Berichten in categorie: Financiering in duitsland

Financiering van een huis in Duitsland ?

Financiering van een huis in Duitsland - een hypotheek bij een Duitse bank ?

Soorten hypotheken: Er zijn verschillende soorten hypotheken in Duitsland, waaronder annuïtaire leningen (aflossingsvrije leningen) en bulletleningen. Bij annuïtaire leningen worden zowel de rente als de aflossing in constante maandelijkse termijnen betaald, terwijl bij bulletleningen de aflossing pas aan het einde van de looptijd plaatsvindt.

Rente: De hoogte van de hypotheekrente kan van verschillende factoren afhangen, waaronder de huidige economische situatie en de kredietwaardigheid van de lener. De rente kan variabel of vast zijn.

Aflossing: In de regel is de looptijd van een hypotheek in Duitsland tussen de 5 en 30 jaar. De aflossingstermijnen kunnen variëren afhankelijk van de overeenkomst tussen de kredietverstrekker en de kredietnemer.

Onderpand: Hypotheken worden meestal gedekt door het bijbehorende eigendom van het onroerend goed. Als de kredietnemer in gebreke blijft, kan de kredietverstrekker beslag leggen op het onroerend goed om zijn vorderingen veilig te stellen.

Het is belangrijk op te merken dat de wet- en regelgeving met betrekking tot hypotheken en financiering van tijd tot tijd kan veranderen. Als u informatie nodig hebt over hypotheken in Duitsland voor het jaar 2023, raad ik u aan om actuele bronnen te raadplegen, zoals banken, financiële instellingen of deskundigen op dit gebied.

Financiering voor de aankoop van een huis: welke documenten verwacht de bank van de klant

Wanneer u een vastgoedfinanciering in Duitsland aanvraagt, verwachten banken meestal een aantal documenten om uw kredietwaardigheid te controleren en de waarde van het vastgoed te beoordelen. Hier zijn de meest voorkomende documenten die u moet indienen:

 1. persoonlijke documenten
  Identiteitskaart of paspoort: Voor identificatiedoeleinden.
  Registratiebewijs: Bewijs van uw woonplaats.
  Fiscaal identificatienummer: Voor belastingdoeleinden.
 2. bewijs van inkomen
  Loonstroken: Meestal de laatste drie loonstroken.
  Arbeidsovereenkomst: Een kopie van uw huidige arbeidsovereenkomst.
  Inkomstenbelastingoverzichten: De laatste twee tot drie jaar.
  Zelfstandigen/freelancers: Huidige balansen, winst- en verliesrekeningen en belastingaanslagen.
 3. financiële documenten
  Bankafschriften: De laatste drie maanden.
  Bewijs van vermogen: Bewijs van spaargeld, aandelen, fondsen, eigendom van onroerend goed, enz.
  Schufa-informatie: Bewijs van kredietwaardigheid in de vorm van een Schufa-zelfverklaring.
 4. documenten met betrekking tot onroerend goed
  Koopcontract: Voorlopig koopcontract of reserveringsovereenkomst.
  Onroerend goed exposé: Informatie over het onroerend goed, locatie, plattegrond, inrichting, enz.
  Kadastraal uittreksel: Actueel uittreksel uit het kadaster met daarop de eigendomsstructuur en eventuele lasten.
  Bouwvergunning: Als het een nieuwbouwwoning betreft.
  Woonoppervlakteberekening: Lijst van de woonoppervlakte van de woning.
  Energieprestatiecertificaat: Document over de energie-efficiëntie van het pand.
 5. overige documenten
  Verzekeringsbewijzen: Informatie over bestaande verzekeringspolissen, zoals een overlijdensrisicoverzekering.
  Bewijs van eigen vermogen: Bewijs van het eigen vermogen dat u inbrengt.
  Speciale vereisten
  Afhankelijk van de bank en uw individuele situatie kunnen aanvullende documenten vereist zijn. Het is altijd raadzaam om direct aan de bank te vragen welke specifieke documenten vereist zijn om het aanvraagproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voorbereiding en organisatie
Documentenmap: Leg alle documenten klaar in een overzichtelijke map.
Digitaliseren: Scan alle documenten en sla ze digitaal op, zodat u ze indien nodig snel bij de hand hebt.
Kopieën: Maak kopieën van alle belangrijke documenten.
Het tijdig en volledig aanleveren van de vereiste documenten kan het financieringsproces aanzienlijk versnellen en uw kansen op een gunstige kredietbeslissing vergroten.

