wegen Kindererziehung). Een Nederlandse vrijwillige AOW- en/of Anw-verzekering kan naast de Duitse Rentenversicherung bestaan. Het Duitse Elterngeld is overdraagbaar op de grensarbeider indien voldaan wordt aan de Duitse voorwaarde.

Sinds 1 januari 2007 is in Duitsland het “Erziehungsgeld” vervangen door het “Elterngeld”. Alle ouders zijn van deze toelage verzekerd, ook wanneer zij voor de geboorte geen betaalde baan hadden. Wie per week meer dan 30 uur werkt, heeft geen recht op “Elterngeld”. Deze toelage compenseert 67% van het netto inkomen van de opvoedende ouder tot een maximum van 1.800 euro. Het minimumbedrag is 300 euro. Het recht op deze toelage bestaat gedurende de eerste 14 levensmaanden van het kind. Wanneer voor de opvoeding van het kind twee ouders beschikbaar zijn, dan kan één ouder het “Elterngeld” voor niet meer dan 12 maande aanvragen. De tweede ouder kan voor nog eens twee maanden voor deze toelage in aanmerking komen indien deze ten behoeve van de opvoeding van het kind voor een periode twee maanden geheel of gedeeltelijk afziet van een inkomen uit arbeid. Alleenstaande ouders of opvoeders ontvangen het “Elterngeld” over de volledige periode van 14 maanden.
Bovenstaande rechtsvoorschriften hebben voor de grenspendelaar meerdere gevolgen. Eén van deze gevolgen is dat alleenstaande ouders/opvoerders, die in Nederland werken, geen aanspraak kunnen maken op “Elterngeld”. De toekenning van “Erziehungsgeld” leidt in de periode, dat daarop in Duitsland aanspraak bestaat, tevens tot een prioritair recht op “Kindergeld” (kinderbijslag). De situatie bij het ontvangen van “Elterngeld” is onzeker. Inmiddels is duidelijk geworden dat het “Elterngeld” beschouwd moeten worden als uitkering in de zin van de verordening (BMFSFJ/204, richtlijnen voor de BEEG). Dit impliceert dat werknemers, die in een ander EU/EER-land dan Duitsland of in Zwitserland wonen, recht op “Elterngeld” hebben.

Dit geldt echter niet voor degenen, die in Duitsland wonen en in een ander land werken. Een uitzondering hierop bestaat wanneer één van de ouders buiten Duitsland werkt en de andereouder geen betaalde baan heeft. Daarbij geldt als eis dat beide ouders verantwoording dragen voor de ouderlijke zorg, overigens zonder dat zij gehuwd moeten zijn. In dat geval kan aanspraak worden gemaakt op “Elterngeld”, eventueel op de betreffende verschilbedragen.

Berekeningen
Voor alle kinderen die na 1 januari 2007 worden geboren, wordt oudergeld voor een periode van 12 maanden betaald. De opvoedende ouder ontvangt maar liefst 67 procent van het laatste nettosalaris met een maximum van 1.800 euro per maand. Om vooral ook mannen te stimuleren aan de opvoeding mee te werken, kan men ook nog twee bonusmaanden in de vorm van Partnermonate verdienen. Maximale opbrengst: 25.200 euro.

Bent u productief in de voortplanting, dan kunt u de betaling van oudergeld over de lengte van jaren volhouden. Om u daartoe aan te sporen kent de wet een 'Geschwisterbonus'. Bij de geboorte van nog een kind binnen 36 maanden krijgt u een bonus van minimaal 75 euro tot maximaal 180 euro per maand.

De hoge kunst zal het echter zijn de ‘jackpot’ van deze regeling te kraken. Hiervoor moet u uw voortplantingsactiviteiten wel tot ongekende hoogte brengen en doelbewust meerlingen de wereld in helpen. Voor het tweede en elk verdere kind staat een bonus van 300 euro per maand.
Bovendien heeft elk kind het recht op Kindergeld ter hoogte van 154 euro per maand c.q. 179 euro vanaf het vierde kind.
Alle bedragen zijn belastingvrij en vrijgesteld van sociale premies; wel geldt er een progressievoorbehoud.

Voorbeeld

Om te oefenen een kind in 2007:
1.800 euro Elterngeld
154 euro Kindergeld
--------------------------
1.954 euro per maand netto x 12 = 23.448 plus optie van 2 Partnermonate

Tweeling in 2008:
1.800 euro Elterngeld
180 euro Geschwisterbonus
600 euro meerlingenpremie
462 euro Kindergeld
----------------------------------
3.042 euro per maand netto x 12 = 36.504 euro plus optie van 2 Partnermonate

TIP: Als u toch voornemens bent kinderen te krijgen, zou u uit financieel oogpunt kunnen overwegen naar Duitsland te verhuizen. In het kader van de financiële planning is het wel zaak het netto inkomen van de opvoedende ouder in de periode van twaalf maanden voor de bevalling zo hoog mogelijk te laten zijn (2.700 euro netto per maand is voldoende: 2700 x 67% = 1.809 euro).

