Maandelijks archief: januari 2011

U wilt in Duitsland bouwen ?

U wilt een nieuw huis in Duitsland bouwen en u hebt vragen ?

Post hier uw vragen en kijk naar onze referenties hier

emmel_teras

Vermijden van risico´s bij de aankoop

Vermijden van risico´s bij de aankoop van een huis in Duitsland door een boutechnische keuring, lees meer:

www.huisinduitsland.com/de/0__31_1_41/algemene-informatie-actueel.html

Een bericht van www.huisinduitsland.com

Kopen en wonen in Duitsland

Er is een nieuwe versie van het handboek  kopen en wonen in Duitsland verschenen

hypotheek in duitsland

Een hypotheek in Duitsland kan best wel verwarring opbrengen. Wat is beter: een Duitse bank of een Nederlandse bank kiezen? Welke voor- en nadelen bestaan er? Welke mogelijkheiden bieden Nederlandse banken bij een hypotheek in duitsland? Krijg ik ueberhaupt een hypotheek in Duitsland bij mijn huidige bank? Als huizenkoper in Duitsland komt u allerlei zaken tegen, die geheel nieuw voor u zijn. Bij een hypotheek in Duitsland via een Duitse bank is bijvoorbeeld een taxatie vaak helemaal niet nodig. Dat maakt het dikwijls tot een ingewikkelde aangelegenheid wat over het algemeen voor u onbekend terrein betekend. Alle vragen een hypotheek in Duitsland betreffend zijn ook niet zo uit de mouw te schudden omdat elk geval indiviedueel om aandacht vraagt.

In Duitsland zijn er hypotheekformen, die in nederland niet bekend zijn en vice versa. Hier is zeker goed advies van adviseurs, die beide kanten kennen en onafhankelijk advies geven, gevraagd.

kopen in duitsland

Een huis kopen in Duitsland is niet alleen verhuizen.  U krijgt het te maken met allerlei zaken die geheel nieuw voor u zijn. Omdat een huis kopen in duitsland heel anders afloopt dann in nederland, is het belangrijk een goede stappenplan te maken. Ook goed om te weten, als men een huis wil kopen in duitsland, is bijvoorbeeld dat men eigenlijk geen voorlopige koopcontracten kennt, zoals het in nederland wel het geval is. Bij het kopen in duitsland kunnen in het koopcontract wel afspraken gemaakt worden om diverse dingen te regelen, maar hier moet goed opgelet worden dat deze dann ook bijvoorbeeld door de hypotheekverstrekker akkoord verklaard word.

Het is dus verstandig bij het kopen in duitsland goed voorbereid te zijn. Als u niet helemaal zeker bent kunt u beter een onafhankelijke adviseur aan de hand nemen. Deze helpt u bij het kopen van een huis in duitsland een waarschuwd voor valkuilen die u tegen kunt komen. En dat kan ook zonder extra kosten. Wij zeggen bewust “onafhankelijke adviseur” omdat veel makelaars zeggen dat zij onafhankelijk zijn bij het kopen in duitsland, maar dat klopt vaak niet helemaal. Deze makelaars zijn aan- een verkoopmakelaars en moeten dus de koper en de verkoper tevreden stellen. Het systeem hoe makelaars werken is ook heel anders dan in nederland. In nederland geeft men meestal opdracht an een makelaar, die het huis in de verkoop neemt. Deze onderneemt dan diverse akties en hij kann de kosten die hij bijvoorbeeld voor de reclame maakt van de verkoper terugvragen. Hij ontvangt dan een provisie bij succesvole verkoop. In Duitsland werkt dit anders, hier geven de mensen die hun huis verkopen willen, vaak de opdracht aan merdere makelaars. Deze makelaars nemen dann de kosten voor reclame etc. op hun eigen rekening en kunnen niet eens zeker zijn, dat hun het huis dann ook verkopen. Dus het risico is grooter en ligt bij de makelaar. Vandaar is de provisie ook hoger. Onze mening hierover is, dat het beter is ook in Duitsland maar een makelaar aan de hand te nemen, die het huis in de verkoop neemt. Deze heeft dann een veel grotere belangstelling en onderneemt zeker ook meer aktie als anders.

Kopen in duitsland altijd via een aankoopmakelaar. Er zijn heel weinig instanties die onafhankelijk werken. De collegas van droomhuisduitsland.com werken alleen als aankoopmakelaar. Dat betekend, dat hun alleen maar voor de kopende partij werken. Er bestaan afspraaken met diverse verkoopmakelaars om ook hun huizen te verkopen. Het aanbod is zo veel grooter en het leuke is, dat het niet eens extra kosten mee brengt, omdat de provisie op een bepaalde manier verdeelt word.