Financiering van een huis in Duitsland ?

Financiering van een huis in Duitsland - een hypotheek bij een Duitse bank ?

Algemene informatie over hypotheken in Duitsland

Soorten hypotheken: Er zijn verschillende soorten hypotheken in Duitsland, waaronder annuïtaire leningen (aflossingsleningen) en bulletleningen. Bij annuïtaire leningen worden zowel de rente als de aflossing in constante maandelijkse termijnen betaald, terwijl bij bulletleningen de aflossing pas aan het einde van de looptijd plaatsvindt. (Bv via een “Bausparvertrag of een levens verzekering))

Rente: De hoogte van de hypotheekrente kan afhangen van verschillende factoren, waaronder de huidige economische situatie en de kredietwaardigheid van de lener. Rentevoeten kunnen variabel of vast zijn.

Aflossing: In de regel is de looptijd van een hypotheek in Duitsland tussen 5 en 30 jaar. De aflossingstarieven kunnen variëren afhankelijk van de overeenkomst tussen de kredietverstrekker en de kredietnemer.
De maximale hoogte van een Duitse hypotheek is gebonden aan het netto inkomen. De maandlasten (Aflossing en rente) mogen sowieso niet hoger zijn dan 30% van het netto maand inkomen zijn. Ook moet u nu al kunnen aantonen dat u in staat bent om ook na uw pensioneering de maandlasten nog te kunnen betalen. Dit indien de toekomstige financiering tot na uw 67e loopt

Onderpand: Hypotheken worden meestal gedekt door het bijbehorende onroerend goed. Als de lener in gebreke blijft, kan de geldschieter beslag leggen op het onroerend goed en / of zijn persoonlijk vermogen om zijn vorderingen veilig te stellen.

De banken bekijken de persoonlijke situatie van de klant, het netto inkomen en ook naar het huis wat u wilt kopen en leggen daarna pas de hoogte van de rente en het benodigde eigen geld vast

Het is belangrijk op te merken dat wetten en regels met betrekking tot hypotheken en financiering van tijd tot tijd kunnen veranderen. Wij helpen u graag

Indien gewenst kunnen wij voor u een financiering bij Duitse banken aanvragen – uiteraard geheel vrjblijvend en met geen kosten of verlichtingen voor u verbonden

Meer weten over de financiering van een huis in Duitsland ?

Voor een voor u geheel vrijblijvende hypotheek aanvraag : Stuur een mail om het aanvraag formulier te ontvangen.

 De aanvraag is met geen enkele kosten of verplichtingen voor u verbonden

Contactformulier

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Boeterente bij vervroegde aflossing van uw hypotheek in Duitsland

  Boeterente van uw hypotheek berekenen

  Het mooie Duitse woord "Vorfälligkeitsentschädigung " Dat kan nog wel eens erg duur worden als u uw hypotheek vervroegd wilt (..of moet)aflossen

  Wettelijk: De boete voor vervroegde aflossing (VFE = Vorfälligkeitsentschädigung) is de vergoeding voor de onvoorziene aflossing van een lening gedurende de rentevastperiode. Indien de contractueel overeengekomen lening nog niet is uitbetaald, wordt dit een niet-uitbetalingsvergoeding genoemd.