Waar u Elterngeld kunt aanvragen vindt u hier

Blog

Blog : Emigreren naar Duitsland – Tips voor de emigratie naar Duitsland – Verhuizen naar Duitsland – Vertrek naar Duitsland

Selecteer een onderwerp en post uw commentaar of vraag
Volg hier steeds het laatste nieuws rond om uw mogelijke emigratie of gebruik de zoekfunctie op trefwoorden in het Duits of Nederlands

Recente berichten

 • Vuurwerk kopen in Duitsland – Het is weer zo ver
  Gecontroleerde chaos voor de supermarkten. Sinds vrijdagochtend is er vuurwerk te koop. Vuurwerk uit Duitsland is vooral populair bij Nederlanders. Heerlijk kerst vieren en dan naar Duitsland vuurwerk kopen… Vanaf 29 december zal het weer druk [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Met de auto of camper naar Duitsland
  Het diesel rijverbod in Duitsland Campers zijn erg populair, maar met het onbeperkte rijplezier kan in het nieuwe jaar voorbij zijn, omdat velen zullen worden beïnvloed door het diesel rijverbod. Het verbod op het besturen van Euro 4 voertuigen [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Zwarte Piet bestaat in Duitsland niet !
  Sinterklaas wordt vergezeld door verschillende andere hulpjes, afhankelijk van deelstaat en regio. In grote delen van Duitsland is Knecht Ruprecht de rechterhand van Sinterklaas. De bebaarde Ruprecht is meestal gestoken in een lange, bruine of [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Zonder winterbanden naar Duitsland ?
  Wie in Duitsland nu nog met zomerbanden rijdt riskeert een boete In Duitsland zijn winterbanden met het sneeuwvlok symbool, M+S banden en all weather banden (Ganzjahresreifen) toegestaan / verplicht . Het profiel van de banden moet minimaal 1,6 mm [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Nieuwbouw in Duitsland – Bouwen in Duitsland – 2 nieuwe woningen in planning
  Een huis in Duitsland bouwen in plaats van kopen ? Geplande woningen Comfortabel wonen in uw droomhuis in Duitsland op maat ! Het bouwen van een nieuwe woning op maat klinkt in eerste instantie als een dure onderneming. Zeker voor Nederlanders die [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Het “Baukindergeld” in Duitsland is er en kan nu aangevraagd worden.
  Heeft u dit jaar een eigen huis voor uw gezin gekocht of gebouwd en bent u al verhuisd? Of bent u van plan om een woning in Duitsland te kopen f nieuw te bouwen? Dan kunt u profiteren van het “Baukindergeld”. Het gaat hier om een overheidssubsidie [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Een groot deel van de kosten voor uw nieuwe woning in Duitsland – De verwarming
  Een groot deel van het energieverbruik van uw woning in Duitsland wordt besteed aan verwarming Dat is in Nederland ook niet anders maar Duitsland heeft meer mogelijkheden, subsidies en goedkope financieringen voor de energetische sanering van [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Oude elektronica gratis terug naar de winkel om de hoek ?
  Elektrogesetz 2017: wie apparatuur niet terugneemt, gaat op de bon – Update September 2018 “Elektroschrott”: nieuwe regels inzake verwijdering oude apparaten Op een enkele uitzondering na is de nieuwe regeling van toepassing op [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Ziektekostenverzekering voor Nederlandse pensionados in Duitsland
  Welke verzekeringen heb ik nodig wanneer ik in Duitsland ga wonen? [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Minimum loon in Duitsland
  Minimumloon (Mindestlohn) in Duitsland Update 08-09-2018 De verhoging van de minimumloon is besloten : Vanaf 1.januari 2019 naar 9,19 Euro Vanaf 1. januari 2020 naar 9,35 Euro Update 12-12-2017 – Bron. Met vriendelijke toestemming van  Strick [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Wat verandert er in 2019 in Duitsland ? Hier: Kinderbijslag / Kindergeld
  Verhoging kinderbijslag (Kindergeld) vanaf 1 juli 2019 Update 4-09-2018 Nieuwe regering – nieuwe cadeaus voor de kiezers… Voor het eerste en het tweede kind zal het “Kindergeld” dan 204,- Euro per kind bedragen, voor het [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Bij de aankoop van een kavel in Duitsland uitkijken of de aansluitkosten zijn voldaan
  Alvorens een perceel te kopen is het raadzaam bij de gemeente informatie in te winnen, of in de nabije toekomst wellicht de straat wordt hersteld of andere reparaties zijn gepland Bij aankoop van een kavel in Duitsland is het  geboden te toetsen of [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • De kosten koper in Duitsland
  Bij de aankoop van een huis in Duitsland moet u rekening houden met kosten koper( x% van de koopprijs) die per “Bundesland” en makelaar nogal verschillen Onderstaand een overzicht over de kosten koper per Bundesland. Een groot verschil [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • Zwangsversteigerung -De gedwongen verkoop
  De aankoop van vastgoed in een openbare veiling en het uitwinnen van zekerheden De aankoop van een perceel in een gedwongen verkoop is vaak een gunstige gelegenheid, maar er zijn risico’s aan verbonden Er zijn verschillende manieren waarop vastgoed [Lees meer -klik op bovenstaande link…]
 • De “Kirchensteuer” – de kerkbelasting (KiSt) in Duitsland
  Kerkbelasting is een belasting die de door de Duitse overheid erkende religieuze gemeenschappen bij hun leden mogen heffen Met de “Kirchensteuer” kunnen de kerken hun onkosten financieren. De belastingdienst van iedere deelstaat int de [Lees meer -klik op bovenstaande link…]