Website voor advies over werken of wonen in Duitsland

Minister Donner van SZW heeft onlangs samen met minister Laumann van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen in Venlo de internetportal www.startpuntgrensarbeid.nl gelanceerd. Deze site voorziet mensen die in Nederland of Duitsland wonen en aan de andere kant van de grens werken van antwoorden op praktische vragen.

In Nederland werken ongeveer 45.000 mensen die wonen in Duitsland. Naar schatting zijn er 10.000 mensen die in Duitsland werken en in Nederland wonen.

Via de portal kunnen deze grensarbeiders informatie krijgen over bijvoorbeeld belastingen en sociale zekerheid. Ook biedt de website, via een checklist, individuele informatie en verwijst het naar persoonlijke adviseurs en betrokken instanties, zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Een huis kopen en wonen in Duitsland ?

Steeds meer mensen verhuizen naar Duitsland, de reden? Veelal geld, goedkopere huizen, auto’s, verzekeringen, gemeentelijke heffingen, meer kinderbijslag, etc. Wij geven hierover regelmatig advies, ook op onze website www.droomhuisduitsland.com vindt u over uiteenlopende onderwerpen veel informatie.

Als u in Nederland blijft werken is het verhaal fiscaal niet zo ingewikkeld, u behoudt veelal gewoon uw belastingvoordeel op uw hypotheekrente en hoeft in Duitsland geen/beperkt belasting te betalen, u moet wel aangifte in Duitsland doen. Het Finanzamt helpt u hierbij graag en veelal best deskundig. De echte gevolgen zijn van praktische aard, u emigreert immers wel naar het buitenland.

Algemeen

U schrijft zich uit bij uw Nederlandse gemeente en schrijft zich in bij de Duitse gemeente, een verblijfsvergunning is niet meer nodig. Eigenlijk niet anders dan een verhuizing binnen Nederland.

Jaar van emigratie

In het jaar van emigratie zijn een aantal fiscale zaken van belang:

U moet een zogenaamd M biljet invullen, hierdoor weet de belastingdienst dat u emigreert. Op basis van deze aangifte krijgt u een zogenaamde conserverende aanslag. Dit is een aanslag die u niet hoeft te betalen als u zich niet misdraagt. De aanslag wordt opgelegd over Nederlandse pensioenen, lijfrenten, etc.
U kunt ervoor kiezen om behandeld te worden als binnenlands (Nederlands-) belastingplichtige waardoor hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Let op, het is afhankelijk van uw inkomen of u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie vindt u op onze website onder de tab ´Belasting´
Bekijk of het te overwegen is bepaalde polissen af te kopen respectievelijk eerder te laten uitkeren
Als u in Duitsland woont blijft u in Nederland belastingplichtig voor uw Nederlandse salaris, AOW of ambtenaren pensioen en eventueel in Nederland gelegen onroerend goed.

Verzekeringen

De verzekeringen in Duitsland zijn feitelijk gelijk als in Nederland, derhalve uw normale opstal, brand, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is een rechtsbijstandverzekering aan te bevelen; Duitsers procederen sneller dan Nederlanders. De ziektekostenverzekering blijft in stand, vraag wel bij uw verzekeraar om een E 106 formulier. Overleg ook even over de risico’s van AWBZ zorg voor uw gezinsleden.

Nadelen

Er zijn een aantal nadelen die bij uw emigratie moeten worden meegewogen

Uitkeringen (WW, bijstand, etc) zijn in Duitsland lager.
Hypotheek verkrijgen is lastiger en makelaarskosten zijn veelal hoger (overdrachtbelasting daarentegen weer lager waardoor totale kosten koper niet (veel) hoger uitvallen als in Nederland).
Bureaucratie bij gemeenten en andere overheidsdiensten is ongeveer hetzelfde als in Nederland
Duitsers zijn geen Nederlanders; dit kan ook een voordeel zijn
Conclusie

Ga niet (alleen) om het geld en de voordelen verhuizen, u emigreert daadwerkelijk. Ook al is het vlak over de grens. Weet wat uw financiële draagkracht is! Nederlandse banken (Soms nog wel eens de Rabobank….) verstrekken geen hypotheek op Duits onroerend goed, wij kunnen u behulpzaam zijn inzicht te krijgen in uw mogelijkheden m.b.t. het kopen van een huis in Duitsland.

Ga ook eens met een makelaar praten zodat u weet wat de verkoopkansen van uw huidige woning zijn en binnen hoeveel tijd u kunt verwachten deze te kunnen verkopen. Een mooi huis in Duitsland vinden is niet het probleem, het aanbod is groot en de prijzen laag!

Weet u wat u kunt besteden, verdiep u dan eens in de verschillende regio’s in de grensstreek en het verloop van de prijzen, internet (www.droomhuisduitsland.com) kan u hierbij behulpzaam zijn. Ga eens sfeerproeven in een dorp, binnenstad, restaurants, etc.