  De vooruitbetalingsstraf bezet herhaaldelijk de rechterlijke macht tot aan het Federale Hooggerechtshof. Dit betreft met name de manier waarop financiële instellingen hun verliezen berekenen. Als algemene regel moeten banken en spaarbanken zorgen voor transparantie; de klant moet de berekening van de vordering kunnen begrijpen. Daarnaast zijn in de jurisprudentie een aantal richtsnoeren vastgelegd die de banken in acht moeten nemen bij de berekening van vorderingen wegens niet-nakoming van de betalingsverplichtingen. Bij de berekening van de boete voor vervroegde aflossing moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met bijzondere terugbetalingsrechten
  Bij het centrum voor consumenten advies ( Die Verbraucherzentrale) kunt u een formulier downloaden waarmee u bij de bank een exacte afrekening kunt aanvragen (Link opent in een nieuw venster )

  In de wolken ? Bereid u goed voor eer dat u op huizenjacht in Duitsland gaat. Wij helpen u graag !

  Een service van :

  Uw aankoop makelaar in Duitsland

  Actuele rentenstanden van hypotheken in Duitsland

  In Duitsland zijn de rentetarieven lager dan in Nederland , vaak scheelt het 1% ! U moet er wel rekening mee houden dat de banken de hoogte van de rente aanpassen aan het risico.
  De hoogte van de rente wordt bepaald door vele factoren . De twee belangrijkste zijn de looptijd van de rente vast periode en de hoogte van het eigen geld dat u in de financiering wilt of kunt inbrengen
  Houd er rekening mee dat de voorwaarden onder andere afhangen van uw persoonlijke situatie, van het netto leenbedrag en de postcode van het financieringsobject en/of de woonplaats van de aanvrager.

  Gemiddelde Hypotheek rente in Duitsland per  07-09-2019

  5 jaar vast   0,85% bij max 80% Financiering van de koopprijs
  10 jaar vast 0,97 %     bij max 80% Financiering van de koopprijs                    "
  15 jaar vast 1,57 %                         "
  20 jaar vast 1,84 %


  Vraag om een vrijblijvende offerte

  In de wolken ? Bereid u goed voor eer dat u op huizenjacht in Duitsland gaat. Wij helpen u graag !

  Een service van :

  Uw aankoop makelaar in Duitsland

  Aankoop van een woning in Duitsland : Waar moet ik aan denken ?

  Wie met het idee speelt in Duitsland onroerend goed te kopen om bijvoorbeeld een bedrijf op te richten, doet er goed aan van te voren zijn financiële mogelijkheden op een rijtje te zetten. En naast het financiële aspect zijn er nog een aantal andere punten waar op gelet moet worden. Want de aankoop van onroerend goed in Duitsland verschilt aanzienlijk van de aankoop van vastgoed in Nederland. Het begint er al mee dat in Duitsland bijna iedere overeenkomst met betrekking tot vastgoed notarieel bekrachtigd dient te worden. Of het hierbij nu gaat om een koopcontract, de hypothecaire inschrijving of om een voorkooprecht – voordat deze zaken verbintenissenrechtelijk in werking kunnen treden, moeten ze van tevoren notarieel vastgelegd zijn. En denkt u er wel aan dat het met de koopsom alleen niet gedaan is. De bijkomende kosten kunnen al naar gelang de locatie snel oplopen naar een toetje van 12%. In de deelstaat Nordrhein-Westfalen bijvoorbeeld bedraagt alleen de overdrachtsbelasting al 6,5%.

  Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  Rechtsanwalt-STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater Siemensstraße 31 D-47533 Kleve – Bron :www.strick.de

  Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

  Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 300 Nederlanders in de laatste jaren

  Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

  Uw droom onze zorg !

  100% financiering van een huis in Duitsland ?

  Steeds meer mensen proberen hun droom om hun eigen huis te bezitten te realiseren door middel van een 100% financiering. Maar pas op: Het hogere risico van de banken bij volledige financiering wordt weerspiegeld in de rentevoet.
  Als de kredietnemer werkloos wordt, zijn de geplande financiële middelen voor de terugbetaling van de lening niet langer beschikbaar. Hoewel dit risico ook geldt voor een vastgoedfinanciering met eigen vermogen, zijn de kosten van terugbetaling hier aanzienlijk lager.