Post uw commentaar – uw email adres blijft onzichtbaar

Deel uw mening en uw ervaringen, blijf fair en gebruik het commentaar om op een goede manier feedback te geven of vragen te stellen

Archief

Recente reacties

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Een service van droomhuisduitsland.com

100 % onafhankelijk en steeds het laatste nieuws uit Duitsland voor Nederlanders die mogelijk naar Duitsland willen "verkassen"

Anonieme enquete :

U woont al in Duitsland ?

Laden ... Laden ...

Disclaimer

Wij hebben alle informatie op droomhuis duitsland met veel zorg samengesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is maar natuurlijk kan er wel ergens een foutje staan.  Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.

Elterngeld in Duitsland

Elterngeld

 

Recht op Elterngeld  hebben moeders en vaders die hun kinderen in Duitsland in het  huiselijke gezin verzorgen en minder werken dan 30 uur per week.

Dit geldt voor werknemers, ambtenaren, zelfstandigen, werklozen, studenten en stagiairs die in Duitsland werken.

Vanaf de geoorte van uw kind kunnen de ouders 14 maanden lang en deel van hun laatste loon  (67%) van de thuisblijvende ouders ontvangen.

Vanaf Juli 2015 geldt ook heet nieuwe “Elterngeld plus”

Lees meer

 

Met kind(eren) in Duitsland wonen : Betreuungsgeld – Wat zijn de voorwaarden

Is uw kind na 31 juli 2012 geboren dan kunt u Betreuungsgeld in Duitsland krijgen. Wanneer krijgt u Betreuungsgeld?
U krijgt € 100 per kind, per maand Betreuungsgeld voor maximaal 22 maanden, als:

-u geen Elterngeld meer ontvangt;
-u uw kind zelf verzorgt en opvoedt;
-uw kind niet naar een openbaar gefinancierde dagopvang, crèche of gastouderopvang gaat; en
-uw inkomen in het kalenderjaar vóór de geboorte van uw kind minder dan €500.000 (beide ouders) of €250.000 (alleenstaande ouder) bedraagt.

Meer Duitstalige informatie kunt u hier vinden LINK

Bron: grensinfopunt.nl

Lees meer over kinderbijslag en "Elterngeld" Lees meer

Tip : Toets ook kinderbijslag onder "Zoeken in het blog" voor meer informatie

Wonen in Duitsland met kinderen – Kinderbijslag

Alle externe links op deze pagina openen in een nieuw venster!

In Nederland kennen we de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. In Duitsland kennen we het Kindergeld. Mogelijk heeft u recht op toeslagen in beide landen, of worden toeslagen met elkaar verrekend.

Hoe weet ik of ik recht heb op een Nederlandse of Duitse toeslag?

Nederland: Kinderbijslag.

Of u dit krijgt is onder andere afhankelijk van waar u en de andere ouder van de kinderen wonen en werken. De Nederlandse Kinderbijslag ontvangt u van de SVB. Meldt u zich altijd bij de SVB en bij de Duitse Familienkasse van de Agentur für Arbeit zodra u over de grens gaat werken.

Nederland: Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag
Als u in Nederland gaat werken, heeft u mogelijk recht op een Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag. Deze toeslagen ontvangt u van de Nederlandse Belastingdienst. U moet ze daar ook aanvragen. Gaat u in Duitsland werken, dan moet u dit melden bij de Belastingdienst. U heeft dan waarschijnlijk geen recht meer op de Nederlandse toeslagen.

Duitsland: Kindergeld
Of u Kindergeld krijgt is onder andere afhankelijk van waar u en de andere ouder van de kinderen wonen en werken. Kindergeld ontvangt u in Duitsland van de Familienkasse van de Agentur für Arbeit. Meldt u zich altijd bij de SVB en bij de Duitse Familienkasse van de Agentur für Arbeit zodra u over de grens gaat werken.

Bron: Startpunt Grensarbeid – http://www.startpuntgrensarbeid.nl (opent in nieuw venster)