Een overweging….
In ons aanbod vindt u koophuizen in het grensgebied van de provincies Groningen tot Brabant. Het prijsverloop zal u hierbij opvallen, hoe zuidelijker u de grens over gaat, hoe duurder de woningen…. In het grensgebied bij Arnhem/Nijmegen zijn de huizen inmiddels flink duurder geworden omdat zich daar inmiddels al heel veel Nederlanders hebben gevestigd. Of dit fenomeen zich zal uitbreiden naar het noorden is op dit moment niet te voorspellen. Zeker is wel dat, als deze tendens zich doorzet tot in deze regio (noordelijk Emsland en Ostfriesland), er een moment zal aanbreken dat ook hier de prijzen sterker zullen gaan stijgen dan nu het geval is. Op dit moment kan het zeker de moeite waard blijken te zijn om wat verder naar het noorden te kijken en wat verder naar uw werk in Nederland te rijden. Wilt u dit niet ? Goedkoper als in Nederland is het natuurlijk altijd!

In Duitsland wonen, ook voor u?

Kijk en vergelijk…. Klik hier! www.huisinduitsland.com

Wij wensen u veel succes !

Wijzigingen wetgeving per 1 januari 2011 m.b.t. woningmarkt

Per 1 januari zijn verschillende regelgevingen en belastingregels met betrekking tot de woningmarkt in Nederland veranderd, een aantal van deze punten zijn ook voor het kopen van een huis in Duitsland van belang.

Verruiming vrijstelling overdrachtsbelasting
Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen 12 maanden voor de tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de nieuwe en de oude koopsom. De verruiming vervalt per 2012.

Lager btw-tarief (vanaf 1-10-2010)
Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van 19%. Het lage btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen. De toepassing van het lage btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie van woningen is een van de tijdelijke maatregelen voor de woningmarkt. Deze maatregel geldt echter niet als het gaat om de renovatie van woonboten en woonwagens.

Verlenging regeling dubbele lasten
Voor mensen die tijdelijk te maken hebben met twee woningen omdat bijvoorbeeld de nieuwe woning al is aangekocht maar de oude woning nog niet is verkocht geldt de regel dat men een periode recht heeft op aftrek van de hypotheekrente van beide woningen. Deze periode wordt tijdelijk verlengd van twee naar drie jaar. De regeling is bedoeld voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten. Na 2012 wordt de maximale termijn weer twee jaar.

Hypotheekrenteaftrek na verhuur
De regeling waarbij men na een periode van verhuur van de voormalige eigen woning weer recht heeft op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt tot eind 2012.

Minder hypotheekkrediet voor tweeverdieners met laag inkomen
Bij tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van € 35.000 per jaar daalt het leenbedrag per 1 januari 2011 van € 160.000 naar € 129.000. Bij eenverdieners met een inkomen van
€ 35.000 daalt het maximale leenbedrag van € 167.000 naar € 160.000.

Sociaal inkomen
Per 1 januari 2011 gaat de Europese richtlijn in, waardoor alleen mensen met een inkomen tot 33.614 euro recht hebben op een sociale huurwoning. Mensen die meer verdienen moeten of naar vrije sector huur of een huis kopen.

Eigen woningschuld doorgeven aan de belasting
Banken en verzekeraars zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht gegevens over eigenwoningschulden te verstrekken aan de Belastingdienst.

Hypotheekaftrek voor vertrekkende partner
Vanaf 1 januari 2011 vervalt het fiscaal partnerschap voor gehuwden wanneer ze een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank hebben ingediend en niet meer op hetzelfde adres wonen.

EPC nieuwbouw woningen naar 0,6
De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen gaat van 0,8 naar 0,6.

Wijzigingen btw-wetgeving privégebruik onroerende zaken
De btw-wetgeving voor panden die zowel privé als zakelijk worden gebruikt wijzigt per 1 januari 2011.

Monumenteigenaar kan eenvoudiger subsidie aanvragen
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf 15 januari 2011 eenvoudiger een zogeheten instandhoudingssubsidie aanvragen. Dat kan via het vernieuwde Brim, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, dat per 1 januari in werking treedt.

Invoering werkkostenregeling
Per 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling in werking. Deze regeling heeft de bedoeling om het eenvoudiger te maken voor werkgevers om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te doen.

Onderhoud monumenten vergunningsvrij
Staatssecretaris Zijlstra van het ministerie van Onderwijs heeft een wetswijziging ingediend waardoor geen vergunning is vereist voor het wijzigen van een rijksmonument of gemeentelijk monument. De monumenteigenaar hoeft door de wetswijziging geen vergunning aan te vragen voor het verrichten van interne verbouwingen, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak of het neerzetten van een erfscheiding in de achtertuin. Voorwaarde is dat de monumentale waarde van het beschermde monument niet wordt aangetast. Het is aan de eigenaar om te beoordelen of zijn verbouwingsplan binnen deze regels past.