  Wel verwachten de banken bij 100 % financieringen een hoog inkomen van de kopers.

  Het is gebruikelijk en aan te bevelen om te beginnen met een financiering met ten minste 20 procent eigen vermogen. Wie dit bedrag niet ter beschikking heeft en aan bepaalde eisen van de bank voldoet, kan ook terugvallen op een volledige financiering of 110 procent financiering.

  Zinvol is het wel om dan aan het begin een hoge aflossings percentage te kiezen. Gebruikelijk zijn 2 of 3% voor de aflossing van de hypotheek.

  Let ook op dat extra aflossingen (boetevrij) in het financierings contract opgemen worden

  Maar voor al belangrijk voor wie grote teleurstelling wil voorkomen: Check eerst je financieele mogelijk heden eer dat u huisjes in Duitsland gaat bekijken.
  Duitse banken hanteren een ander rekenmodel dan Nederlandse banken. Vaak horen wij het argument : Maar in Nederland kan ik 220.000 Euro krijgen...

  Indien gewenst kunnen wij voor u een financiering bij Duitse banken aanvragen – uiteraard geheel vrjblijvend en met geen kosten of verlichtingen voor u verbonden

  Meer weten over de financiering van een huis in Duitsland ?

  Voor een voor u geheel vrijblijvende hypotheek aanvraag : Stuur een mail om het aanvraag formulier te ontvangen.

   De aanvraag is met geen enkele kosten of verplichtingen voor u verbonden

  Kopen of nieuwbouwen in Duitsland ? Kijk ook op onze nieuwbouw pagina of vraag om meer informatie via de mail

  Met de Noorderzon uit Duitsland vertrokken ….

  Goed voorbereid kopen

   

  Bijna iedere bank en iedere makelaar in de grensregio kent het probleem :

  Nederlanders die een huis in de grensregio gekocht hebben en daarna naar de bank gingen om een financiering aan te vragen.
  Helaas kregen zij dan te horen dat een financiering voor hun niet mogelijk is. Dan ontstaan enorme kosten voor de koper die goed te vermijden zijn.
  In hun nood zijn ze dan met de Noorderzon vertrokken en laten veel ellende achter zich.

  Goed voorbereid kopen van een huis in Duitsland : Lees meer in ons stappenplan hier

   

  De nieuwe Europese hypothekenrichtlijn – Financiering van een huis in Duitsland

  De nieuwe Europese hypotekenrichtlijn voor huizenkopers in Duitsland

  Oficieel heet deze nieuwe richtlijn MCD Mortgage Credit Directive is al in 2014 aangenomen in het Europese parlament. In Duitsland \" EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie\" 

  Een van de belangrijkste veranderingen is dat de banken geen offertes onder voorbehoud mogen afgeven. Na ontvangst van de offerte heeft de huizenkoper veertien dagen bedenktijd. Voor de bank is de offerte dus meteen bindend. Daarnaast zijn zij verplicht om de consument een standaard informatieblad aan te bieden. Zo kan de consument de verschillende offertes beter vergelijken. Ook zijn er nu strengere regels voor de vergoeding die zij zouden kunnen eisen als een hypotheek vervroegd afgelost wordt. (Vorfälligkeitsentschädigung = boeterente)
  Bij de meeste banken zal dit alleen maar gelden voor nieuwe hypotheken.

  Ook zijn de banken in toekomst verplicht om betere oplossingen voor de consument te vinden als er betalingsachterstanden zijn. Zij mogen dan ook geen hogere kosten rekenen dan door de betalingsachterstand geleden schade

  Voor pensionados is het niet makkelijker geworden om een hypotheek te verkrijgen door dat sommige banken financieringen alleen nog maar verstrekken als de oudere klant de hypotheek binnen zijn statistische leeftijd compleet kan aflossen. Dit betekent dat dan door de hoogte van het aflossingsaandeel de maandlasten stijgen.  Lees meer over de financiering van een woning in Duitsland ook op onze hoofpagina Financiering

  Meer weten over de financiering van een huis in Duitsland ?

  Voor een voor u geheel vrijblijvende hypotheek aanvraag : Stuur een mail om het aanvraag formulier te ontvangen.

   De aanvraag is met geen enkele kosten of verplichtingen voor u verbonden

  Kopen of nieuwbouwen in Duitsland ? Kijk ook op onze nieuwbouw pagina of vraag om meer informatie via de mail

  Het stappenplan voor de aankoop van een huis in Duitsland

  Het stappenplan voor de aankkoop van een huis in Duitsland

   Een huis in Duitsland kopen is leuk en een uitdaging maar ook spannend. Er komt veel op op u af. Eigenlijk begint met het bekijken van de financiële mogelijkheden want het vinden van een juiste woning is dan makkelijker. Wij geven u tips hoe u het "project Duitsland" het beste kunt aanpakken 

   

  1. Onderzoek uw financiële mogelijkheden

  De Duitse banken hanteren vaak andere regels bij het verstrekken van hypotheken... Een indicatie voor uw financiële mogelijkheden kunnen wij u geven indien u het formulier voor een finacierings aanvraag download ,. Deze aanvraag is voor u geheel vrijblijvend en met geen enkele kosten of verplichtingen verbonden.  Download  De download start automatisch in een nieuw venster. Vul het formulier in en mail het naar
  info @ droomhuisduitsland.com

  2. Vind de bij u passende woning

  Als u nu weet wat uw financiële mogelijkheden zijn kunt op huizenjacht gaan Door een huis te bezichtigen ervaart u pas echt of het aan uw wensen voldoet. Veel verkoop makelaars maken het altijd mooier dan het is. Verwacht niet te veel, bij bijna ieder huis zit er wel een addertje onder het gras. De vraag is of  of dit voor u een obstakel is.

  Een aankoopmakelaar van droomhuisduitsland kan u hier bij helpen. Schakel ons van begin af aan in zo ontstaan geen extra- of meerkosten voor u bij de aankoop van een huis in Duitsland. Onze service zal u tijd en geld besparen.

  Lees meer ook hier met de optie om onze emigratie checklist te downloaden

  Wij maken het niet mooier dan het is ..... Uw aankoop makelaar in Duitsland

  Financieren van onroerend goed in Duitsland met een Hypotheek adviseur ?

  Direct naar een lokale bank of via een hypotheek adviseur ?

  Het is mogelijk om een hypotheek af te sluiten  met een hypotheekadviseur in Duitsland of direct met een Duitse bank ter plaatse van uw toekomstige woning.

  Maar wat is nou zinvol ?

  De laagste hypotheek via een hypotheek adviseur ?  Een goed hypotheek advies is zeker noodzakelijk en erg belangrijk, dit kunt u in de meeste gevallen zowel van een goede adviseur als ook van een bank verwachten.
  Immers is het afsluiten van een hyotheek iets waar u in de meeste gevallen jaren aan gebonden bent. Onze ervaring uit talloze gesprekken met klanten, adviseurs en banken leert ons dat meerdere offertes beter zijn dan maar een. De beste kennis van zaken in de regio waar uw toekomstige woning of uw droomhuis in Duitsland staat heeft de lokale bank. Zij kunnen ook beter ide daadwerkelijke waarde van uw droomhuis inschatten

  Belangrijke punten die te bespreken zijn:

  • Welke hypotheek vorm past het beste bij u ?
  • Hoeveel kan ik lenen ?
  • Wat gebeurd er met de hypotheek als ...
  • Wat kost mij een hypotheek adviseur ?
  Een Duitse hypotheek adviseur moet sinds  maart 2016 een vergunning naar § 34 i van de "Gewerbeordnung" hebben. Dit geldt niet voor het afsluiten van een "Bausparvertrag" ! Onze ervaring is ook dat sommige hypotheek adviseurs de neiging hebben om u een financiering van een bank te bemiddelen waar hij de hoogste provisie van ontvangt.

  Wij maken het niet mooier dan het is .....