Bron: NVM Portaal

Wetgeving 2011

Wetgeving 2011
Wijzigingen wetgeving per 1 januari 2011 m.b.t. woningmarkt
Per 1 januari zijn verschillende regelgevingen en belastingregels met betrekking tot de woningmarkt veranderd. De NVM heeft ze kort en bondig op een rijtje gezet:
Verruiming vrijstelling overdrachtsbelasting
Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen 12 maanden voor de tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de nieuwe en de oude koopsom. De verruiming vervalt per 2012.
Lager btw-tarief (vanaf 1-10-2010)
Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van 19%. Het lage btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen. De toepassing van het lage btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie van woningen is een van de tijdelijke maatregelen voor de woningmarkt. Deze maatregel geldt echter niet als het gaat om de renovatie van woonboten en woonwagens.
Verlenging regeling dubbele lasten
Voor mensen die tijdelijk te maken hebben met twee woningen omdat bijvoorbeeld de nieuwe woning al is aangekocht maar de oude woning nog niet is verkocht geldt de regel dat men een periode recht heeft op aftrek van de hypotheekrente van beide woningen. Deze periode wordt tijdelijk verlengd van twee naar drie jaar. De regeling is bedoeld voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten. Na 2012 wordt de maximale termijn weer twee jaar.
Hypotheekrenteaftrek na verhuur
De regeling waarbij men na een periode van verhuur van de voormalige eigen woning weer recht heeft op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt tot eind 2012.
Minder hypotheekkrediet voor tweeverdieners met laag inkomen
Bij tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van € 35.000 per jaar daalt het leenbedrag per 1 januari 2011 van € 160.000 naar € 129.000. Bij eenverdieners met een inkomen van
€ 35.000 daalt het maximale leenbedrag van € 167.000 naar € 160.000.
Sociaal inkomen
Per 1 januari 2011 gaat de Europese richtlijn in, waardoor alleen mensen met een inkomen tot 33.614 euro recht hebben op een sociale huurwoning. Mensen die meer verdienen moeten of naar vrije sector huur of een huis kopen.
Eigen woningschuld doorgeven aan de belasting
Banken en verzekeraars zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht gegevens over eigenwoningschulden te verstrekken aan de Belastingdienst.
Hypotheekaftrek voor vertrekkende partner
Vanaf 1 januari 2011 vervalt het fiscaal partnerschap voor gehuwden wanneer ze een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank hebben ingediend en niet meer op hetzelfde adres wonen.
EPC nieuwbouw woningen naar 0,6
De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen gaat van 0,8 naar 0,6.
Wijzigingen btw-wetgeving privégebruik onroerende zaken
De btw-wetgeving voor panden die zowel privé als zakelijk worden gebruikt wijzigt per 1 januari 2011.
Monumenteigenaar kan eenvoudiger subsidie aanvragen
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf 15 januari 2011 eenvoudiger een zogeheten instandhoudingssubsidie aanvragen. Dat kan via het vernieuwde Brim, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, dat per 1 januari in werking treedt.
Invoering werkkostenregeling
Per 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling in werking. Deze regeling heeft de bedoeling om het eenvoudiger te maken voor werkgevers om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te doen.
Onderhoud monumenten vergunningsvrij
Staatssecretaris Zijlstra van het ministerie van Onderwijs heeft een wetswijziging ingediend waardoor geen vergunning is vereist voor het wijzigen van een rijksmonument of gemeentelijk monument. De monumenteigenaar hoeft door de wetswijziging geen vergunning aan te vragen voor het verrichten van interne verbouwingen, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak of het neerzetten van een erfscheiding in de achtertuin. Voorwaarde is dat de monumentale waarde van het beschermde monument niet wordt aangetast. Het is aan de eigenaar om te beoordelen of zijn verbouwingsplan binnen deze regels past.

Winschoten krijgt ‘Duits’ paspoortloket

In Duitsland wonende Nederlanders kunnen in de loop van het jaar 2011 voor paspoortzaken naar een speciaal loket op het stadhuis in Winschoten. De gemeente Oldambt is na Enschede en het Limburgse Echtsusteren de derde gemeente in Nederland die deze service aanbiedt.

Nederlanders woonachtig in Duitsland moeten voor paspoortzaken nu nog naar de ambassade in Berlijn of de consulaten in Düsseldorf of München. Oldambt verwact dat een bezoekje aan het stadhuis wordt gecombineerd met shoppen in de binnenstad. “Kortom we verwachten een economische spin-off”, zegt wethouder Klaas van Leeuwen.

Voor meer informatie:

Gemeente Oldambt

Johan Modastraat 6
Postbus 175
9670 AD Winschoten

Telefoon: (0597) 48 20 00
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl
www.gemeente-oldambt.nl

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten